pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-11-03 W raporcie za II kwartał opublikowanym w sierpniu 2010 r. na str. 3 znajduje się informacja, że "Emitent podtrzymuje prognozy na 2010 rok". W raporcie za miesiąc wrzesień opublikowanym 14 października można znaleść następujące zdanie: "W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym "CERABUD" S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki i jej działalności". Czy prognoza jest podtrzymana?
(brak odpowiedzi) 

2010-11-03 Szanowni Państwo § 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO mówi, że Emitent jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji, gdy co najmniej jedna z prognozowanych lub szacowanych pozycji różni się o co najmniej 20% w stosunku do pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie lub szacunku. Dlaczego dopiero w pazdzierniku przekazali Państwo korektę prognozy skoro podstawowe pozycje prognozy odbiegały o ponad 20% w stosunku do wyników za II kwartał 2010 r.?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-14 Czy Zarząd Spółki, podtrzymuje plany przeniesienia Cerabudu na rynek główny jeszcze w tym roku i czy po rejestracji PDA będzie do tego celu wystarczający kapitał zakładowy?
(brak odpowiedzi) 

2010-04-22 Czego można się spodziewać po wynikach pierwszego kwartału? czy zrealizujecie prognozę?
Witam, Wyniki I kwartału będą zgodne z oczekiwaniami zarządu. Na ich ostateczny kształt będzie miał wpływ wiele czynników, w tym warunki pogodowe (dłuższa zima). Niemniej jednak jesteśmy spokojni co do realizacji prognozy. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Dział Relacji Inwestorskich Cerabud S.A. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu