pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-01-18 Kiedy zostaną zamienione pda na akcje? 11bit pda i stanush pda weszły o wiele później, a już są akcje. Kiedy po zamianie będzie split, o którym była mowa wcześniej?
Spółka złożyła wnioski do sądu i czeka na rejestrację. Niestety, w sądach rejestrowych taka procedura zajmuje niekiedy sporo czasu - spółka nie jest w stanie przewidzieć kiedy rejestracja nastąpi. Niezwłocznie po rejestracji zostanie opublikowany komunikat oraz zwołane WZA w sprawie splitu. 

2011-01-10 Kiedy spółka poda wyniki za rok 2010 a także za 4 kwartał?
zgodnie z wytycznymi Regulaminu ASO publikacja wyników za IV kwartał 2010 może nastąpić do dnia 14.02.2011 r., a za rok 2010 - do dnia 15.06.2010 r. W przypadku ich wcześniejszego opublikowania niż w/w terminy, Spółka będzie informować odpowiednimi komunikatami bieżącymi. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu