pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-07-21 Zgodnie z dokumentem informacyjnym Spółka zapowiedziała, że część kwoty z emisji będzie przeznaczona na przejęcia? Na jakim etapie są prowadzone obecnie rozmowy i kiedy można spodziewać się informacji w tym zakresie?
Na dzień sporządzenia odpowiedzi Zarząd Spółki prowadzi rozmowy z większościowym udziałowcem podmiotu, który dostarcza usługi komplementarne do Spółki Danks. Podmiot posiada siedzibę w Warszawie jednocześnie za poprzedni okres spółka osiągnęła przychód w wysokości 3 mln zł zysk na poziomie 40 tys. zł. Inwestycja w nowy podmiot jest na etapie wstępnym, przed zleceniem usługi due delligance podmiotu.  

2011-07-20 Czy możecie Państwo przybliżyć przedmiot działalności powołanej Spółki zależnej? Czy zamierzacie Państwo upublicznić tą Spółkę?
Zarząd Spółki Danks ma przyjemność poinformować o założeniu nowej spółki Global Audit and Finance S.A. (GAF) jest zgodne z założeniami rozwoju na 2011 r. przyjętymi przez Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. Spółka zależna GAF będzie zajmować się profesjonalnym doradztwem w zakresie pośrednictwa finansowego. Usługi świadczone przez spółkę zależną nie są usługami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki dominującej. Spółka Global Audit and Finance S.A. planuje osiągnąć do końca roku 500.000,00 zł przychodów przy rentowności 20%. Jednocześnie spółka (GAF) planuje wejść na rynek NewConnect do końca 2011 r. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu