pb.pl

Pytania dotyczące spółki DGA

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-07-21 Kupiłem akcje DGA po 9- 9,70 zł za akcję. W tym dniu cena rosła tak szybko ze kupił bym je po każdej cenie.Dziś jestem bankrutem.Co mam robić? Kto pozwolił na coś takiego?Bogdan
Bardzo dynamiczny wzrost kursu akcji DGA miał miejsce w październiku 2010 po publikacji raportu o dokonaniu wpisu testera BRASTER™ do rejestru wyrobów medycznych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Początkowa reakcja rynku była w pełni uzasadniona. Jednak tak dynamiczna skala wzrostu w bardzo krótkim czasie (z poziomu od ponad 3 zł do ponad 10 zł) nie miała podstaw fundamentalnych i prawdopodobnie była wynikiem spekulacji. W komunikacie nie określono ani daty rozpoczęcia produkcji testera, ani innych informacji finansowych, które uzasadniałyby taki znaczący wzrost kursu akcji. Po bardzo mocnym wybiciu w górę kursu nastąpiła bardzo gwałtowna korekta. Trzeba mieć na uwadze, że inwestowanie na giełdzie nieodłącznie wiąże się z ryzykiem. Nie mniej jednak obecne działania Zarządu DGA skoncentrowane są na nowych inwestycjach kapitałowych, które powinny pozytywnie wpłynąć na zachowanie się kursu akcji w przyszłości. Zarząd podjął kierunkowe decyzje o upublicznieniu niektórych spółek z Grupy Kapitałowej DGA (Ad Akta, DGA Fast Deal), tak aby uzyskać środki na inwestycje oraz posiadać aktualną wycenę rynkową spółek. Efekty realizowanych projektów doradczych oraz inwestycji kapitałowych (obecnych i przyszłych) powinny spowodować zmianę trendu spadkowego i wejście na wieloletnią ścieżkę wzrostu.  

2011-04-04 Jakie sa postępy w przygotowaniu produkcji testera BRASTER?Kiedy zostanie on wprowadzony na rynek?
Na 29 marca 2011r. planowane było Zgromadzenie Wspólników BRASTER Sp. z o.o., które miało zatwierdzić Sprawozdanie finansowe za 2010r. oraz podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału Spółki i kontynuacji II etapu dotyczącego prac nad testerem do wykrywania nowotworu raka piersi. Wspólnicy Spółki, przy sprzeciwie DGA S.A., podjęli uchwałę o przełożeniu obrad na dzień 5 maja br. Jako uzasadnienie uchwały podano konieczność przygotowania budżetu i harmonogramu prac związanych z ewentualnym podjęciem produkcji testera. Zdaniem Prezesa Zarządu DGA S.A., obecnego na Zgromadzeniu Wspólników, to najgorszy z możliwych scenariuszy. Działania podjęte przez Zarząd Spółki BRASTER są wysoko oceniane przez Zarząd DGA S.A. Oddłużenie Spółki oraz rozpoczęcie II etapu, w którym Spółka ma otrzymać ponad 1,3 mln zł dotacji z działania 4.1 „Projekty celowe” POIG to bardzo dobry kierunek także w aspekcie pozyskania inwestorów lub finansowania zewnętrznego. 

2011-02-25 Jaka jest wg zarządu DGA, wartość godziwa spółki, którą zarządza?
(brak odpowiedzi) 

2011-02-17 Zwracam się z zapytaniem do Pana Prezesa Głowackiego. W ostatnich dniach Zarząd DGA wydał oświadczenie w którym twierdzi, iż nie miały miejsca żadne istotne zdarzenia uzasadniające wzrosty z 14-15 lutego b.r. Chciałbym się dowiedzieć, jak ma się to oświadczenie do Pana słów z października 2010r. kiedy to wraz z Panem Romanem Karkosikiem pozbywał się Pan sporego pakietu swoich akcji. Wówczas twierdził Pan, że kurs wraca do godziwej wyceny spólki. Tyle, że wówczas wzrosty były Panu na rękę. Czy w chwili obecnej kurs DGA nie zasługuje już na powrót do warości godziwej? Skoro Zarząd DGA twierdzi, iż ostatnie wzrosty nie są uzasadnione i po 2 dniach kurs wraca do poziomu z zeszłego tygodnia, to czy obowiązkiem Zarządu nie powinno być zgłoszenie się do KNF-u z prośbą o zbadanie czy nie miała miejsca niezgodna z prawem manipulacja? Z poważaniem,
Zarząd DGA SA podjął decyzję o opublikowaniu komunikatu związanego z wahaniami kursu w dn. 15.02 ze względu na liczne spekulacje na temat istotnego zdarzenia, które miało mieć miejsce, a o którym spółka nie informuje Akcjonariuszy. Zarząd nie twierdzi w komunikacie, że wzrost był nieuzasadniony lub, że cena akcji osiągnęła już wartość godziwą. Informuje natomiast o braku zdarzenia w spółce mającego bezpośredni wpływ na ten wzrost.  

2011-02-11 Czy Prezes Głowacki Andrzej czyli główny akcjonariusz spółki oraz inni kluczowi akcjonariusze rozważają odkupienie swoich pakietów akcji sprzedanych za w przedziale 9-6 pln? Zadaje to pytanie ponieważ obecna cena poniżej 3 pln jest bardzo atrakcyjna do odkupienia sprzedanych przez siebie akcji.
Żaden z inwestorów nie przekazał do spółki informacji o odkupieniu akcji, nie posiadamy więc wiedzy na ten temat.Ponadto należy pamiętać, iż trwa okres zamknięty w związku ze zbliżającym się terminem publikacji sprawozdania finansowego za 2010 rok.  

2011-02-02 Czy komunikat o produkcji testera był tylko komunikatem mającym umożliwić pozbycie się pakietu akcji przez zarządzających? Czy taki tester będzie produkowany?
Komunikat o którym mowa dotyczył nie produkcji, a informacji o dokonaniu wpisu testera BRASTER™ do rejestru wyrobów medycznych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Rejestracja ta umożliwia wprowadzenie produktu do obrotu. Informacja została podana zgodnie ze stanem faktycznym, czyli przejściem bardzo ważnego etapu formalnego, a jako kolejny etap została wskazana kwestia rozlicznie dotacji unijnej w PARP.Zarząd Braster złożył wszelkie niezbędne dokumenty i oczekuje w tej chwili na zakończenie rozliczenia przez tą instytucję. Dalsze informacji dot. rozwoju testera bedą podawane w miarę rozwoju wydarzeń.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu