pb.pl

Pytania dotyczące spółki DGA

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-07-21 Kupiłem akcje DGA po 9- 9,70 zł za akcję. W tym dniu cena rosła tak szybko ze kupił bym je po każdej cenie.Dziś jestem bankrutem.Co mam robić? Kto pozwolił na coś takiego?Bogdan
Bardzo dynamiczny wzrost kursu akcji DGA miał miejsce w październiku 2010 po publikacji raportu o dokonaniu wpisu testera BRASTER™ do rejestru wyrobów medycznych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Początkowa reakcja rynku była w pełni uzasadniona. Jednak tak dynamiczna skala wzrostu w bardzo krótkim czasie (z poziomu od ponad 3 zł do ponad 10 zł) nie miała podstaw fundamentalnych i prawdopodobnie była wynikiem spekulacji. W komunikacie nie określono ani daty rozpoczęcia produkcji testera, ani innych informacji finansowych, które uzasadniałyby taki znaczący wzrost kursu akcji. Po bardzo mocnym wybiciu w górę kursu nastąpiła bardzo gwałtowna korekta. Trzeba mieć na uwadze, że inwestowanie na giełdzie nieodłącznie wiąże się z ryzykiem. Nie mniej jednak obecne działania Zarządu DGA skoncentrowane są na nowych inwestycjach kapitałowych, które powinny pozytywnie wpłynąć na zachowanie się kursu akcji w przyszłości. Zarząd podjął kierunkowe decyzje o upublicznieniu niektórych spółek z Grupy Kapitałowej DGA (Ad Akta, DGA Fast Deal), tak aby uzyskać środki na inwestycje oraz posiadać aktualną wycenę rynkową spółek. Efekty realizowanych projektów doradczych oraz inwestycji kapitałowych (obecnych i przyszłych) powinny spowodować zmianę trendu spadkowego i wejście na wieloletnią ścieżkę wzrostu.  

2011-04-04 Jakie sa postępy w przygotowaniu produkcji testera BRASTER?Kiedy zostanie on wprowadzony na rynek?
Na 29 marca 2011r. planowane było Zgromadzenie Wspólników BRASTER Sp. z o.o., które miało zatwierdzić Sprawozdanie finansowe za 2010r. oraz podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału Spółki i kontynuacji II etapu dotyczącego prac nad testerem do wykrywania nowotworu raka piersi. Wspólnicy Spółki, przy sprzeciwie DGA S.A., podjęli uchwałę o przełożeniu obrad na dzień 5 maja br. Jako uzasadnienie uchwały podano konieczność przygotowania budżetu i harmonogramu prac związanych z ewentualnym podjęciem produkcji testera. Zdaniem Prezesa Zarządu DGA S.A., obecnego na Zgromadzeniu Wspólników, to najgorszy z możliwych scenariuszy. Działania podjęte przez Zarząd Spółki BRASTER są wysoko oceniane przez Zarząd DGA S.A. Oddłużenie Spółki oraz rozpoczęcie II etapu, w którym Spółka ma otrzymać ponad 1,3 mln zł dotacji z działania 4.1 „Projekty celowe” POIG to bardzo dobry kierunek także w aspekcie pozyskania inwestorów lub finansowania zewnętrznego. 

2011-02-25 Jaka jest wg zarządu DGA, wartość godziwa spółki, którą zarządza?
(brak odpowiedzi) 

2011-02-17 Zwracam się z zapytaniem do Pana Prezesa Głowackiego. W ostatnich dniach Zarząd DGA wydał oświadczenie w którym twierdzi, iż nie miały miejsca żadne istotne zdarzenia uzasadniające wzrosty z 14-15 lutego b.r. Chciałbym się dowiedzieć, jak ma się to oświadczenie do Pana słów z października 2010r. kiedy to wraz z Panem Romanem Karkosikiem pozbywał się Pan sporego pakietu swoich akcji. Wówczas twierdził Pan, że kurs wraca do godziwej wyceny spólki. Tyle, że wówczas wzrosty były Panu na rękę. Czy w chwili obecnej kurs DGA nie zasługuje już na powrót do warości godziwej? Skoro Zarząd DGA twierdzi, iż ostatnie wzrosty nie są uzasadnione i po 2 dniach kurs wraca do poziomu z zeszłego tygodnia, to czy obowiązkiem Zarządu nie powinno być zgłoszenie się do KNF-u z prośbą o zbadanie czy nie miała miejsca niezgodna z prawem manipulacja? Z poważaniem,
Zarząd DGA SA podjął decyzję o opublikowaniu komunikatu związanego z wahaniami kursu w dn. 15.02 ze względu na liczne spekulacje na temat istotnego zdarzenia, które miało mieć miejsce, a o którym spółka nie informuje Akcjonariuszy. Zarząd nie twierdzi w komunikacie, że wzrost był nieuzasadniony lub, że cena akcji osiągnęła już wartość godziwą. Informuje natomiast o braku zdarzenia w spółce mającego bezpośredni wpływ na ten wzrost.  

2011-02-11 Czy Prezes Głowacki Andrzej czyli główny akcjonariusz spółki oraz inni kluczowi akcjonariusze rozważają odkupienie swoich pakietów akcji sprzedanych za w przedziale 9-6 pln? Zadaje to pytanie ponieważ obecna cena poniżej 3 pln jest bardzo atrakcyjna do odkupienia sprzedanych przez siebie akcji.
Żaden z inwestorów nie przekazał do spółki informacji o odkupieniu akcji, nie posiadamy więc wiedzy na ten temat.Ponadto należy pamiętać, iż trwa okres zamknięty w związku ze zbliżającym się terminem publikacji sprawozdania finansowego za 2010 rok.  

2011-02-02 Czy komunikat o produkcji testera był tylko komunikatem mającym umożliwić pozbycie się pakietu akcji przez zarządzających? Czy taki tester będzie produkowany?
Komunikat o którym mowa dotyczył nie produkcji, a informacji o dokonaniu wpisu testera BRASTER™ do rejestru wyrobów medycznych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Rejestracja ta umożliwia wprowadzenie produktu do obrotu. Informacja została podana zgodnie ze stanem faktycznym, czyli przejściem bardzo ważnego etapu formalnego, a jako kolejny etap została wskazana kwestia rozlicznie dotacji unijnej w PARP.Zarząd Braster złożył wszelkie niezbędne dokumenty i oczekuje w tej chwili na zakończenie rozliczenia przez tą instytucję. Dalsze informacji dot. rozwoju testera bedą podawane w miarę rozwoju wydarzeń.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu