pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-06-01 W tej chwili (1/6/2013) nie mam możliwości sprawdzenia (niedziałająca strona www), ale pamiętam, że takiej informacji nie było - proszę o informację (i zamieszczenie na www) o powiązaniach osób zasiadających w Radzie Nadzorczej z akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% udziału w głosach na WZ.
(brak odpowiedzi) 

2013-06-01 Dlaczego ostatni raport kwartalny nie zawiera wszystkich wymaganych regulaminem ASO rozdziałów (informacja o prognozach lub informacja o ich niesporządzaniu, informacja o grupie kapitałowej emitenta, wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych)? Jeśli spółka nie tworzy grupy, czy nie konsoliduje sprawozdań, mimo wszystko należy zamieścić taką informację.
(brak odpowiedzi) 

2011-03-31 Spółka liczy nawet na 1 milion klientów pakietu stomatologicznego w ramach współpracy z PZU Pomoc. Zarząd składał już wiele tego typu obietnic, większość nie została dotrzymana. Dlaczego w tym przypadku mam uwierzyć w zapewnienia prezesa Andrycha?
Założenie dotyczące wolumenu dystrybucji pakietu stomatologicznego Dent-a-Medical w ramach Klubu PZU Pomoc (przypominamy: 2 mln osób w ciągu pierwszego roku współpracy, 6 mln osób w ciągu trzech lat) opiera się na strategii rozwoju PZU Pomoc, która zakłada rozszerzenie grona beneficjentów tego pakietu usług wśród ubezpieczonych w Grupie PZU, zatem nie jest jedynie to wynik jednostronnych ambicji Dent-a-Medical SA. Prognozujemy, iż odsetek realizacji usług przez uprawnionych do skorzystania z pakietu klientów PZU będzie wysoki i będzie wzrastał w czasie. Nie mamy jednak możliwości wskazania dokładnej liczby wizyt i wartości usług, która zostanie zrealizowana w klinikach sieci, gdyż niezwykle trudno jest modelować zachowania konsumpcyjne kilkumilionowej grupy osób, szczególnie w przypadku nowego rozwiązania na rynku jakim jest wprowadzany przez nas program stomatologiczny W ujęciu Spółki duża część zapowiedzi została zrealizowana w ramach założonej strategii rozwoju. Spółka zapowiadała utworzenie ogólnopolskiej sieci klinik stomatologicznych zrzeszonych pod marką Dent-a-Medical i obecnie dysponuje siecią zapewniającą ogólnopolskie pokrycie usługowe, składającą się z ponad 180 placówek. W tym wypadku zapowiedzi Spółki zostały zrealizowane z dużą nawiązką (przypominamy, iż do końca 2010 roku zapowiadaliśmy, iż sieć Dent-a-Medical liczyć będzie 40 placówek).   Spółka zapowiadała dystrybucję swojego pakietu stomatologicznego za pośrednictwem instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, co ze względu na ogromną liczbę klientów tych instytucji niesie możliwość sprzedaży produktu w masowych wolumenach i dotarcia do setek tysięcy a nawet milionów pacjentów. Zapowiedź ta jest realizowana, poza umową zawartą z PZU Pomoc, Spółka prowadzi negocjacje z innymi kontrahentami, które dotyczą dystrybucji pakietów stomatologicznych w dużej skali. Finalizacja pierwszej tego typu umowy nastąpiła nieco później, na co wpływ miał przebieg negocjacji prowadzonych jeszcze w pierwszej połowie ubiegłego roku. Na przesunięcia w czasie wpływ miały przede wszystkim procedury decyzyjne kontrahentów oraz konieczność zapewnienia ogólnopolskiego pokrycia sieci. Niemniej jednak Spółce zgodnie z zapowiedzią udało się wprowadzić na rynek pierwszy ogólnopolski sieciowy program opieki dentystycznej dystrybuowany w masowej skali. Dla przyspieszenia realizacji strategii rozwoju związanej z budową sieci Spółka podjęła w pierwszej połowie ubiegłego roku negocjacje z firmą zagraniczną działającą na rynku ubezpieczeń stomatologicznych w Europie Zachodniej dotyczącą współpracy strategicznej na rynku polskim. W ramach współpracy z w/w firmą oczekiwaliśmy możliwości wykorzystania know how oraz przeniesienia relacji z tą firmą na przyspieszenia rozmów z towarzystwami ubezpieczeń a także szybszą budowę sieci gabinetów partnerskich. Podjęcie współpracy z w/w firmą wiązałoby się jednak również z ograniczeniami swobody działania (konieczność wykonywania umowy licencyjnej) oraz zobowiązaniami finansowymi. Finalnie współpraca nie została nawiązana w wyniku zaproponowanych warunków współpracy, które nie  były do zaakceptowania z punktu widzenia ochrony interesów Spółki. Na tej podstawie postanowiliśmy wznowić działania zmierzające do samodzielnej realizacji strategii rozwoju. Do dnia dzisiejszego Spółce udało się samodzielnie osiągnąć wszystkie cele przyświecające koncepcji współpracy z firmą zagraniczną bez konieczności ponoszenia obciążeń z nią związanych.  

2010-11-08 Jaki zysk Państwo planujecie na koniec roku ?
(brak odpowiedzi) 

2010-11-03 Co mam zrobic z PP bo juz ze 2 miesiace wisza na rachunku.
Prawa poboru, które były widoczne na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy Spółki zostały wyrejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 

2010-09-21 Co dzieje się z akcjami, przydzielonymi 02-06-2010 w ramach płatnego prawa poboru - zapisy podstawowe i dodatkowe ? Środki zapłacone, akcje przydzielone a nie są notowane.
Akcje serii D zostały wprowadzone do obrotu 31 stycznia 2011 roku. 

2010-09-06 Kiedy w końcu ten nowy inwestor?
Według ostatniego raportu dotyczącego przekroczenia progu 15% na WZA Spółki przekazanego przez Kazimierza Stafina udziałów posiada on obecnie 17,83% akcji Dent-a-Medical SA. 

2010-08-06 Kim jest Pan Stafin Kazimierz, Wasz nowy inwestor. Czy moglibyście uchylić rąbka tajemnicy?
Pan Kazimierz Stafin jest przedsiębiorcą i inwestorem giełdowym o długoletnim doświadczeniu. Od ponad 20 lat jest związany z branżą usług medycznych, w której realizuje się również biznesowo. Zaangażowanie Pana Stafina w Spółkę ma charakter długoterminowy. 

2010-07-27 Kto kupi nowe akcje serii E po 2 gr. skoro na rynku już można je po takiej cenie kupić? Dlaczego nie zostaną wyemitowane akcje po cenie 1 gr jak wcześniej zakładano?
Spółka nie informowała o innych cenach emisyjnych akcji serii E niż ta, która została wskazana w stosownym ogłoszeniu przekazanym przez system EBI oraz ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

2010-07-06 Mam jedno, aczkolwiek ważne pytanie. Co dalej ze spółką? Wiemy, że Państwo lubią nowe emisje, aczkolwiek my inwestorzy nie zainwestujemy kolejnych pieniędzy, jeżeli nie pokażecie nam żadnych konkretów. Tyle zapowiedzi o inwestorach, ubezpieczycielach, nowych gabinetach, a do tej pory posiadacie 2 kliniki i nic więcej. Mieliście nas zasypać informacjami po pierwszym półroczu, a zasypujecie nas kolejnymi akcjami.
Projekt budowy pierwszej sieci partnerskiej na polskim rynku stomatologicznym jest projektem nowatorskim i trudnym. Inwestycje tego typu związane są z możliwością wystąpienia opóźnień. Pomimo ich zaistnienia Spółka znacząco (ponad dwukrotnie) przekroczyła zakładany na 2010 rok plan rozwoju sieci mierzony liczbą gabinetów partnerskich. 

2010-06-13 dlaczego zarzad milczy w sprawie sieci franszyzowej (mialybyc lokale - a nie ma ani jednego)? dlaczego zarzad milczy w sprawie ubezpieczyciela - wielokrotnie deklarowal, że do konca czerwca bedzie podpisana umowa z ubezpieczycielem?
Rozmowy z instytucjami finansowymi na temat wdrożenia wspólnych produktów są długotrwałe i wieloetapowe, zwłaszcza gdy dotyczą nowych przedsięwzięć jakie mają zaistnieć na rynku. W okresie, w którym przekazywane były informacje, do których nawiązuje pytanie wszystko wskazywało na to, iż termin ich rozstrzygnięcia jest bardzo bliski. Sieć Dent-a-Medical osiągnęła już pokrycie ogólnopolskie co pozwoliło na ich intensyfikację. Obecnie prowadzimy rozmowy z kilkoma instytucjami finansowymi (towarzystwami ubezpieczeń, bankiem). Niektóre z nich mamy nadzieję wkrótce finalizować. Biorąc pod uwagę lawinowe wzbogacanie produktów instytucji finansowych pakietami usług medycznych, które obserwujemy w ostatnim okresie, otoczenie rynkowe jest obecnie ku temu znacznie bardziej sprzyjające. 

2010-06-02 Dlaczego spółka nagle przestała odpowiadać na pytania inwestorów za pośrednictwem akcji pb.pl?
Wszystkich inwestorów zaniepokojonych brakiem odpowiedzi zapewniamy, iż w przyszłości Spółka będzie starała się odnosić do pytań zamieszczanych w ramach Akcji Inwestor bez zbędnej zwłoki. Brak komunikacji wynikał z problemów z wewnętrznym przepływem informacji. 

2010-05-14 nawiązując do ostatniego pytania i historii spółki(jej wcześniejszych emisji po 1gr) czym cena 15gr przy poprzedniej emisji była podyktowana. Spółka generuje duże straty i bilans pokazuje zagrożenie trwałości istnienia spółki. Jak Państwo wytłumaczą akcjonariuszom przedstawianą wizję przy poprzedniej emisji po 15gr. Czy ta wizja jest realizowana?
Cena emisyjna akcji serii C została wyznaczona na podstawie rekomendacji podmiotu pełniącego funkcję Oferującego w ofercie. Spółka realizuje przyjętą strategię rozwoju, a Zarząd dokłada wszelkich starań aby poprzez rozwój Spółki i realizację strategii wpływać na maksymalizację jej wartości. Dent-a-Medical realizuje pionierski na polskim rynku model biznesu, który daje ogromną szansą na zdobycie pozycji lidera, jednak jego wdrożenie wymaga wiele czasu i wysiłku.  

2010-05-13 Zakładając, że emisja akcji nie kończy się sukcesem, sprzedajecie tylko 20% planowanej emisji. Czy tak małe pozyskanie środków finansowych pozwoli spółce wyjść na prostą, czy raczej trzeba się będzie liczyć z większymi problemami z płynnością i rozwojowymi? Czy poprzednia cena emisyjna była rzetelna czy sprzedawała zbyt odległe plany aby nie napisać marzenia?
(brak odpowiedzi) 

2010-05-12 Dlaczego w I kwartale 2010 w porównaniu do IV kwartału 2009 roku, kapitał własny spadł aż o 1 milion złotych? Było 5 mln, teraz są 4 miliony.
Opisana sytuacja nie miała miejsca we wskazanym okresie - kapitały własne od końca 4Q2009 do końca 1Q2010 nie spadły a odnotowały wzrost.  

2010-05-11 Chciałbym się dowiedzieć z jakimi laboratoriami dentystycznymi współpracują kliniki z Warszawy i Wrocławia. Jeżeli chodzi o protetykę, implanty itp. wytwarzane w laboratoriach dentystycznych.
Implantów nie wytwarza się w laboratoriach protetycznych. W klinikach stosujemy implanty Biomet 3I. Laboratoria, z którymi współpracujemy to m.in. Cedent, Techdent i wiele innych w zależnosci od pracy protetycznej. 

2010-05-10 Jaka jest wartość księgowa spółki za 2009 rok?
Dane niezbędne do odpowiedzi na to pytanie zostaną upublicznione w raporcie roczny za 2009 rok którego przekazanie do publicznej wiadomości planowane jest na 9 czerwca 2010 r.  

2010-05-10 Spółka sprzedaje nowe akcje po 4 grosze, a kurs właśnie jest na 4 groszach. Kto kupi nowe akcje jeżeli nawet nie ma dyskonta żadnego? Jak tak dalej pójdzie to akcje za kilka miesięcy będą kosztować jeden grosz. Ja rozumiem, że Państwo macie akcje w cenie 1 grosza i nigdy nie stracicie, ale emitowaliście inwestorom indywidualnym po 15 gr. teraz po 4 gr. Wszyscy mają same straty.Czy w takim razie czeka nas kolejny split akcji?
Spółka nie planuje żadnego kolejnego splitu akcji. Liczymy, że rozwój fundamentalny spółki będzie miał w przyszłości przełożenie na jej giełdową wycenę, natomiast krótkoterminowe kształtowanie się kursu nie zależy od nas. W naszej ocenie oferta akcji jest korzystna dla inwestorów. Choćby z uwagi na fakt, iż pozwala na zakup większej ilości akcji po ustalonej cenie, co zwykle jest raczej trudne na giełdzie. Oczywiście decyzje inwestycyjne każdy podejmuje samodzielnie. 

2010-05-09 Kiedy dowiemy się więcej o umowie z ubezpieczycielem. Co z nowymi partnerami i gabinetami. Na razie od początku roku spółka podpisała same listy intencyjne.
We wszystkich wskazanych przez pana zakresach trwają prace. Oczekiwane jest, że rozmowy z firmą ubezpieczeniową zostaną zakończone do końca półrocza.  

2010-04-19 Co z nową emisją? Po ile będą sprzedawane akcje?
Szczegóły zostały podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 13/2010 

2010-04-09 Czy spółka ma w planach przejście na GPW i jeśli tak to w jakim okresie czasowym można by tego oczekiwać?
Tak, sa takie plany, ale dopiero po zbudowaniu fundamentów sieci franczyzowej, które przełożą się na rachunek wyników. 

2010-04-09 Czy Pan prezes sprzeda prawa poboru po WZA czy kupi za nich akcje. Po jakiej cenie będą emitowane nowe akcje. Po niższej niż kurs rynkowy czy wyższej. Jeżeli wyższej to czy znajdą się chętni na objęcie?
Prezes Spółki będzie uczestniczył w nowej emisji, natomiast nie została jeszcze podjęta decyzja o zakresie tego uczestnictwa. Cena akcji zgodnie z uchwałami podjętymi na NWZA w dn. 14.04.2010 została wyznaczona przez Zarząd. Jej wysokość została podana wraz z publikacją ogłoszenia w MSiG. 

2010-03-31 Chciałbym się dowiedzieć czy dzieje się coś w kierunku otwarcia kliniki na warszawskim Mokotowie. I co z zapowiadanymi własnymi klinikami w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie? O czym pisaliście państwo w Lipcu 2009 roku.
Od lipca 2009 roku spółka zmodyfikowała strategię rozwoju w kierunku budowy sieci franczyzowej. W związku z tym w najbliższym czasie nie przewidujemy otwierania klinik własnych.  

2010-03-27 Dlaczego spółka tak zwleka z odpowiedziami? Na maile nadal nie odpowiadacie.
Odpowiedzi dla inwestorów kontaktujących się bezpośrednio z działem relacji inwestorskich, są udzielane na bieżąco. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub pod nr tel (22) 826 64 75 

2010-03-23 Chciałbym się zapytać jaki wpływ na wyniki finansowe spółki będzie miała podpisywana umowa z ubezpieczycielem o którym informowaliście w wywiadach. Innymi słowy czy będzie to bardzo znacząca umowa?
O wszelkich szczegółach związanych z tą umową poinformujemy raportem bieżącym tak szybko jak będzie to możliwe. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu