pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/8   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-07-04 w ramach spójności strategii, jak spółka zamierza pogodzić obecność w segmencie pożyczek pozabankowych z segmentem inwestycji i kredytów hipotecznych (różne grupy docelowe)?
(brak odpowiedzi) 

2012-07-04 jaka ma być rola spóki w procesie oferowania pożyczek pozabankowych: czy spółka oferuje jedynie swoją sieć dystrybucji czy też zamierza udzielać pożyczek na własny bilans?
(brak odpowiedzi) 

2012-03-22 Czy spółka powołała w ostatnim czasie prokurenta, jeśli tak, to jakiego rodzaju jest to prokura?
Wszelkie tego typu informacje, których publikacja jest wymagana i uzasadniona przepisami, Spółka publikuje w raportach bieżących. 

2012-03-08 Czy zarząd nie boi się zmarginalizowania spółki po ostatnim połączeniu Money Expert z A-Z Finanse?
Spółka jest jednym z większych ogólnopolskich i niezależnych pośredników finansowych i nie ma obaw przed marginalizacją po połączeniu Money Expert z A-Z Finanse. 

2012-03-05 Jakie są pozytywy płynące z raportu za ostatni kwartał 2011 wg. oceny zarządu?
Wszystkie wnioski zostały ujęte w raporcie za czwarty kwartał 2011 roku. 

2012-03-05 Jaką część z uruchomionych produktów inwestycyjnych w roku 2011 stanowią jednorazowe plany inwestycyjne oraz plany regularnego oszczędzania?
 

2012-03-05 W jaki sposób spółka obsługuje klientów, którzy są zainteresowani ofertą ale nie mieszkają w miastach gdzie ulokowane są oddziały?
Do klientów zainteresowanych ofertą Spółki docierają doradcy mobilni lub przedstawiciele placówek partnerskich. 

2012-02-29 Z najnowszego raportu AMRON-SARFiN o kredytach mieszkaniowych wynika, że wartość zawartych w Q4 umów kredytowych spadła w stosunku do poprzedniego okresu o ok. 15%. Natomiast sama spółka uruchomiła o 33% mniej kredytów niż w Q3. Proszę o wyjaśnienie powodu dwukrotnie wyższego spadku niż rynek.
Spadek sprzedaży kredytów hipotecznych Spółki w Q4 w porównaniu z Q3 wyniósł 25% i był podobny do spadków zanotowanych przez inne firmy pośrednictwa finansowego działające w podobnym do Spółki modelu. 

2012-02-27 Jakie jest stanowisko zarządu dotyczące fuzji Money Expert i AZ Finanse? Czy w tej sytuacji spółka zamierza nawiązać współprace z Gold Finance dla przeciwwagi dla pozostałych znacznie większych graczy na rynku?
Spółka prowadzi rozmowy z innymi partnerami, o czym informuje w raportach bieżących. 

2012-02-24 Jakie są plany co do zmniejszenia lub zwiększenia liczby oddziałów własnych w roku 2012?
Spółka prowadzi restrukturyzację biur, biorąc pod uwagę kryteria efektywności, dywersyfikacji produktowej oraz kanałów dystrybucji. 

2012-02-23 Jak procentowo rozkłada się sprzedaż uzyskiwana z dystrybucji produktów komercyjnych i ubezpieczeniowo-inwestycyjnych w podziale na sieć własną i zewnętrzną?
Spółka nie publikuje takich danych. 

2012-02-23 Czy doradcy w sieci partnerskiej podlegają szkoleniom sprzedażowym, w szczególności dotyczących produktów inwestycyjnych?
Spółka organizuje cykliczne szkolenia dla całej sieci sprzedaży. 

2012-02-23 Czy spółka może podać kryteria jakie stosuje do szacowania liczby doradców w sieci partnerskiej, krótko mówiąc kim jest doradca w sieci partnerskiej?
Doradca w sieci partnerskiej jest osobą posiadającą uprawnienia do oferowania produktów bankowych za pośrednictwem Spółki. 

2012-02-23 Jakiego rodzaju podmioty tworzą sieć partnerską? Czy ta współpraca ma charakter wyłączności?
Sieć placówek partnerskich Spółki tworzą podmioty gospodarcze działające na rynku usług finansowych współpracujące ze Spółką na wyłączność lub nie na wyłączność. 

2012-02-22 Czy spółka zamierza nawiązać współpracę z innymi tego typu pośrednikami nieruchomości?
W przypadku realizacji tego typu inicjatyw Spółka będzie informować inwestorów odpowiednimi raportami bieżącymi. 

2012-02-22 Czy Doradcy24 współpracują już operacyjnie z Panorama Center?
Spółka nie ujawnia grona swoich partnerów sprzedaży. 

2012-02-22 Na czym ma polegać współpraca spółki z Panorama Center? Czy tu chodzi o zainwestowanie we wspólny projekt?
Wszelkie dostępne na tym etapie informacje zostały opublikowane w raporcie bieżącym. 

2012-02-22 Jak długo spółka jest w stanie finansować się ze środków własnych? Czy planowane jest pozyskanie kapitału w niedalekim czasie?
Na dzień 31.12.2011 roku Spółka posiada ponad 2 miliony złotych. Spółka nie wyklucza pozyskania kapitałów w razie zaistnienia takiej potrzeby. 

2012-02-21 Czy sprzedaż realizowana przez sieć partnerską jest rentowna?
 

2012-02-21 Jakie produkty spoza sektora bankowego spółka ma na myśli w zapisie z ostatniego czatu z zarządem?
W przypadku podjęcia decyzji w stosunku do produktów pozabankowych Spółka poinformuje o tym w odpowiednich raportach bieżących. 

2012-02-21 Kiedy spółka oczekuje pozytywnych rozstrzygnięć na polu pozyskiwania strategicznych partnerów sprzedażny?
Spółka prowadzi rozmowy, o których efektach informuje w odpowiednich raportach bieżących. 

2012-02-21 Jakiego rodzaju produkty mają być dystrybuowane za pomocą kanału direct? Kiedy uruchomiona zostanie sprzedaż w tym kanale?
W pierwszej fazie Spółka rozważa koncentrację na swoich głównych produktach. 

2012-02-21 Na przestrzeni ostatnich trzech lat wolumen obrotów akcjami uległ bardzo istotnemu zmniejszeniu. W samym tylko 2011 r. nastąpił gigantyczny ok. 50% spadek obrotu akcjami w stosunku do roku poprzedzającego, co w znaczący sposób utrudnia wyjście z inwestycji oraz zniechęca do zaangażowania się w akcje D24. Czy zarząd zamierza podjąć w końcu aktywną działalność na rzecz zwiększenia płynności instrumentów finansowych?
Prawa popytu i podaży decydują o obrotach na akcjach Spółki. 

2012-02-18 Czy po doświadczeniach z 2009r. zarząd zamierza wykorzystać okres spowolnienia na rynku kred. hipotecznych na rozwój działalności, tak jak to zrobił DK Notus?
W odpowiedzi na spadek sprzedaży produktów hipotecznych kierujemy się w stronę produktów inwestycyjnych. Zamierzamy przeciwdziałać trendom spadkowym na rynku, rozszerzając ofertę o kolejne produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne towarzystw, z którymi firma dotychczas nie współpracowała. Poszerzamy również ofertę dla MSP. 

2012-02-18 Dlaczego w dalszym ciągu spółka realizuje tak niską, jak na potencjalne możliwości, sprzedaż szeroko pojętych produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych?
Spółka podejmuje inicjatywy zmierzające do zwiększenia skali sprzedaży wymienionych produktów. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu