pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-10-03 Drewex w upadłości, a co ze środkami zablokowanymi pod pp?
(brak odpowiedzi) 

2009-07-23 Czy spółka na ewentualne przejęcia planuje nową emisję akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy?
W imieniu Zarządu uprzejmie informuję, że Spółka na bieżąco monitoruje możliwości akwizycyjne jako jedną z dróg dalszego rozwoju firmy. W wyniku analiz zadecydowaliśmy, że rozpoczęcie procesu wzmocnienia naszej obecności detalicznej osiągniemy efektywnie bez konieczności akwizycji innych podmiotów gospodarczych. Zgodnie z tą koncepcją w dniu 1 sierpnia 2009 roku otworzyliśmy pierwszy sklep firmowy "Kolorino". Posunięcie to udało nam się sfinansować z własnych zasobów, bez konieczności podwyższania kapitału. Nasze plany przewidują rozbudowę sieci "Kolorino". W chwili obecnej nie determinujemy czy rozwój ten będziemy prowadzić samodzielnie, czy też w wyniku projektów biznesowych innego typu. Nasze decyzje zależeć będą od wyników analizy każdej z opcji. Jeśli realizacja naszych planów wymagać będzie podwyższenia kapitału, wówczas zaoferowanie możliwości prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy będzie jedną z możliwości, które będziemy szczególnie wnikliwie rozważać. Na dziś kwestia ta jest jednak ciągle jeszcze w sferze analiz, a nie już podjętych decyzji biznesowych. Jarosław Lasek Specjalista ds. analiz finansowych,  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu