pb.pl

Pytania dotyczące spółki DROZAPOL

      0/6   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-09-10 Jak zarząd i prezes zamierzają i czy w ogóle zamierzają poprawić postrzeganie spółki na GPW?
(brak odpowiedzi) 

2015-07-27 Czy w spółce Drozapol jest jakaś komórka odpowiedzialna za kontakt z inwestorami?
(brak odpowiedzi) 

2015-07-24 Czy zarząd spółki Drozapol zamierza coś zrobić w związku z tragicznym rozwojem sytuacji w spółce?
(brak odpowiedzi) 

2015-07-22 Czy spółka drozapol jedyną receptę na swoją działalność widzi w resplicie jeśli tak to kiedy możemy oczekiwać następnego resplitu
(brak odpowiedzi) 

2015-07-17 Od jakiegoś czasu spółka przestała odpowiadać na pytania inwestorów jestem tym faktem,oraz notowaniami spółki bardzo zaniepokojony wygląda na to że zarząd zapomniał że są spółką publiczną coraz gorzej postrzeganą.Czy zarząd zamierza coś z tym zrobić,pamiętam czasy przed resplitem akcje były skupowane po 8 zł i spółka wypłacała dywidendę,a teraz czy to już koniec?
(brak odpowiedzi) 

2015-06-26 (Tu wpisz pytanie do spółki)Dlaczego jest bardzo mało wiadomości co dzeje się w spółce jak spółka zarabia czy jest tylko biuro i krzesło tak to wygląda.
(brak odpowiedzi) 

2013-12-20 W jaki sposób spółka zależna DP Wind 1 Sp. z o.o. spłaci pożyczkę w wykokosi 6230 tys. zł (termin spłaty 31.12.2013)?
(brak odpowiedzi) 

2013-08-21 Czym w czasie, gdy w spółce umiera powoli pomysł z wiatrakami, zajmuje się "dywizja OZE"? Ile czasu można prowadzić rozmowy w celu zakupu turbin? Czy spółka zamierza ogłosić zmianę strategii?
(brak odpowiedzi) 

2013-06-20 Czy grupa kapitalowa zaczeła budowe farm wiatrowych czy czeka na "duży trójpak"?
(brak odpowiedzi) 

2013-05-24 Czy wielomilionowe limity kredytowe/pożyczki udzielone przez giełdową spółkę Drozapol Profil S.A. dla spółek DP WINT 1 (8 100 000 zł) i dla WINT 2 (7 000 000 zł) zabezpieczone wekslem, są w pełni bezpieczne, jeśli te spółki mają kapitały założycielskie po 5000 zł? Czy historycznie DPL jakiejkolwiek innej firmie udzielał takich pożyczek lub limitów, np. kupieckich, na takie kwoty bez twardego zabezpieczenia lub pełnego ubezpieczenia transakcji? Dlaczego DPL podejmuje takie duże ryzyko? W jaki sposób są oprocentowane te pożyczki? Czy interesy giełdowej DPL zostały zabezpieczone należycie w razie ewentualnych problemów w przyszłości ze spłata tych pożyczek przez pożyczkobiorców?
(brak odpowiedzi) 

2013-05-23 Jaki był, jest, będzie cel spółki DP ENERGY Sp. z o.o. powstałej w 2012 r.? Jeśli cel działalności DP ENERGY nie będzie związany z DPL, to dlaczego nazewnictwo jest zgodne z nazewnictwem grupy DPL, czyli "DP" ..... Sp. z o.o.? Jeśli cel DP ENERGY Sp. z o.o. będzie związany z DPL i akcjonariusze DPL mają odczuć z tego korzyść, to dlaczego DPL nie ma udziałów w DP ENERGY? Zgodnie z KRS 20% posiada radca prawny Andrzej Chmielewski - związany z DPL od wielu lat i 80% Grażyna Rybka - główny udziałowiec i prokurent DPL. Czy te osoby przez DP ENERGY w której DPL nie ma udziałów mają świadczyć usługi na rzecz DPL lub grupy DP WINT 1, 2, 3, 4, 5 i DP INVEST itd.? Zgodnie z KRS DP ENERGY będzie świadczyć usługi m.in.: PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ i WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ - czy akcjonariusze giełdowej DPL odczują korzyści z działalności DP ENERGY?
(brak odpowiedzi) 

2013-05-20 Panie Prezesie przychody za I kw. 2013 r. spadły w porównaniu do I kw. 2012 r. o połowę. Kolejny kwartał spółka zakończyła stratą, cena akcji osiąga kolejne minima, na sektor OZE nie można liczyć, płynność waloru jest śladowa. Jakie jeszcze ma dla swoich akcjonariuszy niespodzianki w tym roku DPL?
(brak odpowiedzi) 

2013-04-23 Kiedy aktualizacja strategii grupy kapitałowej Drozapol? Czy zarząd podjął już decyzje?
(brak odpowiedzi) 

2013-04-18 Jak wiadomo DP SA zakupiło projekty 2 farm wiatrowych o mocy 8 i 10 MW od spółki Windprojekt. Czy jedna z tych farm o mocy 10 MW nie jest czasem zlokalizowana w gminie Wilków koło Namysłowa? W tamtym miejscu Windprojekt prowadził prace projektowe nad farmą o mocy 10 MW.
(brak odpowiedzi) 

2013-04-15 Szanowny Panie Prezesie, chyba już najwyższa pora ujawnić jakiś namacalny szczegół z budowy farmy wiatrowej.
(brak odpowiedzi) 

2013-03-22 Na stan dzisiejszy wiadomo, że przyjęcie ustawy o OZE może nastąpić najwcześniej z początkiem 2014 roku. Do tego czasu regulacje zawarte w dużym trójpaku muszą zostać zaakceptowane przez rząd, następnie ustawy energetyczne musi uchwalić parlament, a ich wdrożenie do polskiego prawa wymagać będzie jeszcze pozytywnej opinii Komisji Europejskiej.Czy spółka zaczęła budowę pierwszej farmy, czy będzie zwlekać do momentu uchwalenia ustawy?
(brak odpowiedzi) 

2013-03-19 Dlaczego spółka tak zwleka z budową pierwszej farmy wiatrowej, czyżby nie miała na nią funduszy, o których zapewniał Pan Prezes (wywiad w sierpniu)?
(brak odpowiedzi) 

2013-03-15 Zgodnie z treścią raportu QSr 4/2012 - strona 37: "W IV kwartale 2012 roku została uruchomiona w zakładzie produkcyjnym w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej produkcja konstrukcji stalowych." Czy spółka może udzielić informacji, czy produkcja konstrukcji stalowych od czasu jej uruchomienia do 31.12.2012r. dotyczyła wyłącznie produkcji konstrukcji stalowych na własne potrzeby np: pod budowaną halę: do której spółka chce przenieść zakład zbrojeń z ul. Glinki 144 w Bydgoszczy? Czy Spółka ma już zakontraktowane zamówienia na produkcję konstrukcji stalowych na najbliższe miesiące - ostatnie pytanie motywuje tym, że nigdzie na stronie Spółki nie znalazłem informacji lub oferty na temat produkcji konstrukcji stalowych, dlatego wydaje się zasadne pytanie o np: kontrakt/kontrakty. Proszę też precyzyjnie się odnieść do tego, czy w IV kwartale 2012r. produkcja konstrukcji stalowych dotyczyła wyłącznie produkcji na potrzeby własne np: pod budowę hali w tej lokalizacji?
(brak odpowiedzi) 

2013-03-14 Czy nieruchomość spółki położona w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235 jest wystawiona na sprzedaż? Jeśli tak to w jakiej cenie? A jeśli nie to czy będzie rozbudowywana o kolejną halę zgodnie z treścią raportu QSr 4/2012 - strona 37 (dwa pierwsze akapity) ? Pytanie uważam za istotne w związku z pojawieniem się oferty sprzedaży tej nieruchomości: http://www.szukam-nieruchomosci.com/?m=view&cat=3&aid=33985 co byłoby sprzeczne z przedstawionymi założeniami w cytowanym raporcie.
Informacje podane w raporcie kwartalnym są rzetelne i prawdziwe. Na terenie nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej jest dobudowywana hala i planujemy przenieść tam maszyny do produkcji zbrojeń. Ogłoszenie o sprzedaży faktycznie jest w internecie, ponieważ część nieruchomości (pustej działki) jest przeznaczona na sprzedaż lub wynajem. 

2013-03-11 Czy spółka może podać dokładne lokalizacje farm wiatrowych + wyniki badań wietrzności w tych lokalizacjach + odległość poszczególnych wiatraków od budynków mieszkalnych w metrach? Chodzi o projekty farm wiatrowych, które będą realizowane odpowiednio przez spółki DP WIND 1 i DP WIND 2 ?
Z punktu widzenia prowadzonych rozmów z potencjalnymi podmiotami finansującymi tego typu inwestycje, nie możemy ujawnić takich parametrów jak wyniki wietrzności czy dokładna lokalizacja. Lokalizacja farm spełnia wymogi przepisów prawa, w tym uwarunkowania środowiskowe oraz wymagane odległości od budynków mieszkalnych. Wszelkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia zostały dla obu farm wydane oraz nie są prowadzone protesty społeczne, o czym już informowaliśmy. 

2013-03-08 Czy w miejscowościach, w których spółka lub spółki należące do grupy realizuje/będzie realizować farmy wiatrowe trwają obecnie protesty lokalnej ludności? Pytanie swoje motywuję tym, że zgodnie z mapą na stronie: mapa.stopwiatrakom.eu obecnie w Polsce trwa 449 protestów dotyczących ponad 7000 wiatraków.
W miejscowościach, w których realizować będziemy projekty wiatrowe nie trwają aktualnie żadne protesty społeczne. Ostatnie rozmowy społeczności lokalnej w jednej z miejscowości z deweloperem i gminą miały miejsce w 2011 roku i dotyczyły Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W wyniku negocjacji strony osiągnęły kompromis i studium zostało uchwalone, a tym samym protest został zakończony.  

2013-03-05 Czy spółka zamierza wypłacić dywidendę za rok 2012? Czy spółka mogłaby podać dokładną lokalizację budowy farm wiatrowych?
Decyzja o wypłacie dywidendy nie została jeszcze podjęta. 

2013-02-27 Dlaczego spółka DPL nie przystąpiła do Unii Stalowej, przecież to są oczywiste korzyści zakupowe? Kiedy spółka poinformuje o jakichkolwiek postępach, bądź opóźnieniach w OZE?
Nie wykluczamy przystąpienia do Unii Stalowej lub innej grupy zakupowej, jeśli tylko będzie taka możliwość. Według naszej wiedzy obecna forma prawna dopiero co powstałej Unii Stalowej ma charakter przejściowy i do jej rozwoju wymagana jest zgoda UOKiK. Informacje na temat postępów prac w energetyce wiatrowej zawarliśmy w raporcie kwartalnym opublikowanym 28 lutego 2013r. 

2013-02-19 Z jakimi inwestorami zewnętrznymi spółka prowadzi rozmowy?
Prowadzimy rozmowy z inwestorami branżowymi oraz finansowymi. Ze względu na poufność danych, w tym oczywiście nazw podmiotów, z którymi jesteśmy w kontakcie, nie możemy ujawnić na tym etapie więcej informacji.  

2013-02-11 Podążając za prognozami z dyskusji poświęconej OZE podczas Forum ZPP, czy DPL dalej jest zaangażowany w budowanie wiatraków, czy po raz kolejny zmieni strategie firmy?
Tak, Spółka nadal jest zaangażowana w sektor energetyki wiatrowej. Nic w tym zakresie się nie zmieniło.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu