pb.pl

Pytania dotyczące spółki DWORY

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-03-22 Jaka jest proporcja pomiędzy produkcją własną, a zakupami monomer styrenu? Czy zakupy pochodzą od jednego dostawcy?
Styren jest ważnym dla działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. surowcem. Grupa produkuje go z etylenu i benzenu (poprzez etylobenzen) w zakładzie Czechach. W Polsce Grupa produkuje styren z etylobenzenu, który transportowany jest z zakładu w Czechach. W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r., samowystarczalność Grupy w zakresie styrenu wynosiła ok. 83%. Pozostałe ilości styrenu zakupione zostały u zewnętrznych producentów. Grupa wybiera dostawców surowców spośród najbardziej wiarygodnych producentów i dostawców, oferujących najbardziej konkurencyjne warunki. Wszyscy dostawcy surowców Grupy podlegają stałej weryfikacji i ocenie.  

2014-05-22 Dnia 24.04.2014 r. kupiłem akcje waszej spółki. Dlaczego nie objęła mnie dywidenda?
W dniu 17 kwietnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. podjęło uchwałę nr 6 o wypłacie dywidendy w wysokości 410.207.500,00 zł (słownie: czterysta dziesięć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset złotych), to jest 0,31 zł (trzydzieści jeden groszy) na jedną akcję Spółki. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 25 kwietnia 2014 roku. Dywidenda została wypłacona w dniu 5 maja 2014 roku. Aby otrzymać dywidendę akcjonariusz powinien posiadać akcje Spółki w dniu nabycia prawa do dywidendy. Ze względu na specyfikę rozliczeń transakcji giełdowych na GPW w Warszawie należy jednak pamiętać o obowiązującej zasadzie D+3. Zgodnie z zasadą jeśli dzień dywidendy ustalony został na 25 kwietnia br., to aby otrzymać dywidendę powinien Pan posiadać akcje Spółki na koniec 22 kwietnia br. W sprawie szczegółów bardzo proszę o kontakt z brokerem prowadzącym Pana rachunek inwestycyjny.  

2014-04-24 Czy wasza spółka planuje w tym roku wypłatę dywidendy? Jeśli tak to kiedy i ile za jedną akcję?
W dniu 17 kwietnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 410.207.500,00 zł (słownie: czterysta dziesięć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset złotych), to jest 0,31 zł (trzydzieści jeden groszy) na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 25 kwietnia 2014 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 5 maja 2014 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 1 323 250 000 akcji Spółki. 

2014-04-23 Kiedy będą znane wyniki finansowe spółki za 1 kwartał 2014?
Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2014 roku Synthos S.A. przekaże do publicznej wiadomości w dniu 15 maja br. 

2013-01-14 Dlaczego Synthos nie sponsoruje hokejowej sekcji Unii Oświęcim?
(brak odpowiedzi) 

2012-10-22 Kiedy skup akcji?
(brak odpowiedzi) 

2012-08-26 Kiedy wyniki za pierwsze półrocze 2012?
Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2012 r. zostanie opublikowany 30 sierpnia br. 

2012-02-17 Proszę o odpowiedź na pytanie, które męczy mnie od dawna. Spółka z roku na rok ma coraz lepsze wyniki, co roku zaskakuje oczywiście pozytywnie zyskiem, dużą część wygenerowanych przychodów przeznacza na dywidendę, oscyluje do mistrza spółki giełdowej, ba nawet ma być zaproszona do WIG20 i to wszystko nie ma żadnego przełożenia w aktualnej cenie akcji, która od prawie roku utrzymuje się bez większych zmian. Tak więc, wyobraźmy sobie jaka by była wycena akcji, gdyby nie było tych wszystkich pozytywnych informacji.
(brak odpowiedzi) 

2011-05-26 ZWZ Synthos zadecydowało o wypłacie dywidendy za częśc zysku wypracowanego w roku 2010 w wysokości 0,07zł na akcję. Moje pytanie dotyczy terminu (od kiedy) trzeba było posiadac akcję aby otzrymac dywidendę
Walne Zgromadzenie Synthos S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2011 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2011 roku. 

2011-04-24 Na kiedy zaplanowane jest WZA?
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. odbędzie się 9 maja 2011 r., o czym spółka informuje na swojej stronie internetowej. 

2011-04-06 Dlaczego spółka kupuje styren z zewnętrznych firm, podczas gdy sama jest jego producentem? Czy wynika to z tego, że technologia produkcji PBR-ND zakłada większą zawartość polistyrenu w produkcie końcowym?
Grupa Synthos S.A. wytwarza monomer styrenu, który następnie wykorzystywany jest do produkcji tworzyw styrenowych oraz kauczuków styrenowo-butadienowych. Styren kupowany na zewnątrz stanowi uzupełnienie własnej produkcji. Surowca tego nie wykorzystuje się do produkcji kauczuków polibutadienowych (PBR Nd). 

2011-01-22 Na co spółka zamierza przeznaczyć zysk za rok 2010?
O podziale zysku wypracowanego w ubiegłym roku zdecyduje Walne Zgromadzenie Synthos S.A.  

2010-12-30 W grudniu 2008 r. NWZ upoważniło Zarząd do skupu własnych akcji w celu umorzenia. Czy Zarząd podjął decyzję w tej sprawie?
Zarząd nie podjął jeszcze żadnych decyzji w kwestii nabycia akcji własnych spółki w celu ich umorzenia.  

2010-10-01 Dlaczego spółka utrzymuje równolegle duże stany depozytów (ok. 570 mln) i kredytów (ok. 750 mln)? Ilu pracowników zatrudnia obecnie Spółka?
Zobowiązania kredytowe bezpośrednio związane są z projektami inwestycyjnymi o długoterminowym charakterze, posiadana gotówka zapewnia płynność bieżącą oraz daje możliwości realizacji kolejnych inwestycji. W Grupie Kapitałowej Synthos zatrudnionych jest obecnie 2 189 osób.  

2010-08-05 Czy w tym roku miała miejsce okresowa wymiana katalizatora związanego z podstawową działalnością spółki, który spowodowałby dłuższy przestój w produkcji?
W I półroczu 2010 roku na instalacjach styrenu spółek produkcyjnych Grupy Kapitałowej Synthos S.A. nie była dokonywana wymiana katalizatora. Planowy przestój remontowy instalacji styrenu w spółce Synthos Kralupy a.s. związany z wymianą katalizatora przeprowadzony został we wrześniu i październiku 2009 roku. Planowy przestój remontowy instalacji styrenu w spółce Synthos Dwory Sp. z o.o. związany z wymianą katalizatora nastąpi w III kwartale 2010 roku. Wymiana katalizatora jest rutynowym zabiegiem technicznym wykonywanym co 2 lata, po stwierdzeniu zużycia katalizatora w stopniu określonym w dokumentacji licencyjnej. Dzięki wymianie istotnej poprawie ulega stabilność i wydajność procesu produkcji styrenu.  

2009-12-14 Czy nadszedł już czas na skup akcji? Chyba że zarząd planuje znowu zakup akcji siostrzanych spółek po cenach wyższych od rynkowych.
Na ten moment nie zapadły żadne decyzje w kwestii nabycia akcji własnych spółki w celu ich umorzenia.  

2009-05-28 Jak jest realizowany program skupu akcji własnych celem umożenia? Czy został już ten program rozpoczęty?
W dniu 23 grudnia 2008 r. odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie Synthos S.A., które upoważniło zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich umorzenia. Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia obejmuje okres od dnia 24 grudnia 2008 r. do dnia 23 grudnia 2013 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. Walne zgromadzenie zobowiązało i upoważniło też zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych. Zarząd Synthos S.A. nie podjął jeszcze decyzji o rozpoczęciu programu skupu akcji własnych Spółki celem umorzenia.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu