pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-10-15 Witam, czy zarząd szacował może (choćby w dużym przybliżeniu) jak się będą kształtowały przychody i zyski za rok 2012?
(brak odpowiedzi) 

2011-06-29 Czy spółka planuje montaż kolejnej linii produkcyjnej?
(brak odpowiedzi) 

2011-01-31 Spółka podała korektę przychodów za 2010, a nic nie wspomniała o zyskach. Czy to oznacza, że zyski pozostają bez zmian?
Szanowni Państwo, Zarząd w dniu 28.01.2011, po zweryfikowaniu danych finansowych za cztery kwartały dokonał korekty prognozy finansowej ( w części przychody ) za 2010 rok. Na dzień dzisiejszy Zarząd Spółki nie ma wiedzy na temat ewentualnej korekty dotyczącej zysku. Ostateczne wyniki Spółki za 2010 rok, zostaną w przedstawione w raporcie rocznym. Ewentualne odchylenia +/- 10% od przedstawionych prognoz, będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. 

2011-01-09 Czy w długofalowej strategii firma planuje przejęcia lub prace nad zupełnie nowym produktem, niezwiązanym z mikrosfera? Chodzi mi o produkt lub działalność zupełnie niezwiązana z mikrosfera, dywersyfikujacą profil firmy i otwierająca zupełnie nowe możliwości rozwoju...
Eko Export S.A. jest firmą głównie zajmującą się zakupem, przetwarzaniem i dystrybucją mikrosfer uszlachetnionych. Na dzień dzisiejszy na pytanie dotyczące planów przejęcia nie możemy odpowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o prace nad produktem niezwiązanym z mikrosferą, który mógłby zdywersyfikować profil firmy - Spółka dąży do ponownego znalezienia odbiorców produktu jakim jest labosil. W ubiegłych latach Emitent oprócz sprzedaży mikrosfery zajmował się dystrybucją labosilu, tj. pyłu krzemionkowego powstającego w procesie produkcji żelazokrzemu. Główną właściwością substancji jest jego ogniotrwałość. Labosil znajduje szerokie zastosowanie w produkcji dóbr przemysłowych i konsumpcyjnych takich jak: betony, farby i lakiery, guma, mieszanki gumowe, masy uszczelniające, kleje, tworzywa sztuczne i żywice. Emitent w swoich planach ma uruchomienie sprzedaży labosilu, który kiedyś również był w jego programie i obecnie trwają prace nad realizacją tego projektu. Z poważaniem Elżbieta Kuś Pełnomocnik Zarządu Do kontaktów z Inwestorami 

2010-07-27 Dot. Nowej emisji akcji: Czy w przypadku nadsubskrypcji w zapisach dodatkowych obowiązuje zasada proporcjonalnej redukcji, zgodnie z Art 436 KSH ?
(brak odpowiedzi) 

2009-09-24 Witam, czy obecna cena rynkowa odzwierciedla stan finansowy spółki i jej perspektywy rozwojowe? Kurs od debiutu spadł o 2 zł, czemu taka różnica?
(brak odpowiedzi) 

2009-09-21 po jakiej cenie kupował akcje spółki eko export fundusz private eqiuty privelege capital managment sa ?.
(brak odpowiedzi) 

2009-09-17 Dlaczego nie pojawił sie komunikat o sprzedaży akcji przez Privilege Capital Management SA, który początkowo posiadał przeszło 1,2 mln akcji i zmniejszył sie do poziomu 895 000-komunikat pojawił sie dopiero o zmniejszeniu akcji z 895 000 do 0
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu