pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-03-13 Czy zamierzacie spłacać obligacje, czy je przetrzymywać na odsetkach przeterminowanych, bo to taniej dla spółki? 8% tylko, ale jak długo będzie ta gra trwała? Co z bieżącymi odsetkami?
(brak odpowiedzi) 

2012-11-29 W lipcu spółka wyemitowała obligacje serii K1, K2, K3. Które z nich zostaną wprowadzone do obrotu i kiedy? Czy będziecie Państwo w najbliższej przyszłości oferować obligacje w trybie publicznym?
Obecnie trwają procedury wprowadzania do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst obligacji serii K1 i K3. Natomiast co do obligacji serii K2, Spółka nie przewidywała wprowadzania ich do obrotu. Na dzień dzisiejszy Zarząd nie podjął decyzji o oferowaniu obligacji w trybie publicznym, jednak możliwości takiej nie można wykluczyć.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu