pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-03-17 Chciałem zapytać jaka jest przyczyna osiągnięcia gorszego od oczekiwań zysku brutto w 2010 roku. Wynik 1,5 mln zł brutto jest na pewno dobrym wynikiem, jednak dosyć znacząco odbiega od prognozowanych 2 mln zł brutto. Czy wobec tego spółka podtrzymuje prognozy na rok 2011 osiągnięcia zysku nawet do 3 mln zł brutto?
(brak odpowiedzi) 

2011-02-24 Spółka pokazała dobre wyniki za IV kwartał patrząc za cały rok jest ekstra przy tak niskiej kapitalizacji zysk 1,33mln zł netto Duże przychody jak na spółkę z NEWCONNECT Jednak na akcjach totalny marazm. Czy spółka myślała może o przeprowadzeniu Splitu akcji w celu zwiększenia płynności 1:10 za dużo raczej nie poprawi 1:15 lub 1:30 byłby moim zdaniem bardzo optymalny Myślę że na najbliższym WZA można byłby umieścić taki punkt i zagłosować. Z góry dziękuje za odpowiedź
Szanowny Inwestorze wydaje mi się iż nie w tym problem. Nie wiem czy Pan zwrócił uwagę iż właściwe od początku roku nie przekazywaliśmy informacji o posadowieniach nowych mikrostacjach. Czyli naszej sztandarowej technologi. Powodem nie jest brak zainteresowania potencjalnych klientów lecz wdrażanie przez nas całkowicie nowej technologi. Wszystko wróci do normy od kwietnia. Jeżeli wtedy nie zwiększy to zainteresowania naszymi akcjami rozważymy także Pana propozycję. 

2011-01-14 Czy spółka planuję w najbliższej przyszłości jeśli tak to w jakim okresie będzie starała się zrealizować wymogi jakie trzeba spełnić by przejść na Rynek główny. Jeden z kluczowych punktów które by trzeba było spełnić to kapitalizacja czy z chwilą obecną spółka przed przejściem zdecyduje się na emisję czy po-prostu wartość firmy będzie tak szybko rosła że rozwodnienie kapitałów nie będzie konieczne .
Szanowny Inwestorze, najpierw chciałem się usprawiedliwić iż odpowiadam z tak dużym opóźnieniem. Powodem był mój urlop a jako zasadę przyjąłem iż za pośrednictwem Pulsu Biznesu będę rozmawiał z inwestorami osobiście. A teraz do rzeczy. Chcielibyśmy wejść na Rynek Główny GPW w Warszawie SA lecz jak Szanowny Inwestor zauważył nie spelniamy podstawowego warunku, a mianowicie kapitalizacji. Wg naszej oceny jesteśmy jedną z najbardziej niedowartościowanych spółek na całym Rynku GPW. Posiadamy wszystko to co w nowoczesny podmiocie winno być a mianowicie 1. prowadzimy działalność na swoim gruncie i w swoich obiektach 2. posiadamy unikalny pomysł i unikalną technologie informatyczną , tzw mikrostacje 3. posiadamy bardzo szeroki rynek w tym zakresie łacznie z produkcją paliw w tym ekologicznego oleju napędowego oraz uszlachetnionego oleju napędowego ON Ekopol Premium. 4. oprócz powyższego posiadamy bardzo stabilna „ drugą nogę” - przetwórstwo blach cieńkich w zakresie cięcia i gięcia czyli robimy szeroki asortyment od blach płaskich po parapety dla budonictwa 5. w bardzo dużym zakresie absorbujemy ( ok. 3 mln złotych) i potrafimy to robić fundusze unijne 6. posiadamy bardzo młodą a jednocześnie oddaną i gruntownie wykształconą kadrę 7. uzyskujemy corocznie od 2001 roku zyski 8. zawsze wypłacamy w jakimś zakresie dywidendy akcjonariuszom 9. w chwili obecnej w 5 osobowej Radzie Nadzorczej 3 osoby to członkowie z „rynku” a mimo wszystko kapitalizację mamy niską. Robimy wszystko aby ten trend odwrócić. Lecz na razie niestety co z żalem przyznaję, z nędznym skutkiem. A podniesienie kapitalizacji to jedyna droga którą sobie obraliśmy. I to nie poprzez kolejne emisje, gdyż tego nie potrzebujemy, pieniądze uzyskane z kolejnych emisji nie są spółce potrzebne. Jedyna droga to podniesienie wartości obecnie będących w obrocie akcji. Wyznaczyliśmy sobie w zarządzie 3 letni horyzont czasowy w którym to czasie nasze akcje powinny kosztowac około 15 złotych za akcję i wtedy wchodzimy na główny parkiet. Pozdrawiam i czekam na ewentualny głos w dskusji na który będę już odpowiadał natychmiast, odwrotnie. Andrzej Piecuch Prezes zarządu 

2010-10-12 Jak spółka ocenia tempo rozwoju sieci mikrostacji? W ostatnim czasie coraz rzadziej pojawiają się raporty o nowych mikrostacjach.
Być może takie jest odczucie, lecz spółka prowadzi dwa projekty w zakresie mikrostacji a mianowicie 1. projekt "Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w zakresie dystrybucji paliw w spółce Ekopol Górnośląski Holding SA" dofinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" 2. projekt "Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji paliw w woj. śląskim" dofinansowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego na mocy uchwały nr 2585/313/III/2009 w zakresie Priorytetu I "Badanie i rozwój technologiczny" i musimy posadawiać mikrostacje w rytmie podpisanych na te projekty umów. Fakt iż jest to technologia rozwojowa potwierdza Polska Izba Paliw Płynnych której wściekłe ataki na tą tecnologię potwierdzają iż trudno z nią walczyć na zasadzie normalnej konkurencji rynkowej. Andrzej Piecuch Prezes Zarządu 

2010-02-19 Czy rozwijany prez spółkę program rozbudowy sieci mirostacji moze zostać spowolniony przez przepisy unijne nakazujace na stacjach paliw montowanie urządzeń do odsysania oparów spalin przy tankowaniu? Czy dystrybutory montowane przez Ekopol maja takie urządzenia montowane fabrycznie. Jeżeli nie to czy są mozliwosci tehniczne domontowania takich urządzeń do mirostacji i jaki to moze byc dodatkowy koszt dla spółki? Czy Ekopol przygotowany jest do zapowiedzianych wzmożonych kontroli inspektorów ochrony środowiska w temacie montowania urzadzeń do odsysania oparów spalin przez dystrybutorów paliw ?
Wg mojej wiedzy dotyczy to publicznych stacji paliw a nasza mikrostacja taką nie jest. Gdyby teoretycznie przyjąć takie rozwiązanie to inwestycja zwiększyłaby się o około 5000 zł na mikrostację. Przepraszam że odpowiadam z takim potężnym opóznieniem lecz nie otrzymałem wcześniej tego pytania. Andrzej Piecuch Prezes Zarządu 

2010-01-19 Ile mikrostacji aktualnie posiada i obsluguje spolka?
Na dzień 13.10.2010 - 156. Przepraszam że odpowiadam z takim potężnym opóznieniem lecz nie otrzymałem wcześniej tego pytania. Andrzej Piecuch Prezes Zarządu 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu