pb.pl

Pytania dotyczące spółki EMCINSMED

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-02-18 1.KIDY ZOBACZYMY JAKI KONTAKT Z NFZ PODPISAŁO PIASECZNO - PRZYPOMNĘ, ŻE W 2010 BYŁO TO OK. 9 MLN 2.CZY MOŻNA SIĘ DOWIEDZIEĆ CO SIĘ DZIEJE TERAZ ZE SZPITALEM W KATOWICACH?KIEDY RUSZA INWESTYCJE? 3.CZY EMC POZA PIASECZNEM ZAINWESTUJE W WOJ MAZOWIECKIM?
1. KIDY ZOBACZYMY JAKI KONTAKT Z NFZ PODPISAŁO PIASECZNO - PRZYPOMNĘ, ŻE W 2010 BYŁO TO OK. 9 MLN Oczywiście niezwłocznie po uzyskaniu informacji o podpisaniu umów przez dwie strony. W chwili obecnej czekamy na wezwanie ze strony NFZ do podpisania umów. 2. CZY MOŻNA SIĘ DOWIEDZIEĆ CO SIĘ DZIEJE TERAZ ZE SZPITALEM W KATOWICACH? KIEDY RUSZA INWESTYCJE? Obecnie prowadzimy prace projektowe i przygotowawcze. Mamy nadzieję na wiosnę rozpocząć prace budowlane. 3. CZY EMC POZA PIASECZNEM ZAINWESTUJE W WOJ MAZOWIECKIM? Mamy plany dalszych inwestycji, ale na dziś nie możemy jeszcze podać konkretnych danych. O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.  

2011-01-29 Dlaczego spółka ma w nazwie Instytut Medyczny? Jakie badania prowadzi, publikacje itd?
Spółka EMC Instytut Medyczny SA prowadzi badania kliniczne w zakresie realizacji badań nad nowymi lekami i materiałami medycznymi. Więcej informacji na naszej stronie: http://www.emc-sa.pl/og/6fe9a3ac-f3d3-44c6-96d5-8ead4c1e4bef/9.aspx, zapraszamy 

2010-09-03 w ostatnim czasie notowania spółki emc nurkują. Wyniki pogarszają się z kwartału na kwartał. Kiedy można spodziewać się poprawy rentowności spółki?
W związku z opublikowaniem w dniu 27 sierpnia wyników osiągniętych przez Grupę EMC i spółkę EMC Instytut Medyczny SA w pierwszym półroczu 2010 r. oraz ze spadkiem kursu akcji, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA chciałby poinformować, że słabsze niż oczekiwane przez rynek wyniki nie stanowią zaskoczenia dla Spółki. W 2010 roku Spółka prowadzi równolegle, o czym wcześniej informowała, trzy kluczowe dla rozwoju Grupy inwestycje:  budowę szpitala w Piasecznie,  budowę szpitala w Katowicach,  modernizację szpitala w Kowarach, oraz cztery mniejsze:  modernizację i rozbudowę szpitala w Ozimku,  modernizację szpitala w Kamieniu Pomorskim (budowa oddziału intensywnej terapii),  modernizację zakładu opiekuńczo leczniczego oraz budowa nowej przychodni w Kowarach,  budowę centralnego archiwum oraz centralnej sterylizacji w Świebodzicach, które stanowią znaczące obciążenie organizacyjne i finansowe. Wiąże się to z koniecznością utrzymywania w rozbudowywanych jednostkach zespołów pracowników, które obecnie nie są optymalnie efektywne, przy równoczesnym znacznym obciążeniu Centrali Spółki w szczególności działów odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji i rozwój. Ponadto w 2010 roku zmniejszeniu uległ poziom głównych kontraktów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia, który na skutek mniejszego spływu składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszył poziom finansowania świadczeń medycznych w 2010 rok o 2,6 % w skali kraju i o 3,4% dla województwa dolnośląskiego w stosunku do roku ubiegłego. Spółka konsekwentnie realizuje swoją strategię przyjętą w 2004 roku. Głównym celem jest objęcie opieką medyczną (szpitalną i ambulatoryjną) jak największej liczby mieszkańców Polski. Zarząd Spółki planuje, iż do 2015 roku jednostki medyczne należące do Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA będą sprawować opiekę medyczną nad 5% populacji Polski (ok. 2 mln osób). Zgodnie z przyjętą zasadą Spółka nie podaje do publicznej wiadomości prognoz wyników. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu