pb.pl

Pytania dotyczące spółki EMCINSMED

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-02-18 1.KIDY ZOBACZYMY JAKI KONTAKT Z NFZ PODPISAŁO PIASECZNO - PRZYPOMNĘ, ŻE W 2010 BYŁO TO OK. 9 MLN 2.CZY MOŻNA SIĘ DOWIEDZIEĆ CO SIĘ DZIEJE TERAZ ZE SZPITALEM W KATOWICACH?KIEDY RUSZA INWESTYCJE? 3.CZY EMC POZA PIASECZNEM ZAINWESTUJE W WOJ MAZOWIECKIM?
1. KIDY ZOBACZYMY JAKI KONTAKT Z NFZ PODPISAŁO PIASECZNO - PRZYPOMNĘ, ŻE W 2010 BYŁO TO OK. 9 MLN Oczywiście niezwłocznie po uzyskaniu informacji o podpisaniu umów przez dwie strony. W chwili obecnej czekamy na wezwanie ze strony NFZ do podpisania umów. 2. CZY MOŻNA SIĘ DOWIEDZIEĆ CO SIĘ DZIEJE TERAZ ZE SZPITALEM W KATOWICACH? KIEDY RUSZA INWESTYCJE? Obecnie prowadzimy prace projektowe i przygotowawcze. Mamy nadzieję na wiosnę rozpocząć prace budowlane. 3. CZY EMC POZA PIASECZNEM ZAINWESTUJE W WOJ MAZOWIECKIM? Mamy plany dalszych inwestycji, ale na dziś nie możemy jeszcze podać konkretnych danych. O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.  

2011-01-29 Dlaczego spółka ma w nazwie Instytut Medyczny? Jakie badania prowadzi, publikacje itd?
Spółka EMC Instytut Medyczny SA prowadzi badania kliniczne w zakresie realizacji badań nad nowymi lekami i materiałami medycznymi. Więcej informacji na naszej stronie: http://www.emc-sa.pl/og/6fe9a3ac-f3d3-44c6-96d5-8ead4c1e4bef/9.aspx, zapraszamy 

2010-09-03 w ostatnim czasie notowania spółki emc nurkują. Wyniki pogarszają się z kwartału na kwartał. Kiedy można spodziewać się poprawy rentowności spółki?
W związku z opublikowaniem w dniu 27 sierpnia wyników osiągniętych przez Grupę EMC i spółkę EMC Instytut Medyczny SA w pierwszym półroczu 2010 r. oraz ze spadkiem kursu akcji, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA chciałby poinformować, że słabsze niż oczekiwane przez rynek wyniki nie stanowią zaskoczenia dla Spółki. W 2010 roku Spółka prowadzi równolegle, o czym wcześniej informowała, trzy kluczowe dla rozwoju Grupy inwestycje:  budowę szpitala w Piasecznie,  budowę szpitala w Katowicach,  modernizację szpitala w Kowarach, oraz cztery mniejsze:  modernizację i rozbudowę szpitala w Ozimku,  modernizację szpitala w Kamieniu Pomorskim (budowa oddziału intensywnej terapii),  modernizację zakładu opiekuńczo leczniczego oraz budowa nowej przychodni w Kowarach,  budowę centralnego archiwum oraz centralnej sterylizacji w Świebodzicach, które stanowią znaczące obciążenie organizacyjne i finansowe. Wiąże się to z koniecznością utrzymywania w rozbudowywanych jednostkach zespołów pracowników, które obecnie nie są optymalnie efektywne, przy równoczesnym znacznym obciążeniu Centrali Spółki w szczególności działów odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji i rozwój. Ponadto w 2010 roku zmniejszeniu uległ poziom głównych kontraktów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia, który na skutek mniejszego spływu składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejszył poziom finansowania świadczeń medycznych w 2010 rok o 2,6 % w skali kraju i o 3,4% dla województwa dolnośląskiego w stosunku do roku ubiegłego. Spółka konsekwentnie realizuje swoją strategię przyjętą w 2004 roku. Głównym celem jest objęcie opieką medyczną (szpitalną i ambulatoryjną) jak największej liczby mieszkańców Polski. Zarząd Spółki planuje, iż do 2015 roku jednostki medyczne należące do Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA będą sprawować opiekę medyczną nad 5% populacji Polski (ok. 2 mln osób). Zgodnie z przyjętą zasadą Spółka nie podaje do publicznej wiadomości prognoz wyników. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu