pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-09-23 10-ego lipca b.r. Mediacap przysłał informację,że Scholz & Friends Group GmbH zwróci MEDIACAP SA kwotę 80.931,10 złotych tytułem ostatecznego rozliczenia nabycia udziałów spółki Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. z 2010 r.Czy to oznacza,że ta o tę powyższą kwotę będzie wyższy zysk netto za III kwartał b.r....?
W odpowiedzi na zadane pytanie, informujemy iż ostateczne rozliczenie ceny nabycia udziałów spółki Scholz&Friends Warszawa Sp. zo.o. nie oznacza, że o tą kwotę zostanie powiększony wynik Spółki w Q3 2013. Kwota ta będzie rozliczona poprzez amortyzację wartości firmy na przestrzeni kolejnych ponad 7 lat.  

2013-07-11 1.Są na NewConnect spółki, które co prawda nie podają prognoz zysków, ale rekompensują to inwestorom tym, że co jakiś czas podają aktualizację portfela zamówień z realizacją w danym roku. Czy MediaCap mógłby podać globalną wartość już podpisanych kontraktów z realizacją w bieżącym roku? Chodzi mi o wartość na dzień dzisiejszy. Mam świadomość,że z upływem tygodni ta wartość będzie się zmieniać. Jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, to fajnie byłoby również znać porównanie z zeszłym rokiem, ale to już pozostawiam do Państwa decyzji. 2.Pierwsza połowa roku zapowiada się lepiej niż w roku ubiegłym, w sumie jest tak jak zapowiadał Zarząd. Czy w II połowie roku też możemy liczyć na poprawę wyników względem analogicznego okresu roku poprzedniego?
Dziękujemy za zainteresowanie MEDIACAP SA. Odpowiadając na zadane pytanie: (1) jako zarząd spółki uznajemy, że na mocno zmiennym rynku reklamowym nie jest wskazane formułowanie precyzyjnych prognoz dotyczących wyników spółki oraz, że nie należy publikować również cząstkowych danych dot. np. portfela zleceń ponieważ mogą one wprowadzać inwestorów w błąd. W naszych listach przewodnich do raportów kwartalnych staramy się jednak dość precyzyjnie opisywać nasz sentyment co do przyszłych wyników - i tak bazując na poprzednim liście przewodnim, podtrzymujemy nasze przewidywanie, iż rok 2013 przyniesie dalsze wzmocnienie wyników finansowych MEDIACAP SA. 30/07 opublikowany zostanie kolejny raport kwartalny spółki (za Q2 2013), który zawierać będzie zaktualizowane informacje w tym zakresie. (2) Jako zarząd MEDIACAP SA potwierdzamy, iż wszystko wskazuje na to, iż drugi kwartal 2013, a co za tym idzie całe pierwsze półrocze będzie lepszym okresem pod kątem finansowym niż analogiczny okres rok wcześniej. Z pozdrowieniami, Zarząd MEDIACAP SA. 

2013-03-08 1.Czy będzie wypłata dywidendy za ub.rok? W wywiadzie z Prezesm padło zdanie,że "powinna być znaczna część zysku przeznaczona na dywidendę".Czy określenie "znaczna"-to jest np.co najmniej połowa zysku? 2.Kiedy możemy sie spodziewać podania daty ustalenia dnia wypłaty dywidendy? 3.Czy ewentualny zakup kolejnej spółki spodziewany jest dopiero pod koniec b.roku,czy wczesniej? 4.Ja duży jest kontrakt z Vectrą? Czy przekracza 10% przychodów,czy 20% przychodów za ub.rok, skoro został podany jako "zawarcie istotnej umowy"? Pozdrawiam i życzę dalszego powiększania zysków:)
Dziękujemy za zainteresowanie spółką i życzliwość. Jeśli chodzi o zadane pytania: 1-2: Rekomendacja zarządu co do wypłaty dywidendy zostanie przygotowana i opublikowana bezpośrednio po zaudytowanym zamknięciu roku, czyli po 15 kwietnia 2013. Intencją zarządu jest wypłata istotnej części zrealizowanego zysku. 3: Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, liczymy na to, iż kolejną transakcję uda nam się przeprowadzić w drugiej połowie bieżącego roku. Naszą intencją jest to by przejmowany podmiot istotnie wzmonił skonsolidowane wyniki spółki już od samego początku 2014. 4: Kontrakt z operatorem Vectra jest objęty tajemnicą handlową. W istotny sposób wpłynie on na dalsze umocnienie wyników spółki zależnej, ale z ww. przyczyn nie możemy wskazać dokładnie w jakim stopniu. 

2011-06-20 pytanie: Mieli Państwo podpisac jakieś umowy do końca maja, tak było w komunikacie. Jest zaraz koniec czerwca a spółka dramatycznie spada. Za chwilę będziemy akcje kupowac po 50 groszy, Brawo Zarząd!!!!! Czym Państwo chcą siępochwalic oprócz infa z maja że podpiszecie umowę z klientem co prawdopodobnie pomogło Państwu w sprzedazy kilku akcji, pozdrawiam
Zgodnie z publikowanymi w systemach EBI/ESPI informacjami faktycznie finalizujemy obecnie prace nad umową z kikoma nowymi klientami. Niestety ze względu na procedury po stronie tych klientów prace nad ich ostatecznym kształtem czasami trwają dłużej niż pierwotne założenia stron. O wszystkich znaczących umowach będziemy informować na bieżąco w komunikatach. Przy okazji należy zauważyć, iż członkowie zarządu nie sprzedawali żadnych walorów spółki od czasu jej debiutu. Wręcz odwrotnie jak można przeczytać w raportach spółki, w ostatnim czasie jeden z członków zarządu dokupił akcje. 

2011-06-07 Jak po roku odniesie sie Pan do swoich slów ... "Bieżąca wycena walorów spółki jest wskaźnikiem ich wartości w oczach inwestorów i otoczenia rynkowego". Jak obecny kurs spolki ma sie do kapitalizacji, a co za tym idzie do przenosin spółki na GPW (informacje ze strategii spółki), jak zamierzacie tego dokonać?
Ostatni rok przyniosł znaczące pozytywne zmiany w MEDIACAP SA: między innymi istotnie wzrosły przychody, wróciliśmy do zysku w działalności jednostkowej, znacząco zmniejszyliśmy straty w podmiocie zależnym który przejęliśmy zaledwie w Q1 2010, ogłosiliśmy wiarygodną strategię przejścia na GPW w 2012 (dzięki m.in. kolejnemu przejęciu które planujemy na drugą połowę bieżącego roku. Tym samym z punktu widzenia fundamentów spółka jest zdecydowanie atrakcyjniejszą inwestycją niż rok temu. Biorąc pod uwagę planowane przejęcie nie sądzimy by wymóg co do minimalnej kapitalizacji spółki był faktyczną barierą w momencie przechodzenia na rynek regulowany w przyszłym roku. Trudno równocześnie nie zauważyć, iż kurs giełdowy w tym czasie spadł. Jakkolwiek nie mamy na niego bezpośredniego wpływu jako zarząd, wierzymy że kolejne lepsze kwartały spowodują podwyższenie wartości spółki w oczach inwestorów. 

2011-05-23 Panie Prezesie, czy spółka planuje skup akcji poprzez rynek NewConnect? Podczas gdy kurs spada na łeb na szyję spółka skupuje 141388 akcji od kadry zarządzającej. Aby ponownie te akcje dać kadrze w ramach programu motywacyjnego? A co z akcjonariuszami i kursem giełdowym?
Przeprowadzone transakcje nie stanowiły skupu akcji tylko odbiór akcji od wiodących akcjonariuszy (nie zaś menedżerów) po cenie nominalnej (0,05 PLN) w celu przeznaczenia ich na pakiet motywacyjnych dla kadry menedżerskiej. Obecnie uruchomiony skup to zaś znak dla akcjonariuszy, że spółka ocenia obecny kurs giełdowy jako na tyle atrakcyjny by miało sens skupowanie przez nią akcji z giełdy.  

2011-05-18 Panie Prezesie, od kilku tygodni obserwuję spółke i notowania. Proszę jeśli Pan oczywiście chce o wyjasnienie dlaczego w ciagu 6 miesięcy spólka spada z 1,5 do 0,8 groszy? Spadek jest dramatyczny, Zarzad nie interweniuje, nie ma pozytywnych informacji dla akcjonariuszy. Za chwile rynek oceni Pana spólkę jako papiery tylko do spekulacji. Choć i tutaj jest ryzyko gdy spółka z 1,7 zł spada o połowę warości przy biernej postawie Zarzadu. Ciagle chwalicie się że beda przejęcia itd, ale efektów nie widać. Oczywiście jeśli strata dla Pana jest sukcesem to gratuluję, w normalenej spólce już by Pan nie zarzadzał. Ale jest Pan właścicielem i myślę że ma Pan swój plan. Życzę powodzenia i odbicia do 2 zł. pozdrawiam, Artur JANKOWSKI
Szanowny Panie, obecny zarząd spółki został powołany w marcu 2010. W tym okresie nowemu zarządowi udało się (a) przywrócić zyskowność jednostkową MEDIACAP SA, która już od dwóch kwartałów jest rentowna, (b) zrestrukturyzować przejętą w lutym 2010 spółkę Scholz & Friends Warszawa w taki sposób by ograniczyć generowane straty o około połowę oraz (c) ogłosić nową strategię grupy w ramach której kolejne przejęcie planowane jest jeszcze w tym półroczu - postępy w realizacji tej strategii, są podawane w kolejnych listach przewodnich do publikowanych raportów okresowych. Równocześnie, trudno nie zauważyć iż pomimo tych pozytywnych zmian, dokonanych w ciągu zaledwie 14 miesięcy, kurs spółki spadł zamiast wzrosnąć. Zgodnie z prawem zarząd nie ma jednak możliwości interwencji w takiej sytuacji, może jedynie dalej skupiać się na naprawie fundamentów spółki i realizacji strategii przejęć. Warto też zauważyć, iż do 16 maja 2011 spółkę i jej zarząd obowiązywał okres zamknięty (w związku z publikacją raportów okresowych) - nie były więc możliwe jakiekolwiek zakupy akcji przez spółkę i jej władze. 

2011-05-05 Z punktu widzenia "szarego" akcjonariusza wszystko tu wygląda dziwnie...najpierw spadek z okolic 1,7 do 1zl, teraz dalej do 90gr - przy sporym wolumenie jak na ostatnie notowania (przypomnę debiut -3,6 zl) próba jakiegokolwiek wzrostu jest zatrzymywana, jesteśmy "czarowani" informacjami, jak np. ta o wygranym kolejnym przetargu, powrocie do zysków, czy wyróżnieniami przez "Trend", a kurs akcji jak spadal tak spada...moze jednak władze spółki wiedza cos,o czym nie wie "zwykły" akcjonariusz...i za jakiś czas zobaczymy tu nowe (spore) minima?...Jak to się wszystko ma do przyszłych, zapowiadanych, być może ewentualnych przenosin spółki na główny parkiet (dość sporo brakuje do wymaganej kapitalizacji)? Proszę tylko nie pisać, że "Zarząd spółki nie ma bezpośredniego wpływu na wycenę akcji spółki przez rynek oraz transakcji dokonywanych przez akcjonariuszy"....bo to juz kilkakrotnie slyszelismy, prosimy o konkrety...Z góry dziekuję za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam.
W ramach strategii przejrzystej polityki informacyjnej MEDIACAP SA prezycyjnie informuje rynek zarówno o pozytywnych jak i o negatywnych zdarzeniach w spółce. Wszelkie tego typu informacje zawierane są w raportach spółki (bieżących, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych). W tym kontekście zarząd spółki potwierdza, iż nie jest w posiadaniu jakichkolwiek nieujawnionych złych informacji mających istotny wpływ na kondycję spółki, a co za tym idzie - jej wycenę. Równocześnie, warto zauważyć, iż wszyscy kluczowi akcjonariusze spółki zasiadają w jej organach (zarządzie lub radzie nadzorczej), są więc zobowiązani do raportowania wszelkich transakcji na swoich walorach - nie istnieje więc ryzyko, iż kreują oni bez wiedzy wszystkich inwestorów podaż rynkową, która zatrzymywałaby wzrosty lub powodowała spadki kursu. Raportowane transakcje wskazują również, iż nie dokonywali oni żadnych transakcji sprzedaży na otwartym rynku a jedynie kilka transakcji pakietowych (w roku 2010) po cenach zdecydowanie wyższych niż rynkowe. Należy również dodać, iż zgodnie z prawem i zasadami ładu korporacyjnego nie istnieją różnice w dostępie do informacji pomiędzy poszczególnymi akcjonariuszami. Tych zaś akcjonariuszy, którzy zasiadają w organach spółki, i mają okresowo dostęp do informacji nieujawnionych obowiązują okresy zamknięte nie zezwalające na dokonywanie żadnych transakcji. 

2011-05-02 W jakiej cenie pracownicy dostali akcje spółki, bo widać że i za 10 groszy będzie można coś kupić za chwilę.
W ramach programu motywacyjnego łącznie 50.000 akcji jest obecnie w rękach dwóch z kluczowych menedżerów spółki. Akcje te zostały przyznane im przed IPO spółki w cenie 0.05 zł za sztukę. Równocześnie obie osoby nie dokonały jak dotąd żadnych transakcji sprzedaży swoich walorów.  

2011-04-14 Czy uważają Państwo, że akcje spółki są tanie? Jeśli tak, to czemu, np. spółka nie prowadzi skupu swoich akcji?
Zgodnie z prawem, w okresie dwóch miesięcy przed publikacją raportu rocznego zarówno członków zarządu jak i samą spółkę obowiązuje okres zamknięty - czyli zakaz zakupu i sprzedaży walorów spółki. Tym samym do czasu publikacji raportu rocznego 2010 (planowanej na 15.05) MEDIACAP SA nie może prowadzić skupu akcji.  

2011-03-28 Dlaczego spółka nie reaguje na tak dramatyczny spadek kursu, za chwilę będziemy kupowac po 10 groszy i całą spólkę będzie mozna przejąć za 300 - 400 tys złotych!
Rolą zarządu spółki jest przede wszystkim dbałość o fundamenty spółki, czyli jej wyniki. Te zaś od ostatniego kwartału wykazują znaczną poprawę. Zarząd nie mam bezpośredniego wpływu na samą wycenę akcji, która jest pochodną indywidualnych decyzji inwestorów i oceny spółki przez rynek. Odnosząc się do ryzyka przejęcia spółki za 300-400 tysięcy złotych warto zwrócić uwagę, iż obecna kapitalizacja spółki waha się w granicach 10 milionów złotych, zaś wiodący akcjonariusze, którzy od debiutu akumulują akcje posiadają obecnie ponad 70% jej walorów. Według wiedzy zarządu nie zachodzi więc obecnie ryzyko przejęcia spółki przez innych inwestorów. 

2011-02-28 Dlaczego kurs spółki ostatnimi drastycznie spada, co jest tego powodem...zostało sprzedanych ponad 100 tys. akcji
Kluczową rolą zarządu jest dbanie o wyniki finansowe spólki, te zaś w uległy znacznej poprawie w czwartym kwartale 2010, w którym MEDIACAP SA osiągnęła zysk. Spółka zapowiedziała również, iż osiągnie zysk w roku 2011. Zarząd spółki nie ma bezpośredniego wpływu na wycenę akcji spółki przez rynek oraz transakcji dokonywanych przez akcjonariuszy. Warto jednak zauważyć, iż w ramach wspomnianej transakcji sprzedaży akcji przez spółkę Dritosa Management Limited z 6 grudnia 2010, cena transakcyjna wyniosła 1,60 zł, była zatem istotnie wyższa niż obecne notowania.  

2010-04-21 Od kiedy w wynikach EMLABu będą konsolidowane wyniki Scholz&Frinds ?
Skonsolidowane wyniki będą widoczne już w raporcie za pierwszy kwartał 2010. Od ostatecznej decyzji audytora zależy czy będą obejmowały cały kwartał, czy też, z racji daty transakcji obejmą luty i marzec. Będzie to wskazane w samym raporcie. 

2010-04-18 Chcecie stworzyć dużą agencję reklamową która będzie notowana na GPW. Na ile te plany są konkurencyjne do Change Integrated i czy przypadkiem nie zachodzi tu konflikt interesów właścicielskich ?
Fakt działania w branży reklamowej dwóch podmiotów, posiadających wspólnego właściciela nie jest niczym nowym. Wręcz przeciwnie zarówno na naszym rynku jak i za granicą jest to powszechnie spotykane zjawisko. Zarówno klienci jak i właściciele agencji są przyzwyczajeni do tego, że wraz ze wzrostem ci sami właściciele posiadają działające równolegle firmy o podobnym zakresie usług. Za przykład może posłużyć nasz konkurent, Publicis Groupe – grupa posiadająca w Polsce pięć agencji (Publicis, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, G7 i PZL) z czego 3 raportują do tego samego Prezesa – a to wszystko nie licząc ich spółek mediowych. Wszystkie firmy dbają o bezpieczeństwo danych swoich klientów oraz zdrową rywalizację pomiędzy nimi. Innym przykładem jest rynek usług telekomunikacyjnych , gdzie operatorzy Orange, Plus i Era nie mają problemu aby współpracować równolegle z agencjami z Publicsa, tak samo nie będą miały problemu z naszą strukturą. Podobnie, jeśli klienci zapraszają Leo Burnett i PZL do tych samych przetargów, tak podobnie będą zapraszali Change Integrated i Scholz & Friends Warszawa – tym bardziej, że każda ze spółek ma zdecydowanie różne cechy. 

2010-04-11 Czy spółka planuje wykorzystać skupione akcje i te które skupi do zmotywowania managierów pracujących dla EMLAB i nagrodzić ich akcjami po cenie niższej niż notowana na NC za np realizację celów finansowych np osiągnięcie zysku na poziomie 1,5 mln rocznie ?
Zgodnie z decyzjami organów spółki, akcje zostały skupione w celu wykorzystania ich w kolejnych przejęciach. Równocześnie, Rada Nadzorcza i Zarząd spółki na bieżąco dbają o motywację kluczowych pracowników spółki, w szczególności za realizację wzrostu przychodu i zysków firmy. Nie jest wykluczone, że w przyszłości elementem planu motywacyjnego spółki będzie rozważany program opcji na akcje lub inna forma nagradzania pracowników akcjami. 

2010-03-25 W jaki sposób spółka chce uzyskać kapitalizację potrzebną do przenosin na GPW ?
Bieżąca wycena walorów spółki jest wskaźnikiem ich wartości w oczach inwestorów i otoczenia rynkowego. Warto jednak zauważyć, iż spółka zrealizowała w lutym jeden z kluczowych celów z IPO poprzez przejęcie podmiotu który w praktyce podwoi jej przychody. Co więcej warunki na których ten pomiot został przejęty są bardzo korzystne – można więc stwierdzić, że EM Lab wykorzystał kryzys do dynamicznego rozwinięcia biznesu. W miarę jak poprawiać będzie się sytuacja na rynku mediowym i reklamowym spółka będzie też miała szansę na realizację wyższych marż co dobrze rokuje jeśli chodzi o wyniki spółki jak i jej wartość.  

2010-03-16 W ostatnich dniach nastąpiła zmiana prezesa zarządu spółki i jednocześnie zmiana w akcjonarjacie spółki po bardzo dziwnej cenie 5 groszy? Jak cel mają te operacje i dlaczego cena tak bardzo odbiega od ceny rynkowej?
Odkupienie akcji od pana Juliana Kozankiewicza było związane z realizacją transakcji opcyjnej zawartej jeszcze przed IPO spółki i zgodnie z którą rezygnacja pana Kozankiewicza ze stanowiska uruchamiała możliwość odkupienia istotnej części jego akcji po cenie nominalnej. Cena ta w oczywisty sposób nie ma nic wspólnego z księgową czy rynkową wyceną wartości akcji. Z punktu widzenia spólki oznacza, iż obecny prezes Jacek Olechowski jest równocześnie największym akcjonariuszem spółki, kontrolując bezpośrednio i pośrednio ponad 30% jej kapitału – to zaś oznacza dodatkową motywację w jego dbałości o wzrost wartości spółki – jest więc dobrą wiadomością dla inwestorów. 

2010-03-16 Spóła z końcem grudnia zakończyła skup akcji własnych mimo upoważnienia przez NWZA do skupu 20% akcji aż do 2012 roku? Czy spółka planuje ogłosić kolejny etap skupu akcji ?
W 2009 roku faktycznie podjęliśmy decyzję o skupie akcji przez spółkę pod kątem ewentualnego wykorzystania tych akcji przy transakcji. Obecnie skup jest zawieszony, zaś nowy zarząd analizuje celowość dalszego skupu pod kątem następnych planowanych transakcji. Wiosną bieżącego roku będziemy chciali przedstawić publicznie średniookresową strategię spółki, w ramach której z pewnością odniesiemy się również do kwestii ewentualnego dalszego skupu. Już teraz możemy jednak potwierdzić, iż spółka ma dalsze plany w zakresie przejęć i dla realizacji tych planów kluczowe będą zarówno wolne środki finansowe jakie posiada jak i zdolność kredytowa.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu