pb.pl

Pytania dotyczące spółki ENERGOPLD

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-01-27 Co się stało ze Spółką, która od dziesięcioleci dobrze funkcjonowała w remontowo-budowlanym sektorze energetyki? Jak wiadomo w ostatniej fazie swojej działalności Spółka była niemal całkowicie uzależniona od wielu poważnych zleceń od Alstomu w Europie Zachodniej, a w konsekwencji jego wrogich działań idzie do piachu. Uważam, że w takiej sytuacji należy domagać się wyjaśnień i odpowiedzieć na pytania znaczącej rzeszy inwestorów - gdzie są odszkodowania za zerwanie tych wszystkich zagranicznych kontraktów? To jest wręcz niewiarygodne jak łatwo wyeliminować z rynku dobrą firmę, by wejść na place budów polskich elektrowni.
(brak odpowiedzi) 

2012-10-02 Dlaczego spółka nie zwróciła się o pomoc do ARP? Czy jest brana pod uwagę możliwość wycofania wniosku o upadłość?
(brak odpowiedzi) 

2011-04-21 co ze skupem akcji własnych, przecież nie został dokończony? dlaczego został tak nagle przerwany?
(brak odpowiedzi) 

2011-04-11 Pytanie do prezesa zarządu i przewodniczącego rady nadzorczej Czy zamierzają Państwo odpowiedzieć na wezwanie PBG na akcje EPD czy może zamierzacie Państwo zwiększyć swój udział w akcjonariacie EPD? Czy w tym kwartale pojawią się jakieś informacje o wygranych nowych kontraktach? Czy zostanie rozszerzona współpraca z firmą Alstom na inne projekty?
(brak odpowiedzi) 

2011-03-02 Kiedy rozstrzygną się losy konkursu na Prezesa Zarządu?
Ponieważ okres mojej delegacji do Zarządu kończy się 27 marca i wiedząc na jakim etapie jest proces rekrutacyjny, mogę na chwilę obecną jedynie zadeklarować, że do rozstrzygnięć w tej materii prawdopodobnie dojdzie do końca marca. Ponieważ decyzja ta będzie decyzją całej RN, nie mogę jednak stwierdzić że nastąpi to w tym terminie na pewno. 

2011-02-28 Jak wygląda sprawa akwizycji polskiego oddziału zagranicznej firmy, dzięki której katowickie przedsiębiorstwo miałoby pozyskać nowe referencje w obszarze energetyki? Czy rozmowy są już na finalnym etapie? Dołączam sie do prośby o szybkie wyjaśnienie dalszych losów PBG w EPD i wydanie jakiegoś oświadczenia bo to jest kluczowe. Pozdrawiam
Nie chcemy w tym momencie przesądzać tej sprawy. Nie chcemy też jednakże budować w związku z tym jakiegoś szczególnego oczekiwania i dlatego pragnę jeszcze raz przypomnieć, że ta potencjalna akwizycja od początku była projektem niewielkim. Przynajmniej na moment ewentualnej transakcji. 

2011-02-03 Witam Sytuacja wokół spółki jest bardzo niejasna. Ze strony PBG płyną informacje że spółka dalej negocjuje zakup akcji od Panstwa Gasinowiczów, a od Państwa Gasinowiczów płyną informacje że takie rozmowy się skończyły A jak wiadomo nie ma nic gorszego dla kursu spółki jak chroniczna niepewność. W związku z tym w imieniu mniejszościowych akcjonariuszy proszę prezesa żeby jesli to możliwe zwrócił się do Państwa Gasinowiczów o wydanie jakiegoś oświadczenia w tej sprawie. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania spółki.
Zarząd Spółki czuje się co najmniej niekomfortowo komentując ewentualne rozmowy akcjonariuszy, przede wszystkim dlatego że w nich nie uczestniczy. Nie wiedząc czy one w ogóle mają miejsce, nie mamy też wiedzy co do tego, czego one mogą dotyczyć. 

2011-01-31 1. Proszę o wytłumaczenie dlaczego w w publikowanych informacjach finansowych dotyczących EP i grupy EP za lata 2006 i 2009 przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów EP są niższe niż sprzedaż Grupy EP? 2. Komu EP udzieliła pożyczki w wysokości 28 mln zł.(poz 6e w aktywach na dzień 30.09.2010 r.)? #. Czy zarzad podjął już decyzje w sprawie sposobu "zagospodarowania" akcji własnych nabytych w oparciu o uchwałę nr 7 NWZ z 20.12.2010 r.? 4. Jaki procent w posiadanym aktualnie portfelu zleceń stanowią zlecenia zagraniczne? 5. Jaki procent w posiadanym portfelu zleceń określonym przez Zarząd na ponad 400 mln zł stanowią roboty jeszcze nie rozpoczęte?
Ad.1 Przychody Grupy Kapitałowej są niższe niż przychody samej Spółki głównie ze względu na transakcje wzajemne zawierane pomiędzy Spółką a jednostkami zależnymi. Gro z tych transakcji to pożyczki udzielane spółkom córkom przede wszystkim na realizację projektów deweloperskich – pożyczki dla CK-Modus Sp. z o.o. Ad.2 Te 28 mln zł to wartość faktycznie udzielonych wyżej wspomnianych pożyczek dla spółki zależnej CK-Modus Sp. z o.o., która realizowała projekt deweloperski w Katowicach Ligocie – Osiedle Książęce. Ad.3 Cel zostanie podany do publicznej wiadomości stosownym komunikatem. Akcje mogą zostać wykorzystane do dalszej odsprzedaży lub służyć jako zapłata za przejmowany podmiot. Ad.4 i 5 Portfel zleceń pozostających do zrealizowania poczynając od początku czwartego kwartału 2010 roku przekracza 400 mln zł. 

2011-01-24 Jak wygląda perspektywa współpracy z firmą Alstom przy budowie elektrowni w Estonii oraz innych krajach? Czy są negocjowane jakieś wspólne projekty? Jak tak to ile i jakie.
W odpowiedzi na pytanie o współpracę z firmą Alstom w Estonii i innych krajach, chciałbym jedynie zwrócić uwagę na miejsce firmy Alstom w portfelu naszych zamówień. Jest to zdecydowanie najważniejszy Partner Spółki. Zarówno nasze doświadczenia z dotychczasowej współpracy, jak i decyzje odnoszące się do nowych kontraktów wskazują, że obie spółki traktują się jako sprawdzonych, godnych zaufania partnerów. W związku z tym oczywiste jest też, że rozmawiamy o udziale Energomontażu w nowych projektach, w których ma zamiar uczestniczyć, a tym bardziej które realizuje firma Alstom. Jeśli chodzi o pytanie o konkretny projekt, to o ile dojdziemy do porozumienia co do współpracy w jego realizacji, Zarząd Spółki niezwłocznie o tym poinformuje. Radosław Kamiński  

2011-01-03 Panie Prezesie, czy w chwili obecnej negocjowane są jakieś nowe kontrakty i jeśli tak to jakie szanse ma EPD na ich realizację i ewentualnie kiedy one mogą być podpisane. Czy podtrzymuje Pan decyzję sponsorowania klubu piłkarskiego GKS Katowice ? Od dłuższego czasu akcjonariusze EPD zastanawiają się jakie korzyści może przynieść Energomontażowi Południe fakt, że zawodnicy tak nieprofesjonalnie zarządzanego klubu i tak nieperspektywicznego piłkarsko noszą na piersiach logo Energomontażu ? Jakie korzyści może przynieść umieszczanie reklam z nazwą firmy na stadionie, gdzie na mecze przychodzi garstka widzów, a mecze w ogóle nie są transmitowane ? Czy rozważa Pan rezygnację z tak bezsensownego sposobu wydawania setek tysięcy złotych ? Czy nie obawia się Pan, że docelowo PBG może i tak osiągnąć swój cel dokonując wezwania do sprzedaży akcji ? Czy uważa Pan wobec tego, że ta firma (PBG) wywiązała się z zapowiedzi, które złożyła po objęciu akcji EPD ponad rok temu ? I czy można liczyć na jakieś kontrakty energetyczne z ich strony skoro głównym przedsięwzięciem PBG ma być budowa stadionów na Bliskim Wschodzie ? Przecież wiadomo jak wyszło finansowo EPD na stadionie w Gdańsku. Pozdrawiam i życzę Panu dużo większych sukcesów niż "osiągnął" Pana poprzednik.
Po krótce chciałbym ustosunkować się do pytań, jakie skierowaliście Państwo w moim kierunku w ciągu ostatnich dni. Postaram się w swojej odpowiedzi uwzględnić wszystkie zagadnienia, o które Państwo pytacie. Chcę też zobowiązać się do regularnych wypowiedzi, z zastrzeżeniem że ze względu na bardzo intensywną pracę (czasowo zastępuję w zarządzie 2 osoby) zapewne nie uda mi się udzielać odpowiedzi w formule z dnia na dzień. Co do strategii Spółki na najbliższy okres, to chcę podkreślić, że Energomontaż będzie koncentrował się na swoim biznesie podstawowym, czyli budownictwie energetycznym. Tutaj drzemie prawdziwa wartość firmy, którą doceniają już teraz nasi klienci, a którą już niedługo docenią też inwestorzy. Będziemy prowadzić procesy zmierzające do usprawniania firmy w obszarach, w których jest to możliwe. Cały czas startujemy w nowych przetargach i mam głębokie przekonanie, że potrafimy znaleźć w nich swoje miejsce. Jeśli chodzi o nowe kontrakty, to oczywiście proces ich pozyskiwania ma charakter ciągły, trwa stale. Nie chcę też teraz deklarować, że jakieś nowe istotne kontrakty podpiszemy w najbliższym czasie. Przypomnę tylko, że portfel podpisanych już zleceń, przewidzianych do realizacji począwszy od Q42010, przekracza 400mln złotych. To więcej niż nasza roczna sprzedaż na ten moment. Co do oceny efektów współpracy z naszym akcjonariuszem Spółką PBG, to przypomnę jedynie, że zobowiązania dotyczyły także roku 2011, który dopiero rozpoczęliśmy. Nie możemy zatem stwierdzić, że założenia nie zostały zrealizowane i liczymy, że ten rok będzie tu przełomowy. Jeśli zaś choć przez chwilę wolno mi być adwokatem naszego akcjonariusza i naszej umowy inwestycyjnej, to zauważę tylko, że nie realizujemy do tej pory żadnych wspólnych prac w budownictwie energetycznym choćby dlatego, że rozstrzygnięcia dużych przetargów na rynku polskim póki co nie nastąpiły. Prac, których nie ma, nie da się realizować ani razem, ani osobno. Co do prawdopodobieństwa ogłoszenia wezwania na akcje Energomontażu przez PBG, to mogę powiedzieć jedynie tyle, że każdy, czy to nasz akcjonariusz czy też nie, może zawsze ogłosić wezwanie na akcje, o ile spełni tylko wymogi ustawowe. A prawem pozostałych akcjonariuszy jest na wezwanie odpowiedzieć lub nie, w zależności od oceny jego warunków. Jeśli chodzi o pytanie o buyback, to zgodnie z wolą Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie przystąpimy do jego realizacji. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej (za ok. tydzień), Zarząd przedstawi do zaakceptowania schemat realizacji procesu skupu akcji własnych i jeśli taki akcept otrzyma, niezwłocznie skup rozpocznie. Jeśli chodzi o tempo jego prowadzenia, to Uchwała Walnego Zgromadzenia przewiduje mechanizm sprowadzający się do „szukania ofert na rynku”. Standardowy skup w czasie sesji giełdowych oczywiście będziemy prowadzić, niemniej jeśli ze względu na obostrzenia wynikające z przepisów i niewielkie obroty naszymi akcjami, tempo skupu przebiegałoby zbyt wolno, spróbujemy wprowadzić inne mechanizmy. Postaramy się wykorzystać niskie notowania akcji do zakumulowania odpowiedniej ich ilości. Jedno założenie będzie w tym procesie dla nas świętością; jeśli będziemy kupować akcje poza rynkiem regulowanym, to tylko po cenach nie wyższych (a najlepiej niższych) niż ceny rynkowe. To klarowny wymóg uchwały walnego ale także moje wewnętrzne przekonanie, że inaczej być nie może. Żaden, nawet najmniejszy akcjonariusz nie powinien czuć się nierówno traktowany, a cały proces musi być w pełni transparentny. Odpowiadając na pytanie o sponsoring klubu GKS, to muszę przyznać że w pełni podzielam wątpliwości Osoby, która zadała pytanie. Nie chciałbym spekulować, co kierowało Zarządem w momencie podpisywania umowy, niemniej skoro taka decyzja była podjęta, to pewnie miała swoje uzasadnienie. Nie spotkałem się też jeszcze z przedstawicielami klubu, więc nie chciałbym mówić o warunkach wypełnienia naszej umowy do końca, niemniej nie wyobrażam sobie sytuacji, abyśmy mogli w przyszłości ponosić wydatki na ten cel na takim poziomie. Osobiście wolałbym raczej, aby poza sponsorowaniem klubów i wydarzeń sportowych (ale w o wiele mniejszej skali), Spółka myślała raczej o sponsorowaniu uczelni technicznych i studentów, którzy mogliby później wesprzeć nas kadrowo. Pieniądze wydane na stypendium dla zdolnego studenta, mogą w długiej perspektywie zwrócić się firmie z nawiązką. Co do intensywnego reklamowania się na pustych stadionach, takiej wiary nie mam. Nie jesteśmy operatorem telefonicznym ani producentem piwa, aby konieczne było tak intensywne eksponowanie naszego logo na imprezach sportowych. Zrozumiałe zatem, że umowa z GKS-em nie była dobrze odebrana przez inwestorów i nikt nie musi mnie przekonywać, jakie należy z tego wysnuć wnioski. Pozdrawiam, Radosław Kamiński  

2010-12-29 W związku z zaistniałymi zmianami w składzie Zarządu Spółki chciałbym zadać pytanie do nowego Prezesa: 1) Czy na dzień dzisiejszy są nakreślone już jakieś konkretne plany co do najbliższej czasowo strategii Spółki? 2) Czy program skupu akcji własnych ma szanse przebiegać choć trochę sprawniej od poprzedniego? - ogólnie wiadomo, że w kasie Spółki zalegają niewykorzystne środki z emisji na planowane akwizycje, które do dzisiaj nie doszły do skutku.
Odpowiedź na zadane przez Akcjonariusza/y w tym wątku forum pytania znajduje się powyżej. 

2010-11-17 Witam serdecznie Jako akcjonariusz spółki chciałbym zadać parę pytań do zarządu a szczególnie do prezesa: 1)W zeszłym roku PBG przejęło 25% akcji obejmując nową emisję w warunkach preferencyjnych Przy kursie 4.50 PBG obejmowało nową emisję w cenie 3.45. Zarząd a szczególnie Prezes tłumaczył cenę tak niską tym, iż PBG da spółce nowe kontrakty. Mijają 2 lata nowych kontraktów brak ze strony pbg? Pytanie dlaczego i po co PBG objęło nową emisję, powodując tylko i wyłącznie spadek kursu? Kiedy będą te legendarne kontrakty od PBG? 2)Dlaczego PBG znowu jest forowane aby objęło pakiet większościowy w EPD i - znając życie- cena nowej emisji znowu będzie preferencyjna? 3)Dlaczego Prezes i Zarząd ,który jest powołany do tego, aby pracować na zwiększenie zysków spółki, a poprzez to do zwiększenia wartości akcji, od przeszło 2 lat prowadzi niejasną politykę informacyjną(mam tu na myśli te "cudowne nowe kontrakty") oraz finansową (gdzie są pieniądze z ostatniej emisji?)
Zarząd Energomontaż-Południe S.A. prowadzi przejrzystą politykę informacyjną i dąży do zwiększenia wartości firmy w szczególności poprzez stabilny i konsekwentny wzrost przychodów. Wpływ środków pieniężnych z emisji akcji dla PBG przyczynił się w znacznej mierze do ww. rozwoju firmy. Opis przeznaczenia środków pochodzących ze wspomnianej emisji akcji znajduje się w raporcie półrocznym za I półrocze 2010 (str. 16 pkt 6.1 raportu). PBG obejmowało emisję akcji w cenie 3,45 zł/akcja po przeprowadzonym uprzednio badaniu Due Diligence, badanie miało istotny wpływ na cenę.  

2010-11-05 Nie wgryzając się w ostatnią emisję dla PBG i Prezesa Hołdy mogę śmiało powiedzieć jako akcjonariusz EPD, że od czerwca 2010 polityka spółki przestała mi się podobać. Energomontaż Południe zawsze kojarzył mi się z transparentnością poczynań i perspektywami co spowodowało, że zainwestowałem swoje pieniądze w akcje spółki. Od wspomnianego czerwca i sławnego wywiadu dla CNBC, gdzie padły równie znane słowa o umocnieniu akcjonariatu stała się rzecz ciekawa. Jeszcze w czerwcu miał być podpisany kontrakt w Niemczech, potem termin przesuwano a informacji o nim się nie doczekaliśmy. Ci, którzy śledzą losy spółki znają akcję "Inwestor" na pb.pl gdzie zawsze EPD odpowiadało na zadawane pytania. W sierpniu padło tam też pytanie o sponsorowanie piłkarskiej drużyny GKS Katowice. Odnośnie kwoty jaką wydaje EPD też nie ma odpowiedzi. Rozumiem. Tajemnica umowy. Ale przy okazji inwestor zadał następujące pytanie: "czy nie uważa Pan, że kurs tak perspektywicznej spółki jak Energomontaż Południe jest manipulowany ? Czy nie obawia się Pan przejęcia pakietu kontrolnego spółki lub innych sposobów, które miałyby wpływ na dalsze losy EPD ?" I tu zaległa od tego czasu cisza niczym makiem zasiał. Można sądzić, że coś niedobrego dzieje się za kulisami katowickiej firmy, której kurs stanął w miejscu. Oczywiście nikt z EPD chyba już nie odpowie na pytanie na pb.pl ale w związku z tym, że zbliża się termin publikacji raportu kwartalnego można mieć wątpliwości odnośnie obecnej polityki Pana Prezesa Hołdy. Coraz częściej słychać oskarżenia pod adresem Prezesa na forach giełdowych. Aby uciąć te złe nastroje akcjonariuszy czy nie należałyby się jakieś wyjaśnienia Panie Prezesie ? Mamy nadzieję, że wszystkie Pana poczynania są ukierunkowane na sukces Energomontażu Południe.
W związku z nieobecnością Prezesa Andrzeja Hołdy odpowiedzi na zadane przez Pana pytania udzieliła poniżej Pani Alina Sowa pełniąca w Energomontaż-Południe S.A. funkcję Wiceprezesa Zarządu. Witam serdecznie, Dziękując za zainteresowanie naszą Spółką, chciałabym odnieść się do postawionych w Pana liście kilku kwestii. Po pierwsze, myślę, że najbardziej istotne, to oczekiwana informacja o kontrakcie w Niemczech. Negocjacje z kontrahentem rzeczywiście trwały długo, gdyż przedmiotem negocjacji początkowo był jeden kontrakt, natomiast w trakcie rozmów, strony wspólnie uzgodniły możliwość prowadzenia negocjacji w zakresie pakietu kilku kontraktów na terenie Niemiec i Holandii. Przedmiotem kontraktów są prace montażowe w zakresie części ciśnieniowej kotła oraz montaż kanałów na blokach energetycznych. Obecnie wszystkie parametry handlowe i techniczne zostały uzgodnione i w najbliższych kilku dniach oczekujemy na wpływ oficjalnego dokumentu zlecenia kontraktów. Wartość wynegocjowanych kontraktów stanowi kwotę kilkadziesiąt mln EUR. Ze względu na fakt, iż wcześniej kilkakrotnie poruszaliśmy temat prowadzonych negocjacji, zarząd zdecydował, że przekaże oficjalną informację w formie raportu bieżącego w momencie wpływu zamówienia oraz bardziej szczegółowe informacje. W odpowiedzi na pytanie w sprawie sponsoringu katowickiego klubu piłkarskiego GKS - W bieżącym roku, podpisana została umowa o świadczenie usług reklamowo-promocyjnych w trakcie meczów i imprez sportowych organizowanych przez GKS w sezonie meczowym jesień 2010–wiosna 2011. Podstawą umowy jest promowanie wizerunku i marki EP. Finansowanie umowy uruchamiane jest sukcesywnie i w perspektywie czasowej uzależnione od zaangażowania drużyny piłkarskiej i wyników sportowych. Pytanie w sprawie kursu naszej spółki, czy kurs nie jest manipulowany i czy nie obawiamy się przejęcia pakietu kontrolnego spółki lub innych sposobów, które miałyby wpływ na dalsze losy EPD ? Nie widzimy podstaw do tak sformułowanej indywidualnej oceny. Kurs akcji Energomontaż-Południe S.A. podlega prawom rynku, który w mojej ocenie wycenia właściwie wartość firmy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy notowania Spółki wahały się w przedziale pomiędzy 4,70 zł/akcję a 3,60 zł/akcję bez spektakularnych skoków co świadczy o ich stabilności. W tym czasie zaobserwować można było okresy wzrostu wolumenu, co jest naturalne, szczególnie, że mieliśmy do czynienia z większą podażą akcji spowodowaną wygaśnięciem umowy lock-up związanej z emisją akcji serii D (emisja aportowa w zamian za część udziałów Amontex), stąd też prawdopodobnie wynika korekta notowań w ww. okresie. W sprawie przejęcia pakietu kontrolnego w Spółce, nie mamy takich obaw. Jest to kwestia nie tyle dotycząca samej spółki co uzgodnień pomiędzy jej większościowymi akcjonariuszami. Sadzę jednak, że wynik tych uzgodnień z pewnością wpłynie na notowania EPD w perspektywie długookresowej. Z poważaniem Alina Sowa  

2010-08-27 Dlaczego lipcowy raport DM IDM nie został zamieszczony na stronie Energomontażu Płd. również w polskiej wersji, tym bardziej że jest to nasz rodzimy dom maklerski?
DM IDM zgodnie ze swoim standardem sporządza raporty analityczne dotyczące Spółki jedynie w języku angielskim i w takim języku udostępnia je Spółce w formacie prezentacyjnym, którego nie możemy zmieniać. Nie mamy prawa ingerować w jakikolwiek sposób w treść sporządanych rekomendacji, tym bardziej ich tłumaczyć między innymi z powodu uniknięcia przekłamań. Raporty zawierajace rekomendacje dla Spółki będą zamieszczane zawsze w oryginalnej wersji językowej i nie bedą tłumaczone zarówno na język polski jak i angielski. Rekomendacje nie stanowią zachęty do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę. Energomontaż-Południe S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w opracowaniach (analizach, rekomendacjach, ocenach inwestycyjnych).  

2010-08-26 Panie Prezesie, ponieważ niejednokrotnie w wywiadach mówi Pan "moja firma" pozwolę sobie w tym tonie zadać pytanie. Czy może Pan powiedzieć jacy doradcy podpowiadali Pana firmie, że sponsoring tak nieperspektywicznemu klubowi piłkarskiemu jakim jest GKS Katowice jest korzystny dla Energomontażu Południe ? Klubowi, w którym przez ostatnie sezony było pełno nieporozumień, konfliktów personalnych i płacowych na lini "działacze-zawodnicy", klubowi bez należytego zaplecza i stadionu, które powinny towarzyszyć do osiągnięcia sukcesu, klubowi który nie osiągał i nadal nie osiąga nawet średnich wyników sportowych czego przykładem pozycja w I lidze i kompromitująca porażka w Pucharze Polski. Czy nie podpowiedziano Panu, że przecież wynik sportowy klubu, który na koszulkach nosi logo Pana firmy przy takich "sukcesach" ma również negatywny wpływ na odbiór Pana firmy w Polsce ? Jaką kwotą Energomontaż sponsoruje GKS Katowice ? Po drugie rozumiem, że kontrakt, który miał być podpisany w Niemczech dwa miesiące temu nadal jest w fazie negocjacji. Czy też nic z tego nie wyszło o czym akcjonariusze nie wiedzą ? I po trzecie, czy nie uważa Pan, że kurs tak perspektywicznej spółki jak Energomontaż Południe jest manipulowany ? Czy nie obawia się Pan przejęcia pakietu kontrolnego spółki lub innych sposobów, które miałyby wpływ na dalsze losy EPD ?
(brak odpowiedzi) 

2010-07-30 W ramach prowadzonego przez Energomontaż Płd. programu dobrych relacji z drobnym akcjonariatem proszę o logiczne i bardziej wyczerpujące niż w wywiadzie dla CNBC wyjaśnienie odnośnie transakcji sprzedaży akcji przez Prezesa Hołdę jako rzekome umocnienie akcjonariatu. Jak widać zostało to źle odebrane przez większość akcjonariuszy - o czym można się przekonać obserwując aktualne notowania spółki. Poza tym przeciągające się już o miesiąc oczekiwane kontrakty w Niemczech również okazują się dodatkowym minusem na rzecz wiarygodności spółki...
Transakcja sprzedaży akcji przez Prezesa Hołdę miała na celu optymalizację podatkową i pozostała bez wpływu na układ sił w akcjonariacie Energomontaż Płd. Negocjacje kontraktów w Niemczech trwają i są niezależne od strony polskiej. Nie sądzimy aby ten fakt miał wpływ na obecną wycenę rynkową akcji. Dziś spółka może pochwalić się portfelem zleceń sięgającym 0.5 mld zł. Mamy pełne obłożenie. 

2010-07-01 Prezes Hołda publicznie zapewniał w TV, że jeszcze w czerwcu podpisze kontrakt na ponad 100 mln zł z kontrahentem niemieckim. Mamy lipiec, a informacji brak.
Kontrakt jest w trakcie negocjacji. Szczegóły zostaną ujawnione po jego zawarciu. 

2009-12-10 Czy mozna oczekiwać odpowiedzi jakie podmioty brały udział w transakcjach nabycia/zbycia w ostatnich dniach niemal 5% akcji spółki? W dotychczasowej historii spółki to niezaprzeczalnie poważne wydarzenie...
Niezaprzeczalnie to bardzo poważne wydarzenie w historii notowań spółki na GPW w Warszawie S.A. Jednakże Emitent nie ma prawa komentować takich transakcji, nie mamy również prawa ingerować w relacje pomiędzy naszymi akcjonariuszami. Nie byliśmy stroną tej wymiany akcji. Transakcje nie przekraczały 5% ogółu wyemitowanych akcji więc można domniemywać, że mogą nie powodować powstania obowiązków informacyjnych po stronach, które ich dokonywały, jeśli nie byli to nasi znaczący akcjonariusze. W przeciwnym razie odpowiedź poznamy niebawem. 

2009-12-09 Czy zarząd spółki przewiduje pozyskanie do końca roku pozostałych znaczących zleceń które to były zapowiadanie przez Prezesa Hołdę w rozmowie z Parkietem? Miały pojawic sie do końca listopada a na dzień dzisiejszy pojawiła się tylko jedna informacja o jednym, niewiele znaczącym kontrakcie w Niemczech.
tak. Planujemy sformalizować - podpisać kontrakty na duży zakres robót montażowych na terenie Niemiec oraz na dostawy konstrukcji. Nieformalne uzgodnienia z klientami zostały już poczynione. W chwili obecnej trwają formalne negocjacje zapisów kontraktowych.  

2009-11-22 Dlaczego, skoro pieniążki wpłyną za akcje w styczniu, nie ma finiszu rozmów na temat przejęć? Przecież na przełomie roku można podpisać list intencyjny, a w styczniu wypłacić pieniążki. To by uspokoiło atmosferę.
1. Ze względu na warunkowy charakter emisji akcji serii E. 2. Ze względu na fakt, że Spółka obecnie prowadzi rozpoznanie z branży okołoenergetycznej potencjalnych spółek będących przedmiotem akwizycji. 3. Emitent nie działa pośpiesznie i starannie rozważa potencjalne akwizycje. Spółka poinformuje stosownym komunikatem o realizacji akwizycji w momencie zaistnienia zdarzeń podlegających obowiązkom informacyjnym.  

2009-07-28 Ponawiam wczesniej zadane zapytanie. Czy jest szansa na finalizację rozmów w kwestii wejścia PBG w skład akcjonariatu EPD do końca lipca? Wg słów Prezesa Hołdy dla pb.pl odpowiedź w tej sprawie miała nastąpić najpóźniej do poniedziałku... - dziś mamy wtorek i nadal nic nie wiadomo...
(brak odpowiedzi) 

2009-07-21 Kiedy poznamy ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie połączenia spółki z PBG?
(brak odpowiedzi) 

2009-06-01 Czy Energomontaż Południe prowadzi rozmowy na temat przejęcia spółki Energomontaż Południe przez inną spółkę ?
Zarząd Energomontaż-Południe S.A. nie komentuje informacji pojawiających się w mediach dotyczących przejęcia spółki Energomontaż-Południe S.A. przez inną spółkę. 

2009-05-08 Dlaczego liczne kontrakty nie budują pozycji spółki i cały czas jest podaż na akcjach Energomontażu Płd.?
Spółka nie ma prawa i nie ingeruje w relacje popytu/podaży wyemitowanych papierów wartościowych. Emitent nie ponosi winy za istnienie okresów koniunktury (hossa) i dekoniunktury (bessa) na rynku akcji. Energomontaż-Południe S.A. dba o płynność i ciągłość obrotu m.in. zatrudniając dwóch animatorów emitenta, którzy mają obowiązek reagować i podtrzymywać płynność obrotu. Stoimy na stanowisku, iż liczne kontrakty budują wartość firmy. Dzięki nim rosną przychody a co za tym idzie zyski firmy, które w znacznej mierze trafiają do akcjonariuszy Spółki w postaci dywidendy wypłacanej corocznie. Sama tylko dywidenda przyniosła w stosunku do wartości nominalnej akcji za 2007 rok dochód brutto 10% (0,10 zł brutto na jedną akcję) a za 2008 rok przyniesie dochód brutto 11% (0,11 zł brutto na jedną akcję) co oznacza dochody większe niż na lokatach bankowych za ww. lata.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu