pb.pl

Pytania dotyczące spółki ZTSERG

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-09-20 Czy spółka zamierza coś zrobić (np. zgłosić sprawę do KNF), w związku z manipulacją kursem akcji ERG, jaka od paru dni ma miejsce? Pozdrawiam
(brak odpowiedzi) 

2011-08-18 W maju portal chemia.wnp.pl poinformował, że do końca czerwca br. spółka zamierza uruchomić nową linię do produkcji specjalistycznych opakowań foliowych. Czy udało się zrealizować to zamierzenie? Jeśli tak, to czy nie warto się tym pochwalić? Jak to wpływa na moce przerobowe spółki?
Szanowny Inwestorze, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Spółka powiększyła swój park maszynowy o kilka linii technologicznych. Dzięki temu uzupełniliśmy i powiększyliśmy nasz potencjał produkcyjny w obszarze foli HDPE. Jest to kolejny krok w realizacji strategii Spółki. Dział Relacji Inwestorskich  

2011-08-04 Czy zarządowi zależy na niskiej wycenie spółki? Jeśli nie to dlaczego od 3 miesięcy brak pozytywnych informacji ze spółki?
Szanowny Inwestorze, Oczywistym jest, że Zarządowi Spółki zależy na jak najwyższej wycenie walorów Spółki. ERG S.A. od kilku miesięcy intensywnie pracuje nad umacnianiem swojej pozycji rynkowej, czego efekty będą widoczne w późniejszym okresie. Ponadto, procesy akwizycji, o których Spółka informuje w raportach bieżących, wymagają odpowiedniej ilości poświęconego czasu na dopracowanie procesu. O wszystkich wydarzeniach, Spółka będzie informowała w raportach bieżących. 

2011-02-25 Czy spółka mogłaby ujawnić ile podmiotów objęło oferowane akcje Bioerg i czy były to osoby fizyczne czy też instytucje? Czy znany jest już orientacyjny/planowany termin debiutu spółki na New Connect? Dziękuję i pozdrawiam.
Oferowane akcje Bioerg serii D objęło 15 inwestorów, są wśród nich zarówno firmy jak i osoby fizyczne. Dzień debiutu akcji spółki na NewConnect nie został jeszcze wyznaczony, spółka czeka na informację w tej sprawie.  

2010-09-15 Co z OBR? Czemu Zarząd milczy?
Aktualne informacje dotyczące prywatyzacji OBR PR S.A. z siedzibą w Płocku znajdują się na stronie Ministerstwa Skarbu Państwa http://prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/196/12064/Osrodek_Badawczo__Rozwojowy_Przemyslu_Rafineryjnego_SA_z_siedziba_w_Plocku__nie_.html. ERG S.A. nie złożył oferty na ogłoszone zaproszenie do przetargu, gdyż oczekiwana przez MSP minimalna cena sprzedaży (wywoławcza) za jedną akcję wynosząca 65,00 złotych, co stanowi 61 217 000,00 złotych za wszystkie zbywane akcje została uznana przez spółkę za zbyt wysoką. Marcin Agacki Dział Relacji Inwestorskich 

2010-02-11 KROTKO CO Z OBR?
Decyzją Podsekretarza Stanu z dnia 8.01.2010 r. ERG S.A. został dopuszczony do dalszego etapu prywatyzacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego S.A., tj. przeprowadzenia ograniczonego badania Spółki. W związku z powyższym ERG S.A. nadal uczestniczy w tym postepowaniu, jeżeli zapadną wiążące decyzje, Spółka lub Ministerstwo Skarbu Państwa będa podawały stosowne informacje do publicznej wiadmości.  

2010-02-03 Dlaczego spada kurs spolki i co jest tego przyczyna?
Informacje, które moga mieć wpływ na zmiany kursu akcji Spółki są podawane do publicznej wiadomości. Poza nimi nie jesteśmy w stanie podać innych przyczyn, które mogą mieć wpływ na spadek lub wzrost notowań naszych akcji. Marcin Agacki Dział Relacji Inwestorskich  

2009-11-19 Chciałbym dowiedzieć się, jak oceniacie Państwo możliwość wejścia do spółki Pana M. Patrowicza oraz jego spółki Investments Friends do akcjonariatu Erg. Cokolwiek nie mówić, jest to osoba dość kontrowersyjna ...
Aktualnie jesteśmy na etapie prowadzenia ustaleń dotyczących możliwości i warunków ewentualnego zaangażowania Inwestora w naszą Spółkę. Wszystkie informacje, których obowiązek podania do publicznej wiadomości wynika z przepisów prawa, Spółka będzie publikowała w stosownych raportach bieżących. Marcin Agacki Dział Relacji Inwestorskich 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Tagi

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu