pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-07-03 Proszę o oficjalny komentarz Spółki w sprawie 1. sytuacji spółki (nieobjęcie przez akcjonariuszy większościowych akcji z emisji z prawem poboru, które uchwaliło WZA, rezygnacja Prezesa, oraz informacji o darowiźnie innego znaczącego akcjonariusza) 2. - Czy pan doktor Sladowski będzie kontynuował prace badawcze i rozwojowe w spółce? 3. Kiedy zostanie wybrany nowy prezes? 4. Do kogo należy własność intelektualna prac i produktów nad którymi pracuje spółka?
Szanowny Panie/ Szanowana Pani, Poniżej odpowiedzi na przedstawione pytania: Ad. 1. Spółka nie posiada informacji dot. przyczyn nieobjęcia akcji nowej emisji przez znaczących akcjonariuszy. Ze względu na fakt, iż są to osoby fizyczne, decyzje inwestycyjne dot. posiadanych przez nich instrumentów finansowych podejmowane są przez nie samodzielnie. Ad. 2. Pan doktor Dariusz Śladowski z końcem 2011 roku zrezygnował z funkcji członka zarządu, a od 1 lipca 2012 nie jest już pracownikiem Spółki. Ad 3. Wybór nowego prezesa zarządu i uzupełnienie składu zarządu będą przedmiotem obrad podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbędzie się w dn. 18 lipca br. Ad 4. Wszystkie produkty oraz procedury związane ze świadczeniem usług są opracowywane przez zespół zatrudniony w Euroimplant S.A. W związku z powyższym własność intelektualna prac oraz badań jest własnością Spółki. Z wyrazami szacunku Zespół Relacji Inwestorskich Euroimplant S.A. 

2012-07-02 Emisja się nie sprzedała, Prezes zrezygnował. Czy to koniec Euroimplatu w obecnej formie?
Szanowny Panie/ Szanowana Pani, Z emisji pozyskano 0,63 mln zł. Każda złotówka pozyskana z tej emisji jest dla Spółki niezbędna w realizacji postawionych celów. Moment rezygnacji jednego z członków zarządu nigdy nie jest dla spółki łatwy. Jednakże, obecnym władzom Emitenta zależy na jej dalszym rozwoju oraz uruchomieniu produkcji w laboratorium w Kajetanach. Oferta, która zostanie przedstawiona potencjalnym inwestorom branżowym, będzie zawierała powyższy warunek. Z wyrazami szacunku Zespół Relacji Inwestorskich Euroimplant S.A.  

2012-04-07 W razie niepowodzenia emisji akcji z PP (są takie przypadki), jak będzie wyglądało finansowanie projektu?
Szanowny Inwestorze, Oczywiście jako odpowiedzialny podmiot musimy brać pod uwagę różne scenariusze pozyskania kapitału. Jeśli nie będzie to emisja akcji, będziemy starać się o przyznanie dodatkowego kredytu bankowego. Ponadto, posiadamy jeszcze nieruchomość w postaci działki budowlanej, którą chcielibyśmy sprzedać. Jesteśmy też otwarci na wejście do Spółki inwestora strategicznego. Mamy nadzieję, że powyższa odpowiedź okaże się wyczerpująca. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt drogą pocztą elektronicznej: [email protected] Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich Euroimplant SA  

2012-04-07 Rozumiem, że można się pomylić o 20-30%. W Państwa przypadku to już nie pomyłka, a wygląda na dobry żart, szczególnie z inwestorów. Przypomnę słowa Prezesa przy okazji IPO: "Pierwsze przychody spółka może zanotować pod koniec przyszłego roku. W 2009 r. ma mieć 15 mln zł przychodów i 1,2 mln zł zysku netto. W 2010 r. przychody mają osiągnąć 30 mln zł, a zysk netto przekroczyć 15 mln zł. Około 2012 r. powinniśmy osiągnąć pełną moc produkcyjną co da nam przychody rzędu 100 mln zł rocznie przy marży ponad 50%" - zapowiedział Śladowski. Lata mijają, Państwo nic nie robicie tylko produkujecie akcje. Czy to cały wasz biznes przez te lata? Co będzie, jeżeli emisja się nie uda? Brak finansowania to koniec inwestycji i problemy. Co wtedy z dotacją? Proszę nie pisać, że emisja uda się w 100%, bo raz już deklarację składaliście (przy IPO). Co ze spółką przy nieudanej emisji akcji? Skąd wtedy finansowanie? Szczerze mówiąc ja bym już Państwu nie powierzył ani złotówki.
Szanowny Panie, Naszym celem nigdy nie było wprowadzenie Inwestorów i Akcjonariuszy Spółki w błąd. Przytoczył Pan jedynie fragment, który w odniesieniu do całego artykułu nabiera nieco innego znaczenia. Cały artykuł można znaleźć tutaj: http://inwestycje.pl/new_connect/Spolka-Euroimplant-chce-pozyskac-25-mln-zl-i-zadebiutowac-na-New-Connect;17847;0.html Założenia, które wtedy zostały przedstawione były czynione na tamten moment czasowy. Przez te blisko 5 lat nastąpił intensywny rozwój branży biotechnologii w Polsce i Europie. Ponadto, w miarę prowadzenia badań oraz prac nad nowymi produktami, okazało się, iż laboratorium, które posiadamy stało się za małe na masową produkcję. W planach była budowa nieco mniejszego niż to w Kajetanach, ale ostatecznie zdecydowaliśmy o budowie obiektu nowoczesnego, który zabezpieczy nasze potrzeby na najbliższe lata. Warto dodać, iż takiego drugiego laboratorium, jak to powstające w Kajetanach, nie ma w Warszawie ani w jej okolicach. Jednocześnie, trzeba zaznaczyć, iż szacunki, które Pan przytoczył nie zostały ostatecznie uwzględnione w Dokumencie Informacyjnym z dn. 13.03.2008 r., który obowiązywał w momencie debiutu Euroimplant S.A. na rynku NewConnect. W kolejnym Dokumencie z dn. 28.04.2010 r. sporządzonym na potrzeby emisji akcji serii D, również nie podawaliśmy takowych szacunków. Wynikało to z faktu, iż rynek biotechnologiczny jest na tyle rozległy i dynamiczny, iż trudno jest przewidywać wyniki finansowe. Faktem jest, iż zakładaliśmy, że pierwsze przychody powinny pojawić się w 2012 roku, jednakże będzie to jeszcze rok, kiedy tych oczekiwanych wyników nie będzie ze względu na konieczność ukończenia projektu budowy i wyposażenia laboratorium w Kajetanach. Zwracamy uwagę, iż jesteśmy zdeterminowani, aby ten projekt zakończyć i rozpocząć produkcję, a następnie sprzedaż produktów oraz usług. Należy dodać, iż w przytoczonym artykule jest także informacja, „że spółka nie planuje przeniesienia notowań na rynek regulowany”. Natomiast Spółka notowana jest na tym rynku już od ponad roku. Ponadto, proszę zwrócić uwagę, iż wtedy planowaliśmy pozyskać ok. 25 mln zł. Ostatecznie oferta prywatna przy okazji debiutu na rynku wyniosła 11,1 mln zł. Stąd nasze wskazanie na sytuację historyczną. Nie wycofujemy się z tego, iż na dokończenie budowy potrzebujemy jeszcze 27,5 mln zł. Brakuje nam 14,5 mln zł, które chcemy pozyskać w części od naszych Akcjonariuszy. Druga część będzie prawdopodobnie pochodziła z kredytu bankowego. Mamy nadzieję, że w międzyczasie pojawi się podmiot lub osoba zainteresowana odkupieniem od nas działki, na której pierwotnie planowaliśmy postawienie mniejszego laboratorium. Jej wartość to ok 2,8 mln zł. Ponadto, przychody finansowe zamierzamy uzyskać z realizacji projektów przy współpracy z jednostkami naukowymi z Polski i zagranicy. Obecnie jesteśmy członkami … takich konsorcjów naukowych. Konsorcja te będą prowadzić badania z zakresu wykorzystania komórek macierzystych. Zadaniem Spółki będzie dopracowanie tych produktów oraz ich komercjalizacja. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich Euroimplant SA  

2012-03-21 Kiedy zamierzacie Państwo podać cenę emisyjną? Rozumiem, że NWZA upoważni do tego zarząd, chodzi mi o termin. Dobrze by było jak najszybciej, a nie np. w dniu odcięcia prawa poboru czy też jeszcze gorzej po dniu odcięcia.
Zgodnie z Uchwałą nr 3 pkt 7 podjętą przez NWZ w dn.12.3.2012 roku, cena emisyjna zostanie podana w Prospekcie Emisyjnym. Prospekt zostanie złożony do KNF do końca marca br. Ze względu na procedurę, np: ewentualne zapytania Komisji dotyczące Prospektu, nie możemy określić jednoznacznie terminu jego publikacji. Jednakże informujemy, iż dołożymy wszelkich starań aby termin ten przypadł odpowiednio wcześniej przed dniem ustalenia prawa poboru. Z poważaniem Zespół Relacji Inwestorskich Euroimplant SA  

2011-07-25 Mam pytanie dot. aktualnej działalności spółki. Kurs ciągle spada, od zespołu relacji inwestorskich, z którym jestem w regularnym kontakcie wiem, że nie dzieje się nic niepokojącego. Czy Pan Prezes może powiedzieć na jakim etapie rozwoju znajduje się spółka, co z inwestorem instytucjonalnym oraz jakich wyników można się spodziewać po I poł. br.? Inwestor
(brak odpowiedzi) 

2011-03-24 Witam, jestem studentką V roku Ekonomii i pisze pracę o źródłach finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych. Euroimplant S.A. niewątpliwie jest firmą innowacyjną. Moje pytanie do pana to czy udostępniłby mi pan materiały pomocne do napisania tej pracy, głównie chodzi o źródła finansowania. Oczywiście zapoznałam się już ze sprawozdaniami, raportami i dokumentami informacyjnymi zamieszonymi na stronie firmy. Pozdrawiam.
(brak odpowiedzi) 

2011-01-08 Panie prezesie, komu i w jakim celu podarował Pan wspaniałomyślnie 5200000 akcji?
Przekazanie 5 211 000 akcji serii A i D przez Pana Dariusza Śladowskiego było związane z planowanym uczestnictwem Pana Dariusza w nowej inicjatywie gospodarczej. Ze względu na konieczność zachowania poufności, szczegóły tej operacji nie zostaną przekazane do publicznej wiadomości. 

2010-12-07 Jakich nowych produktów można się spodziewać w 2011 roku?
Rok 2011 będzie dla spółki upływał pod znakiem wytężonych prac nad budową laboratorium. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami równocześnie będą trwały prace nad wdrożeniem opatrunków biologicznych , a także kontynuowane już rozpoczęte badania. W celu poznania planów i założeń spółki zapraszamy do zapoznania się z prospektem emisyjnym, który ukaże się w najbliższym czasie. 

2010-07-09 Panie prezesie, w wywiadzie dla TVNCNBC mowił pan, że spólka zadebiutuje na GPW. Termin nie został dotrzymany. Jaka jest przyblizona data debiutu?
Do końca grudnia br. planujemy złożyć prospekt emisyjny, natomiast sam termin debiutu na rynku główny GPW będzie już w znacznym stopniu zależał od prac Komisji Nadzoru Finansowego. Zapraszamy także do bezpośredniego zadawania pytań spółce pod adresem [email protected] 

2010-06-14 Co z planami przejścia z newconnect na rynek główny GPW? NA początku roku w wywiadzie dla TVNCNBC była mowa o przełomie czerwcalipca br.
Spodziewamy się że przejście na rynek główny nastąpi w I połowie 2011 r. 

2010-04-22 Gdzie można pobrać formularz do zapisów na nowe akcje?
N/A 

2010-04-12 Czy prawdą jest że spółka chce wejść w najbliższych miesiącach na rynek główny?
W grudniu br. zostanie złożony prospekt do KNF, w związku z tym przenosiny z rynku NewConnect na rynek główny GPW będą miały miejsce w 2011 roku 

2010-01-05 Czy spółka ma jakieś plany dotyczące współpracy na polskim rynku w obrębie działności podstawowej?
W chwili obecnej spółka skupia się głównie na badaniach, tworzeniu sieci dystrybucji oraz rozbudowie bazy produkcyjnej. W ramach tych działań podejmujemy współpracę z wieloma podmiotami. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu