pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-08-28 Czy zapowiadany debiut nowych opakowań w II kw. br. będzie miał wpływ na wzrost kosztów, a tym samym na obniżenie rentowności?
Kreacja i wprowadzenie nowych opakowań do sprzedaży było procesem rozłożymy w czasie, dlatego też koszty wdrożeniowe nie były istotnie odczuwalne dla wyników. 

2012-08-28 Jak Zarząd ocenia wycenę akcji na rynku NewConnect? Czy planowany jest skup akcji własnych?
W opinii Zarządu wycena spółki na rynku NewConnect jest zaniżona i nie odzwierciedla w sposób rzetelny bieżącej oraz przewidywanej kondycji firmy. Taka sytuacja jest w znacznej mierze związana z niekorzystną koniunkturą na rynkach światowych, dlatego też Zarząd w chwili obecnej nie planuje skupu akcji własnych.  

2012-08-16 Czy Zarząd podejmuje jakieś działania, które wpłyną na wzrost wyceny akcji na rynku?
Działalność Zarządu skoncentrowana jest na jak najefektywniejszym prowadzeniu biznesu i budowaniu wartości dla akcjonariuszy, co docelowo powinno mieć przełożenie zarówno na wzrost wartości wewnętrznej firmy jak i na wycenę akcji na giełdzie. 

2012-08-01 W I kw. br. spółka osiągnęła dodatni wynik netto. Czy w II kw. można się spodziewać poprawy tego wyniku, czy też może na taki wynik miały wpływ tylko wydarzenia o charakterze jednorazowym?
Wynik osiągnięty w I kw. br. to w znacznym stopniu rezultat działań optymalizacyjnych (m.in. dywersyfikacji dostawców oraz obniżenia kosztów zakupu surowców) rozpoczętych na przełomie III i IV kw. 2011 r., dlatego też w kolejnych okresach sprawozdawczych spodziewamy się dalszych pozytywnych efektów podjętych wdrożeń. 

2012-08-01 Czy spółka planuje pozyskanie środków na rozwój w ramach nowej emisji akcji lub obligacji?
W chwili obecnej jesteśmy w stanie realizować dalszy rozwój bez angażowania dodatkowych środków kapitałowych. Tym niemniej nie wykluczamy takich możliwości finansowania działalności, jeżeli tylko warunki rynkowe pozwolą na realizację tego typu ofert na optymalnych dla nas warunkach kosztowych.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu