pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2020-11-26 Witam. Proszę o odpowiedź: Czy Spółka planuje w nieodległym czasie (jeżeli tak to kiedy) wypłacić dywidendę z zysku za ubiegły rok? Dziękuję i pozdrawiam Waldemar Patelczyk.
(brak odpowiedzi) 

2015-01-21 Czy fakt, że spółka wypłaci w najbliższych dniach dywidendę za 2013 r., oznacza, że w tym roku wypłaci w ogóle najprawdopodobniej dwie dywidendy (bo także i tę za 2014)? Czy w 2015 r. planowane są inwestycje w kolejne sklepy sieci iDream? Jeśli tak, to ile tych nowych sklepów powstanie?
Rzeczywiście - wypłata dywidendy za 2013 rok przypada na 3 lutego 2015 roku. W przypadku uchwalenia przez WZA dywidendy za 2014 rok, możliwe jest, że będzie ona wypłacona również w 2015 roku, jednak nie będą to dwie dywidendy, tylko wypłata nastąpi ewentualnie za dwie dywidendy w jednym roku. Odnośnie sieci iDream, to w najbliższym czasie planujemy otwarcie salonu w Toruniu, a kolejnego salonu pod koniec roku w Łodzi. 

2014-08-08 Jaka była przyczyna zmiany Animatora?
Zmiana Animatora wynikała z otrzymania lepszej oferty handlowej, a jednocześnie oczekiwania Spółki, co do wyższego poziomu świadczonych usług w zakresie przedmiotu działalności takiego Animatora. 

2014-08-07 Jeden z głównych akcjonariuszy spółki zażądał właśnie zwołania NWZA w celu zrealizowania dyspozycji uchwały nr 4 z WZA z 26 czerwca. Zgłosił też swój projekt uchwały dotyczącej podziału zysku, w którym jest mowa o wypłacie w postaci dywidendy co najmniej 3,15 mln zł (0,84 zł na akcję), a maksymalnie 4,2 mln zł (1,12 zł na akcję). Czy informacja ta oznacza, że tak naprawdę rośnie prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy przez spółkę w tym roku?
Zgodnie z uchwałami podjętymi na WZA w dniu 26 czerwca 2014 roku, NWZA powinno być zwołane do końca października 2014 roku i podjąć ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za 2013 rok. Zgłoszone żądanie jest zgodne z powyższą uchwałą, a sprawa wypłaty dywidendy była przesunięta w czasie w celu uzyskania pełniejszej oceny sytuacji rynkowej i zdolności Spółki do wypłaty dywidendy. Intencją takiego przesunięcia nie było nie wypłacanie dywidendy, gdyż taka uchwałą nie została poddana głosowaniu na WZA. Decyzja o wysokości dywidendy będzie jednak podejmowana już przez samych akcjonariuszy na NWZA. 

2014-07-28 Sieć iDream właśnie obchodzi 1 urodziny. Czy z tej perspektywy możecie już Państwo pokusić się o jakieś podsumowanie? Czy ta inwestycja spełnia oczekiwania spółki? Czy w tym roku do istniejących 7 salonów "dołożone" zostaną kolejne i czy istniejące salony są już rentowne?
Faktycznie mamy już I urodziny za sobą, choć jakby policzyć dokładniej, to zaczęliśmy wcześniej w niektórych lokalizacjach, gdyż przejęliśmy inną sieć sprzedaży, która posiadała już wcześniej swoje salony. Planujemy nadal rozwijać sieć salonów iDream i pewnie na początku przyszłego roku nastąpi kolejna fala otwarć. W najbliższym czasie otwieramy serwis sprzętu, a w planach mamy jeszcze inne obszary działalności w oparciu o produkty Apple. Odnośnie spełnionych oczekiwań, to oceniamy, że w ciągu roku czasu udało nam się całkiem sporo i osiągnęliśmy pewną pozycję na polskim rynku, mimo tego, że byliśmy nowi, a dotychczasowi gracze działali na nim od dłuższego czasu. Biorąc pod uwagę perspektywy i nadal nie wykorzystany w pełni potencjał, uważamy, że jest to bardzo dobry kierunek dalszego rozwoju.  

2014-06-04 Czy pomimo mniejszych zysków za rok 2013 spółka zdecyduje się w tym roku podtrzymać swoją politykę wypłacania dywidendy?
Polityka dywidendy jest niezmienna i określa, że celem Zarządu jest podział zysku uwzględniający wypłatę dywidendy. Decyzja uzależniona jest jednak od trzech czynników: wypracowanego zysku w danym roku, planów inwestycyjnych oraz posiadanych wolnych środków obrotowych. Biorąc pod uwagę te elementy, Zarząd Eurotel SA rekomenduje pozostawienie zysku za 2013 rok jako kapitału zapasowego, co wynika z analizy powyższych czynników, ale również niepewności, co do otoczenia rynkowego w jakim działa Spółka. Warto jednak zawrócić uwagę, że ostateczna decyzja dotycząca wypłaty dywidendy podejmowana będzie przez WZA w dniu 26 czerwca 2014 roku, a rekomendacja Zarządu jest jedynie pewnym punktem wyjścia do ewentualnej dyskusji na ten temat. 

2014-05-06 Ile sklepów iDream Eurotel będzie miał na koniec roku? Zapowiadaliście też Państwo jakiś czas temu otwarcie pierwszego serwisu sprzętu Apple - kiedy on zostanie otwarty i gdzie? Czy rozwój sieci iDream wpłynie mocno na wynik Eurotela w 2014 roku?
Obecnie sieć iDream liczy 7 salonów i planujemy otwarcie kolejnych kilku w najbliższym czasie. Szczegółowe terminy niestety nie są obecnie nam znane, gdyż zależą od prac budowlanych prowadzonych przez wynajmujących poszczególne centra handlowe. Odnośnie serwisu, to planujemy jego otwarcie jeszcze w tym kwartale. Lokalizacja serwisu w Bydgoszczy pozwoli na uzyskanie synergii z posiadanym w tym mieście salonem APR iDream. Zakładamy, że segment iDream będzie miał spory wpływ na wyniki 2014 roku. 

2014-03-31 Który z kierunków biznesowych w jakich działa grupa - T-mobile, Play, nc+, Mediasystem, iDream - można na dziś uznać za najbardziej perspektywiczny, jeśli chodzi o potencjał wzrostu przychodów, marże itp.?
Sytuacja na rynku na którym działamy zmienia się dynamicznie, ale dotychczasowe doświadczenia oraz znajomość branży wskazują naszym zdaniem na możliwość osiągnięcia największych wzrostów przez spółkę zależną MediaSystem, co związane jest z jej projektami dalszego rozwinięcia telesprzedaży oraz dodatkowo merchandisingu. W ramach Eurotel SA takim perspektywicznym projektem jest obecnie iDream, czyli współpraca z Apple. 

2014-03-25 Dlaczego zysk za 2013 r. był mniejszy niż za 2012 r., pomimo wzrostu przychodów? Skąd taki duży przyrost wartości środków trwałych? W 2013 r. zwiększyły się nakłady inwestycyjne - czy w 2014 również będą tak duże?
Wzrost przychodów w skonsolidowanym wyniku wynikał z pełnej konsolidacji spółki Viamind oraz pierwszy raz spółki MediaSystem jak również wzrostu skali działania tych spółek. W raporcie jednostkowym, przychody się zmniejszyły tak jak i zysk netto. Środki trwałe wzrosły częściowo z powyższych powodów, a dodatkowo wpływ na to miało dokonanie akwizycji i rozwój projektu iDream w ramach współpracy z Apple. Nakłady inwestycyjne w 2014 roku również są przewidywane, jednak ich skala działania powinna być mniejsza niż w 2013 roku.  

2014-01-19 Jaki jest średni koszt uruchomienia salonu iDream i jaki zakładacie Państwo horyzont czasowy zwrotu nakładów na takim pojedynczym salonie? Czy wiadomo już może w jakich miastach powstaną salony w tym roku?
Koszt otwarcia każdego salonu jest inny i zależy przede wszystkim od jego powierzchni oraz niezbędnych prac remontowych związanych z jego adaptacją do standardów Apple. W praktyce są to kwoty liczone w setkach tysięcy złotych za salon nie licząc wyposażenia i towaru. Przewidywany koszt zwrotu takiej inwestycji zależy również od poniesionych nakładów, ale przyjmuje się że około 3 lat potrzeba na zwrot nakładów. W najbliższym czasie planujemy otwarcie kolejnych salonów z czego pierwszy będzie otwarty w Gdańsku. 

2014-01-08 Czy przyspieszony rozwój sieci iDream, m.in. poprzez właśnie ogłoszone przejęcie sieci iTerra, oznacza, że Grupa szybciej osiągnie biznesową masę krytyczną i zwrot z inwestycji w rynek produktów Apple? Czy pozytywnego i wyraźnego wpływu tej części biznesu na wynik Grupy można się spodziewać już w przyszłym roku?
Zwiększenie skali działania zwykle ma w sposób naturalny przełożenie na wzrost wyniku i zwrot poczynionych inwestycji. W tym konkretnym przypadku współpracy z Apple, zwiększenie ilości salonów sprzedaży umożliwia dodatkowo uzyskanie rabatów za większą sieć sprzedaży, co jeszcze bardziej zwiększa ten efekt. zakładamy, ze od II półrocza 2014 roku będą już widoczne konkretne efekty skali po dokonanej akwizycji. 

2013-12-03 Czy moglibyście Państwo zdradzić nieco faktów dotyczących rozwoju spółki zależnej Mediasystem? Czy można jakoś podsumować stan na dziś oraz plany na 2014?
Spółka zależna Media System Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie telemarketingu dla T-Mobile S.A. oraz outsourcing sił sprzedaży dla firm Euronet Polska Sp. z o.o. oraz P4 Sp. z o.o. (Play). Spółka na potrzeby projektu T-Mobile zatrudnia w chwili obecnej 150 konsultantów. Akcje realizowane są w sposób profesjonalny, tj. Media System jest zawsze w czołówce partnerów T-Mobile jeżeli chodzi o efektywność sprzedaży. W zakresie projektu outsourcingu sił sprzedaży spółka zatrudnia 70 przedstawicieli handlowych. Zadaniem przedstawicieli handlowych jest zapewnienie wysokiej sprzedaży produktów oraz widoczność produktów i marki zleceniodawców. Od początku prowadzenia projektów dla Euronet Polska oraz Play spółka realizuje założone cele i systematycznie ponosi wyniki sprzedaży. Celem spółki jest rozwój biznesu Klienta w oparciu o elastyczną współpracę, wzajemne zaufanie, doskonałą wymianę informacji, a także zrozumienie potrzeb oraz specyfiki działalności Klienta. W 2014 roku spółka zamierza pozyskać nowych klientów w zakresie świadczonych usług i podnieść w znaczącej skali wynik osiągnięty w roku 2013. Świadczone usługi przez MediaSystem: - outsourcing sił sprzedaży to usługa, która umożliwia naszym klientom szybki, elastyczny i efektywny kosztowo dostęp do przeszkolonych i znających swój rynek Przedstawicieli Handlowych. - telesprzedaż to rozwiązanie przygotowane jest z myślą o firmach szukających nowych kanałów sprzedaży. Efektywność i opłacalność tego rozwiązania decydują o popularności tego kanału dotarcia do klienta. - infolinie i serwisy informacyjne. Dla naszych partnerów jesteśmy w stanie zrealizować serwisy informacyjne i infolinie z dedykowanymi numerami linii bezpłatnych oraz częściowo płatnych. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że sprawnie działająca infolinia to jeden z głównych sposobów budowania profesjonalnego wizerunku firmy. - help desk. Usługi help desk proponowane naszym partnerom polegają na udzielaniu przez odpowiednio przeszkolonych konsultantów technicznego wsparcia w rozwiązaniu problemów związanych z zakupionym sprzętem. - badania konsumenckie. Wprowadzając nowy produkt, usługę na rynek bądź wzmacniając pozycję już istniejących warto skorzystać z badań, które precyzyjnie określą plusy i minusy planowanych rozwiązań. - serwisy konsumenckie. Serwisy konsumenckie tworzone są głównie w celu zawiązania oraz podtrzymywania stabilnych relacji z klientami.  

2013-11-05 Otworzyliście Państwo właśnie salon Apple iDream w Olsztynie, wcześniej w Bydgoszczy. Czy wchodzenie ze sprzętem Apple tam, gdzie do tej pory nie było go w oficjalnej sprzedaży to strategiczny pomysł na budowę tej nowej sieci? Jaki jest średni koszt uruchomienia takiego salonu i czy jest znacząco większy w dużym mieście w porównaniu z miastem średniej wielkości?
W jakich miastach można otwierać salon klasy premium określa Apple. Miasta w których otwieramy nasze salony były na liście takich wakatów, centra handlowe, które się tam znajdowały, również spełniały wysokie standardy tej firmy. Strategią naszą jest otwieranie salonów wszędzie tam, gdzie będzie taka możliwość oraz będziemy widzieli ekonomiczne uzasadnienie takiej działalności. Koszt uruchomienia salonu Apple Premium zależy od jego powierzchni, ale nie jest znacząco różny w zależności od miejsca w którym powstaje, gdyż wyposażenie jego jest standardowe, a wykonawca ten sam. 

2013-10-08 Z moich obserwacji wynika, że drugie półrocze jest dla Eurotela przeważnie lepsze sprzedażowo od pierwszego. Czy w tym roku będzie podobnie? I z czego to wynika - czy to po prostu "efekt sezonu świątecznego"?
Jak zakończy się II półrocze 2013 roku na razie trudno wyrokować, gdyż nie mamy jeszcze wyników III kwartału, a tym bardziej ostatniego, który rzeczywiście, historycznie zwykle jest najlepszy. Wynika to po prostu ze zwiększonej sprzedaży w okresie świątecznym i bardziej atrakcyjnych ofertach operatorów, którzy w tym czasie również chcą skorzystać ze wzmożonej chęci do zakupów wśród klientów. Wydaje się więc, że lepsze wyniki II półrocza są typowe dla sprzedaży detalicznej, a więc i sieci salonów Grupy Eurotel. 

2013-10-01 W kontekście rosnących z roku na rok przychodów/zysków grupy kurs Eurotela wydawał się od dłuższego czasu mocno niedowartościowany. W ostatnich tygodniach zachowuje się jednak dużo lepiej i de facto wykres oscyluje teraz w obszarach swoich historycznych rekordów. Czy jednak jest to wycena, którą zdaniem zarządu można uznać za satysfakcjonującą, czy też nadal Państwa zdaniem istnieje tu duży potencjał wzrostowy?
Co do zasady nie komentujemy decyzji inwestorów, gdyż każdy z inwestorów ma inne priorytety i prawo do indywidualnych strategii lokowania swojego kapitału. Kurs naszej Spółki rzeczywiście w ostatnim czasie znacząco wzrósł, co cieszy tym bardziej, że wypłaciliśmy stosunkowo niedawno rekordową dywidendę. Pole do dalszego wzrostu istnieje jednak zawsze naszym zdaniem jako Zarządu, a jest to również cel naszych działań, aby ten wzrost dalej następował. 

2013-08-18 Ostatnio dom maklerski IDM wydał rekomendację dla Państwa spółki. Chciałbym zapytać co sądzicie Państwo o ocenach analityków IDM, szczególnie jeśli chodzi np. o cenę "docelową" akcji Waszej spółki?
Nie komentujemy ocen, czy rekomendacji analityków. Niezależnie od tego staramy się, aby kurs naszej Spółki był stabilny w dłuższym okresie czasu i aby wykazywał tendencję rosnącą, czemu mają służyć coraz lepsze wyniki. Odzwierciedla tą zasadę w ostatnim czasie kurs Eurotel. Każdy inwestor powinien więc brać pod uwagę nie tylko rekomendacje jakie są dostępne na rynku, ale również informacje przekazywane bezpośrednio przez daną spółkę oraz własną analizę i doświadczenie.  

2013-08-06 Taki salon jak ten ostatnio otwarty przez Eurotel w Bydgoszczy, pierwszy salon sieci iDream, to duża inwestycja. Jaki czas "dajecie" tego typu salonowi na osiągnięcie rentowności i jaki jest mniej więcej horyzont zwrotu z takiej inwestycji?
Nie wiemy dokładnie jak szybko zwróci się ta inwestycja w praktyce, gdyż część przychodowa takiego salonu jest przyjmowana jako założenie. Opieramy się na naszym business planie oraz informacjach otrzymywanych od Apple. Na tej podstawie zakładamy zwrot inwestycji na poziomie ok. 2 lat. Zależy to jednak od wielkości sprzedaży w danej lokalizacji i inwestycji na konkretny lokal, gdyż są między nimi różnice wynikające z wielkości, czy też zakresu prac remontowych. Salony uzyskują rentowność już w ciągu kilku miesięcy od otwarcia. 

2013-07-25 Od kilku lat Eurotel wypłaca dywidendę, która daje inwestorom stopę zwrotu na poziomie ok. 9 proc. To jak na dzisiejsze warunki rynkowe bardzo dobra lokata kapitału dla drobnych inwestorów, ale czy spółka jest w stanie utrzymać dywidendę na takim poziomie w kolejnych latach?
Dywidenda rzeczywiście jest atrakcyjna dla inwestorów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. W czasach niepewności na rynku, czy spadających stóp procentowych, ta atrakcyjność jest jeszcze większa. Strategią naszej Spółki było i jest wypłacanie dywidendy skorelowanej z wynikiem uzyskiwanym w danym roku oraz potrzebami Spółki w zakresie wolnej gotówki do inwestycji, co gwarantuje poziom dalszych wzrostów w dłuższej perspektywie czasowej. Ponieważ warunki te były spełniane do tej pory, dywidenda była corocznie wypłacana, a jej stopa bardzo wysoka. Mija dopiero pierwsze półrocze tego roku i raport finansowy będziemy publikować pod koniec sierpnia, więc dziś jeszcze za wcześnie na odniesienie się do tego, jakie to daje przesłanki do wypłaty dywidendy. Z drugiej jednak strony polityka wypłacania dywidendy nadal jest aktualna na zasadach opisanych powyżej, co w kontekście dobrego wyniku Eurotel SA w I kwartale tego roku, jest pozytywną przesłanką do jej wypłaty.  

2013-07-18 Minął już półmetek roku. Czy możecie Państwo powiedzieć coś na temat tego jaki będzie rok 2013 pod względem zyskowności dla spółki/grupy?
Nie podajemy na tym etapie prognoz wyników o czym informujemy w naszych raportach okresowych, ze względu na charakterystykę (zmienność) branży w jakiej działamy. Ograniczają nas tu również przepisy o dostępie do informacji poufnych, jakimi na pewno są przewidywane wyniki. Warto jednak przypomnieć, że już pod koniec sierpnia tego roku, publikować będziemy raport za I półrocze 2013 roku, który uwzględniać będzie wynik Eurotel SA oraz spółek wchodzących w skład Grupy. Biorąc pod uwagę dobrą ofertę opertatora T-Mobile w II kwartale tego roku i oczekiwany w związku z tym wzrost przychodów, zakładać można że wynik ten będzie satysfakcjonujący. Oczekujemy również istotnego wkładu pozostałych spółek Grupy do osiągnietego reultatu. 

2013-07-15 Zapowiadaliście Państwo niedawno, że w ramach nawiązanej współpracy z koncernem Apple, Eurotel uruchomi wkrótce pierwsze salony nowej sieci, pod marką iDream. W jakich miastach można się spodziewać sklepów iDream jeszcze w tym roku?
Zgodnie z planami otworzyliśmy pierwszy salon w Bydgoszczy niespełna miesiąc czasu temu. Dalszy rozwój jest prowadzony zgodnie z wcześniej uzgodnionym planem przekroczenia liczby pięciu salonów w ciagu 12 miesięcy. W zależności od uzyskania wstępnej rekomendacji Apple, pozyskania kolejnych lokalizacji oraz możliwości adaptacji nowych powierzchni, kolejne salony iDream bedą powstawały sukcesywnie. W tym roku możliwe jest jeszcze otwarcie dwóch , trzech salonów, ale to zależeć będzie od powyższych czynników i dlatego nie możemy jeszcze wskazać konkretnych lokalizacji. 

2013-06-05 Eurotel nie korzysta w zasadzie z zadłużenia oprocentowanego. Czy zarząd spółki dopuszcza możliwość np. akwizycji z wykorzystaniem takiego finansowania?
Dotychczasowe sposoby finansowania inwestycji były oparte w większości o środki własne, co związane było nie tylko z ich posiadaniem przez Spółkę, ale i stosunkowo niską wartością samych inwestycji. Nie oznacza to jednak, że Spółka nie jest otwarta na inne, większe inwetycje i wielkość inwestycji nie jest kryterium ograniczającym rozwój. W przypadku pojawienia się takiej konieczności finansowanie może się odbywac poprzez kredyt w rachunku bieżącym lub dodatkowy kredyt celowy. Zawsze istnieje również możliwość emisji papierów wartościowych w przypadku, kiedy fiansowanie przez bank byłoby niewystarczające. Rozwój spółki i całej Grupy Telekomunikacyjnej jest niezbędny dla utrzymania dotychczasowej dynamiki wzrostów, więc kolejne decyzje inwestycyjne są w kręgu zainteresowania Zarządu. 

2013-05-21 W wynikach za I kw. 2013 r. podaliście Państwo, że przy mniejszych przychodach samej spółki (a nie Grupy) udało się jednak podwoić jej zysk netto, w dużej mierze dzięki wynikom spółki zależnej Viamind. Czy taki trend będzie nadal widoczny? Czy w takim razie można się spodziewać, że w 2014 r. także będziecie wypłacać dywidendę dla akcjonariuszy Eurotela, i że prawdopodobnie będzie ona wyższa niż w tym roku?
Tendencja zwiększania się wyniku Eurotel, dzięki poprawieniu rezultatów osiągnaych przez spółki zależne, będzie coraz bardziej widoczna. Spółki te nabierają coraz większego znaczenia, jeśli chodzi o skalę działania lub zdolność do generowania zysków. Jest to efekt zgodny z planami w tym zakresie i potwierdzenie słuszności takiej strategii. Zapewniamy dalszy wzrosty wyniku netto poprzez działalność spółek Grupy. Bardzo dobry rezultat Eurotel w Iq osiagnięty został właśnie dzięki zyskom spółki zależnej, a w kolejnych latach będzie jeszcze powiększony o zyski również innych spółek Grupy, co pozwoli na wykazanie wyników dających podstawę do wypłaty dywidendy. Należy jednak pamiętać, że jesteśmy jeszcze w pierwszej połowie roku i wyniki całego roku pozwolą na potwierdzenie przesłanek do wypłaty dywidendy, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie i tak WZA. 

2013-05-09 Czerwona Torebka "podbija" rynek, StopShop wchodzi do Polski... -czy te tzw. parki handlowe to coś co Eurotel bierze/musi brać pod uwagę w swojej strategii jeśli chodzi o lokalizacje? Jeśli tak, to w jaki sposób? I czy rozważa się to w kategoriach "walki z zagrożeniem" czy raczej "szukaniem nowych szans biznesowych"?
O ile dobrze rozumiemy pytanie, to w kręgu naszego zainteresowania są lokalizacje o dużym natężeniu ruchu klientów, posiadające szeroki potencjał rynkowy oraz charakteryzujące się prestiżem lub co najmniej wysokim standardem wystroju i funkcjonowania. Jeśli jakakolwiek sieć spełniać będzie tego typu warunki i w danej lokalizacji będą wakaty umożliwiające otwarcie salonu sprzedaży danego poeratora, będą one wtedy mogły być brane przez nas pod uwagę.  

2013-05-06 Ile sklepów iDream powstanie w perspektywie roku, dwóch lat? Czy będą one powstawać tylko w największych miastach?
Planujmey otwarcie ponad 5 takich sklepów do końca 2014 roku, a jeśli to będzie możliwe ze względów lokalizacyjnych, to nawet więcej. Rekomendacje do otwierania Apple Premium Stores są miejsca o szczególnym potencjale handlowym ze względu na ruch, prestiż oraz siłę nabywczą klientów. Oznacza to faktycznie, że głównym miejsce na takie salony są duże miasta i najlepsze centra handlowe. 

2013-04-26 Czy informacje o umowie Eurotela z Apple należy rozumieć w ten sposób, że Eurotel zbuduje całkiem nową sieć sprzedaży pod marką iDream? A czy sprzęt Apple trafi także do salonów Play i T-mobile prowadzonych przez Eurotela?
Tak - powstanie marki iDream oznacza budowanie nowej sieci sprzedaży, niezależnej od już posiadanych sieci u innych operatorów telefonii komórkowej. Sprzęt Apple jest już od kilku lat dostępny częściowo w niektóych salonach Grupy Eurotel w ramach operatora T-Mobile i Play, ale salony iDream będą miały całą ofertę wraz z komputerami iMac.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu