pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-09-09 Dzień dobry! Kurs akcji jest rażąco niski - czy Zarząd zamierza coś z tym zrobić? Czy planowany jest wykup akcji ? Po 2zł ? Po 1zł? Idąc dalej tym tempem z ostatnich tygodni - kurs dojdzie do 1zł za około 2 m-ce.
(brak odpowiedzi) 

2011-08-10 Proszę o informację czy Zarząd jako przedstawiciel akcjonariuszy, dbający o ich interesy, ma wizję zwiększenia wartości akcji spółki? Czy w obliczu obecnych spadków spółka planuje wykup swoich akcji?
Zarząd ES-SYSTEM we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem akcjonariuszy i dba o wzrost wartości spółki. Zarząd koncentruje się na realizacji przyjętej strategii rozwoju Grupy, której celem jest długoterminowy wzrost wartości spółki. Zarząd nie planuje obecnie podejmować skupu akcji własnych. Cele i priorytety Grupy w 2011 roku W założeniach strategicznych na lata 2010-2015 spółka przewiduje koncentrację na rozwoju organicznym. W ramach rozwoju technologii Zarząd zakłada, że wzrost popytu na produkty w obszarach oszczędności energii oraz nowych technologii LED wykorzystywanej do celów oświetleniowych będą w najbliższych latach dźwignią dalszego rozwoju Grupy ES-SYSTEM. Oszczędność energii, która staje się cywilizacyjną koniecznością i wyzwaniem na przyszłość będzie realizowana poprzez mechanizm przymusu ekonomicznego, a w krajach Unii Europejskiej również poprzez regulacje prawne. Zjawiskiem bez precedensu w branży oświetleniowej jest szybki rozwój technologii SSL (Solid State Lighting), czyli produkcji opraw na bazie półprzewodnikowych elementów oświetleniowych oraz rosnący popyt na tego typu produkty. ES-SYSTEM należy do grona ścisłej czołówki firm, stosując rozwiązania w technologii SSL, od kilku lat prowadząc równocześnie daleko zaawansowane działania w obszarze R&D, dystansując w wielu obszarach konkurencję. Według globalnej firmy badawczej Frost&Sullivan, światowy rynek LED-ów wart był w 2010 roku 491 mln USD, a w 2017 roku jego wartość ma wynieść 2 mld USD. W bieżącym roku spółka planuje dalszy rozwój produkcji elektroniki na potrzeby systemów oświetleniowych, szczególnie wysoko zaawansowanych technologicznie. Rozwijane będą systemy inteligentnego sterowania i kontroli, technologie bezprzewodowej komunikacji i wykorzystania technologii LED. W obszarze inwestycji w bieżącym roku Spółka uruchomiła nowy zakład produkcyjny z zapleczem badawczo rozwojowym w Dobczycach, w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Inwestycja w Dobczycach kosztowała około 25 mln zł, a jego docelowa zdolność produkcyjna wyniesie około 200 mln zł. Priorytety Zarządu spółki w całym 2011 roku oraz w latach kolejnych to:  realizacja strategicznego przesłania firmy ES - „energy – saving” czyli projektowanie produkcja i promocja energooszczędnych systemów profesjonalnego oświetlenia.  kontynuacja intensywnych prac badawczo-rozwojowych w obszarze zastosowań LED w technice oświetleniowej,  poprawa efektywności produkcji w zakładach produkcyjnych Spółek zależnych w Grupie,  realizacja zadań związanych z uruchomieniem nowego zakładu produkcyjnego ES-SYSTEM NT i realizację nowych projektów związanych z technologią SSL,  umacnianie sprzedaży w wybranych perspektywicznych segmentach rynku oświetleniowego w kraju,  rozwój sprzedaży eksportowej poprzez umacnianie pozycji na wytypowanych rynkach zbytu,  utrzymanie rozwoju sprzedaży hurtowej,  poprawa zysku brutto ze sprzedaży,  utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa finansowego firmy,  optymalizacja struktur organizacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej dla poprawy efektywności kosztowej i organizacyjnej. W obszarze strategii sprzedażowej Zarząd zakłada dywersyfikację klientów, stymulację sprzedaży w kanale hurtowym oraz umacnianiu pozycji ES-SYSTEM w obszarze sprzedaży do dystrybucji (duże sieci hurtowe), a także dalszy rozwój oferty energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia ulicznego. Kluczowe rynki dla Grupy to rynek krajowy, gdzie jest realizowane 77% przychodów oraz rynki zagraniczne w szczególności rynki unijne. Spółka planuje pogłębić penetrację rynków eksportowych a także rozwijać sprzedaż w oparciu o hurtownie. ES-SYSTEM S.A. utrzymuje dobrą kondycję finansową, stabilną pozycję konkurencyjną i wykazuje wysokie bezpieczeństwo finansowe. Na koniec I kwartału 2011 roku Grupa ES-System dysponowała gotówką w wysokości 16 mln zł. Czynniki te w ocenie Zarządu będą miały pozytywny wpływ na sytuację biznesową firmy w kolejnych okresach. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby wykorzystać kolejne kwartały do poprawy efektywności działań Grupy Kapitałowej i dalszego budowania pozycji firmy na rynkach w kraju i za granicą. Spółka będzie kontynuować działania, które staną się bazą do uzyskania szybkich wzrostów w sytuacji utrwalonej poprawy otoczenia i stabilnego powrotu na ścieżkę rozwoju gospodarczego.  

2011-01-21 Jakiej sprzedaży zakład oczekuje w 2011r. z nowootwartego zakładu w Dobczycach? Jakiej rentowności brutto na sprzedaży należy się spodziewać? Jakie nakłady trzeba jeszcze ponieść aby osiągnąć pełne moce produkcyjne tj. 200mzł?
Zakładany potencjał produkcji zakładu w Dobczycach w roku 2011 to 36 mln zł. Do 2015r – 200 mln zł Emitent nie przekazywał na rynek i nie planuje raportowania informacji dotyczących prognozy wyników ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie rocznym za 2010r, na dzień 31.12.2010 wykorzystanie środków na cele inwestycyjne w ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. w Dobczycach wyniosło 16 271 430,00 zł Całość nakładów inwestycyjnych planowanych na zakład w Dobczycach do 2015r to 25 mln zł. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu