pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-09-09 Dzień dobry! Kurs akcji jest rażąco niski - czy Zarząd zamierza coś z tym zrobić? Czy planowany jest wykup akcji ? Po 2zł ? Po 1zł? Idąc dalej tym tempem z ostatnich tygodni - kurs dojdzie do 1zł za około 2 m-ce.
(brak odpowiedzi) 

2011-08-10 Proszę o informację czy Zarząd jako przedstawiciel akcjonariuszy, dbający o ich interesy, ma wizję zwiększenia wartości akcji spółki? Czy w obliczu obecnych spadków spółka planuje wykup swoich akcji?
Zarząd ES-SYSTEM we wszystkich swoich działaniach kieruje się dobrem akcjonariuszy i dba o wzrost wartości spółki. Zarząd koncentruje się na realizacji przyjętej strategii rozwoju Grupy, której celem jest długoterminowy wzrost wartości spółki. Zarząd nie planuje obecnie podejmować skupu akcji własnych. Cele i priorytety Grupy w 2011 roku W założeniach strategicznych na lata 2010-2015 spółka przewiduje koncentrację na rozwoju organicznym. W ramach rozwoju technologii Zarząd zakłada, że wzrost popytu na produkty w obszarach oszczędności energii oraz nowych technologii LED wykorzystywanej do celów oświetleniowych będą w najbliższych latach dźwignią dalszego rozwoju Grupy ES-SYSTEM. Oszczędność energii, która staje się cywilizacyjną koniecznością i wyzwaniem na przyszłość będzie realizowana poprzez mechanizm przymusu ekonomicznego, a w krajach Unii Europejskiej również poprzez regulacje prawne. Zjawiskiem bez precedensu w branży oświetleniowej jest szybki rozwój technologii SSL (Solid State Lighting), czyli produkcji opraw na bazie półprzewodnikowych elementów oświetleniowych oraz rosnący popyt na tego typu produkty. ES-SYSTEM należy do grona ścisłej czołówki firm, stosując rozwiązania w technologii SSL, od kilku lat prowadząc równocześnie daleko zaawansowane działania w obszarze R&D, dystansując w wielu obszarach konkurencję. Według globalnej firmy badawczej Frost&Sullivan, światowy rynek LED-ów wart był w 2010 roku 491 mln USD, a w 2017 roku jego wartość ma wynieść 2 mld USD. W bieżącym roku spółka planuje dalszy rozwój produkcji elektroniki na potrzeby systemów oświetleniowych, szczególnie wysoko zaawansowanych technologicznie. Rozwijane będą systemy inteligentnego sterowania i kontroli, technologie bezprzewodowej komunikacji i wykorzystania technologii LED. W obszarze inwestycji w bieżącym roku Spółka uruchomiła nowy zakład produkcyjny z zapleczem badawczo rozwojowym w Dobczycach, w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Inwestycja w Dobczycach kosztowała około 25 mln zł, a jego docelowa zdolność produkcyjna wyniesie około 200 mln zł. Priorytety Zarządu spółki w całym 2011 roku oraz w latach kolejnych to:  realizacja strategicznego przesłania firmy ES - „energy – saving” czyli projektowanie produkcja i promocja energooszczędnych systemów profesjonalnego oświetlenia.  kontynuacja intensywnych prac badawczo-rozwojowych w obszarze zastosowań LED w technice oświetleniowej,  poprawa efektywności produkcji w zakładach produkcyjnych Spółek zależnych w Grupie,  realizacja zadań związanych z uruchomieniem nowego zakładu produkcyjnego ES-SYSTEM NT i realizację nowych projektów związanych z technologią SSL,  umacnianie sprzedaży w wybranych perspektywicznych segmentach rynku oświetleniowego w kraju,  rozwój sprzedaży eksportowej poprzez umacnianie pozycji na wytypowanych rynkach zbytu,  utrzymanie rozwoju sprzedaży hurtowej,  poprawa zysku brutto ze sprzedaży,  utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa finansowego firmy,  optymalizacja struktur organizacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej dla poprawy efektywności kosztowej i organizacyjnej. W obszarze strategii sprzedażowej Zarząd zakłada dywersyfikację klientów, stymulację sprzedaży w kanale hurtowym oraz umacnianiu pozycji ES-SYSTEM w obszarze sprzedaży do dystrybucji (duże sieci hurtowe), a także dalszy rozwój oferty energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia ulicznego. Kluczowe rynki dla Grupy to rynek krajowy, gdzie jest realizowane 77% przychodów oraz rynki zagraniczne w szczególności rynki unijne. Spółka planuje pogłębić penetrację rynków eksportowych a także rozwijać sprzedaż w oparciu o hurtownie. ES-SYSTEM S.A. utrzymuje dobrą kondycję finansową, stabilną pozycję konkurencyjną i wykazuje wysokie bezpieczeństwo finansowe. Na koniec I kwartału 2011 roku Grupa ES-System dysponowała gotówką w wysokości 16 mln zł. Czynniki te w ocenie Zarządu będą miały pozytywny wpływ na sytuację biznesową firmy w kolejnych okresach. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby wykorzystać kolejne kwartały do poprawy efektywności działań Grupy Kapitałowej i dalszego budowania pozycji firmy na rynkach w kraju i za granicą. Spółka będzie kontynuować działania, które staną się bazą do uzyskania szybkich wzrostów w sytuacji utrwalonej poprawy otoczenia i stabilnego powrotu na ścieżkę rozwoju gospodarczego.  

2011-01-21 Jakiej sprzedaży zakład oczekuje w 2011r. z nowootwartego zakładu w Dobczycach? Jakiej rentowności brutto na sprzedaży należy się spodziewać? Jakie nakłady trzeba jeszcze ponieść aby osiągnąć pełne moce produkcyjne tj. 200mzł?
Zakładany potencjał produkcji zakładu w Dobczycach w roku 2011 to 36 mln zł. Do 2015r – 200 mln zł Emitent nie przekazywał na rynek i nie planuje raportowania informacji dotyczących prognozy wyników ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie rocznym za 2010r, na dzień 31.12.2010 wykorzystanie środków na cele inwestycyjne w ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. w Dobczycach wyniosło 16 271 430,00 zł Całość nakładów inwestycyjnych planowanych na zakład w Dobczycach do 2015r to 25 mln zł. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu