pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-09-30 Chciałbym zapytać jakie konkretne działania podejmuje spółka, aby zainteresować swoją działalnością potencjalnych inwestorów ? Marazm na kursie jet straszny, brak płynności co powoduje duże spadki przy niewielkich transakcjach. Czy Zarząd nie ma żadnych pomysłów na zmianę tej sytuacji ?
Odpowiadając na pytanie pragniemy podkreślić fakt, że zarząd spółki od lat systematycznie spotyka się zarówno z inwestorami jak i mediami informując o bieżącej sytuacji i planach rozwoju. Skrupulatnie i systematycznie aktualizujemy naszą stronę internetową, a także prowadzimy dialog z inwestorami w ramach Akcji Inwestor, prowadzonej przez Puls Biznesu. Naszym zdaniem wyniki finansowe, solidne fundamenty i wizja rozwoju grupy kapitałowej są najlepszym bodźcem dla dotychczasowych i potencjalnych akcjonariuszy. W pierwszej kolejności stawiamy zatem na długofalową strategię wzrostu wartości, a nie na działania doraźne, mające na celu wzbudzenie krótkotrwałego zainteresowania akcjami. 

2011-09-16 Chciałem zapytać czy spółki nie stać na wypłatę dywidendy ? W tych trudnych czasach nawet niewielka kwota mogłaby zmienić postrzeganie spółki. Pozdrawiam
Priorytetem Zarządu spółki jest powrót do poziomu rentowności z roku 2009. W tym kontekście i - w aktualnej sytuacji gospodarczej, zmniejszenie zdolności kredytowej spółki, wynikające z wypłaty dywidendy byłoby błędem, którego nie zrekompensowałyby bezpośrednie i pośrednie korzyści z wypłaty dywidendy. Natomiast wypłata dywidendy na kolejnym etapie byłaby, w oczach zarządu, w pełni uzasadniona. 

2011-08-18 Spółka nieustannie chwali się wzrostami przychodów, ale nic nie wspomina o tym, że zysk netto w 2011 roku zmniejszył się w stosunku do 2010 roku o blisko 50%. Czy faktycznie jest taki powód do dumy ?
Jako Spółka giełdowa publikujemy raporty, obrazujące wszystkie nasze wskaźniki. Na tak trudnym rynku wzrost sprzedaży traktujemy jako osiągnięcie, które tworzy realne podstawy do poprawy wyników po zmianie koniunktury.  

2011-06-12 W ostatnim mieiącu spółka traci bliko 20%. Chciałbym zapytać czy nie czas oficjalnie przeprosić akcjonariuszy za nieporadność zarządu i osób sprawujących wladze nad firmą ? Wyraźnie widać, że nikt nie jest zainteresowany akcjami i aż dziwi fakt, że OFE PZU nie podaje komunikatu o zmniejszeniu zaangażowania. Ten statek tonie a spółka spokojnie podaje jedynie informacje, że akcje są niedowartociowane na tle sektora -), myslę, że to chyba trochę za mało, aby zmienić tą sytuację. Po ostatnich wahaniach na kurie mam propozycję, aby przenieść spółkę na NC bo tam takie spadki o bliko 8% są normalne.
W odpowiedzi na Pana pytanie chcielibyśmy przypomnieć, że w materiałach podsumowujących 2010 rok Zarząd informował, że przychody ze sprzedaży za 2010 rok były niemal 9% wyższe niż w rekordowym 2009 roku. Niejednokrotnie informowaliśmy, że przy tak długotrwałych i znaczących wzrostach cen surowców Spółka ma umiarkowane możliwości przenoszenia ich wzrostu na klientów i robi to w tych sektorach, w których to jest możliwe. Nasze działania dostosowawcze obejmują natomiast koncentrację produkcji twardych folii PVC w nowobudowanym zakładzie w Wąbrzeźnie (raport bieżący nr 22/2010 z dnia 17.10.2010 r.), co przyniesie istotną redukcję kosztów działania w tym sektorze. Uruchomiona została inwestycja w kolejną linię do produkcji folii stretch PE w Oławie (raport bieżący nr 14/2011 z dnia 06.05.2011r. ), na którą Spółka dostała dofinansowanie z programu UE „Innowacyjna gospodarka” . Watro też zwrócić uwagę na fakt, że w między 1998 (powstanie Grupy ERGIS), a 2010 rokiem obroty wzrosły z 88 mln zł rocznie do 600 mln.  

2011-06-03 Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa z prośbą o odpowiedź na pytanie czy spółka zauważa całkowity brak zainteresowania ze strony inwestorów jej akcjami ? Mimo tego, że zdaniem spółki akcje są niedowartościowane nic pozytywnego się nie dzieje a wręcz sytuacja wygląda coraz gorzej. W obecnej chwili wygląda to wszystko tak jakby zarząd i wszyscy odpowiedzialni za losy Ergis-Eurofilms mieli w głębokim poważaniu całą tą sytuację. Pozdrawiam i liczę na odpowiedź na moje pytanie.
Nie podzielamy oceny sugerującej bierność firmy w działaniach skierowanych do inwestorów. Od wielu lat spotykamy się regularnie zarówno z inwestorami jak i mediami. Wyrazem tego są otrzymane w tej dziedzinie wyróżnienia za nasza stronę internetową, dialog z inwestorami w ramach Akcji Inwestor prowadzonej przez Puls Biznesu. Spółka wielokrotnie informowała o trudnej sytuacji rynkowej i surowcowej. W pierwszej kolejności stawiamy na długofalową strategię wzrostu wartości, a nie na działania doraźne, mające na celu wzbudzenie krótkotrwałego zainteresowania akcjami. Władze Spółki koncentrują się realizacji zapowiadanych wcześniej projektów inwestycyjnych – relokacji produkcji twardych folii z Berlina do Wąbrzeźna, zakupie i uruchomieniu czwartej linii do produkcji folii stretch PE. Wyniki finansowe, solidne fundamenty i wizja rozwoju grupy kapitałowej są najlepszym bodźcem dla dotychczasowych i potencjalnych akcjonariuszy. 

2011-05-27 Spółka zaczyna być coraz gorzej postrzegana, kurs spada prawie każdego dnia przebijając obecnie poziom 3 zł. Obecnie mamy już 17 mieięcy spadkow przy biernej postawie zarządu. Chciałbym jako akcjonariusz zapytć KIEDY nastąpią jakieś zmiany w zarządzaniu spółką i kiedy prezes Nowicki zrezygnuje z posady, bo wyraźnie widać, że jego prezesura niczego dobrego do spółki nie wnosi.
(brak odpowiedzi) 

2011-04-18 Czy spółka ma zamiar w końcu opublikować jakieś prognozy, bądź strategię dotyczącą najbliższej przyszłości czy też wygodnie jest niczego nie publikować i stać w cieniu innych odpowiednio zarządzanych spółek ?
Władze Spółki podjęły decyzję o niepublikowaniu prognoz. Co do przyszłości- Spółka, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostawia sobie swobodę. 

2011-03-29 Jeśli spółka jest tak bardzo szczęśliwa z faktu, że jest niedowartościowana przez rynek to zapewne będzie jeszcze bardziej szczęśliwa, gdy kurs akcji nadal będzie spadać. Czy dobrze rozumiem, że spółce zależy na jak najniższym kursie czy coś źle zrozumiałem ?
Pańska interpretacja nie oddaje naszych intencji. Sensem naszego stwierdzenia było wskazanie na fakt, że zarówno obecni jak i nowi akcjonariusze mają dobrą perspektywę wzrostów, ponieważ spółka jest niedowartościowana na tle branży. 

2011-02-25 "Przyjmujemy to z oczywistą radością - bycie najmniej docenioną spółką w sektorze"/14.02.11/ czy oprócz tej radośći zarząd ma jakies pomysły na to żeby spółka 'wyszła z cienia" i pokazała zyski?
W opublikowanych wczoraj materiałach podsumowujących cztery kwartały 2010 i w materiałach prasowych Zarząd informował że: 1. Przychody ze sprzedaży za 2010 rok były o niemal 9% wyższe niż w rekordowym 2009 roku; 2. Trwa koncentracja produkcji twardych folii PVC w nowobudowanym zakładzie w Wąbrzeźnie, do którego przeniesiona będzie część linii produkcyjnych z Berlina, co przyniesie istotną redukcję kosztów działania w tym sektorze. 3. Poza prowadzoną inwestycją w nowy zakład w Wąbrzeźnie w 2011 roku uruchomione będą inwestycje w core business – kolejną linię do produkcji folii stretch oraz taśm PET. Zarząd informował również, że przy tak długotrwałych i znaczących wzrostach cen surowców Spółka ma umiarkowane możliwości przenoszenia ich wzrostu na klientów i robi to w tych sektorach, w których to jest możliwe.  

2011-02-17 Chciałem zapytać jak spółka ocenia sprzedaż akcji przez członka rady nadzorczej ? Spółka uważa że jest niedowartościowana ale mimo to osoby zarządzające pozbywają się akcji. O czym to świadczy, brak wiary w spółkę czy też fatalny będzie nadchodzący raport ?
Jak już wcześniej komentowaliśmy: Sprzedaż akcji przez członków Rady Nadzorczej (i inne osoby zarządzające) jest uregulowana przepisami i członkowie Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms S.A. ściśle się do nich stosują. Zarząd przychylnie patrzy na fakt zasiadania w składzie Rady Nadzorczej osób zaangażowanych w różne formy działalności gospodarczej i rozumie, że mogą mieć one potrzeby gotówkowe w różnych okresach, także tych gdy sprzedają akcje Ergis-Eurofilms S.A. z pewnym żalem. Transakcje takie tworzą oczywiście okazję dla innych akcjonariuszy i poprawiają płynność Spółki, która w niektórych okresach bywała przedmiotem troski Zarządu. 

2011-02-17 Chciałbym zapytać co spółka sądzi o sprzedaży akcji przez członków rady nadzorczej ?
Sprzedaż akcji przez członków Rady Nadzorczej (i inne osoby zarządzające) jest uregulowana przepisami i członkowie Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms S.A. ściśle się do nich stosują. Zarząd przychylnie patrzy na fakt zasiadania w składzie Rady Nadzorczej osób zaangażowanych w różne formy działalności gospodarczej i rozumie, że mogą mieć one potrzeby gotówkowe w różnych okresach, także tych gdy sprzedają akcje Ergis-Eurofilms S.A. z pewnym żalem. Transakcje takie tworzą oczywiście okazję dla innych akcjonariuszy i poprawiają płynność Spółki, która w niektórych okresach bywała przedmiotem troski Zarządu. 

2011-02-14 Chciałbym zapytać jak spółka ocenia ostatnie wzrosty sektora chemicznego i to że Ergis jest w dalszym ciągu w głębokim cieniu tychże spółek ?
Przyjmujemy to z oczywistą radością - bycie najmniej docenioną spółką w sektorze, to może nie zawsze sympatyczne dla obecnych akcjonariuszy, ale w sposób oczywisty pokazuje i nowym, i obecnym akcjonariuszom jaki potencjał wzrostu jest w spółce z takimi rezultatami i tak rozwijającej się jak nasza.  

2011-02-04 W ostatnim czasie notuje się znaczący wzrost cen surowców chemicznych. W związku z tym mam następujące pytania. 1. Które surowce są surowcami strategicznymi dla firmy? 2. Czy wzrost cen surowców jest dotkliwy dla wyników ekonomicznych? 3. Czy wraz ze wzrostem cen surowców nastąpił także wzrost cen produktów firmy. 4. Czy w związku ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, tj. Dywizji Folii Twardych spółka dokona odpisu części wartości firmy która przypada na tę część przedsiębiorstwa?
1. Do grupy surowców o strategicznym dla nas znaczeniu należą polietylen LLDPE, PET, polichlorek winylu. 2. Ceny tych surowców rosną systematycznie od stycznia 2009 roku, a to jaki wpływ ma to na wyniki Spółki zależy od tego w jakim stopniu Spółka może ten wzrost przenieść na cenę wyrobów. 3. W części asortymentów klienci wykazują zrozumienie sytuacji i akceptują wzrost cen w części niestety jest to trudniejsze. 4. Jeśli chodzi o wydzielenie jednej z dywizji ze Spółki Matki do spółki zależnej - nie będzie to miało wpływu na wycenę Spółki Matki, bo dywizja ta zostanie, jako spółka zależna, aktywem finansowym, nie ma więc żadnego powodu do dokonywania odpisu z tego tytułu.  

2011-01-08 Chciałbym zapytać co mniejszościowi akcjonariusze mają sądzić o ciszy jaka zapanowała w spółce, brak jakichkolwiek informacji o tym jakie są konkretne plany na najbliższy okres ? Stwierdzenie z poprzedniego pytania że "Wyniki finansowe, solidne fundamenty i wizja rozwoju grupy kapitałowej są najlepszym bodźcem dla dotychczasowych i potencjalnych akcjonariuszy" są chyba pobożnym życzeniem zarządu bo kurs w ciągu roku traci ponad 25% przy rosnącym rynku.
Oczywiście wszyscy mają swe prawo do opinii na temat całości działań spółki, w tym jej polityki informacyjnej. Nie podzielamy jednak Pańskiej oceny w tym zakresie, jako że nie zauważa Pan, że opublikowane zostały istotne informacje na temat realizowanych planów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych (rb 40/2009; rb 22/2010; rb24/2010; rb26/2010), które dla rozumiejących sektor w którym działa spółka inwestorów, rysują bardzo jasną perspektywę. Jeśli chodzi o kurs, do każdego należy indywidualna ocena czy ewolucja kursu odzwierciedla rzeczywistą wartość spółki i jej perspektywy. Można jednak zrozumieć inwestorów, którzy - porównując rekordowe wyniki po III kwartałach roku 2009 z osiągniętymi po III kwartałach 2010 - nie byli i usatysfakcjonowani sytuacją w segmentach, prowadzących sprzedaż twardych foli spożywczych w Europie zachodniej. Przywołane wyżej raporty pokazują jak spółka reaguje na zaistniały w tej dziedzinie na kryzys. 

2010-12-20 Chciałbym zapytać czy spółka oprócz normalnej działalności prowadzi również jakieś działania zmierzające do poprawy wizerunku wśród inwestorów ? Czy spółka zdaje sobie sprawę, że wkrótce przy tak biernej postawie możemy zobaczyć tu dawno nie widziane poziomy ?
Nie podzielamy oceny sugerującej bierność firmy w działaniach skierowanych do inwestorów. Od wielu lat spotykamy się regularnie zarówno z inwestorami jak i mediami. Wyrazem tego są otrzymane w tej dziedzinie wyróżnienia za nasza stronę internetową, dialog z inwestorami w ramach Akcji Inwestor prowadzonej przez Puls Biznesu. Spółka w pierwszej kolejności stawia jednak na strategię wzrostu wartości, a nie na działania doraźne, mające na celu wzbudzenie krótkotrwałego zainteresowania akcjami. Wyniki finansowe, solidne fundamenty i wizja rozwoju grupy kapitałowej są najlepszym bodźcem dla dotychczasowych i potencjalnych akcjonariuszy. 

2010-12-14 Chciałbym zapytać czy PZU dalej jest w posiadaniu znaczącego pakietu akcji spółki i na co liczy jeśli trzyma je dalej, bo chyba patrząc z perspektywy czasu inwestycja nie jest trafiona ?
Według informacji jakimi dysponuje spółka na dzień ostatniego walnego zgromadzenia tj. 9 czerwca 2010 r., OFE PZU "Złota Jesień" dysponował pakietem 3.180.000 akcji. Natomiast pytania o strategię PZU proponujemy kierować bezpośrednio do funduszu.  

2010-12-01 Chciałbym zapytać czy spółka skupi akcje od akcjonariuszy mniejszościowych po cenie z debiutu sprzed ponad 4 lat ? Mam nadzieję, że odpowiedz będzie pozytywna czym spółka udowodni że ten okres dla spółki nie został stracony i spółka wycenia się na znacznie wyższą wartość niż obecnie.
Szanowny Panie/Pani. Z dużym zainteresowaniem przeczytaliśmy Pańskie pytanie. Niestety założenia leżące u jego podstaw, są sprzeczne z podstawowymi zasadami funkcjonowania rynku giełdowego. Postępowanie, które Pan/Pani sugeruje byłoby także naruszeniem najważniejszych obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych. Odpowiedź brzmi więc zdecydowanie negatywnie. 

2010-11-10 Witam, chciałem zapytać czy prezes widzi jakie są efekty jego rządzenia ? Spółka obecnie odstaje od szerokiego rynku o jakieś 30% zmierzając cały czas w przeciwnym kierunku. Chciałbym się dowiedzieć czy prezes bierze pod uwagę rezygnację ze stanowiska ?
W przypadku tak postawionego pytania należy przypomnieć, że Prezes Zarządu - Tadeusz Nowicki jest jednym z architektów Grupy ERGIS. W ciągu 12 lat grupa kapitałowa skupiona wokół Ergis-Eurofilms S.A. powiększyła przychody z nieco ponad 100 milionów złotych do prawie 600. Tadeusz Nowicki jest również od 2003 roku akcjonariuszem Spółki. Sytuacją spółek niemieckich jest pod stałym nadzorem i prowadzone są działania zmierzające do poprawy ich rentowności.  

2010-11-09 Chciałem zapytać co teraz doradzi firma prezesa spółce Ergis, bo chyba zakup niemieckich firm odbija się cały czas czkawką ? Kiedy można oczekiwać przeszacowania w bilansie i dalszych spadków kursu?
j.w. 

2010-10-20 Czy spółka nie planuje czasem skupu własnych akcji i wycofania spółki z giełdy ? Myślę że byłby to dobry pomysł a zarazem pozwoliłby uwolnić się akcjonariuszom od tego balastu.
Zarząd Spółki nie ma takich planów w najbliższej przyszłości.  

2010-10-08 Od połowy sierpnia kurs spółki spada o blisko 25%. Chciałbym zapytać czy obecny zarząd nie powinien się przyznać że nie ma pomysłu na skuteczne i efektywne zarządzanie spółką ?
Zarząd wielokrotnie podkreślał, że spółka jest niedowartościowana i trudno z tego faktu czerpać satysfakcję. Wycena akcji z połowy sierpnia tego roku odpowiada ostatniej rekomendacji analityków i jest na pewno bliższa ich „rzeczywistej” wartości. Niestety rynek uważa inaczej, szybko to zweryfikował, co należy z pokorą zaakceptować. Zarząd Grupy ERGIS skupia się w tym momencie na działaniach, które pozwolą na optymalne wykorzystanie aktywów, co powinno wpłynąć pozytywnie na wyniki finansowe spółek.  

2010-10-01 Czy znany jest już termin wdrożenia nowej linii do produkcji folii ?
Wystąpiły pewne opóźnienia w fazie przygotowania inwestycji w kolejną linię do produkcji folii stretch w Oławie, ale umowa z PARP jest już podpisana. Powstał harmonogram inwestycji, z którego wynika, że właściwe prace ruszą na początku przyszłego roku. Pełna wydajność linii zostanie osiągnięta w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia instalacji. 

2010-10-01 Spółka otrzymała rekomendacje "kupuj" z poziomem docelowym 4zl. Chciałbym zapytać co zdaniem spółki powoduje iż rekomendacja ta nijak się ma do wyceny giełdowej ?
W opinii Zarządu rekomendacje domów maklerskich są dobrym sygnałem dla Spółki. W przypadku Ergis-Eurofilms są ponadto odpowiedzią na oczekiwania akcjonariuszy, którzy liczyli na większe zainteresowanie spółką ze strony instytucji finansowych. Z informacji, jakimi obecnie dysponuje Spółka wynika, że poza rekomendacją AmerBrokers są właśnie opracowywane także inne raporty, które - miejmy nadzieję - potwierdzą niedowartościowanie akcji Spółki. Wycena akcji przez giełdę jest reakcją rynku kapitałowego, na którą Spółka nie ma wpływu.  

2010-09-16 Czy spółka przestała już odpowiadać na pytania akcjonariuszy ?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-13 Czy spółka nie uważa, że w obecnej sytuacji, a mianowicie braku rentowności firm niemieckich, należałoby je sprzedać, spłacić kredyty i zająć się działalnością na rodzimym rynku?
Inwestycja w spółki MKF-Folien i Schimanski była i jest częścią strategicznego planu rozwoju Grupy ERGIS. W ubiegłych okresach wyniki spółek niemieckich jasno potwierdzały celowość transakcji ich przejęcia. Obecnie panujący kryzys sprawia, że wyniki te są znacznie poniżej oczekiwań, niemniej obserwacja długofalowych trendów uczy, że nie należy wyciągać zbyt pochopnych wniosków z przejściowych kryzysów na jednym z rynków, a tym bardziej podejmować nerwowych decyzji na ich podstawie. Zarząd Grupy analizuje sytuację i podejmuje, także w spółkach niemieckich, działania których celem jest optymalne zarządzanie wartością aktywów Grupy. Ponadto dobre wyniki spółek zlokalizowanych w Polsce kompensują wyniki spółek niemieckich, dając czas na wdrożenie działań zaradczych.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu