pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-06-06 Przywrócenie do notowań jest uzależnione tylko od podania komunikatu o przebiegu WZA i jego wyników. Nawet jeżeli któreś z uchwal zostały zaskarżone wystarczy to podać w komunikacie. Myślę, że jak najszybsze jego podanie leży w interesie nas wszystkich. W interesie Spółki i Akcjonariuszy najważniejsza jest TRANSPARENTNOŚĆ - tego oczekuje się od spółki publicznej. Proszeni są Państwo tylko o podanie informacje dotyczącej WZA i jego rezultatów. Wydaje się to czymś bardzo prostym do spełnienia i trudno zrozumieć dlaczego przygotowanie takiego komunikatu trwa aż tak długo.
(brak odpowiedzi) 

2014-05-08 Dużo się dzieje ostatnio w spółce. Zmiana struktury właścicielskiej, umowa inwestycyjna, wcześniejsze raporty finansowe. Kiedy spółka zamierza podjąć nową działalność i czy będzie to działalność polegająca na budowie grupy skupiającej kilka spółek?
(brak odpowiedzi) 

2013-05-10 Spółka w raportach podała, że w 2012 r. uruchomiła dwie stacje kontroli. Jak wygląda ilość przeglądów na tych stacjach np kwartał do kwartału?
W 2012 r. uruchomiliśmy dwie nasze stacje. Pierwszą na koniec sierpnia, a drugą w połowie listopada. W pierwszym kwartale 2013 r. nastąpił wzrost badań na tych dwóch stacjach łącznie o ok. 72 % w stosunku do IV kwartału 2012 r. 

2012-09-12 W raporcie za II kw. br. została zamieszczona następująca informacja ”W II kw. 2012 r. Emitent przejął Stacje Kontroli Pojazdów w Pile, co pozwoliło na osiągnięcie skokowego wzrostu przychodów w II kw. 2012 r., które wyniosły 135 195,38 zł w stosunku do 4 772,36 zł osiągniętych w analogicznym okresie 2011 r.” Czy Spółka może podać jakie były wyniki tej przejętej Spółki w całym 2011 r.?
W 2011 r. cały Kompleks Samochodowy ,w skład którego wchodziła Stacja Kontroli zanotował ok. 1,46 mln zł przychodu . Z uwagi, iż wynajmujący zastrzegł sobie nieujawnianie danych dotyczących osiągniętego zysku, możemy jedynie podać, rentowność netto z samej Stacji Kontroli waha się pomiędzy 30-40%. 

2012-09-12 Jak obecnie wygląda stosunek przychodów z działalności stacji diagnostycznych w odniesieniu do przychodów z wynajmu nieruchomości?
Stosunek przychodów z tytułu wynajmu nieruchomości do przychodów z działalności diagnostycznej systematycznie maleje, w II kw. 2012 r. ta wartość kształtowała się na poziomie 15%, w III kw. zakładamy że wyniesie ok. 10%. 

2012-08-20 Czy Spółka obecnie planuje jakieś akwizycje?
Obecnie bardzo aktywnie zbieramy informacje z rynku w zakresie ew. akwizycji, jednakże działania w tym zakresie uzależniamy od kosztu kapitału, który w znacznym stopniu determinowany jest przez koniunkturę na rynku kapitałowym. Jednocześnie pod uwagę bierzemy także alternatywne możliwości rozwoju Grupy np. w zakresie dzierżawy bądź innego rodzaju porozumień. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu