pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-06-06 Przywrócenie do notowań jest uzależnione tylko od podania komunikatu o przebiegu WZA i jego wyników. Nawet jeżeli któreś z uchwal zostały zaskarżone wystarczy to podać w komunikacie. Myślę, że jak najszybsze jego podanie leży w interesie nas wszystkich. W interesie Spółki i Akcjonariuszy najważniejsza jest TRANSPARENTNOŚĆ - tego oczekuje się od spółki publicznej. Proszeni są Państwo tylko o podanie informacje dotyczącej WZA i jego rezultatów. Wydaje się to czymś bardzo prostym do spełnienia i trudno zrozumieć dlaczego przygotowanie takiego komunikatu trwa aż tak długo.
(brak odpowiedzi) 

2014-05-08 Dużo się dzieje ostatnio w spółce. Zmiana struktury właścicielskiej, umowa inwestycyjna, wcześniejsze raporty finansowe. Kiedy spółka zamierza podjąć nową działalność i czy będzie to działalność polegająca na budowie grupy skupiającej kilka spółek?
(brak odpowiedzi) 

2013-05-10 Spółka w raportach podała, że w 2012 r. uruchomiła dwie stacje kontroli. Jak wygląda ilość przeglądów na tych stacjach np kwartał do kwartału?
W 2012 r. uruchomiliśmy dwie nasze stacje. Pierwszą na koniec sierpnia, a drugą w połowie listopada. W pierwszym kwartale 2013 r. nastąpił wzrost badań na tych dwóch stacjach łącznie o ok. 72 % w stosunku do IV kwartału 2012 r. 

2012-09-12 W raporcie za II kw. br. została zamieszczona następująca informacja ”W II kw. 2012 r. Emitent przejął Stacje Kontroli Pojazdów w Pile, co pozwoliło na osiągnięcie skokowego wzrostu przychodów w II kw. 2012 r., które wyniosły 135 195,38 zł w stosunku do 4 772,36 zł osiągniętych w analogicznym okresie 2011 r.” Czy Spółka może podać jakie były wyniki tej przejętej Spółki w całym 2011 r.?
W 2011 r. cały Kompleks Samochodowy ,w skład którego wchodziła Stacja Kontroli zanotował ok. 1,46 mln zł przychodu . Z uwagi, iż wynajmujący zastrzegł sobie nieujawnianie danych dotyczących osiągniętego zysku, możemy jedynie podać, rentowność netto z samej Stacji Kontroli waha się pomiędzy 30-40%. 

2012-09-12 Jak obecnie wygląda stosunek przychodów z działalności stacji diagnostycznych w odniesieniu do przychodów z wynajmu nieruchomości?
Stosunek przychodów z tytułu wynajmu nieruchomości do przychodów z działalności diagnostycznej systematycznie maleje, w II kw. 2012 r. ta wartość kształtowała się na poziomie 15%, w III kw. zakładamy że wyniesie ok. 10%. 

2012-08-20 Czy Spółka obecnie planuje jakieś akwizycje?
Obecnie bardzo aktywnie zbieramy informacje z rynku w zakresie ew. akwizycji, jednakże działania w tym zakresie uzależniamy od kosztu kapitału, który w znacznym stopniu determinowany jest przez koniunkturę na rynku kapitałowym. Jednocześnie pod uwagę bierzemy także alternatywne możliwości rozwoju Grupy np. w zakresie dzierżawy bądź innego rodzaju porozumień. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu