pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-11-24 Spółka w raporcie za III kw. 2013 r. pokazuje, że mimo problemów jest w stanie generować duże przychody. Jakie działania podejmuje zarząd, by ratować spółkę? Czy jest szansa na inwestora branżowego typu Bosch, który uratuje spółkę przed upadkiem?
(brak odpowiedzi) 

2009-11-10 Witam, proszę o informacje kiedy w koncu autoprima i AMS w czechach i na słowacji zacznie działać bardziej aktywnie. Można zauważyć ze naprawa polskich oddziałów pochłonęła zarządzających do tego stopnia że całkowicie zapomnieli o swoich południowych spółkach.
(brak odpowiedzi) 

2009-04-24 Dlaczego Fota nie informuje o przebiegu restrukturyzacji, przychodach, zmianach w spółce i opcjach walutowych, które istotnie wpływają na finanse spółki?
Uprzejmie informujemy, że FOTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni spełnia wszelkie obowiązki nałożone na nią przez przepisy prawa, a w szczególności: ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz kodeks spółek handlowych. Dane o których mowa w pytaniu i komentarz do nich były publikowane w raportach okresowych i bieżących. Założenia planu restrukturyzacji w Spółce zostały opisane w raporcie bieżącym nr 34/2008, dane finansowe, w tym dot. opcji walutowych prezentowane są w raportach okresowych oraz w raporcie bieżącym nr 3/2009, zmiany osobowe – w raportach bieżących nr 9/2008, 11/2008, 19/2008, 20/2008, 24/2008, 27/2008, 28/2008, 29/2008, 4/2009, 5/2009, 6/2009, 7/2009, 8/2009. Ponadto pragniemy zaznaczyć, że FOTA S.A., traktuje tak samo wszystkich akcjonariuszy i dokłada wszelkich starań, w ramach obowiązujących norm prawnych, aby komunikacja z inwestorami przebiegała sprawnie i ulegała stałej poprawie. Waldemar Fijołek Dyrektor ds. Marketingu i PR  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu