pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-11-24 Spółka w raporcie za III kw. 2013 r. pokazuje, że mimo problemów jest w stanie generować duże przychody. Jakie działania podejmuje zarząd, by ratować spółkę? Czy jest szansa na inwestora branżowego typu Bosch, który uratuje spółkę przed upadkiem?
(brak odpowiedzi) 

2009-11-10 Witam, proszę o informacje kiedy w koncu autoprima i AMS w czechach i na słowacji zacznie działać bardziej aktywnie. Można zauważyć ze naprawa polskich oddziałów pochłonęła zarządzających do tego stopnia że całkowicie zapomnieli o swoich południowych spółkach.
(brak odpowiedzi) 

2009-04-24 Dlaczego Fota nie informuje o przebiegu restrukturyzacji, przychodach, zmianach w spółce i opcjach walutowych, które istotnie wpływają na finanse spółki?
Uprzejmie informujemy, że FOTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni spełnia wszelkie obowiązki nałożone na nią przez przepisy prawa, a w szczególności: ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz kodeks spółek handlowych. Dane o których mowa w pytaniu i komentarz do nich były publikowane w raportach okresowych i bieżących. Założenia planu restrukturyzacji w Spółce zostały opisane w raporcie bieżącym nr 34/2008, dane finansowe, w tym dot. opcji walutowych prezentowane są w raportach okresowych oraz w raporcie bieżącym nr 3/2009, zmiany osobowe – w raportach bieżących nr 9/2008, 11/2008, 19/2008, 20/2008, 24/2008, 27/2008, 28/2008, 29/2008, 4/2009, 5/2009, 6/2009, 7/2009, 8/2009. Ponadto pragniemy zaznaczyć, że FOTA S.A., traktuje tak samo wszystkich akcjonariuszy i dokłada wszelkich starań, w ramach obowiązujących norm prawnych, aby komunikacja z inwestorami przebiegała sprawnie i ulegała stałej poprawie. Waldemar Fijołek Dyrektor ds. Marketingu i PR  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu