pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-09-18 1. Jaki jest cel biznesowy udzielonych pożyczek przez spółkę? 2. Kiedy udzielone pożyczki będą spłacone?
(brak odpowiedzi) 

2014-10-30 Czy Zarząd jest zainteresowany akcjonariuszami spółki? Brak działań z Państwa strony, by zmienić postrzeganie spółki na rynku jest co najmniej dziwny.
Dziękujemy za zadane pytanie. Głos każdego inwestora jest dla nas ważny i oczywiście podejmujemy szereg działań skierowanych do inwestorów, akcjonariuszy i obligatariuszy spółki, przykładowo są to działania, które podjęliśmy w celu przywrócenia notowań akcji do systemu notowań ciągłych. W związku z tym, 17 listopada 2014 roku złożono wniosek do GPW o zawieszenie obrotu akcjami FAST FINANCE S.A. w okresie od 25 listopada do dnia 8 grudnia 2014 roku, co jest konieczne do przeprowadzenia scalenia. W najbliższym czasie serdecznie zapraszamy na czat dla inwestorów (przygotowania są w toku, zaproszenie zostanie umieszczone m.in. na stronie internetowej). W czasie czata na pytania ze strony inwestorów odpowiadać będzie Prezes Zarządu pan Jacek Daroszewski. Ponadto rozpoczęliśmy przygotowania do stworzenia nowej strony internetowej, z rozbudowaną sekcją przeznaczoną dla inwestorów. Po wynikach kwartalnych przygotowany zostały materiał informacyjny dla inwestorów Factsheet. Jednocześnie pragniemy poinformować, że spółka na bieżąco odpowiada na pytania inwestorów. Opóźnienie w odpowiedzi na powyższe pytanie wynikało wyłącznie z problemów technicznych. 

2014-04-07 Czy spółka planuje scalenie akcji?
(brak odpowiedzi) 

2010-02-10 Witam, Czy podobnie jak w ubiegłym roku tak i w 2010 będzie przedstawiona roczna prognoza finansowa dla spółki, jeśli tak proszę o określenie planowanego terminu podania przez zarząd takiej prognozy?
(brak odpowiedzi) 

2009-12-03 Z lekkim poslizgiem ale prospekt przeniesienia spółki na GPW jest złożony. Pytanie jakie są jego główne założenia? Prezes wielokrotnie podkreślał, że emisji nowej nie będzie zatem jak FF zamierza zwiększyć free float by zostać dopuszczona przez KNF do rynku regulowanego?
(brak odpowiedzi) 

2009-10-15 Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie z dnia 2009-10-01 ponawiam pytanie,ktore w dniu dzisiejszym przy spadku kursu o ponad 20% ma dla akcjonariuszy mniejszościowych KLUCZOWE znaczenie: Warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu na GPW jest kapitalizacja powyżej 10mln EURO. Jak spółka chce spełnic ten warunek nie dotrzymując planów strategicznych? Przekładanie terminu złożenia prospektu + odwołanie prognoz?
(brak odpowiedzi) 

2009-10-15 Czy odwołanie prognozy zysku netto i nowe plany spółki wpływją na terminarz złozenia prospektu przeniesienia FF na GPW? Jaki jest cel powołania społki córki z siedzibą w Luksemburgu i jakie są wstępne założenia finansowe tego przedsięwzięcia (wstępne koszty i przewidywane korzyści)?
Witam, odpowiadając na poniższe pytania informujemy, że: - odwołanie prognozy zysku nie wpływa na terminy związane ze złożeniem prospektu, - głównym celem założenia spółki sekurytyzacyjnej w Luxemburgu jest możliwość skorzystania z tamtejszych regulacji podatkowych (w pełni akceptowanych przez prawo unijne), które bardzo znacznie zmniejszą koszty podatkowe naszej spółki, - przewidywane korzyści w następnych latach wielokrotnie przekroczą koszty uruchomienia takiego przedsięwzięcia. z poważaniem, Dariusz Wesołowski  

2009-10-06 Kiedy zarząd planuje podać wyniki za III kwartał? Co dzieje się z obiecywanym do końca września b.r. prospektem przeniesienia na GPW?
- spółka poda wyniki zg z regulaminem NewConnect dotyczącym raportów kwartalnych czyli do 16 listopada 2009 r. - prospekt emisyjny jest w końcowej fazie przygotowań i najprawdopodobniej zostanie złożony w listopadzie 2009 r. Z poważaniem, Dariusz Wesołowski 

2009-10-01 Warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu na GPW jest kapitalizacja powyżej 10mln EURO. Jak spółka chce spełnic ten warunek nie dotrzymując planów strategicznych? Prospekt miał byc złożony do 30 IX i nie jest to pierwsze obsunięcie terminu.
(brak odpowiedzi) 

2009-09-29 Jeszcze miesiąc temu zapewniał Pan, że prospekt emisyjny jest na ukończeniu i jest znaczące prawdopodobieństwo jego złożenia do końca września to jest III kwartału. Dziś mamy 29 września czy to oznacza, że po raz kolejny założenia co do terminu złożenia prospektu okazały się przeszacowane?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu