pb.pl

Pytania dotyczące spółki GANT

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-05-06 Co będzie z Gantem?
(brak odpowiedzi) 

2013-10-29 Ile wynosiło zatrudnienie w Waszej spółce w 2012 roku i ile wynosi ono obecnie?
(brak odpowiedzi) 

2013-06-15 Czy macie zamiar wykupić obligacje serii AB Gnt0513? Ostatni komunikat dotyczy serii BE.
(brak odpowiedzi) 

2013-02-28 Obserwując kurs spółki przez ostanie 2 miesiące można zinterpretować to jako drogę do bankructwa. Czy sytuacja jest naprawdę tak zła, jak wynikało by to z kursu akcji? Ostanie zakupy listopadowe członków Zarządu oraz wejście Futureal, sprawiły, że rynek uwierzył, że spółka ma przyszłość. Czy od tego czasu w spółce wydarzyłoby się coś co uzasadniałoby taką reakcję rynku?
Spółka publiczna nie jest podmiotem, który powinien co do zasady komentować decyzje inwestycyjne uczestników rynku kapitałowego. Kluczowe informacje, mające wpływ na sytuację fundamentalną Spółki, można znaleźć na stronie internetowej www.gielda.gant.pl, m.in. w zakładkach informacje bieżące (prezentacje skierowane dla inwestorów oraz informacje/relacje dot. WZ), raporty bieżące oraz raporty okresowe.  

2013-01-03 Jak oceniają Państwo swoje szanse na wykup swoich obligacji na rynku Catalyst? Większość nich jest notowana poniżej nominału co świadczy o tym, że cześć inwestorów negatywnie ocenia sytuację spółki. Zatem pytanie jakie się nasuwa czy obligacje do wykupienia w maju i sierpniu br są bezpieczne? Czy nie nastąpi ich zrolowanie?
Co do zasady nie komentujemy decyzji poszczególnych inwestorów, które mają wpływ na kształtowanie notowań instrumentów finansowych. Natomiast co do działalności finansowej Gant Development SA, pragniemy poinformować, że Spółka od lat systematycznie wykupuje obligacje w terminie ich zapadalności. Nie widzimy zagrożenia dla kontynuacji tego procesu. Informacje o kondycji finansowej Gant Development SA polecamy czerpać ze sprawdzonych źródeł, do których należą raporty finansowe. Można je znaleźć pod adresem: http://www.gielda.gant.pl/CMS/raporty_gieldowe/raporty_gieldowe.html. Zwracamy szczególną uwagę na wysokie kapitały własne Grupy Gant Development oraz wysokie pozytywne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej, które dzięki kończącym się inwestycjom deweloperskim będą również stanowiły o bezpieczeństwie finansowym Spółki w kolejnych okresach.  

2012-11-08 Czy Zarząd, szukając oszczędności w kosztach stałych, zamierza tę kwestię uwzględnić w swoim wynagrodzeniu? Czy akcjonariusze mogą poznać kwotę wynagrodzenia dla poszczególnych osób, a w szczególności tych, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za obecną sytuację Spółki?
(brak odpowiedzi) 

2012-07-31 Witam serdecznie. Czy jesteście Państwo w stanie przedstawić sumaryczną kwotę, jaką na przestrzeni ostatnich kilku lat Gant pozyskał z emisji akcji notowanych na GPW? Czy spółka zamierza podjąć działania celem obrony ciągle spadającego kursu akcji? Od kiedy będzie kontynuowany skup akcji własnych? Kiedy będzie można liczyć na wypłatę dywidendy dla akcji, dzięki którym Gant Development pozyskał kapitał na rozwój i działalność?
W ofercie publicznej z 2007 r. inwestorzy nabyli przy wysokiej redukcji zapisów 1.912.818 akcji Gant Development serii J po 90 zł za sztukę (łącznie ok. 172,15 mln PLN brutto). W 2010 r. również dużym sukcesem zakończyła się emisja akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - 3.223.580 akcji po cenie emisyjnej 15 PLN (łącznie ok. 48,35 mln PLN brutto). W rezultacie łącznie Gant Development pozyskał w ostatnich latach od inwestorów z rynku akcji GPW ok. 220,5 mln PLN brutto. Obecna kapitalizacja Spółki (zaledwie około 100 mln PLN) może zatem wydawać się bardzo niska, tym bardziej że wartość aktywów netto Spółki przekracza 700 mln PLN, a Spółka prowadzi ciągłą działalność operacyjną i tworzy wartość dodaną dla akcjonariuszy. W 2011 r. skonsolidowany zysk netto Gant Development przekroczył 30 mln PLN. Priorytetem dla Gant Development jest obecnie prowadzenie efektywnej działalności deweloperskiej, dlatego skup akcji własnych będzie kontynuowany w ramach nadwyżek płynnościowych. Jednocześnie warto przypomnieć, że w ramach obowiązującego prawa Spółka może prowadzić skup akcji własnych tylko w sposób niewpływający istotnie na notowania. Dlatego skupiamy się na budowaniu fundamentów Gant Development i pokazywaniu rynkowi, że potrafimy działać w zmieniającym się otoczeniu - pozyskujemy grunty, budujemy i sprzedajemy mieszkania, pozyskujemy finansowanie inwestycji oraz terminowo spłacamy obligacje i kredyty. To działania, w ocenie Zarządu, o największym potencjale budowania zaufania inwestorów i wzrostu kursu akcji w przyszłości. Pragniemy zwrócić uwagę, że prowadzenie nowych inwestycji deweloperskich wymaga zaangażowania znacznego kapitału przy spadku jego dostępności na zewnątrz Spółki i przy wzroście jego kosztu, co jest przesłanką do kumulowania kapitałów własnych przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych. W tej sytuacji wypłata dywidendy nie byłaby działaniem korzystnym dla Spółki i jej akcjonariuszy - ostateczną decyzję podejmuje każdego roku Walne Zgromadzenie, w którym udział może wziąć każdy akcjonariusz.  

2012-04-04 Ostatnio w rozmowie w studiu TVN, Andrzej Szornak powiedział, że dostał jakiś kredyt. Chciałbym się dowiedzieć o nim czegoś więcej. Na co i jak duży?
Witam Pana, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 28 marca 2012 r. spółka zależna Emitenta pod firmą GANT PMR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NA GROBLI spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, jako Kredytobiorca, zawarła z Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, umowę kredytu obrotowego nieodnawialnego dla klientów instytucjonalnych na kwotę 9.615.600,00 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie kosztów netto budowy budynku hotelowego, realizowanej na nieruchomości położonej przy ul. Na Grobli 16 we Wrocławiu.Planowana Inwestycja zakłada budowę pięciokondygnacyjnego budynku hotelowego z windą i monitoringiem. Zaplanowano 89 samodzielnych lokali o metrażach od 21 do 57 m kw. (mieszkania 1-,2- i 3-pokojowe). Na parterze zaprojektowano lokal usługowy. W kondygnacji podziemnej przewidziano garaż wielostanowiskowy. Poniżej link z opisem inewestycji: http://www.gant.pl/CMS/nowe-mieszkania-wroclaw-srodmiescie-na-grobli/opis_inwestycji.html.  

2010-08-18 Jak wygląda sprawa galerii w Bogatyni po powodzi?
(brak odpowiedzi) 

2010-06-22 W styczniu prognozowano sprzedanie 994 mieszkań, tydzień temu p. wiceprezes podtrzymywał prognozy sprzedaży 700 mieszkań...Jakie są obecnie oficjalne prognozy sprzedaży mieszkań i wyników spółki?
(brak odpowiedzi) 

2010-03-04 Czy Gant nigdy nie odpowiada na pytania akcjonariuszy?
Przydział akcji serii N nastąpi do 5 marca. W przyszłości wszelkie pytania do spółki prosimy kierować za pośrednictwem strony internetowej www.gant.pl zakładka relacje inwestorskie lub do naszej agencji PR www.makmedia.pl  

2010-03-01 Kiedy zostana przydzielone akcje Ganta, na które dokonałam zapisu z tytułu prawa poboru?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-27 Czy w spółce dzieje się coś złego? Kurs juz nie spada, kurs leci - wynika z tego ze spolka nie jest zainteresowana sukcesem nowej emisji. Jako dotychczasowy akcjonariusz zostalem wrecz ukarany PP - stare akcje sa juz zdecydowanie tansze niz nowe wraz z wymaganymi PP. Co spolka na to? Jak dlugo bedzie ingorowac dotychczasowych akcjinariuszy? Nie widze w nowej emisji zadenj premii w tej chwili za bycie akcjonariuszem spolki. Czy sa panstwo w stanie odpowiedziec w jaki sposob wynagrodzi firma dotychczasowy akcjonariat?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-07 Na jaki dzien nalezalo miec akcje aby dostac pp?
(brak odpowiedzi) 

2009-11-23 Witam Prosiłbym o informację ile mieszkań na sprzedaż oferujecie Państwo w tej chwili, i ile dodatkowo planowanych jest do sprzedaży do końca 2009r. Niestety na Państwa stronie internetowej nie znalazłem tych informacji.
(brak odpowiedzi) 

2009-05-21 Co się dzieje z inwestycją Sokołowska w Warszawie? Jakie są plany? Bloki wyższe czy niższe, więcej, mnie?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu