pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/5   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-12-06 Istotną pozycją w aktywach spółki na koniec 2013 roku były udziały w Alumast oraz ASSG Group. Czy poza tymi dwiema firmami, Letus posiada udziały w innych? Niestety raport nie podaje listy spółek, w które Letus zainwestował. Jaki udział w ASSG ma Letus i na ile ten udział jest wyceniony w bilansie?
(brak odpowiedzi) 

2013-04-27 Jaką kwotę spółka Letus Capital uzyskała ze sprzedaży 450 tys. akcji spółki Consorg?
(brak odpowiedzi) 

2012-04-17 Jaką kwotę uzyskała spółka ze sprzedaży udziałów w GDM?
(brak odpowiedzi) 

2012-04-11 Ile akcji spółki Alumast jest w posiadaniu GOAdvisiers?
Po rejestracji podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii K oraz zgodnie z przekazanym przez Alumast SA do publicznej wiadomości wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ spółki, które miało miejsce w dniu 3 kwietnia 2012 roku, GoAdvisers SA posiada 19,65% udziału w kapitale zakładowym Alumast SA.  

2012-03-15 Panie prezesie w połowie 2011 r. twierdził pan, że akcje są mocno niedowartościowane czym zachęcił pan grono inwestorów do zakupów. Czy dzisiaj, kiedy są siedmiokrotnie tańsze również pan tak uważa?
Szanowna/y Pani/Panie, opinia Zarządu GoAdvisers na temat niedowartościowania akcji Spółki jest podtrzymywana. Od debiutu Spółki w maju 2009 roku, średni kurs akcji (ważony wolumenem) wynosi 1,84 zł, a obecne poziomy ceny za akcję stanowią niespełna 1/5 tej wartości. Kapitalizacja GoAdvisers SA na dzień 19 marca 2012 roku wynosi 3.378,2 tys. zł. Proszę zauważyć, że na koniec IV kwartału 2011 roku większą wartość stanowił sam portfel inwestycyjny Spółki, dokładnie 3.614,3 tys. zł. Dla porównania z bieżącą sytuacją, na koniec 2011 roku wartość rynkowa GoAdvisers wynosiła 5.689,6 tys. zł, a wartość księgowa 6.888,1 tys. zł, co dało wskaźnik P/BV = 0,83. W tej chwili GoAdvisers ma jeden z najniższych P/BV spośród wszystkich spółek z branży usług finansowych na NewConnect, jego wartość to 0,5, przy średniej dla branży około 2. 

2012-03-14 Panie prezesie, czy przewiduje Pan osiągnięcie w tym roku zysku netto?
Spółka nie publikuje prognoz finansowych. GoAdvisers SA ze względu na specyfikę swojej działalności, tj. uzależnienia od sytuacji na rynku kapitałowym, nie może przewidzieć wyniku finansowego na koniec 2012 roku. 

2012-03-06 Czy spółka planuje w tym roku skup akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży?
Spółka nie planuje w tym roku przeprowadzenia skupu akcji własnych. 

2012-03-06 Panie prezesie, proszę odpowiedzieć czy spółka prowadzi jakąkolwiek działalność gospodarczą, bo po zachowaniu kursu wydaje się bankrutem? Proszę odpowiedzieć również, jak widzi pan przyszłość firmy?
Jak już informowaliśmy, obecna aktywność biznesowa GoAdvisers koncentruje się na zarządzanym przez nas funduszu venture capital oraz doradztwie corporate finance, świadczonym od początku działalności GoAdvisers na rynku kapitałowym i poza nim. Emitent w swoim portfelu posiada projekty inwestycyjne na różnym etapie realizacji. W ramach działalności inwestycyjnej aktualnie monitorowane są podmioty: ASSG, Consorg, Alumast oraz poszukiwane są nowe ciekawe projekty. Ze względu na złożony i długotrwały charakter procesu inwestycyjnego jakiekolwiek informacje o nowych projektach będziemy mogli ujawnić najwcześniej na etapie uzgodnienia i podpisania Szczegółowych Warunków Inwestycji, a jej parametry - po ewentualnym podpisaniu umowy inwestycyjnej. Odebranie statusu Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect nie ograniczyło nam możliwości doradztwa przy przeprowadzaniu ofert prywatnych, stąd nie wykluczamy działań również w tym zakresie. 

2012-02-15 Kiedy spółka spodziewa się odpowiedzi na złożone wniosek o rozpatrzenie ponownego przyjęcia w grono autoryzowanych doradców?
Wniosek o ponowne wpisanie GoAdvisers SA na listę Autoryzowanych Doradców w ASO może zostać złożony przez spółkę albo jego ewentualnego następcę prawnego lub faktycznego po upływie 12 miesięcy od dnia 24 stycznia 2012 roku, tj. dnia podjęcia przez Zarząd Giełdy Uchwały nr 82/2012 podtrzymującej w mocy Uchwałę nr 3/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. dotyczącą skreślenia GoAdvisers z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz z listy Autoryzowanych Doradców na Catalyst. Odpowiedź na złożony w dniu 10 stycznia 2012 roku wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców w ASO (o który Pani/Pan prawdopodobnie pyta), GoAdvisers otrzymał 24 stycznia 2012 roku, o czym poinformował w raporcie bieżącym nr 9/2012 w dniu 25 stycznia 2012 roku.
  

2012-02-07 Czy Spółka zabezpieczyła środki na wypłatę odszkodowań dla inwestorów (emisja prywatna) Avtech?
Nie widzimy takiej potrzeby, gdyż pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy nie podlega odpowiedzialności gwarancyjnej. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakich doznali akcjonariusze spółki Avtech za działania jej Dyrektorów. Będziemy prowadzić wszelkie czynności (a te podjęliśmy wraz z 23 akcjonariuszami) mające na celu umożliwienie poszkodowanym uzyskanie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności zarządzających spółką Avtech oraz uzyskanie odszkodowania, sami będąc - co chcemy jeszcze raz podkreślić - największym pod względem materialnym, poszkodowanym w tej sprawie. 

2012-01-05 Szanowny Panie Prezesie - co Pan teraz przewiduje po takich wstrząsach w spółce jak : - skreślenie z listy autoryzowanych doradców oraz rejterada członka zarządu/wiceprezesa/. Myślę, że spółka już się nie podniesie i straciłem wszystko co miałem ulokowane w waszych akcjach i proszę wszystkiego nie zrzucać na kryzys
Szanowny Panie, Spółka GoAdvisers funkcjonuje na rynku doradztwa już ponad 20 lat (wcześniej pod nazwą TAG), podczas gdy rynek NewConnect, przy naszym bezpośrednim aktywnym udziale, powstał w drugiej połowie 2007 roku. Proszę mieć na uwadze, iż jeszcze nie posiadając statusu Autoryzowanego Doradcy, sporządzaliśmy części prospektów emisyjnych, opracowywaliśmy biznes plany czy wyceny dla notowanych na rynku głównym podmiotów. Ewentualne podtrzymanie decyzji GPW o odebraniu nam statusu Autoryzowanego Doradcy w ASO nie oznacza zakończenia działalności spółki GoAdvisers SA. Dalsza aktywność biznesowa Spółki zostanie skoncentrowana na zarządzanym przez nas funduszu venture capital oraz doradztwie corporate finance świadczonym poza rynkiem NewConnect, które prowadzone są niezależnie od początku działalności GoAdvisers SA na rynku kapitałowym. Działalność doradczą, niezwiązaną stricte z obsługą emitentów w wypełnianiu przez nich obowiązków informacyjnych, prowadzimy i będziemy nadal prowadzić również dla naszych dotychczasowych klientów, którym wygasł obowiązek współpracy z Autoryzowanym Doradcą. Abstrahując od aktualnie panujących nastrojów na rynkach finansowych, a także pomijając historyczne minima osiągane od trzech miesięcy przez akcje GoAdvisers, zdecydowanie negatywny wpływ na kurs waloru od początku stycznia miała decyzja GPW o skreśleniu spółki z listy Autoryzowanych Doradców. Jak informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 6/2012, 10 stycznia 2012 roku złożyliśmy do Zarządu GPW wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie skreślenia GoAdvisers z listy Autoryzowanych Doradców. Z uwagi na wagę niniejszego dokumentu dla naszych akcjonariuszy, treść wniosku została również przekazana do publicznej wiadomości. Obecnie oczekujemy na odpowiedź Zarządu GPW. Z poważaniem, Adam Guz 

2011-10-11 Czy Zarząd i właściciele Spółki nie są zaniepokojeni, że przeprowadzony skup akcji nie doprowadził do uzyskania odpowiedniej stabilności cenowej na wyższych poziomach? Jakie dalsze działania zamierza podjąć Zarząd, aby uwiarygodnić, że zależy mu na wartości Spółki i przekonać inwestorów, iż nie mają do czynienia z "akcjami śmieciowymi" /obecny kurs i brak zainteresowania akcjami świadczą, że w ocenie inwestorów GOA nic nie robi i nie ma pomysłu na rozwój, wbrew temu co można przeczytać na stronie internetowej"? Kiedy Spółka przedstawi wiarygodne dowody, że strategia faktycznie jest realizowana - zwłaszcza w zakresie rozwoju "silnego konglomeratu finansowego"?
(brak odpowiedzi) 

2011-09-30 Z jakiego powodu Spółka dokonuje tak szybko skupu akcji własnych /do 29.09.2011r. wydano już 75% kwoty przeznaczonej na ten cel/? Może jest to związane z docierającymi do Państwa informacjami o rychłym przyznaniu licencji na Dom Maklerski /wniosek złożony został przecież rok temu/?Jeśli nie, toczy czy Zarząd nie obawia się, że po zakończeniu skupu obroty znowu zanikną i kurs będzie ulegał obniżeniu?
(brak odpowiedzi) 

2011-09-19 "Jeżeli uważa Pan taką wycenę za atrakcyjną, to zapraszamy do skupu akcji razem z nami."- "skupuję" akcje GOA od poziomu 3 pln i mam dzięki temu ogromną stratę, nie mam już za co kupować akcji. Pozwolę sobie zacytować wasze wcześniejsze opinie jak i kursy akcji, jakie wtedy były: "25 Maj 2011 1.71 1.71 1.65 1.70 13,936: 2011-05-25 Może to pytanie wyda się śmieszne Panu Prezesowi, ale co powie Pan akcjonariuszom, którzy po roku "trzymania" akcji akcji GOA mają 70% straty /wg stanu na 25.05.2011r./? Dziękuję. Uważamy, że GOA jest mocno niedoszacowana 6 Lip 2010 2.45 2.73 2.25 2.54 70,946: Chcielibyśmy podkreślić, że obecna wycena nie odzwierciedla godziwej wartości Spółki.(...) Zarząd podejmuje wszelkie działania operacyjne, aby poprzez wyniki finansowe budować wartość Spółki." Akcje motywacyjne były sprzedawane po 10 groszy i w mojej ocenie- akcjonariusza mniejszościowego, były sprzedawane prawie za darmo. Przypominam, że na dziś z 2.4 mln zysku za 2010 rok zostało około 1 mln.
(brak odpowiedzi) 

2011-09-15 Witam, jak w praktyce będzie wyglądał skup akcji własnych? Uchwała miała wejść z dniem podjęcia, a jakoś akcje z prawej nie znikają... 84780 akcji do 1.93 pln wg onmetu. 117 687,37 PLN. Czy rozciągnięcie skupu na cały rok oznacza, że np. po 20 000 będzie miesięcznie skupowanych akcji, czy może skup będzie krótszy i intensywniejszy? Przypominam, że zarząd o niedowartościowaniu akcji mówił wiele razy, w tym jak były powyżej 2 pln. Pozwolę sobie wrócić do ALU- kurs już 1.4 jest, w jaki sposób spółka zamierza zrobić jakikolwiek zysk za 2011 rok, skoro w pół roku prawie 1 mln straty, a w III Q szykuje się około 0.8 mln straty? W świetle wyników w 2011(może 2012?) roku może znowu sobie dacie akcje motywacyjne, co jest zasugerowane w uchwale dot. skupu akcji własnych?
Jak Pan na pewno zauważył WZ upoważniło Zarząd do określenia regulaminu skupu akcji własnych. Uchwała Zarządu określająca wszystkie kryteria oraz parametry skupu akcji własnych jest elementem niemal każdego programu. Taka uchwała zostanie opublikowana w bieżącym tygodniu. Nie zamierzamy rozciągać skupu akcji własnych – termin zaproponowany przez WZ jest okresem maksymalnym, który będzie miał zastosowane jedynie w przypadku braku możliwości dokonania skupu akcji według wskazań Walnego Zgromadzenia. Skup na pewno rozpocznie się we wrześniu. Nikt pracownikom nie „daje” akcji, są one należycie opłacane. Spółka emitowała akcje dla pracowników po to, aby zmotywować ich do pracy, a jednocześnie nie obniżać wyniku finansowego kosztami premii do wynagrodzeń. Z tej perspektywy „danie” pracownikom akcji po cenie niższej niż cena ich nabycia oznaczałoby stratę dla spółki. Zgodzi się Pan, że stałoby to w oczywistej sprzeczności z uzasadnieniem wcześniejszych działań Zarządu. Wynika z tego zatem, że jeżeli akcje będą zbywane pracownikom w programie motywacyjnym (który nie został uchwalony przez Zarząd, a uchwały WZ są jedynie jakąś możliwością uwzględnianą przez większość spółek; z całą pewnością nie zamierzamy umarzać tych akcji) po CENIE NIE NIŻSZEJ niż cena nabycia ich na rynku. Jeżeli uważa Pan taką wycenę za atrakcyjną, to zapraszamy do skupu akcji razem z nami. 

2011-09-07 1.Kapitalizacja spółki jest niższa o prawie 1.2 mln od wartości księgowej wykazanej w raporcie za II Q 2011. Czy obawy rynku, który widocznie dyskontuje stratę 100% na inwestycji w ALU, są uzasadnione? 2. Wyjście z NGS było podyktowane m.in. nowymi okazjami inwestycyjnymi- jak dotąd spółka nie podała do wiadomości, jakie są to okazje tłumacząc się trwającymi negocjacjami. Można wiedzieć, kiedy będą podane jakieś konkretne wiadomości? Z iloma podmiotami i jakiej wartości inwestycje spółka zamierza przeprowadzić? Ile spółka obecnie posiada wolnej gotówki oraz jaka jest obecnie różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami? 3.Wobec pozostałych jednostek i) inne 610 k Co to za zobowiązanie zostało ukryte pod nazwą inne? Z racji jego wielkości mniemam, że jako akcjonariusz mam prawo wiedzieć co się pod tym kryje? Czy może spółka popełniła błąd w raporcie myląc tą rubrykę z rubryką wynagrodzeń?
Na chwilę obecną aktualizacja wartości inwestycji w ALUMAST wynosi -35%. Udział GOA w uchwalonej emisji z prawem poboru powinien uśrednić naszą cenę akcji w dół. Jeżeli kurs z zamknięcia piątkowej sesji (09.09.11) utrzyma się również po emisji, nasza strata będzie wynosić 5%. Nie widzimy podstaw do obaw. Jak podaliśmy we wcześniejszych odpowiedziach – w zakresie venture capital prowadzimy rozmowy. Obecna bessa jest najlepszym okresem do inwestowania i nie zamierzamy angażować środków w inwestycje, do których nie mamy pełnego przekonania. Dotychczasowe wyniki naszego funduszu dają solidne poparcie dla naszych działań. Stan gotówki będzie podany w kolejnym raporcie kwartalnym. GoAdvisers od początku funkcjonowania na NewConnect przekazuje inwestorom raporty kwartalne znacząco bardziej szczegółowe, niż obowiązujące wymagania stawiane przez regulamin ASO. Jesteśmy w tym zakresie bardziej otwarci na inwestorów i transparentni, niż większość spółek notowanych na NewConnect. Między innymi dlatego dowiedział się Pan o tym, że w pozycji „inne” zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek zaksięgowana jest kwota 610k PLN. Nie zamierzamy jednak opisywać każdej z pozycji bilansu (w zakresie oczekiwanym przez Pana w pytaniu nie robią tego nawet spółki z rynku regulowanego), choćby ze względu na obowiązującą poufność w transakcjach inwestycyjnych. Wyjaśnialiśmy już poprzednio, że zobowiązania i należności są częścią procesu inwestycyjnego, zupełnie normalną w naszej działalności. Tego typu zapisy mogą być również odzwierciedleniem etapu transakcji inwestycyjnej w danym momencie okresu obrotowego, która ostatecznie zamyka się inną strukturą pasywów i aktywów. Z tych między innymi powodów nie widzimy konieczności opisywania pozycji naszego bilansu.  

2011-08-23 Witam, co spółka zamierza zrobić z około 4 370 000 akcjami NGS, które zostały spółce po ostatniej raportowanej sprzedaży? Czy spółka będzie brała udział w emisji z PP na NGS? Czy złożycie dodatkowe zapisy? Jak na NGS zostanie uchwalona ta uchwała, skoro FF wynosi 100%?
Zamierzamy sprzedać akcje z zyskiem, w odpowiednim momencie. Decyzja udziału w nowej emisji akcji zostanie podjęta w momencie rozpoczęcia zapisów na akcje oraz ujawniona w raporcie kwartalnym – o ile akcje NGS będą stanowiły 10% wartości portfela, zgodnie z przyjętą zasadą prezentacji składu portfela. O możliwość podjęcia uchwały na NWZ prosimy zwrócić się z pytaniem do spółki Nicolas Games. 

2011-08-23 GoAdvisers Seed Capital sp. z o.o. czym się ta spółka zajmuje? Active Sales Support Group sp. z o.o. kiedy będzie spółką publiczną? Rynek jak do tej pory nie ma praktycznie żadnych informacji umożliwiających wycenę tego aktywa. W raporcie za 2010 rok były spółki w aktywach: Consorg oraz AAE- dlaczego w raporcie za II Q 2011 ich nie ma wyszczególnionych? Zmiana prezentacji danych miała mieć na celu lepszą prezentację portfela GOA, ale coś nie wyszło.
Obecnie GoAdvisers Seed Capital nie prowadzi działalności. ASSG, zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej, będzie spółką publiczną najwcześniej w Q4 2011 – termin ten zależy od wspólnej decyzji udziałowców, na którą wpływ ma m.in. sytuacja na rynku kapitałowym. ASSG ma obowiązek zamieszczać sprawozdania finansowe w aktach KRS – zasada ta dotyczy każdej spółki kapitałowej. Skoro obecnie ASSG nie jest podmiotem publicznym, a inwestycja znajduje się na etapie venture, informacje jej dotyczące nie będą publikowane ze względu na interes handlowy samej spółki oraz jej udziałowców. Możemy natomiast ujawnić, że ASSG znajduje się obecnie na etapie przekształcenia w spółkę akcyjną. Prezentacja portfela inwestycyjnego wymaga pewnych uniwersalnych zasad (które jasno opisaliśmy w raporcie), aby sporządzanie zestawień w przyszłości było czytelne dla rynku. Trudno byłoby znaleźć na rynku spółkę, która informuje o każdej zrealizowanej inwestycji (a do tego w praktyce sprowadzałoby się prezentowanie wszystkich papierów, w posiadaniu których jest GOA). Przedstawiona w raporcie kwartalnym tabela jest dokładnie taką formą informacji, którą spółka może przekazywać rynkowi. W efekcie, zarówno Consorg jak i Avtech, zostały zakwalifikowane do grupy „Pozostałe” inwestycje. 

2011-08-23 Witam, czy w związku wysokiej średniej, jaką spółka posiada na ALU, zamierzacie brać udział w dodatkowych zapisach na akcje? Czy będziecie akcje ALU obejmować za gotówkę, czy w ramach potrącenia wierzytelności? Dlaczego spółka nie uśredniła AAE po korzystnym kursie? Przy 52 groszach wskaźniki wg serwisu stooq to odpowiednio C/Z (ttm) 7.42 i C/WK 1.69, a można było spory pakiet poniżej 40 groszy kupić i wyjść z tej inwestycji z zyskiem albo chociaż na 0.
Zamierzamy wziąć udział w emisji ALU w stopniu pozwalającym nam co najmniej utrzymać obecną pozycję w akcjonariacie. Uśrednianie kursu Avtech, które dawałoby w efekcie brak straty na AAE, wymagałoby zaangażowania dwukrotnie wyższej kwoty (przy cenie zakupu poniżej 0,4 PLN) od tej, którą zainwestowaliśmy. Z taką ekspozycją na inwestycji z całą pewnością przekroczylibyśmy próg 5% w akcjonariacie (czego nie zamierzamy robić) oraz bylibyśmy w posiadaniu pakietu, którego nie sposób byłoby sprzedać na rynku. Z tego względu uśrednianie ceny Avtech uznajemy za bezcelowe. 

2011-08-16 kiedy spółka zwoła walne zgromadzenie i rozpocznie zapowiadany skup akcji?
WZ ogłoszone zostanie dzisiaj. 

2011-08-16 III. Zobowiązania krótkoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek i) inne 610 k Co to jest za zobowiązanie dokładnie? IV. Inwestycje długoterminowe 900 k pożyczki- dla kogo? III. Inwestycje krótkoterminowe udzielone pożyczki 830 k- dla kogo? Pozdrawiam.
Procesy inwestycyjne są złożone i niejednokrotnie składają się z wielu etapów i form inwestowania. Historia finansowa GOA jednoznacznie wykazuje, że w naszej działalności zawsze istniały udzielane oraz zaciągane pożyczki (następnie spłacane, konwertowane na akcje lub udziały spółek portfelowych etc.). GoAdvisers wspiera m.in. swoje spółki portfelowe w dokonywaniu ciekawych inwestycji mogących istotnie podnieść ich wartość. To wsparcie udzielane jest najczęściej w formie długu, aby nie zwiększać ekspozycji na danej spółce (a tym samym ryzyka inwestycyjnego). Z tego rodzaju działalności czerpiemy oczywiście pożytki (polecam lekturę raportu za Q2 2011). 

2011-08-11 1.Czy Zarząd zamierza dokupić akcji GOA z rynku? To w mojej ocenie wpłynęłoby lepiej na wzrost kursu [transakcje insiderów są zawsze mocniej odbierane przez rynek niż skup akcji, wiele spółek mimo skupu akcji własnych dołuje]. Panie Bartoszu, gdyby przekroczył Pan próg 5% w akcjonariacie, oficjalny FF zmniejszyłby się, co by wpłynęłoby pozytywnie na zainteresowanie spółką przez inwestorów. [ważna osoba- vice prezes byłby widoczny w akcjonariacie]. 2."Prowadzimy kilka projektów doradczych (brak raportów nie świadczy bynajmniej o bezczynności w tym zakresie - taką po prostu przyjęliśmy politykę informacyjną w tym zakresie)."- dzięki tej polityce ludzie myślą, że spółka nic nie robi, z resztą wystarczy kilka for poczytać, gdzie śmieją się z działalności operacyjnej [ciągle strata] a z spekulacyjnej [vel inwestycyjnej] też, bo ALU i AAE jak na razie niezła wtopa + NGS chcieliście po 30 a tu 16 większość pakietu, no i ta reszta akcji- wątpię, że NGS znowu będzie choć po 16 groszy.
Zarząd spółki nie rozważa skupu akcji z rynku. Bartosz Zalewski jest widoczny w akcjonariacie pomimo braku 5% w głosach na WZ (http://www.goadvisers.com/index.php?id=98). W raporcie kwartalnym znajdują się informacje dotyczące obecnie prowadzonych projektów doradczych. Działalność inwestycyjna przynosi stałe zyski (opisane szczegółowo w raporcie za Q2 2011). Zwracamy uwagę, że aktualizacja wartości inwestycji nie jest realną stratą dla spółki do momentu zbycia aktywa. Do tej pory nie sprzedaliśmy spółki portfelowej ze stratą (na wyjściach za 7,6 mln PLN zrealizowaliśmy 4,5 mln PLN zysku) i nie zamierzamy tego robić. 

2011-08-02 1. W którym kwartale spółka planuje przejść na rynek regulowany? Będzie to 4 czy 1 kwartał 2012? 2.Na jakim etapie znajduje się zatwierdzenie licencji DM? 3. W jaki sposób będzie wyglądać współpraca między emitentem a DM? Czy GDM będzie tańszy od obecnych zleceniobiorców? 4. czemu emitent nie zdecydował się na samodzielną działalność maklerską?
Na rynek regulowany możemy przejść posiadając odpowiednią kapitalizację. Biorąc pod uwagę bieżącą wycenę spółki nie będziemy mogli rozpocząć tego procesu w najbliższym czasie. W dalszym ciągu odpowiadamy na pytania KNF. GoAdvisers będzie analizował projekty doradcze pod kątem możliwości przeprowadzenia ofert publicznych oraz wprowadzenia spółek na rynek regulowany, a następnie będzie korzystał z możliwości licencyjnych oraz dystrybucyjnych domu maklerskiego w celu realizacji projektu. Tak, jak w poprzednich naszych projektach związanych z rynkiem podstawowym, GOA będzie mógł pełnić rolę lidera konsorcjum doradczego, w skład którego będzie również wchodził GDM. Oferty takiego konsorcjum powinny być atrakcyjne zarówno dla klientów (spółek), jak i dla samych konsorcjantów. Uważamy, że podjęcie współpracy z doświadczonym i zaufanym partnerem pozwoli zwielokrotnić możliwości rozwoju domu maklerskiego oraz świadczyć w ramach tej działalności większą liczbę usług.  

2011-08-01 Z raportu rocznego za 2010r. wynika, że Spółka posiada 95.000 akcji AVTECH Aviation & Engineering Plc /jako inwestycja krótkoterminowa/. Czy po debiucie AAE na NC GoAdvisers zmienił stan posiadania tych akcji tj. dokonał ich zbycie ewentualnie nabył kolejne akcje?
Skład portfela inwestycyjnego zostanie podany w raporcie za Q2 2011 wraz z zasadami jego prezentacji. GoAdvisers nie sprzedawało akcji AAE. 

2011-07-26 Czy w kontekście wielokrotnie podkreślanego znacznego niedowartościowania ceny akcji i planów dotyczących rozwoju Spółki, Zarząd uważa, że zakup akcji GoAdvisers/z perpsektywą ich niezbywania przez okres minimum 12 miesięcy/ będzie dobrą inwestycją?
Nie możemy udzielać rekomendacji inwestorom (nasza opinia mogłaby za taką być uznana). GoAdvisers jest z cała pewnością spółką wartą uwagi. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu