pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-10-22 Czy w raporcie okresowym za III kwartał 2011r. spółka będzie uwzględniać wyniki niedawno przejętej spółki Archipelag NET
(brak odpowiedzi) 

2011-03-18 Cytat z dn. 14.03 2011 raport miesięczny "Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca marca 2011 roku, miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów." Po trzech!!! dniach spółka informuje o zawarciu istotnej umowy. To nie pierwszy raz kiedy spółka informuje o ważnym wydarzeniu, niedługo wcześniej nie zakładając takiej możliwości. Można to jakoś wytłumaczyć? Czy to jest rzetelna informacja?
(brak odpowiedzi) 

2011-03-09 Czy obecnie spółka bierze udział w jakiś przetargach na wykonanie usługi?
(brak odpowiedzi) 

2011-01-30 Jak wygląda obecnie proces tworzenia Grupy Kapitałowej Geoinvent związany z przejęciem Archipelag.NET?
(brak odpowiedzi) 

2010-11-24 Czy można wiedzieć, po jakiej cenie inwestor zakupi akcje serii F?
"Cena emisyjna akcji serii F wynosiła 0,27 zł, Spółka podsumowała zakończoną subskrypcję akcji serii F w drodze raportu bieżącego EBI Nr 26/2010 z dnia 19 października 2010 roku." 

2010-11-23 Po jakiej cenie będą obejmowane akcje serii F?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-14 Jakie są spodziewane przychody lub jaka strata w roku 2010?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-12 Czy zarząd nadal zamierza pozbywać się akcji?
(brak odpowiedzi) 

2010-09-03 Co się dzieje ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie kwotą 1.600.000 zł. Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony. Czy w lipcu i sierpniu spółka realizuje jakieś przetargi od administracji publicznej. Skąd tak duża podaż akcji, czy dotychczasowi udziałowcy opuszczają spółkę ?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu