pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-11-29 1. Porównując raport za II kwartał w pozycji: - Zysk z działalności operacyjnej za II kwartał wynosił narastająco Ikw-IIkw +328 331,90 ; za III kwartał wynosił -180 190,33, więc narastająca za Ikw-IIIkw powinno być +148 141,57. W raporcie podanym przez GPF CAUSA natomiast w pozycji narastająco Ikw-IIIkw jest -7 963,,47. Skąd taki wynik? - Zysk netto odpowiednio Ikw-IIkw było +290 934,18, za IIIkw -238 315,65, wiec narastająco Ikw-IIIkw powinno być +52 618,53, a jest -103 216,51. Skąd taki wynik? 2. Mam również pytanie do narastających pozycji zobowiązań oraz należności krótkoterminowych, które zamiast się zmniejszać rosną. Jak wygląda sprawa ze ściąganiem pieniędzy należących do spółki GPFCAUSA? Kto jest dłużnikiem i czy są przedstawione jakieś harmonogramy i umowy w sprawie ściągania należności? 3. Jaki jest obecnie poziom zatrudnienia w firmie GPF CAUSA? Xarówno w raporcie za I jak i za II kwartał mowa jest o zatrudnieniu osoby do działu wspomagania egzekucji. 4. W raporcie za III kw. w pkt. 5 podtrzymujecie przedstawioną wcześniej podaną prognozę na lata 2012-2014. Zgodnie z tym raportem spółka prognozuje osiągnięcie sprzedaży w całym 2012 r. na poziomie 4,5 mln zł, natomiast na koniec III kwartału narastająco Ikw-IIIkw spółka pokazała przychody ze sprzedaży 429 939,07 zł. Czy spółka podtrzymuje prognozę w tej pozycji nawet mimo, że nie pozyskała z emisji obligacji określonej kwoty 1 mln zł? 5. Kiedy obligacje serii B będą notowane na Catalyst?
(brak odpowiedzi) 

2012-09-11 Czy planujecie Państwo scalenie akcje w związku ze znikomą płynnością w obecnej chwili?
(brak odpowiedzi) 

2012-07-30 Czy spółka w związku z dynamicznym rozwojem oraz rozszerzeniem działalności o inwestycyjną zamierza starać się o nabycie uprawnień Autoryzowanego Doradcy?
(brak odpowiedzi) 

2012-03-05 Jak zarząd ocenia obecną wycenę spółki na parkiecie? Czy w najbliższym czasie można się spodziewać ciekawych informacji dot. np współpracy z Panem Sokołowskim?
(brak odpowiedzi) 

2012-02-15 Jeszcze miesiąc temu spółka zapewniała o przychodach rzędu 2,6 mln zł za 2011 r., ostatecznie skończyło się na 1,1 mln zł. Co się takiego zmieniło w ciągu miesiąca, że nagle 1,5 mln zł wyparowało?
(brak odpowiedzi) 

2012-02-02 Dlaczego spółka zdecydowała się na emisję obligacji i na jakie cele zamierza przeznaczyć pozyskane środki z ich emisji?
(brak odpowiedzi) 

2012-02-02 Mam dwa pytania: 1. Czy spółka utrzymuje jakieś kontakty biznesowe z panem Radosławem Grabowskim lub w jakikolwiek sposób jest uwikłana w jego nazwijmy to "problemy"? 2. Dawno nie było żadnego komunikatu ze spółki. Czy rozpoczęte w I połowie 2011 r. projekty zastały już zakończone (np. PCZ)? I jakie są plany na najbliższe miesiące?
1)Spółka nie utrzymuje jakichkolwiek kontaktów z Panem Radosławem Grabowskim i nie ma nic wspólnego z jego problemami. Ostatni kontakt z Panem Grabowskim Spółka miała pod koniec 2010 r. 2) Projekt PCZ jest aktualnie w trakcie realizacji.  

2011-09-13 Prosze o informację jak w świetle wczorajszego komunikatu wygląda wiarygodność Pana Sokołowskiego? Czy poważnym jest sprzedawanie akcji na rynku regulowanym po 4 grosze zaraz przed objęciem emisji po 3 grosze i dodatkowo deklarowanie chęci zwiększania zaangażowania w spółkę? Dlaczego w komunikacie ilości akcji nie zgadzają się z obrotami w danym dniu? Czy ktoś sprawdza komunikaty czy piszecie je Państwo na kolanie 5 minut przed podaniem? Niestety, te działania stawiają spółkę na równi z kilkuset innymi walorami NC postrzeganymi jako niewiarygodne i śmieciowe firmy.
(brak odpowiedzi) 

2011-09-09 Szanowni Państwo, mam dwa krótkie pytania. 1. Zarząd obiecał 1 mln zł zysku netto za 2011 rok, a następnie rozgłaszał na łamach prasy, że ta prognoza może być nawet przekroczona. Po pół roku mamy niecałe 9 tys. (słownie: dziewięć tysięcy) złotych zysku, czyli niecałe 1% prognozy. Czy nie uważają Państwo że to kpina i celowe wprowadzanie w błąd drobnych akcjonariuszy? 2. Czy zarząd nadal zamierza drukować kolejne akcje po minimalnych cenach dla 'cenionego inwestora' lub innego swojego znajomego?
(brak odpowiedzi) 

2011-09-09 Czy ustalając emisję serii H dla p.Sokołowskiego Adama na poziomie 0,03 zł a więc dużo nizszym niż średni kurs w okresie 6-cio czy 12-sto miesięcznym nie uważacie, ze działacie na szkodę spółki, jej postrzeganiu przez potencjalnych inwestorów czy drobnych akcjonariuszy jak i działanie przeciw akcjonariuszom, którzy obejmowali chociazby akcje z pp po 0,02 zł? kurs w okresie kilku miesiecy spadł z 0,09 zł na 0,03 zł (minima sesyjne 09.09.2011 r.) a Zarząd decyduje sie na taki krok. Proszę o odpowiedź jaki cel ma Zarząd spółki, czy czasem nie taki, żeby całkownicie zniwelowac popyt na akcje firmy który to już minimalny popyt jest widoczny? i proszę nie odpowiadac, że nie macie wpływu na kurs i popyt bo MACIE a takimi działaniami jak emisja po cenie 0,03 powodujecie, ze spółka GPF CAUSA spada do podziemia gdzie takich śmieciowych-groszowych spółek na NC są dziesiątki!
(brak odpowiedzi) 

2011-09-07 Czy prezes Piotr Szalbierz zamierza sie odniesc do wywiadu jaki udzielił PB w dniu 2011-04-21 i odpowiedzi, że spółka nie planuje emisji akcji w 2011 r.(artykuł na stronie spółka w zakładce "Prasa o nas") a następnie przeprowadzacie Państwo emisje w cenie 0,03 która to jest ceną minimalną w ostatich kilkunastu miesiecy. Czy cena odzwierciedla obecną sytuacje spółki?
(brak odpowiedzi) 

2011-08-29 Skoro spółka nie potrzebuje dodatkowego kapitału po co w takim razie emisja? Jakie korzyści spółka osiągnie dzięki zwiększeniu zaangażowania w akcje p Adama Sokołowskiego? Z góry dziękuje za odpowiedź.
(brak odpowiedzi) 

2011-08-10 Proszę odpowiedzieć na jakim poziomie będzie cena emisyjna akcji serii H dla inwestora p.A. Sokołowskiego? Czy Zarząd bierze pod uwagę interes drobnych akcjinariuszy i czy nie rozwarzano w celu pozyskania kapitału przeprowadzenie emisji z PP dla WSZYSZTKICH akcjonariuszy zainteresowanych spółką?
Cena emisyjna akcji serii H uzależniona bedzie, od sytuacji na rynku. Emisja akcji serii H ma na celu zwiększenie zaangażowania Pana Sokołowskiego w spółkę. Spółka na dzień dzisiejszy nie potrzebuje znacznego dodatkowego kapitału a co za tym idzie nie ma potrzeby organizowania emisji z prawem poboru.  

2011-07-15 Witam, Mam kilka pytań i dziękuje z góry za jasną odpowiedź. Pytanie dotyczy raportu nr 17/2011 z 17 maja 2011 r. tj. rozpocząciu rozmów o zwiększeniu zaangażaowania w akcję spólki GPF CAUSA. Na jakim etapie są rozmowy, w jakiej postaci odbywała by sie ta transakcja (nowa emisja akcji czy sprzedaż posiadanego pakietu przez spółkę ?) no i podstawowa informacja interesująca drobnych inwestorów, którzy obserwują ostatnio drastyczny spadek kursu akcji z 0,09 zł na 0,04 zł w JAKIEJ cenie była by ta transakcja przeprowadzona i czy leży ona w interesie akcjonariuszy. Czy w ocenie Zarządu obecny spadek wartosci spółki o ponad 50% w ciągu 2 m-cy jest uzasadniony?
Spółka na bieżąco informuje na temat rozmów z Panem Sokołowskim. Aktualnie czekamy na NWZ w dniu 5.09.2011 r.  

2011-07-04 Czy spółce udało się ściągnąć jakieś wierzytelności z zakupionego pakietu za 91tys zł ? jak wygląda realizacja tego przedsięwzięcia?
Spółka na bieżąco realizuje windykacje z zakupionego pakietu. Przychody z tego tytułu stale rosną i w skali roku powinny uzyskać poziom kilkuset tysięcy złotych. 

2011-06-01 Witam, Czy Zarząd spółki jest udziałowo powiązany ze spółką i czy w przyszłości Prezes i v-ce Prezes zamiarzają zwiększac posiadaną przez siebie ilosc akcji? Bo pojawiają się niepokojące informacje na ten temat (że zawiązano spółkę by upychac w niej nieściagane naleznosci zaciemniajac wynik finansowy i sa problemy z zarejestrowaniem tej spółki i, ze członkowie zarzadu nie są nigdzie udziałowcami i z jakiego powodu) i warto było by to wyjasnic by uwiarygodnic spółkę w oczach przede wszystkim drobnych akcjonariuszy. Byłbym wdzęczny za odpowiedź.
Informujemy, iż w dniu 14.06.2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VII Wydział KRS dokonał rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000389213 Spółki "Primero Asset" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.Stąd dziwią nas informację o jakichkolwiek problemach z rejestracją spółki.  

2011-06-01 zgodnie z raportem nr 61/2010 dotyczącym zawiązania spółki "Primero Asset" moje pytanie dotyczy co dzieje się z tą spółką, czy jest już zarejestrowana i jaki jest jej zakres działalności i plany na przyszłosc ? dziękuje
Zarząd Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A informuje, iż w dniu 14.06.2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VII Wydział KRS dokonał rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000389213 Spółki "Primero Asset" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. "Primero Asset" Sp. z o.o. została powołana w dniu 30 grudnia 2010 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI 61/2010 i jest w 100 % zależna od Emitenta. 

2011-05-11 Prosze w miarę możliwości o odpowiedź na nastepujące pytania: 1. Jak wygląda w współpraca z firmą SALWIX Sp. z o.o. i czy oprócz PZC S.A. prowadzicie jakieś wspólne projekty? 2. Jaki zakres przy PCZ obejmowały prace GPFCAUSA? 3. Co ze spółką RELIGA Develomer S.A., kiedy planowany jest jej debiut na rynku i jakie prace były w zakresie GPFCAUSA? 4. Odnosząc się do ostatniego komunikatu (raport nr 7/2011) kto objął pakiet 6,0 mln akcji za kwotę 540000 zł i czy zamierza ta osoba dalej zwiększac zaangazowanie w spółkę? 5. Na Pastwa stronie w zakładce NEWS jest informacja o powiekszeniu działu handlowego, jak przekłada się to obecnie na nowe tematy i czy zamierzacie wyjsc poza teren dolnegoślska tj. otworzyc oddział poza Wrocławiem? DZIEKUJE
1. współpraca z firmą Salwie sp. z o.o. układa się niezwykle owocnie, i jesteśmy z niej bardzo zadowoleni, oprócz projektu PCZ S.A. i Religia Development SA realizowane są jeszcze kolejne projekty, o których informowaliśmy rynek. 2. zakres prac przy PCZ S.A. obejmował: opracowanie strategii emisji akcji i obligacji, przygotowanie stosownych dokumentów informacyjnych, stworzenie prezentacji inwestorskich i przeprowadzenie emisji. 3. Debiut Religa Development S.A.planowany jest na przełom czerwca i lipca 2011 roku, zakres prac obejmował: pełne doradztwo prawne w zakresie przekształcenia formy prawnej spółki, przygotowanie dokumentu informacyjnego oraz przeprowadzenie emisji. 4. Pakiet 6 mln. akcji został objęty przez inwestora zainteresowanego inwestycją w spółkę i nie wyklucza on dalszego swojego zaangażowania w GPF CAUSA S.A. 5. Zwiększenie działu handlowego już zaowocowało podpisaniem kolejnych, nowych umów z klientami, naszym zasięgiem obejmujemy teren całej Polski i w najbliższym czasie nie zamierzamy tworzyć pod te działania odrębnych oddziałów.  

2011-05-06 1. Kiedy akcje nowej emisji objęte przez Pana Sokołowskiego zostaną zarejestrowane przez sąd? Wydaje się, że ten proces się przeciąga. Z tego co widzę to w akcjonariacie ciągle widnieje z 5% udziałem, ale po rejestracji powinien mieć chyba ok. 15%? 2. 26 stycznia 2011 spółka poinformowała o podpisaniu umowy na dużą kwotę z firmą świadczącą usługi medyczne nie podając jej nazwy. Niedawno zaś na swojej stronie internetowej ukazała się informacja o przeprowadzaniu emisji akcji i obligacji spółki PCZ. Czy to ta firma? Jeśli tak to czy jest szansa, że GPF zysk z tego projektu osiągnie jeszcze w I półroczu tego roku? 3. Trochę w nawiązaniu do poprzedniego pytania. Czy GPF zamierza się ubiegać w przyszłości o miano autoryzowanego doradcy? 4. Prezes w niedawnym (dosyć optymistycznym) wywiadzie przedstawił możliwość zwiększenia prognozy na 2011 rok. Czy znane są jakieś szacunki co do tej prognozy?
1. Aktualnie trwa proces rejestracji przez sąd emisji akcji serii G, które zostały objęte przez Pana Adama Sokołowskiego. Zgodnie z przepisami ustawy emitent poinformuje raportem o zarejestrowaniu zmian przez KRS. 2. Tak, informacja z raportu z dnia 26.01.2011 dotyczyła spółki PCZ S.A. Odnosząc się do drugiej części pytania to osiągnięcie zysku jest planowane na I półrocze tego roku. 3. Nie, w najbliższej przyszłości Grupa Prawno-Finansowa Causa nie zamierza ubiegać się o status Autoryzowanego Doradcy. 4. Realizacja wszystkich zakładanych projektów może przełożyć się na lepszy niż zakładany wynik firmy. 

2010-12-29 Jedną w form komunikacji z firmą jest możliwość zadawania pytań na portalu Puls Biznesu. Czy zamierzają Państwo skorzystać z tej formy komunikacji z akcjonariuszami?
(brak odpowiedzi) 

2010-12-29 Czy obecna cena akcji 0,04 gr odpowiadają rzeczywistej wartości spółki?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-23 W związku z podpisaniem umów na ze spółkami mającymi 160 mln zł wierzytelności, mam pytanie na jakim poziomie oczekujecie zysku z tych umów? Czy będzie to 5 czy 10, a może więcej proc? Jakiego zysku spodziewacie się na koniec roku?
(brak odpowiedzi) 

2010-08-16 Kiedy PDA uzyskają płynność ?
(brak odpowiedzi) 

2010-05-13 Mam pytanie odnośnie przeprowadzanej emisji akcji z prawem poboru, czy po przydziale do notowań zostaną wprowadzone PDA czy akcjonariusze będą zmuszeni czekać na rejestrację emisji w KRS? Kiedy opublikujecie Państwo dokument informacyjny dotyczący obecnej emisji?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu