pb.pl

Pytania dotyczące spółki ALCHEMIA

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-10-19 Zarząd Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: Emitentem) informuje, iż w dniu 18.10.2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, ze zm., dalej zwana: Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi) od Prezesa Zarządu Emitenta, który pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Skotan S.A., z siedzibą w Katowicach (dalej zwany: Skotan S.A.) o sprzedaży, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w trybie transakcji pakietowej sesyjnej, w dniu 15.10.2013r., przez Skotan S.A. akcji Emitenta w ilości 300.000 szt., po cenie 4,50 zł za jedną akcję. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 16.10.2012. Sprzedał w 2013 r., a transakcja rozliczona w 2012 r. Skąd taka cena 4,5 zł?
(brak odpowiedzi) 

2012-04-17 Spółka Alchemia poinformowała, że prezes zarządu oraz członek rady nadzorczej sprzedali poprzez GPW w dniu 12 kwietnia 2012 r. łącznie 100 tys. akcji emitenta po cenie 5,50 zł za walor. A kto sprzedał 650 000 szt. w dniu 16.04. 12 r.? Łącznie było sprzedanych ponad 760 000 szt.
(brak odpowiedzi) 

2012-04-13 Tak można było zarobić na akcjach Alchemii: Zwrot za miesiąc -7,45% Zwrot za pół roku -1,41% Zwrot za rok -25,27% Zwrot za 2 lata -20,14% Zwrot za 5 lat -64,14% Jaka jest przyczyna powyższego zwrotu z inwestycji? Alchemia za rok 2011 wykazała zysk 118,5 mln zł.
(brak odpowiedzi) 

2012-04-12 Lata 2005-2006 to okres wielkich inwestycji. Do końca 2006 roku Mittal Steel Poland uruchomił trzy z czterech inwestycji strategicznych: nową linię powlekania blach w Świętochłowicach, zmodernizowaną walcownię walcówki w Sosnowcu nową linię ciągłego odlewania stali w Dąbrowie Górniczej. Firma zrealizowała także różnorodne projekty dodatkowe, wzniosła dwie nowoczesne baterie koksownicze w Koksowni Zdzieszowice i zmodernizowała piec nr 2 w Dąbrowie Górniczej. 27 lipca 2007 to punkt kulminacyjny w historii rozwoju polskiego hutnictwa. Mittal Steel Poland uruchomił w krakowskiej hucie najnowocześniejszą w Europie walcownię gorącą blach, która pozwoli dostarczać wysokiej jakości produkty dla sektora motoryzacyjnego i AGD. Powyższe inwestycje Grupy Kapitałowej dały zysk w następnych latach. Jakie inwestycje po zakupie poczyniła Grupa Kapitałowa Alchemia? Przypominam, że osiągnięty zysk netto 118,5 mln zł, przy obrocie ponad 1 mld zł nie jest z handlu stalą.
(brak odpowiedzi) 

2010-03-23 Czy spółka poda prognozę zysku na 2010 rok. Jeżeli tak to kiedy?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-19 Jaką strategię prowadzi Alchemia na dzień dzisiejszy? Co z ewentualnymi przejęciami spółki?
Strategia Grupy Kapitałowej Alchemia zakłada koncentrację na produkcji niszowych wyrobów głównie dla sektora energetycznego oraz specjalistycznych produktów stalowych wykorzystywanych między innymi przy tworzeniu infrastruktury m.in. pod EURO 2012. Grupa nadal zamierza także umacniać pozycję poprzez powiększanie grupy o spółki z branży. Przejęcia innych podmiotów o podobnym profilu działalności uzależnione są w głównej mierze od dopasowania albo możliwości uzupełnienia portfolio produktowego a także od atrakcyjności wyceny. Nie marnujemy żadnych okazji.  

2009-12-12 Czym są spowodowane tak drastyczne spadki w zyskach w porównaiu z zeszłym rokiem. Rozumiem że jest kryzys ale nie do tego stopnia.
(brak odpowiedzi) 

2009-10-25 Proszę o informację jakich wyników można się spodziewać za IIIQ'09. W tym okresie Wasza branża przeżywa dość znaczne problemy.
(brak odpowiedzi) 

2009-08-18 Kiedy Alchemia umoży skupione akcje? Pozdrawiam, Dariusz Lazarek
(brak odpowiedzi) 

2009-08-16 Kiedy alchemia opublikuje raport za II kwartał?
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2009 roku nastąpi 31 sierpnia. 

2009-06-19 Kiedy ALCHEMIA będzie produkować biopaliwa?
Alchemia SA wraz z zależnymi od niej podmiotami: Huta Batory, Huta Bankowa, Kuźnia Batory, Laboratorium Badań Batory koncentruje się na budowie krajowej, silnej grupy producentów rur stalowych oraz innych specjalistycznych produktów stalowych, a także samodzielnie prowadzi działalność handlową w tym segmencie. 

2009-05-25 Kiedy ostatecznie zostaną zakonczone negocjacje w sprawie zakupu podmiotu o którym mowa była w połowie kwietnia ?
Owszem mówiłam na temat konkretnego projektu przejęcia, ale zaznaczałam, że są to rozmowy na temat podpisania listu intencyjnego, który pozwoliłby na dokładne przeanalizowanie potencjalnego zakupu i dopiero rozpoczęcie właściwych negocjacji. Alchemia nadal jest zainteresowana wspomnianym podmiotem, ale tempo przeprowadzenia ewentualnej transakcji zależy również od woli drugiej strony. Rozmowy są nadal w toku. Z poważaniem Karina Wściubiak-Hankó 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu