pb.pl

Pytania dotyczące spółki GTC

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-01-19 Czy rozmowy z bankami zostały zakończone? Jeżeli tak, to z jakim skutkiem?
Rozmowy z bankami jeszcze trwają, a ich przebieg potwierdza optymizm Spółki co do szybkiego osiągnięcia odpowiednich porozumień. Z poważaniem Małgorzata Czaplicka, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich 

2012-01-12 Nie ma żadnych komunikatów? Kurs spadł ogromnie. Czy ktoś z Zarządu poinformuje nas o planach i dokonaniach spółki?
Spółka prowadzi stały dialog z rynkiem. Ostatnie informacje dotyczące osiągniętych wyników Spółki jak i jej dokonań zostały opublikowane w dniu 10 listopada 2011 r., razem z raportem okresowym za 3 kw. 2011 r. W tym samym momencie spółka poinformowała o rewizji swoich krótko- i średniookresowych planów rozwoju. Sytuacja spółki, ani też jej plany, nie uległy zmianie od dnia 10 listopada 2011 r., zaś rozmowy z bankami, podjęte jeszcze w trzecim kwartale 2011 r., potwierdzają optymizm Spółki co do szybkiego osiągnięcia odpowiednich porozumień. Spółka planuje publikację raportu rocznego za 2011 r. w pierwszych dniach marca 2012 r., czemu będzie towarzyszył cykl spotkań z prasą i inwestorami, na których to spotkaniach spółka poinformuje o wynikach osiągniętych w 2011 r. oraz planach na 2012 r.  

2011-06-29 Jak sprzedaż części akcji poprzez głównego udziałowca wpłynie na rozwój spółki. Dlaczego główny udziałowiec( Kardan)z powodu swoich kłopotów finansowych pozbywa się właśnie tych udziałów w tej spółce(GTC) czy nie widzi szybkiego tempa zwrotu z tej spółki?albo nie widzi perespektyw dalszego rozwoju GTC ( nie zabija się kury która znosi jajka??) Za odpowiedź z góry dziękuję - pozdrawiam
Kardan jest pasywnym inwestorem finansowym i zmiany jego stanu posiadania akcji GTC nie wpływają w żaden sposób na działalnosc operacyjną firmy. Kłopoty finansowe w przypadku grupy Kardan nie są właściwym określeniem. Natomiast prawdą jest, że Kardan był znacznie zadłużony i w celu zmniejszenia zadłużenia zdecydował się na sprzedaz części najbardziej płynnego składnika swoich aktywów czyli akcji GTC. Kardan pozostaje wciąż największym akcjonariuszem GTC, a dodatkowo zobowiązał się podczas transakcji do nie sprzedawania pozostałych akcji przez kolejne 15 miesięcy. Tak długi termin (standardem rynkowym jest 6 miesięcy) potwierdza wiarę głównego akcjonariusza w perspektywy dalszego rozwoju spółki. Z poważaniem Mariusz Kozłowski Członek Zarządu GTC S.A. 

2010-10-17 Jaki zysk netto na akcję przewidujecie Państwo na koniec 2012 roku (na pewno jakieś kalkulacje prowadzicie, tym bardziej, iż powierzchnia metrażowa się zwiększy i ceny najmu się wg analityków pną się powoli w górę?
Dzień Dobry, Spółka nie podaje do publicznej wiadomości prognoz finansowych. Analitycy biur maklerskich pokrywający GTC sporządzają takie prognozy na podstawie szacunków powierzchni budynków oddawanych przez Spółkę do użytku w kolejnych latach. Z poważaniem Mariusz Kozłowski Dyrektor ds Relacji Inwestorskich GTC  

2010-07-20 Czy zarząd spółki rozważa wypłatę dywidendy w przyszłych latach, jeśli tak to jaki by stanowiła procent z wypracowanego zysku?
Dzień Dobry,Mozliwosc wypłaty dywidendy jest analizowana co roku przez Zarząd firmy, w oparciu o zasoby gotówkowe spółki oraz plany finansowania nowych inwestycji. Na dzien dzisiejszy nie została podjęta żadna decyzja co do dywidendy w przyszłych latach. Z poważaniem. Mariusz Kozłowski. Członek Zarządu. GTC  

2010-07-02 Na kiedy planowane jest dokończenie budowy biurowca Pascal w Krakowie ?
Dzien Dobry, ukonczenie budynku Pascal w Krakowie jest uzaleznione od terminow oddania powierzchni przyszlym najemcom. W tej chwili prowadzone sa negocjacje z potencjalnymi najemcami. Liczymy, ze budynek zostanie oddany do konca 2011 roku, jednak dokladny termin zalezy od podpisania umow najmu z pierwszymi najemcami. Mariusz Kozlowski. Czlonek Zarzadu. GTC  

2010-06-28 Czy spólka planuje budowe kolejnych biurowców Na Służewcu Przemysłowym po zakończeniu Platinium BP ?
Witam, w Platinium BP ukonczylismy trzy budynki, a w planach mamy wybudowanie jeszcze 3 kolejnych biurowcow. Ostatni budynek powinien byc ukonczony w latach 2013-2014. Chcielibysmy kontynuowac budowe budynkow biurowych na Sluzowcu Przemyslowym I wydaje mi sie do czasu zakonczenia realizacji calosci Platinium BP uda nam sie nabyc grunt pod kolejna inwestycje. Z powazaniem Mariusz Kozlowski Czlonek Zarzadu GTC SA 

2009-04-29 Czy w tym roku będzie dywidenda?
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy już się odbyło i podjęło decyzję o nie wypłacaniu dywidendy w tym roku. Mariusz Kozłowski Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Członek Zarządu Globe Trade Centre S.A.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu