pb.pl

Pytania dotyczące spółki GTC

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-01-19 Czy rozmowy z bankami zostały zakończone? Jeżeli tak, to z jakim skutkiem?
Rozmowy z bankami jeszcze trwają, a ich przebieg potwierdza optymizm Spółki co do szybkiego osiągnięcia odpowiednich porozumień. Z poważaniem Małgorzata Czaplicka, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich 

2012-01-12 Nie ma żadnych komunikatów? Kurs spadł ogromnie. Czy ktoś z Zarządu poinformuje nas o planach i dokonaniach spółki?
Spółka prowadzi stały dialog z rynkiem. Ostatnie informacje dotyczące osiągniętych wyników Spółki jak i jej dokonań zostały opublikowane w dniu 10 listopada 2011 r., razem z raportem okresowym za 3 kw. 2011 r. W tym samym momencie spółka poinformowała o rewizji swoich krótko- i średniookresowych planów rozwoju. Sytuacja spółki, ani też jej plany, nie uległy zmianie od dnia 10 listopada 2011 r., zaś rozmowy z bankami, podjęte jeszcze w trzecim kwartale 2011 r., potwierdzają optymizm Spółki co do szybkiego osiągnięcia odpowiednich porozumień. Spółka planuje publikację raportu rocznego za 2011 r. w pierwszych dniach marca 2012 r., czemu będzie towarzyszył cykl spotkań z prasą i inwestorami, na których to spotkaniach spółka poinformuje o wynikach osiągniętych w 2011 r. oraz planach na 2012 r.  

2011-06-29 Jak sprzedaż części akcji poprzez głównego udziałowca wpłynie na rozwój spółki. Dlaczego główny udziałowiec( Kardan)z powodu swoich kłopotów finansowych pozbywa się właśnie tych udziałów w tej spółce(GTC) czy nie widzi szybkiego tempa zwrotu z tej spółki?albo nie widzi perespektyw dalszego rozwoju GTC ( nie zabija się kury która znosi jajka??) Za odpowiedź z góry dziękuję - pozdrawiam
Kardan jest pasywnym inwestorem finansowym i zmiany jego stanu posiadania akcji GTC nie wpływają w żaden sposób na działalnosc operacyjną firmy. Kłopoty finansowe w przypadku grupy Kardan nie są właściwym określeniem. Natomiast prawdą jest, że Kardan był znacznie zadłużony i w celu zmniejszenia zadłużenia zdecydował się na sprzedaz części najbardziej płynnego składnika swoich aktywów czyli akcji GTC. Kardan pozostaje wciąż największym akcjonariuszem GTC, a dodatkowo zobowiązał się podczas transakcji do nie sprzedawania pozostałych akcji przez kolejne 15 miesięcy. Tak długi termin (standardem rynkowym jest 6 miesięcy) potwierdza wiarę głównego akcjonariusza w perspektywy dalszego rozwoju spółki. Z poważaniem Mariusz Kozłowski Członek Zarządu GTC S.A. 

2010-10-17 Jaki zysk netto na akcję przewidujecie Państwo na koniec 2012 roku (na pewno jakieś kalkulacje prowadzicie, tym bardziej, iż powierzchnia metrażowa się zwiększy i ceny najmu się wg analityków pną się powoli w górę?
Dzień Dobry, Spółka nie podaje do publicznej wiadomości prognoz finansowych. Analitycy biur maklerskich pokrywający GTC sporządzają takie prognozy na podstawie szacunków powierzchni budynków oddawanych przez Spółkę do użytku w kolejnych latach. Z poważaniem Mariusz Kozłowski Dyrektor ds Relacji Inwestorskich GTC  

2010-07-20 Czy zarząd spółki rozważa wypłatę dywidendy w przyszłych latach, jeśli tak to jaki by stanowiła procent z wypracowanego zysku?
Dzień Dobry,Mozliwosc wypłaty dywidendy jest analizowana co roku przez Zarząd firmy, w oparciu o zasoby gotówkowe spółki oraz plany finansowania nowych inwestycji. Na dzien dzisiejszy nie została podjęta żadna decyzja co do dywidendy w przyszłych latach. Z poważaniem. Mariusz Kozłowski. Członek Zarządu. GTC  

2010-07-02 Na kiedy planowane jest dokończenie budowy biurowca Pascal w Krakowie ?
Dzien Dobry, ukonczenie budynku Pascal w Krakowie jest uzaleznione od terminow oddania powierzchni przyszlym najemcom. W tej chwili prowadzone sa negocjacje z potencjalnymi najemcami. Liczymy, ze budynek zostanie oddany do konca 2011 roku, jednak dokladny termin zalezy od podpisania umow najmu z pierwszymi najemcami. Mariusz Kozlowski. Czlonek Zarzadu. GTC  

2010-06-28 Czy spólka planuje budowe kolejnych biurowców Na Służewcu Przemysłowym po zakończeniu Platinium BP ?
Witam, w Platinium BP ukonczylismy trzy budynki, a w planach mamy wybudowanie jeszcze 3 kolejnych biurowcow. Ostatni budynek powinien byc ukonczony w latach 2013-2014. Chcielibysmy kontynuowac budowe budynkow biurowych na Sluzowcu Przemyslowym I wydaje mi sie do czasu zakonczenia realizacji calosci Platinium BP uda nam sie nabyc grunt pod kolejna inwestycje. Z powazaniem Mariusz Kozlowski Czlonek Zarzadu GTC SA 

2009-04-29 Czy w tym roku będzie dywidenda?
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy już się odbyło i podjęło decyzję o nie wypłacaniu dywidendy w tym roku. Mariusz Kozłowski Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich Członek Zarządu Globe Trade Centre S.A.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu