pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-11-08 Czy Zarząd może zdementować pogłoski, że spadający w otchłań kurs nie ma odzwierciedlenia w negatywnych sytuacjach, które się dzieją w Spółce? Akcje już kosztują 0,28 PLN.
(brak odpowiedzi) 

2013-11-17 Z czego wynika w ostatnim kwartale zmiana starty z lat ubiegłych? Nie było to opisane w raporcie kwartalnym.
Zmiana w pozycji straty z lat ubiegłych jest wynikiem zatwierdzenia sprawozdań spółek wchodzących w skład grupy i przeniesienia zysku na kapitał zakładowy. Uwidacznia się wtedy w sprawozdaniu skonsolidowanym strata z lat ubiegłych spółki powiązanej. 

2012-08-30 Czy Spółka ma w planach przenieść się na rynek główny? Jeśli tak, to w jakim okresie?
Spółka nie spełnia obecnie kryterium wymaganej kapitalizacji (12 mln EUR) do przejścia na rynek regulowany GPW w Warszawie. Jednakże w przyszłości nie wyklucza zmiany rynku notowań. 

2011-01-30 Jak przebiega obecnie proces połączenia z Gerda-Hydomat? Zgodnie z treścią RB nr 26/2010 negocjacje mialy sie zakończyć do końca 2010r.
Niestety nie udało się zakończyć negocjacji z wynikiem, który zadowalałby wszystkie strony. 

2010-08-30 Czy spółka ma zamiar wpłynąć na zwiększenie płynności akcji?
Spółka podejmuje kroki, które mają zwiększyć płynność obrotu jej akcjami. Zmieniona została strona internetowa na bardziej przyjazną dla inwestorów. Podjęte zostały także aktywne działania w obszarze Relacji Inwestorskich, które znacząco poprawiły komunikację z inwestorami. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu