pb.pl

Pytania dotyczące spółki HYDROTOR

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-05-16 Co jest powodem tak małych przychodów z produkcji elementów wielkogabarytowych?
W odpowiedzi na nadesłane pytanie o wielkość przychodów związanych z działalnością Wydziału Obróbki Elementów Wielkogabarytowych informujemy co następuje. Centrum Obróbki Elementów Wielkogabarytowych wykonuje usługi związane z obróbką maszynową (obróbką skrawaniem) materiałów powierzonych (dostarczonych) przez Klienta. Z uwagi na ten fakt przychody nie obejmują wartości materiału, który stanowi niejednokrotnie wartość większą niż przychód z tytułu wykonywanej usługi. Biorąc pod uwagę I kwartał bieżącego roku w stosunku do roku ubiegłego, obserwuje się brak wzrostu przychodu. Wynika on z przesunięcia fakturowania wykonanych usług w końcówce miesiąca marca na miesiąc kwiecień. Analizując już analogicznie okres czteromiesięczny (I-IV)odnotowuje się 16,5% wzrost przychodów. Podjęte dodatkowe działania, mające na celu podniesienie efektywności Wydziału, powinny być również widoczne w następnych miesiącach.  

2010-09-01 Zakładając średni (optymistyczny jak na dzisiejsze czasy) zysk netto grupy Hydrotor i zatrudnienie na poziomie 700 osób, daje to średnio 9 tys. zł zysku na zatrudnionego. Czy nie pora zacząć korzystać z agencji pracy tymczasowej i rozpocząć zwolnienia?
Rentowność osiągana w Grupie Kapitałowej jest na poziomie wyższym niż średnia w przemyśle elektromaszynowym. Firmy Grupy produkują w miejscowościach o względnie niskich kosztach płacy. Stąd z analiz opartych na ofertach agencji pracy oraz zleceniu usług na zewnątrz wynika, że zastosowanie outsorcingu zatrudnienia dałoby tylko efekt statystyczny w postaci podwyższenia zysku na jednego zatrudnionego, jednak koszty usług przekroczyłyby oszczędności uzyskane na kosztach płac z pochodnymi. Stąd ogólny wynik finansowy byłby niższy niż osiągany w tych samych warunkach na dzisiaj. Stąd obecnie przedsiębiorstwo stosuje elastyczne formy zatrudnienia, co nie wyklucza, że w przyszłości przy wzroście kosztów pracy, nie będziemy korzystali z usług agencji pracy tymczasowej. 

2010-07-15 Ile wynoszą (proszę podać przynajmniej orientacyjnie) kapitały własne Wizmoru i jaka jest jego rentowność operacyjna z ostatniego okresu?
Kapitały własne WZM Wizamor wynoszą 1.475 tys. zł. Rentowność operacyjna w II kwartale 2010 r. wynosiła -1,46% z tendencja poprawy z miesiąca na miesiąc. 

2010-04-13 Zbiorniki ciśnieniowe. Na Zachodzie kosztują dużo więcej niż w Polsce i idą dosłownie jak ciepłe bułeczki. Czy przy tym potencjale Hydrotor rozważał kiedyś ropoczecie ich produkcji? Z poważaniem, akcjonariusz.
Podstawowe technologie wykorzystywane w produkcji wyrobów Hydrotor S.A. związane są z precyzyjną obróbką wiórową metali. Uruchomienie produkcji zbiorników ciśnieniowych wymaga wprowadzenia nowych technologii (spawanie, malowanie). Zbiorniki ciśnieniowe to także zbiorniki stosowane np. w akumulatorach hydraulicznych. Jeżeli miałby Pan/Pani bliższe informacje, bylibyśmy wdzieczni za ich przesłanie. Jesteśmy otwarci na nowe technologie i nie wykluczamy powiększenia naszej oferty, w tym także o nowe produkty wymagające powiększenia parku produkcyjnego czy zmiany technologii. 

2010-02-08 Czy i co robi spółka celem restrukturyzacji zadłużenia - tj. odwrócenia jego struktury w kierunku zadłużenia długoterminowego? Czy nie byłoby korzystnym wyemitować np. kilkuletnie obligacje zamienne na 8-9%, kierując tę ofertę do dotychczasowych akcjonariuszy? Spółka przecież jest rentowna.
Hydrotor S.A. jest obecnie bardzo nisko zadłużony i to tylko zobowiązaniami wynikającymi z bieżących operacyjnych płatności. Stąd obecnie nie ma potrzeby a nawet możliwości restrukturyzacji zadłużenia. Emisja obligacji może być rozważana w przypadku dojścia do skutku realizacji dużego projektu inwestycyjnego.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu