pb.pl

Pytania dotyczące spółki HYDROTOR

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-05-16 Co jest powodem tak małych przychodów z produkcji elementów wielkogabarytowych?
W odpowiedzi na nadesłane pytanie o wielkość przychodów związanych z działalnością Wydziału Obróbki Elementów Wielkogabarytowych informujemy co następuje. Centrum Obróbki Elementów Wielkogabarytowych wykonuje usługi związane z obróbką maszynową (obróbką skrawaniem) materiałów powierzonych (dostarczonych) przez Klienta. Z uwagi na ten fakt przychody nie obejmują wartości materiału, który stanowi niejednokrotnie wartość większą niż przychód z tytułu wykonywanej usługi. Biorąc pod uwagę I kwartał bieżącego roku w stosunku do roku ubiegłego, obserwuje się brak wzrostu przychodu. Wynika on z przesunięcia fakturowania wykonanych usług w końcówce miesiąca marca na miesiąc kwiecień. Analizując już analogicznie okres czteromiesięczny (I-IV)odnotowuje się 16,5% wzrost przychodów. Podjęte dodatkowe działania, mające na celu podniesienie efektywności Wydziału, powinny być również widoczne w następnych miesiącach.  

2010-09-01 Zakładając średni (optymistyczny jak na dzisiejsze czasy) zysk netto grupy Hydrotor i zatrudnienie na poziomie 700 osób, daje to średnio 9 tys. zł zysku na zatrudnionego. Czy nie pora zacząć korzystać z agencji pracy tymczasowej i rozpocząć zwolnienia?
Rentowność osiągana w Grupie Kapitałowej jest na poziomie wyższym niż średnia w przemyśle elektromaszynowym. Firmy Grupy produkują w miejscowościach o względnie niskich kosztach płacy. Stąd z analiz opartych na ofertach agencji pracy oraz zleceniu usług na zewnątrz wynika, że zastosowanie outsorcingu zatrudnienia dałoby tylko efekt statystyczny w postaci podwyższenia zysku na jednego zatrudnionego, jednak koszty usług przekroczyłyby oszczędności uzyskane na kosztach płac z pochodnymi. Stąd ogólny wynik finansowy byłby niższy niż osiągany w tych samych warunkach na dzisiaj. Stąd obecnie przedsiębiorstwo stosuje elastyczne formy zatrudnienia, co nie wyklucza, że w przyszłości przy wzroście kosztów pracy, nie będziemy korzystali z usług agencji pracy tymczasowej. 

2010-07-15 Ile wynoszą (proszę podać przynajmniej orientacyjnie) kapitały własne Wizmoru i jaka jest jego rentowność operacyjna z ostatniego okresu?
Kapitały własne WZM Wizamor wynoszą 1.475 tys. zł. Rentowność operacyjna w II kwartale 2010 r. wynosiła -1,46% z tendencja poprawy z miesiąca na miesiąc. 

2010-04-13 Zbiorniki ciśnieniowe. Na Zachodzie kosztują dużo więcej niż w Polsce i idą dosłownie jak ciepłe bułeczki. Czy przy tym potencjale Hydrotor rozważał kiedyś ropoczecie ich produkcji? Z poważaniem, akcjonariusz.
Podstawowe technologie wykorzystywane w produkcji wyrobów Hydrotor S.A. związane są z precyzyjną obróbką wiórową metali. Uruchomienie produkcji zbiorników ciśnieniowych wymaga wprowadzenia nowych technologii (spawanie, malowanie). Zbiorniki ciśnieniowe to także zbiorniki stosowane np. w akumulatorach hydraulicznych. Jeżeli miałby Pan/Pani bliższe informacje, bylibyśmy wdzieczni za ich przesłanie. Jesteśmy otwarci na nowe technologie i nie wykluczamy powiększenia naszej oferty, w tym także o nowe produkty wymagające powiększenia parku produkcyjnego czy zmiany technologii. 

2010-02-08 Czy i co robi spółka celem restrukturyzacji zadłużenia - tj. odwrócenia jego struktury w kierunku zadłużenia długoterminowego? Czy nie byłoby korzystnym wyemitować np. kilkuletnie obligacje zamienne na 8-9%, kierując tę ofertę do dotychczasowych akcjonariuszy? Spółka przecież jest rentowna.
Hydrotor S.A. jest obecnie bardzo nisko zadłużony i to tylko zobowiązaniami wynikającymi z bieżących operacyjnych płatności. Stąd obecnie nie ma potrzeby a nawet możliwości restrukturyzacji zadłużenia. Emisja obligacji może być rozważana w przypadku dojścia do skutku realizacji dużego projektu inwestycyjnego.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu