pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-04-02 Co z akcjami Hydrobudowy, które mam jeszcze na rachunku?
(brak odpowiedzi) 

2012-08-22 Czy spółka podejmuje jakiekolwiek działania w celu kontynuowania działalności, pozyskiwania nowy kontraktów i generowania dochodów?
(brak odpowiedzi) 

2012-08-10 Czy spółka zwróciła się już o przejęcie wypłaty wynagrodzeń przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?
(brak odpowiedzi) 

2012-05-08 Dlaczego Hydrobudowa nie złożyła oferty na budowę stadionu Widzewa Łódź?
To decyzja biznesowa, podjęta – jak w każdym postępowaniu – po analizie warunków przetargowych i czynników ryzyka. Proszę zwrócić uwagę, że stadion w Łodzi ma być wybudowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a partner prywatny będzie odpowiadać nie tylko za zaprojektowanie i wybudowanie obiektu, lecz także za sfinansowanie inwestycji. W zamian będzie mógł czerpać korzyści z przyszłej eksploatacji stadionu, tj. np. przez X lat pobierać opłaty od użytkowników, przy czym wysokość potencjalnych przyszłych wpływów w żaden sposób nie jest gwarantowana. Krzysztof Woch, HBP 

2011-08-31 Jak zarząd postrzega wizerunek firmy na GPW, która ma obrany tylko jeden kierunek od debiutu? Czy w dalszym ciągu będziecie zapewniać, że wszystko jest w porządku a wiceprezesi, którzy posiadają spore pakiety akcji HB rezygnują bez przyczyny? Należałoby się wyjaśnienie dla drobnych akcjonariuszy, którzy tak jak ja zaufali tej firmie i dali się wpuścić w maliny. Straty poniesione na tej firmie są już nie do odrobienia w tym stuleciu. Była hossa - akcje spadały , bessa - akcje spadają , inne firmy odbijają - HB nie.
Witam. Niemal jednocześnie z publikacją raportu bieżącego o złożeniu rezygnacji przez wiceprezesa zarządu Pana Edwarda Kasprzaka z dniem 31 sierpnia, na stronie internetowej spółki zamieściliśmy wyjaśnienie w tej sprawie. Rezygnacja ta ma związek z projektem outsourcingu zespołu ponad 200 pracowników z oddziału Śląsk w Mikołowie, których przejmie spółka Miko-Tech. Pan Edward Kasprzak podjął się przeprowadzenia tej operacji, stając na czele Miko-Techu. Outsourcing części działalności przyczyni się do obniżki kosztów stałych Hydrobudowy Polska. Krzysztof Woch, rzecznik HBP  

2011-06-18 "...na przestrzeni maja, na początku czerwca mamy do podpisania umowy na 978,7 mln zł brutto" – powiedział prezes HBP Jerzy Ciechanowski na prezentacji wyników grupy PBG 13 maja br. Obecnie mamy 2 połowę czerwca i żadnych informacji o nowych umowach. Proszę o komentarz.
Witam Prezes wymienił wówczas przetargi, w których konsorcja z udziałem Hydrobudowy Polska złożyły oferty z pierwszą ceną. Obecnie czekamy na dokończenie procedur przetargowych, a następnie na zaproszenie do podpisania umów. Nie mamy natomiast wpływu na tempo rozstrzygania przetargów ani rozpatrywania ewentualnych odwołań. Największym projektem spośród wymienionych jest przetarg na budowę IV odcinka Trasy Słowackiego w Gdańsku, w tym tunelu pod Martwą Wisłą (zamawiającym są Gdańskie Inwestycje Komunalne - www.gik.gda.pl). Wartość oferty złożonej przez HBP wspólnie z OHL, Aprivią, PBG i PRG Metro to 720 mln zł netto. Pozdrawiam Krzysztof Woch, rzecznik HBP  

2011-04-28 Ile HBP zamierza zarobić (szacunkowo) na wygranym przetargu dot. budowy tunelu przez Martwą Wisłę? Pozdrawiam.
Witam. Kontrakt na budowę tunelu pod Martwą Wisłą nie jest jeszcze w naszym portfelu zamówień, przetarg nie został jeszcze nawet rozstrzygnięty (konsorcjum z udziałem HBP złożyło ofertę z pierwszą ceną, ale czekamy na formalny wybór najkorzystniejszej oferty), w związku z czym jest zdecydowanie za wcześnie, aby mówić o oczekiwaniach dotyczących spodziewanych zysków z tego projektu. Krzysztof Woch, rzecznik HBP  

2011-04-20 Dlaczego wiceprezes zrezygnował?
Witam, Uprzejmie informuję, iż Wiceprezes Zarządu Pan Szymon Tamborski w przekazanym do Spółki oświadczeniu nie wskazał powodów swojej rezygnacji. Pozdrawiam Bartosz Basa - Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich 

2011-04-16 Szanowny Panie Prezesie Ciechanowski, Prezes Wojciechowski i wiceprezes Szkudlarczyk na konferencji prasowej , mówili takie okragłe rzeczy na temat finalizacji transakcji z OHL. Prosze okreslić jasno, kiedy akcjonariusze usłysza cos konkretnego dla pokrzepienia swoich skołatanych umysłów. Bo na runku spekuła robi co chce, ofe tez nie zabiera się do podtrzymania ceny, wychodzi na to , że i Panu zalezy na doprowadzeniu jednostkowej ceny akcji HBP do 0,10 zł, czy to prawda, że HBP i PBG sa zainteresowane skrajnym niedowartościowanie ceny akcji ???> proszę o konstruktywna odpowiedź. Twardy akcjonariusz.
Szanowny Akcjonariuszu. Szefowie PBG – Prezes Wiśniewski i Wiceprezes Szkudlarczyk – podczas wspomnianej konferencji z inwestorami i dziennikarzami jasno wyjaśnili, z jakich powodów transakcja z OHL została przesunięta na III kwartał tego roku (chodzi m.in. o możliwość rozszerzenia transakcji o dwie dodatkowe spółki z Grupy PBG: Metorex i KWG). Przedstawiciele PBG ponadto na bieżąco informowali o postępach rozmów z OHL w zakresie nienaruszającym klauzul poufności. Bez komentarza pozostawię natomiast domysły, jakoby spadek kursu HBP był w interesie PBG lub Hydrobudowy Polska, gdyż teza ta jest po prostu absurdalna. Krzysztof Woch, rzecznik HBP  

2011-04-16 Na jakie zyski HBP mogą liczyć akcjonariusze w 2011 roku?
Witam, Zarząd Hydrobudowy Polska nie publikował prognoz wyników finansowych na 2011 rok, w związku z czym musimy pozostawić to pytanie bez konkretnej odpowiedzi. Krzysztof Woch, rzecznik HBP  

2011-04-08 Czy spółka bierze udział w przetargach poza granicami kraju? Jeśli tak to na jaką kwotę i w jakich segmentach? I dlaczego coraz większą część w przychodach spółki stanowi segment drogi skoro spółka rozpoznaje je z zerową marżą czyli buduje po kosztach.
Witam. Hydrobudowa Polska obecnie nie bierze bezpośredniego udziału w przetargach zagranicznych. Spółka jest natomiast pośrednio zaangażowana w kilku postępowaniach przetargowych w Rumunii w segmencie budownictwa drogowego. Uczestniczyła m.in. w przygotowaniu czekających obecnie na rozstrzygnięcie ofert, złożonych przez konsorcja, których liderem jest Aprivia (siostrzana spółka z GK PBG) o łącznej wartości około 1 mld zł. Chodzi o budowę dwóch odcinków autostrady w ramach Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr IV. W przypadku wygrania przetargu/ów przez Aprivię, HBP będzie rozmawiać o zakresie robót, które mogłaby realizować przy tej inwestycji. Przy okazji nadmienię, że w przetargach na sąsiednie odcinki wspomnianej autostrady uczestniczy grupa OHL. Konserwatywny sposób rozpoznawania przychodów przez Hydrobudowę Polska z kontraktów drogowych, czyli z tzw. zerową marżą, oznacza, że „wkład” umów drogowych do wyniku finansowego spółki jest obecnie niewielki, natomiast rozpoznane przychody odzwierciedlają wartość zrealizowanych robót, stąd ich rosnący udział w przychodach ogółem. Pozdrawiam Krzysztof Woch, rzecznik HBP  

2011-04-02 W dniu 2011-03-23 Premier Tusk powiedział, że do 2014 roku powstanie w Polsce 1000 km gazociągów przesyłowych. Czy HBP będzie brała udział w przetargach na wykonanie tych instalacji?
Witam. Zarząd Hydrobudowy Polska rozważy każdą możliwość dywersyfikacji źródeł przychodów w przypadku zmniejszenia się podaży zleceń w podstawowych segmentach działalności grupy. Z uwagi na znikome doświadczenie i referencje HBP w wykonawstwie gazociągów, udział spółki w roli generalnego wykonawcy tego typu instalacji jest z natury rzeczy mocno ograniczony, co oczywiście nie wyklucza uczestnictwa HBP w realizacji takich przedsięwzięć na przykład jako podwykonawca części prac lub w układach konsorcjalnych. Krzysztof Woch, rzecznik HBP  

2011-03-31 Jestem drobnym akcjonariuszem. Chciałbym dowiedzieć się, co się dzieje z ceną akcji spółki? Od jakiegoś czasu cena cały czas spada tak jakby miała za chwilę ogłosić bankructwo. W komunikatach spółka wygląda nie najgorzej a cena akcji wciąż leci w dół. Kiedy spółka podzieli się zyskiem z akcjonariuszami? Może to spowodowałoby, że cena akcji powoli zacznie rosnąć.
Witam. Przypomnę, że zarząd nie ma jakiegokolwiek bezpośredniego wpływu na wycenę spółki na GPW, spółka nie handluje bowiem swoimi akcjami, ani nie ma wiedzy o tym, kto stoi po stronie popytu i podaży. Nie oznacza to zarazem, że spadek notowań jest przyjmowany z obojętnością. Osiągnięty w 2010 roku skokowy wzrost dodatnich przepływów z działalności operacyjnej oraz znacznie wypełniony portfel zleceń potwierdzają stabilną sytuację finansową GK HBP, a planowane wejście do akcjonariatu Hydrobudowy Polska czołowej firmy budowlanej z Hiszpanii, aktywnej w 27 krajach świata, dodatkowo wzmocni naszą pozycję i świadczy o pozytywnej ocenie potencjału spółki i perspektyw rynku, na którym działamy. Mimo spadku rentowności zanotowanego w minionym roku trudno zatem znaleźć uzasadnienie dla głębokiej przeceny akcji HBP (głębszej niż innych firm z branży) oraz rosnącej różnicy między ceną, jaką za akcje Hydrobudowy Polska ma zapłacić OHL, a ich aktualnym kursem na GPW. Odpowiadając na pytanie dotyczące ewentualnej wypłaty dywidendy, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zarząd Hydrobudowy Polska będzie rekomendować, aby zysk za 2010 rok pozostał w spółce. Decyzję w tym zakresie podejmą natomiast akcjonariusze. Krzysztof Woch, rzecznik HBP  

2011-03-28 Dlaczego nikt z władz spółki nie reaguje na spdające od zawsze ceny akcji? Należałoby się to osobom, które zaufały tej spółce i straciły. Widzę, że jast naprawdę znikome zainteresowanie akcjami HB - wszyscy boją się ciągłych spadków. Czy jest to na rękę władzom spólki, czy może chodzi o oskubanie akcjonariuszy? Przydałoby się wystąpienie w mediach bądź wywiad dla prasy, tak jak to robią przedstawicele innych spółek w celu zainteresowania inwestorów. O spółce HB jest naprawdę cicho, brak jakichkolwiek rekomandacji, opinii , wypowiedzi. Proszę nie zapominać o swoich akcjonariuszach. (jak tak dalej pójdzie to akcje HB będą po 0,1zł.)
Witam. Zarząd informuje o ważnych wydarzeniach zarówno poprzez publikację informacji prasowych (można się z nimi zapoznać między innymi na stronie internetowej Hydrobudowy Polska w zakładce „Centrum prasowe”), udzielanie odpowiedzi na zapytania dziennikarzy, analityków oraz inwestorów, jak i w sposób przewidziany odpowiednimi przepisami. Naszym zamiarem jest jak najlepsza komunikacja z rynkiem. Krzysztof Woch, rzecznik HBP  

2011-03-10 Jaki jest obecny portfel zamówień HBP i w ilu przetargach startuje obecnie HBP i na jakie marże może liczyć? Jakich wyników za IV kwartał mogą spodziewać się akcjonariusze in plus czy in minus i na jakie zyski możemy liczyć po połączeniu HBP z HB9?
Witam. Wartość portfela zamówień GK HBP na początku br. wynosiła około 2,4 mld zł netto, z czego około 1,4 mld zł to wartość robót przypadających na 2011 rok. Wg stanu na 1 stycznia, spółka uczestniczyła lub przygotowywała się do udziału w kilkudziesięciu przetargach, a łączna wartość ofert na etapie prekwalifikacji oraz w przygotowaniu sięgała 14 mld zł. Założeniem przy kalkulowaniu ofert jest osiągnięcie średniej marży zbliżonej do poziomów notowanych w poprzednich latach (czyli około 10% brutto), natomiast realne do osiągnięcia rentowności będą zależeć od wielu czynników, m.in. od wielkości i złożoności inwestycji oraz liczby firm lub konsorcjów ubiegających się o dane zamówienie. Wyniki za IV kwartał 2010 roku prezentują się gorzej zarówno w porównaniu z tym samym okresem 2009 roku, jak i wcześniejszym kwartałem ubiegłego roku. Przy czym rozpoznane przychody odzwierciedlają rzeczowe zaawansowanie robót, na które istotny negatywny wpływ miał atak zimy już pod koniec listopada. Sprzedaż fakturowa była natomiast wyższa od wykazanej w rachunku wyników, co potwierdza znaczny spadek należności z tytuł umów o usługę budowlaną oraz istotne dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Spadek rentowności to natomiast efekt konieczności zweryfikowania budżetów kluczowych kontraktów oraz bardzo konserwatywnego (tj. z zerową marżą) rozpoznawania przychodów z umów autostradowych na obecnym etapie ich realizacji. Sam fakt połączenia HBP z HB9 będzie neutralny dla wyniku finansowego Hydrobudowy Polska, natomiast oszczędności wynikające z fuzji mogą docelowo sięgnąć od kilku do przeszło 20 mln zł rocznie. Przepraszam za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi. Chcieliśmy odpowiedzieć na wszystkie pytania, tymczasem charakter niektórych wymagał wstrzymania się z komentarzem do publikacji sprawozdań za 2010 rok. Krzysztof Woch, rzecznik HBP  

2011-02-22 Czy władze spółki niepokoją się patrząc na ciągłe spadki cen akcji? Ja, który włożyłem spore pieniądze w zakup akcji jestem naprawdę załamany. Miałem nadzieję, iż wiażę się z dobrą spółką, a tu brak od jakiegoś czasu żadnych informacji o kontaktach czy zleceniach. Na forach giełdowych przeważaja naprawdę pesymistyczne opinie. Żadna inna spółka na parkiecie nie ma tylko tendencji spadkowej. Czy OHL nie wycofuje się z kupna akcji HB? Czy jest szansa na odbicie?
Witam. Jak niejednokrotnie już to komunikowaliśmy, zarząd co do zasady nie komentuje wahań notowań akcji spółki na GPW. Nie oznacza to zarazem, że spadki są przyjmowane z obojętnością. Przypomnę, że akcjonariuszami Hydrobudowy Polska są także niektórzy członkowie zarządu (informację o tym można znaleźć w raportach okresowych) oraz pracownicy grupy. Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na to, że w ostatnich miesiącach znaczącej przeceny doświadczyło wiele spółek z sektora budowlanego notowanych na warszawskiej giełdzie, co niewątpliwie ma związek z gorszymi perspektywami dla branży kreślonymi przez większość analityków. Brak w ostatnim czasie komunikatów o nowych znaczących kontraktach wynika natomiast z terminów rozstrzygania poszczególnych przetargów i przyjętej polityki informacyjnej, zgodnie z którą spółka informuje o istotnych umowach po ich zawarciu. Publiczną informacją jest, że konsorcja z Hydrobudową Polska na czele złożyły najlepsze cenowo oferty m.in. w przetargu na jeden z odcinków Trasy Słowackiego w Gdańsku oraz na budowę hali sportowo-widowiskowej w Toruniu i jak tylko umowy te zostaną podpisane, poinformujemy o tym inwestorów. Ponadto HBP prowadzi ofertowanie w szeregu kolejnych przetargów z zakresu budownictwa specjalistycznego, ogólnego oraz szeroko rozumianej infrastruktury. Wg naszej wiedzy, OHL absolutnie nie wycofuje się z porozumienia zawartego z PBG, dotyczącego zakupu akcji HBP. Obecnie strony prowadzą negocjacje precyzujące zapisy ostatecznej umowy. Krzysztof Woch, rzecznik HBP  

2011-02-09 Kurs akcji notuje w ostatnim czasie wieloletnie minima co bardzo kontrastuje z hossą na GPW trwającą już od 2 lat. Jakie kroki planuje podjąć zarząd w celu przyciągnięcia potencjalnych inwestorów / zainteresowania ich walorami spółki? Czy zarząd w obliczu rażąco niskiej wyceny spółki (na tle branży i nie tylko) rozważa możliwość buybacku lub dywidendy?
Witam. Zarząd Hydrobudowy Polska co do zasady nie komentuje bieżących notowań akcji spółki, gdyż są one wypadkową popytu i podaży, a spółka nie stoi ani po stronie popytowej ani podażowej. Niemniej jednak przyczyn spadku kursu można szukać na przykład w ocenie perspektyw dla branży prezentowanej w ostatnich miesiącach przez analityków (zdecydowana większość zgodnie zaleca niedoważanie akcji spółek budowlanych), czy też w konkretnych rekomendacjach dotyczących Hydrobudowy Polska (np. wydane w styczniu przez DM Banku Handlowego zalecenie „sprzedaj” z ceną docelową 2,35 zł). Odnosząc się do sugerowanych przez autora pytań działań (buy back lub zapowiedź dywidendy), w naszej ocenie mogłyby one przynieść co najwyżej doraźny efekt, a celem zarządu jest długofalowe budowanie wartości spółki. Ponadto skup akcji własnych, przy obecnym skoncentrowanym akcjonariacie Hydrobudowy Polska, mógłby dodatkowo ograniczyć płynność akcji spółki na GPW. Decyzja o wypłacie dywidendy będzie oczywiście należeć do akcjonariuszy. Gdyby natomiast dziś zarząd miał wydać rekomendację co do podziału zysku za 2010 rok, to biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie na kapitał obrotowy przy realizacji kontraktów infrastrukturalnych, prawdopodobnie zaleciłby pozostawienie zarobku w spółce. Krzysztof Woch, rzecznik HBP  

2011-02-04 Jakie są szanse wygrania przez HBP przetargów na budowę stadionów w Katarze i kiedy można się spodziewać komunikatów w tej sprawie?
Fakt, że Hydrobudowa Polska i PBG nie zabiegały same o udział w budowie stadionów w Katarze, lecz to strona katarska zgłosiła się do nas z propozycją ewentualnej współpracy przy tych projektach, świadczy o tym, że wysoko ceni nasze doświadczenie i dokonania związane z budową stadionów na Euro 2012 w Polsce oraz widzi nas w roli potencjalnych wykonawców obiektów na mundial w 2022 roku. Możemy zatem oceniać szanse naszego udziału w tych przedsięwzięciach jako realne (i zapewne większe niż innych firm z Polski czy regionu). Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z obecności na katarskim rynku budowlanym zarówno międzynarodowych gigantów, jak i silnych wykonawców rodzimych. Część z nich z pewnością także będzie zabiegać o realizację niezwykle prestiżowych projektów na mistrzostwa świata w piłce nożnej. Dlatego też intencją wizyt przedstawicieli PBG i Hydrobudowy Polska w Katarze jest również nawiązanie kontaktów z takimi firmami. Nadmienię przy okazji, że na rynku katarskim aktywny jest już między innymi przyszły partner strategiczny, a już teraz partner biznesowy Hydrobudowy Polska, czyli OHL (stoi na czele konsorcjum, które buduje szpital Sidra Medical and Research Center w Doha). Odpowiadając na pytanie dotyczące terminów, należy wziąć pod uwagę, że mimo determinacji i bardzo zaawansowanych przygotowań Kataru do organizacji mistrzostw świata w 2022 roku, perspektywa czasowa wydaje się na tyle odległa, że rozstrzygnięcia dotyczące wyłonienia wykonawców poszczególnych stadionów nie muszą zapaść w najbliższych miesiącach czy nawet w tym roku. Jeśli natomiast wcześniej nastąpią zdarzenia, które znacząco przybliżą wejście HBP na rynek budowlany w Katarze, oczywiście poinformujemy o tym inwestorów. Krzysztof Woch, rzecznik prasowy HBP 

2010-11-09 Na jakim etapie jest przegląd HBP prze hiszpańskiego inwestora, czy transakcja dojdzie do finalizacji, jeżeli tak to kiedy?
Pytanie o prawdopodobieństwo dojścia wspomnianej transakcji do skutku należy raczej skierować do stron owej transakcji, czyli Spółki PBG – obecnego większościowego akcjonariusza Hydrobudowy Polska, lub OHL – potencjalnego inwestora. Z naszej strony możemy natomiast potwierdzić, że obecnie trwa due diligence w spółce, które powinno zakończyć się na początku przyszłego roku. W pierwszych miesiącach 2011 roku można zatem spodziewać się rozstrzygnięć w omawianej sprawie 

2010-10-21 Do tej spory spółka nie wypłacała dywidendy. Czy spółka zamierza wypłacić w roku 2011 dywidendę?
Decyzja o podziale zysku należy oczywiście do akcjonariuszy, a zarząd wydaje jedynie rekomendację co do wypłaty dywidendy, biorąc pod uwagę m.in. bieżące i przyszłe potrzeby finansowe spółki. Gdyby taka rekomendacja miała być wydana dzisiaj, zarząd prawdopodobnie zalecałby zatrzymanie całego zysku w spółce m.in. z uwagi na rozpoczęcie realizacji kontraktów drogowych, które są bardzo kapitałochłonne. 

2010-05-06 Pojawiła się kolejna rekomendacja DM IDM w tym roku. Czym tłumaczyć fakt, że mimo b.db wyników spółki za ubiegły rok obniżna jest wycena akcji.
Każdy analityk ma prawo do własnej oceny wyników, jak i perspektyw rozwoju spółki. Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA SA co do zasady nie komentuje więc tez zawartych w analizach niezależnych podmiotów. Proponujemy odszukanie wyjaśnienia w treści przywołanej rekomendacji lub skierowanie pytania bezpośrednio do jej autora.  

2010-03-25 Czy spolka moze sie odniesc do aktualnej wyceny rynkowej, czy sa jakies przeslanki,ktore powoduja,ze kurs akcji utrzymuje sie na niskim poziomie pomimo tego, ze Grupa Hydrobudowa Polska wypracowała w 2009 roku niemal 98 mln zysku netto, wypełniając tym samym prognozy finansowe, a nawet je przekraczajc.
Spółka nie komentuje aktualnej wyceny rynkowej.  

2010-03-25 Z raportu dot. wyników finansowych za ubiegły rok oraz infa. o portfelu zamówień na rb. można wywnioskować, że spółka ma się dobrze. Wycena akcji na giełdzie jednak temu zaprzecza. Można odnieść wrażenie, że pewna grupa inwestorów posiada nieznaną ogółowi wiedzę, która ma wpływ na kształtowanie się kursu akcji. Co znaczy np.zawieranie kilkanaście lub kilkadziesiąt razy w ciągu sesji transakcji 22szt. akcji? Z poważaniem- jeszcze akcjonariuszka
Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Spółki nie posiada wiedzy o stronach transakcji na akcjach HBP ani o przesłankach decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez inwestorów giełdowych. Tak więc trudno jest nam się odnieść do opisanych przez Panią transakcji jaki i do wahań kursu naszej Spółki.  

2009-11-17 Czy spółka może się odnieść do aktualnej wyceny rynkowej i domniemywanego celowego zaniżania kursu przez spółkę macierzystą PBG przed planowanym wezwaniem na akcje HBP (w związku z zapowiadaną zmianą przepisów regulujących wezwania na akcje)
Odnosząc się do aktualnej wyceny rynkowej, pragniemy poinformować, że Spółka nie widzi racjonalnych podstaw do tak znaczącego spadku kursu akcji w ostatnich tygodniach. Osiągane przez grupę kapitałową wyniki, podtrzymane przez zarząd prognozy finansowe na 2009 rok, wypełniony portfel zleceń (wartość na koniec III kwartału: 2,6 mld zł), jak i stabilna, mocna pozycja rynkowa stoją w opozycji do tendencji spadkowej kursu akcji. Zwracamy uwagę, że zarząd nie posiada informacji o podmiotach handlujących akcjami Spółki, z wyjątkiem sytuacji, w których dochodzi do przekroczenia określonych w ustawie progów, które obligują akcjonariuszy do poinformowania o tym fakcie. W ostatnich miesiącach żaden ze znaczących akcjonariuszy nie informował natomiast Spółki o zmniejszeniu zaangażowania. Ponadto, według naszej najlepszej wiedzy, po stronie podażowej na pewno nie znajduje się nasz wiodący akcjonariusz, czyli PBG, które dysponuje niezmiennie pakietem 61,61 proc. akcji.  

2009-08-21 W ilu procentach jest obecnie zapełniony portfel zamówień Hydrobudowy? Jaki procent możliwości firmy jest wykorzystywany?
Na dzień 30 czerwca 2009 roku portfel zamówień całej Grupy HBP wynosił ponad 3 mld PLN. W ubiegłym oraz w bieżącym roku udało się nam pozyskać kilka istotnych projektów o znaczącej wartości jednostkowej, głównie są to projekty związane z EURO 2012 ( stadiony w Warszawie, w Gdańsku oraz w Poznaniu) oraz ochroną środowiska. Obecny portfel zamówień zabezpiecza przychody w okresie 2 letnim. Staramy się o kolejne znaczące kontrakty, gdyż w całej Grupie HBP mamy jeszcze wolne zasoby/moce do wykorzystania. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu