pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-01-30 Za dwa miesiące GPW przeprowadzi weryfikację spółek groszowych według nowych zasad. Od tego momentu firmy, których średni kurs akcji w mijającym kwartale był niższy niż 0,50 zł, będzie umieszczać na liście alertów. Czy Zarząd Spółki podchodzi do propozycji GPW poważnie i prowadzi obecnie jakiekolwiek działania w celu eliminacji problemu groszowej wyceny?
(brak odpowiedzi) 

2011-07-04 Spolka znowu schowala glowe w piasek,mial byc inwestor,prezes Kopec na lamach PB zapewnial ,ze takowy bedzie i co?
(brak odpowiedzi) 

2011-03-17 Czy spolka moze przyblizyc drobnym inwestorom potencjalnych inwestorow branzowych lub finansowych z ktorymi tocza sie rozmowy? Drobni sa od dawna "mamieni" a to nieruchomoscia, a to inwestorami a kurs spada!
(brak odpowiedzi) 

2010-12-14 Po dokonanym resplicie kurs spółki bez żadnych powodów zaliczył 25-procentowy spadek. Dlaczego nikt z zarządu nie zajął stanowiska w sprawie tej masakry na kursie?
(brak odpowiedzi) 

2010-11-06 Proszę o wyjaśnienie zasadności splitu jaki dokonany został na akcjach spółki w grudniu oraz przybliżenia akcjonariuszom dokonania scalenia akcji dokładnie w rok po splicie. Komu był potrzebny split, który całkowicie sparaliżował handel akcjami spółki i spowodował sporą nieufność do działań zarządu.
Jarosław Kopeć, wiceprezes Hurtimeksu Uzasadnienie splitu akcji Głównym powodem dokonania splitu akcji było zwiększenie płynności akcji, prowadzące do większych obrotów i liczniejszych transakcji na akacjach spółki. Celem zarządu było także dążenie do zwiększenia tzw. free float i poszerzenia liczby akcjonariuszy Spółki poprzez zmniejszenie ceny nominalnej akcji czyniąc je bardziej przystępnymi i atrakcyjnymi dla nabywców. Zarząd chce zwrócić uwagę, że w pierwszym okresie te cele zostały osiągnięte, obserwując znaczny wzrost liczby transakcji, ich wolumenu oraz wartości. Uzasadnienie scalenia akcji Podobnie jak w przypadku splitu głównym powodem było zwiększenie płynności akcji spółki, dla których zmiana ceny przed scaleniem o najmniejszą dopuszczalną wartość tj. 0,01 zł (słownie: jeden grosz) odzwierciedlała zmianę kursu od 16 proc. do 20 proc. Z tego powodu w opinii zarządu akcje mogły być narażone na zwiększone dodatkowe ryzyko mierzone kategorią ich płynności. Inwestorzy mogli coraz rzadziej akceptować kilkunastoprocentową barierę zmiany kursu akcji Spółki w obrębie minimalnego przedziału cenowego. W konsekwencji powstało uzasadnione ryzyko, że coraz rzadziej może dochodzić do transakcji kupna i sprzedaży, a w efekcie zmniejszenia obrotów akcjami spółki i wzrostu właśnie ryzyka płynności. Cel zwiększenia płynności transakcji, poprzez dokonanie splitu nie został osiągnięty. Spadek kursu akcji spowodował, że dopuszczalna minimalna zmiana ceny akcji wynosiła ok. 20 proc. więc transakcje zaczęły mieć charakter wybitnie spekulacyjny i dochodziło do nich coraz rzadziej. Jednocześnie Spółki tego typu zaczęły być negatywnie postrzegane przez cały rynek, co wpływało na pogorszenie wizerunku i wiarygodności spółki. Scalenie było także zadośćuczynieniem wymaganiom stawianym przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych, który negatywnie ocenia funkcjonowanie tzw. „spółek groszowych”. W takiej sytuacji zarząd zdecydował się na podjęcie kroków prowadzących do scalenia akcji w celu uniknięcia dalszych negatywnych skutków zaliczania Spółki przez rynek do grupy „spółek groszowych”.  

2010-10-03 Czy będzie resplit akcji i kiedy, bo chodzą takie pogłoski? Co ze sprzedażą nieruchomości i jakie plany na przyszłość?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu