pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/5   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2018-02-27 CZy to już koniec działalności spółki ? Co oznacza rezygnacja członka zarządu ?
W dniu 6 lutego b.r. wobec bardzo trudnej sytuacji finansowej i wyczerpania możliwości szybkiego, pozytywnego zakończenia prowadzonych rozmów inwestycyjnych, zarząd Spółki złożył wniosek o upadłość. W tej chwili wniosek jest rozpatrywany przez sąd i od decyzji sądu zależy jaka dalsza procedura zostanie przyjęta. Wolą i intencją zarządu jest możliwie jak największe wykorzystanie aktywów spółki, w tym przede wszystkim, wypracowanych wartości niematerialnych i prawnych, w celu zaspokojenia wierzycieli spółki, jak i takiej restrukturyzacji która pozwoliłaby na kontynuowanie działalności. Odnosząc się do drugiej części pytania informujemy, że nikt spośród zarządu Spółki nie złożył rezygnacji. Choć funkcje te od bardzo długiego czasu wykonujemy bez jakiegokolwiek wynagrodzenia uznajemy, że dopóki możemy wspomóc wyżej wspomniane procesy, pozostaniemy na stanowiskach. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku powołania do spółki syndyka, rola członków zarządu zostanie ograniczona do czynności zwykłego zarządu na rzecz syndyka. Dodatkowo w gestii syndyka pozostanie również skład zarządu spółki.  

2016-11-16 Po raporcie za 3 kwartał nadal nie widać poprawy w działalności Spółki. Czy można spodziewać się lepszej końcówki roku? Jak Spółka zapatruje się na 2018 rok? Jakie widzi dla siebie perspektywy? Ciekawi mnie jakimi kanałami Spółka poszukuje nowych zleceń? Jasne jest, że technologia VR/AR będzie się rozwijać i w obecnej postaci szybko może ewoluować w nowe jeszcze lepsze rozwiązania. Czy zespół i3d monitoruje lub pracuje nad nowymi rozwiązaniami w technologii VR/AR? Czy Zarząd zamierza zrobić coś w kierunku wizerunku Spółki na Giełdzie? Spółka wydaje się być zapomniana, do tego niska kapitalizacja wcale nie musi być wizytówką firmy. Czy Spółka monitoruje działania Animatora Rynku?
Dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością i listę pytań. Wyczerpującej odpowiedzi na tak rozbudowane pytania nie sposób udzielić w formule przyjętej w ramach Akcji Inwestor. W związku z czym oprócz poniższych silą rzeczy skrótowych odpowiedzi postaramy się szerzej omówić poruszane sprawy w kolejnym raporcie okresowym. Oczekujemy poprawy wyników w czwartym kwartale w porównaniu z poprzednimi kwartałami tego roku. Tym niemniej planów spółki w zakresie przychodów na ten rok nie uda się zrealizować. Powodem są m.in. przedłużające się procedury zakończenia poszczególnych etapów w obecnie realizowanych projektach oraz przesunięcia w czasie decyzji inwestycyjnych naszych klientów. Na podstawie budowanego obecnie portfolio zamówień, prowadzonych negocjacji sprzedażowych oraz obserwowanych trendów na rynku przewidujemy, że przyszły rok będzie dla nas znacząco lepszy. Wobec obserwowanego przez nas pewnego spowolnienia w inwestycjach na rynku krajowym w minionych miesiącach podejmowaliśmy intensywne rozmowy w celu pozyskania klientów zagranicznych. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli się pochwalić pozytywnymi efektami tych działań. Przez cały okres swej działalności podejmowaliśmy liczne inicjatywy w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów i unikalnych na skalę światową rozwiązań. Dzięki temu możemy się pochwalić nie tylko wiedzą w zakresie wykorzystywania dostępnych w technologiach VR/AR najnowszych na świecie narzędzi ale również gotowymi własnymi rozwiązaniami i produktami. Ich komercjalizacja i globalizacja jet w tej chwili naszym najwyższym priorytetem w zakresie sprzedaży. W ostatnim czasie podejmowaliśmy liczne dzialania pokazujące nasze dokonania, promujące spółkę i budujące jej wizerunek. W tym roku opublikowaliśmy nową stronę internetową, nowy profil na FB i Twiterze, aktywnie wykorzystujemy kanał YT. Uczestniczyliśmy w licznych konferencjach i targach. Więcej na ten temat pisaliśmy w dwóch ostatnich raportach okresowych.  

2016-09-29 Jakie Spółka ma plany odnośnie VR/AR w najbliższym czasie? Kiedy inwestorzy będą mogli poznać jakieś nowe umowy albo projekty Spółki zapowiadane w raportach kwartalnych? Spółka od wielu lat pracuje w tej branży, czy jest to przewaga i czy można ją wykorzystać względem szybkiego rozwoju rynku, który ostatnio następuje?
Plany spółki i3D odnośnie najbliższych realizacji staramy się na bieżąco publikować w specjalistycznych raportach i prasie branżowej. Formuła Akcji Inwestor nie pozwala nam bowiem zwykle na publikację tego typu komunikatów. Z pewnością najbardziej aktualnym źródłem informacji o naszych bieżących działaniach jest nasza strona internetowa www.i3d.pl oraz fan page na Facebooku https://www.facebook.com/i3DVRhouse - serdecznie zachęcamy do pozostania na bieżąco z tymi serwisami. Jeśli chodzi o nowe umowy oraz projekty Spółki to zgodnie z przyjętą polityką komunikacyjną, w oficjalnych raportach giełdowych informujemy o wszystkich kontraktach powyżej 100.000 EUR, gdy takie kontrakty się pojawiają, niezwłocznie przekazujemy o nich komunikat w systemie EBI. Odpowiadając natomiast na ostatnie z pytań, formuła Akcji Inwestor nie pozwala na szersze omówienie tematu, pragniemy jednak podkreślić, że zebrane przez 10 lat doświadczenie, referencje oraz stale rozwijane produkty i technologie z pewnością wyróżniają nas na tle konkurencji, dają bowiem podstawy do rozmów z dużymi podmiotami oraz umożliwiają realizację skomplikowanych i innowacyjnych projektów. Nad takimi obecnie też pracujemy. Serdecznie pozdrawiamy - Zespół i3D  

2016-02-21 Niedługo premierę będą miały gogle Oculus Rift, a w dalszej części roku ukażą się m.in. HTC Vive - analitycy Goldman Sachs prognozują, iż w ciągu 10 lat rynek sprzętu VR będzie wart 110 mld dolarów, a sprzedaż oprogramowania 72 mld dolarów. Państwa spółka zajmuje się VR - na ile pojawienie się gogli VR zamierza spółka wykorzystać i w jaki sposób? Czy widzi w premierach tych gogli szansę na dynamiczny rozwój? Czy autorskie oprogramowanie Quazar3D może być wykorzystywane do VR i w jakim zakresie? Czy w związku z premierą gogli VR widzą państwo szanse na znaczną sprzedaż tego programu?
(brak odpowiedzi) 

2015-11-18 Gratuluję kontraktu z mBank SA. Wg raportu za III kwartał został podpisany aneks dotyczący instalacji nowych placówek Light Branch w 2015 roku. Pytanie czy jest szansa na przedłużenie współpracy z bankiem w 2016 roku? Jeżeli tak, to na jakich zasadach (ilość placówek, skalowanie przez i3d SA w przyszłym roku tych samych rozwiązań, powodujących lepszą rentowność etc.)?
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z mBankiem i z faktu, że możemy dalej realizować ten autorski, innowacyjny projekt. Podpisany aneks dotyczył realizowanych obecnie 3 placówek. Trwają też rozmowy na temat podjęcia realizacji kolejnych. Jesteśmy dobrej myśli, tym niemniej na tym etapie negocjacji oraz z uwagi na tajemnicę handlową nie możemy przedstawić konkretnych danych. Niezależnie od powyższego należy wskazać, że projekt Light Branch daje nam bardzo dobre referencje do podejmowania współpracy z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Pierwszym przykładem jest pilotażowy projekt który realizujemy w tej chwili dla centrali ABN Amro.  

2015-07-22 Dlaczego spółka nie odpowiada na pytania a Akcji Inwestor?
(brak odpowiedzi) 

2015-07-01 W zeszłym roku, trochę może przez hura optymizm, podaliście do informacji o kontrakcie na dużą kwotę z Arabią. Jak to wygląda - czy cokolwiek się dzieje w tej sprawie? Czy są jakiekolwiek kroki w tym kierunku prowadzone? Trochę to dziwne, że najpierw była informacja, a potem cisza - chyba już przez 1,5 roku. Czy raport za 2Q przekażecie zgodnie z rozpiską czy może troszkę go przyspieszycie?
W komunikacie z 19 maja 2014 r. potwierdziliśmy informacje o otrzymaniu pisemnego zlecenia od firmy Alwasaet na realizację projektu dla ośrodka naukowego w Rijadzie. Zlecenie dalej jest aktualne, spółka jednakże zawiesiła prace nad realizacją projektu do czasu podpisania umowy zawierającej m.in. warunki finansowania i odpowiedzialności stron oraz inwestora. Od tego czasu trwają przedłużające się negocjacje. Nie jesteśmy zadowoleni z faktu, że trwa to tak długo. Nie chcemy jednak podejmować zbyt wysokiego ryzyka zważywszy wartość i miejsce realizacji kontraktu. Dlatego do czasu otrzymania m.in. odpowiednio zabezpieczonych gwarancji finansowych nie będziemy realizować zlecenia. Raport za 2 kwartał 2015 r. zostanie opublikowany zgodnie z harmonogramem tj. 14 sierpnia 2015 r.  

2015-05-19 W nawiązaniu do ostatniego skonsolidowanego raportu kwartalnego, proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1) Ile nakładów na autorskie produkty (Quazar i Flooid) zostało do tej pory rozliczonych w ramach sprzedaży, a ile nakładów jest nadal obecnych w bilansie? 2) Zadłużenie krótkoterminowe spółki wynosi prawie 11 mln zł. W jaki sposób spółka poradzi sobie z obsługą tego długu?
(brak odpowiedzi) 

2015-04-24 Z jakim dyskontem lub jak oprocentowane są emitowane przez Spółkę obligacje?
(brak odpowiedzi) 

2015-02-17 Dlaczego Zarząd przestał odpowiadać na pytania?
Przepraszamy za pewną zwłokę w odpowiedzi na ostatnio zadane pytania na Akcji Inwestor. Występowały pewne problemy techniczne powodujące, iż trafiały one do nas z opóźnieniem. Ostatni zaś okres upłynął nam w wyjazdach służbowych. Chcemy teraz w miarę możliwości nadrobić zaległości. 

2015-02-17 Czy wobec spółki lub spółek zależnych prowadzone są postępowania egzekucyjne?
Obecnie zarówno wobec samej i3D S.A. jak i spółek z grupy nie są prowadzone sądowe postępowania egzekucyjne lub egzekucje na majątku w innej formie. 

2015-02-03 Czy spółka w dalszym ciągu bierze udział w Akcji Inwestor ?
(brak odpowiedzi) 

2015-01-26 Jak przedstawia się sytuacja kontraktu z kontrahentem z Arabii Saudyjskiej?
Do kwestii tej odnieśliśmy się w raporcie za IV kwartał 2014 r. Podsumowując status należy podkreślić, iż po wielu prezentacjach i opracowaniu konceptu projektu CARAVAN dla KACST w Rijadzie otrzymaliśmy w połowie 2014 r. zlecenie – Purchase Order na stworzenie i wdrożenie tego projektu. W między czasie jednak negocjowana była i jest umowa specyfikująca zasady finansowania, odpowiedzialności oraz zakresu prac poszczególnych partnerów i wykonawców w projekcie. Należy bowiem pamiętać że jest to niezwykle złożony projekt wymagający współpracy wielu wykonawców (specjalnie zaprojektowana ciężarówka wraz z naczepą ma być wyposażona w sprzęt multimedialny oraz oprogramowanie i aplikacje a całość dowieziona do Rijadu i tam przetestowana. Koniecznym jest wyraźne ustalenie zasad współpracy i kwestii przechodzenia odpowiedzialności, w tym finansowej, u poszczególnych członków projektu oraz zapewnienie gwarancji jego finansowania. Trwające rozmowy doprowadziły m.in. do zmiany dostawcy ciężarówki, oraz zmiany zasad finansowania. Ze swej strony biorąc pod uwagę wartość zamówienia chcemy zabezpieczyć interesy spółki związane z finansowaniem projektu. Negocjacje niewątpliwie opóźnia odległość miejsca realizacji projektu oraz odmienne zwyczaje kulturowe. Zamawiający deklaruje chęć zawarcia kontraktu, tym niemniej zdajemy sobie sprawę, że rozmowy przeciągają się ponad miarę. Jesteśmy jednak zdeterminowani by je kontynuować i zakończyć sukcesem.  

2015-01-22 Proszę o odniesienie się do obecnych notowań I3D .
Naszym zdaniem notowania spółki tj. zanotowane ostatnio spadki kursu nie znajdują uzasadnienia w obecnej sytuacji i pozycji spółki, czy też perspektywach jej rozwoju. Rok 2014 nie zakończył się satysfakcjonującymi nas wynikami. Choć samo i3D odnotowało zysk z działalności gospodarczej, na poziomie skonsolidowanym grupa poniosła stratę. Mieliśmy ambicje osiągnięcia lepszych rezultatów. Na ostateczny wynik wpływ miało m.in. przesunięcie realizacji dużej części kontraktu dla mBanku, wysokie koszty finansowe oraz inwestycje w nowe projekty. Te ostatnie powinny już w tym roku przynieść oczekiwane zyski. Biorąc pod uwagę wartość podpisanych i negocjowanych kontraktów perspektywy na 2015 rok oceniamy bardzo dobrze. Nasza oferta w coraz większym stopniu opiera się o wytworzone i przetestowane na pierwszych wdrożeniach produkty, takie jak Quazar3D oraz Flooid. W tym zakresie liczymy na skokowy wzrost sprzedaży w tym roku, co również powinno się przełożyć na zwiększenie marży. Nowym dla nas segmentem rynku gdzie udanie zadebiutowaliśmy jest branża finansowa. O sukcesie w tej dziedzinie świadczy otrzymana w zeszłym tygodniu wspólnie z mBank nagroda Best of Show na Finovate Europe 2015 za opracowanie i wdrożenie konceptu tzw. light branch czyli bankowej placówki nowej generacji opartej o system Flooid i interaktywne aplikacje. Wierzymy, że w tym roku będziemy mieli okazje do kolejnych wdrożeń co potwierdza olbrzymie zainteresowanie naszą ofertą w trakcie Show.  

2014-09-17 Ostatnio spółka milczy, kontrakt nadal nie podpisany? Nowych zleceń brak?
Zlecenia spływają na bieżąco, w chwili obecnej realizujemy kilka kontraktów dla klientów krajowych. Jednak jeżeli chodzi o kontrakt dla kontrahenta z Arabii Saudyjskiej nadal trwają rozmowy, które przedłużają się ponieważ wymagają zatwierdzenia przez wiele stron uczestników projektu. W momencie zatwierdzenia do realizacji niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie w raporcie EBI.  

2014-07-02 Spółka informowała o rekordowym kontrakcie. Dlaczego nie został on jeszcze podpisany?
W chwili obecnej trwają prace nad treścią umowy, które przedłużają się ponieważ wymagają zatwierdzenia przez wiele stron uczestników projektu. Jesteśmy rozczarowani tempem tych prac, tym niemniej mamy nadzieję na ich zakończenie w przeciągu 2 tygodni.  

2014-05-22 Pytania do raportu rocznego i cytaty z niego: "Wśród zobowiązań finansowych, kwota 348 tys. zł wynikająca z zobowiązań z tytułu kredytów była przeterminowana" Proszę o dokładne odniesienie się do wskazanego fragmentu - dlaczego były przeterminowane? czy były to platoński związane z KS Wieliczka? czy zostały zapłacone? "Zobowiązania przeterminowane w okresie dłuższym niż 6 miesięcy stanowiły 9,7% całości zobowiązań handlowych i wynosiły 531 tys. zł" Proszę dokładnie określić jakie to były zobowiązania, czy je zapłacono i z czego wynikał fakt braku zapłaty w terminie.
(brak odpowiedzi) 

2014-05-21 Jak zamierzacie zabezpieczyć płatności w nowej umowie na ponad 10 mln zł? Czy w przeszłości były kłopoty z uzyskaniem od Alwasaet zapłaty za prace?
(brak odpowiedzi) 

2014-05-16 Kontrakt z KS Wieliczka został rozliczony. Proszę o informację czy był on dla spółki po podliczeniu wszystkich kosztów deficytowy? Co ze współpracą z firmą Barco? Nadal nie ma umowy? Spółka zapowiada zakup nowych samochodów - proszę o informację dla kogo będą to samochody i jakiej klasy?
(brak odpowiedzi) 

2014-03-12 Cieszą nas ostatnio podpisane kontrakty, czekamy na więcej :). Jaka jest obecnie łączna wartość portfela zamówień na 2014 rok? Jeśli można, to poproszę o podanie kwoty nie włączając w nią ostatniej raty za Wieliczkę w wys. 2 mln zł.
(brak odpowiedzi) 

2014-02-14 W ostatnim raporcie kwartalnym pojawia się informacja o współpracy z Barco. Czy można dowiedzieć się coś więcej tj. 1. Jakie korzyści i jakie obowiązki spółka będzie miała? 2. Czy to jest coś więcej niż wzajemne "polecanie się" klientom? 3. Czy trzeba spełnić jakieś wymogi, by takim partnerem zostać? Chciałbym zrozumieć, czy jest szansa na wymierne korzyści w 2014 r. z tej współpracy czy to bardziej prestiż w tym momencie. W końcu Barco to bardzo znana, globalna spółka o komplementarnym dla i3D polu działania i można sobie wyobrazić, że taka spółka może otworzyć sporo drzwi np. zapraszając do współpracy przy projektach.
Forma współpracy z firmą Barco jest nadal doprecyzowywana i nie chcielibyśmy zdradzać wszystkich jej szczegółów, nie mniej jednak nie mielibyśmy zostać tylko re-selerem produktów Barco, chodzi tu o bardziej strategiczną formę współpracy, której efektem mogłaby być obecność aplikacji demonstracyjnych wykonanych w Quzar3D we wszystkich centrach pokazowych Barco na całym świecie a także wspólne uczestnictwo w targach o tematyce wirtualnej rzeczywistości. Z racji tego, że prace nad ostatecznym kształtem umowy nadal trwają, poinformujemy Państwa o jej szczegółach niezwłocznie po jej podpisaniu.  

2014-01-31 Kwartał temu spółka pisała, ze znaczące zmniejszenie zadłużenia nastąpi w IV kw 2012 r. Tymczasem do tego czasu wiele kontraktów zostało rozliczonych zarówno w III kw. jak i w IV kw., więc spółka powinna coś na tym zarobić i spłacić część zadłużenia. Zadłużenie jednak zamiast spaść to wzrosło, co jest niestety dla nas niezrozumiałe. Dlaczego tak się stało, przecież nie można wiecznie żyć na kredyt, zwłaszcza, że stopy niedługo zaczną rosnąć? Poza tym koszty finansowe mocno obniżają zyski, co jest mocno niekorzystne dla spółki, jak też dla akcjonariuszy poprzez niski kurs akcji. Kiedy wreszcie nastąpi mocne zmniejszenie zadłużenia?
(brak odpowiedzi) 

2014-01-27 1.Czy wszystkie spółki zalezne i3D już są zyskowne wedle (danych za zeszły rok)? To pytanie adresowane zwłaszcza odnośnie i3D Network. 2.Poprzednie przyspieszenie raportu kwartalnego było doskonałą decyzją, gdyż raport nie ugrzązł w dziesiątkach, czy setkach innych raportów kwartalnych. Czy można prosić o przyspieszenie raportu za IV kwartał 2013 r.? 3.Kolejne emisje drogich obligacji źle wpływają na postrzeganie Spółki przez inwestorów, stąd akcjonariuszom szczególnie zależy na zmniejszaniu kosztów finansowych. W którym kwartale można liczyć na istotne zmniejszenie tego zadłużenia?
Dołożymy wszelkich starań w celu przyśpieszenia raportu kwartalnego za IV kwartał 2013r. Mamy nadzieję, że w dużym stopniu przyczyni się do odpowiedzi na pytania dotyczące zyskowności spółek zależnych od i3D. 

2014-01-02 Witam serdecznie. Chciałbym zapytać o sytuację w spółkach zależnych. I3D Science sprzedało niedawno e-fizjologię, więc wiemy, że tutaj jest prowadzona aktywna działalność. Jak natomiast wygląda sytuacja w i3D Home oraz Network. O tej pierwszej ostatnio było dość cicho. Czy coś w niej się dzieje czy aktualnie nie jest priorytetem? Jeśli chodzi natomiast o i3D Network to czy widać już pierwsze pozytywne efekty nowej strategii?
Odsyłamy do informacji podanej w odpowiedzi na pytanie powyżej. 

2013-12-27 Czy inwestorzy mogliby dowiedzieć się co aktualnie dzieje się w spółkach zależnych, w szczególności i3D Network i i3D Home? W pierwszej z nich nastąpiła zmiana strategii - pytanie czy już w tym kwartalne można liczyć na dodatni wynik netto? O drugiej natomiast ostatnio było dość cicho - czy w tym obszarze spółka działa aktywnie czy aktualnie nie jest to priorytet?
Strategia opracowana dla i3D Network jest częścią strategii ogólnej Grupy. Przygotowane rozwiązania są skierowane do branży handlowo-rozrywkowej i deweloperów. Oferta i3D Network, przekształcona została w kierunku oferowania narzędzi do zarządzania treściami interaktywnymi (m.in. PowerWall, stoły multimedialne, interaktywne mapy, stoły i podłogi interaktywne, wyświetlacze holograficzne). System Digital Signage, wykorzystywany przez i3D Network w projekcie Flooid, jest obecnie rozwijany i na tej bazie budowana jest oferta rozwiązań z obszaru zarządzania i wyświetlania treści marketingowych, których odbiorcami mają być przede wszystkim podmioty zarządzające galeriami handlowymi, a ostatecznymi użytkownikami – klienci tych galerii. I3D Network zakończyła obecnie realizację projektu w nowo otwartej galerii Riviera w Gdyni, o którym informowaliśmy w III kwartale 2013 roku. W 2014 r. Grupa i3D planuje koncentracje działań marketingowych i sprzedażowych w obszarze produktów własnych – do których zalicza się m.in. iHome oraz eFizjologia. O podpisaniu istotnych umów w tym zakresie będziemy niezwłocznie informować w raportach bieżących. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu