pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-12-10 Szanowni Państwo, W lipcu b.r. przeprowadzona została subskrypcja akcji związana z pozyskaniem środków/zamianą akcji z akcjonariuszami idhsa. Kiedy te akcje będą wreszcie wprowadzone do obrotu, czy są prowadzone jakieś prace w tym zakresie?
(brak odpowiedzi) 

2011-01-30 Jaki sens Spółka widzi w przeprowadzaniu splitu w stosunku 1:10 przy obecnym kursie? Czy Spółka znalazła już inwestorów, którzy chcą objąć akcje w planowanej emisji po 1zł (po uwzględnieniu splitu 10 gr)?
(brak odpowiedzi) 

2010-06-29 Czy Zarząd planuje emisję akcji(bądź obligacji)? Czy w ocenie Zarządu istnieją okoliczności, które mogłyby uzasadniać aż tak gwałtowny spadek notowań akcji spółki w ostatnim czasie (ponad 20% w ciagu 2 dni)?
Spółka Index Copernicus International SA znajduje się obecnie na etapie intensywnego rozwoju. Prowadzone przez Spółkę projekty, o których Spółka wielokrotnie informowała w raportach okresowych, jak każda inwestycja wymagają nakładów finansowych. Spółka bierze więc pod uwagę pozyskiwanie kapitału z różnych źródeł w tym także w wyniku emisji akcji. W ocenie Zarządu Spółki spadek kursu akcji Spółki jest konsekwencją jego gwałtownego wzrostu w drugim tygodniu czerwca. Wahania kursu nie są związane z jakimikolwiek okolicznościami, które mogłyby być przyczyną spadku. Zarząd Spółki uważa wręcz sam fakt wahań kursu akcji Spółki za pozytywny z uwagi na to, iż znacząco zwiększyły się obroty akcjami Spółki co oznacza zwiększenie zainteresowania akcjami Spółki. Z poważaniem Mirosław Rek  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu