pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-12-10 Szanowni Państwo, W lipcu b.r. przeprowadzona została subskrypcja akcji związana z pozyskaniem środków/zamianą akcji z akcjonariuszami idhsa. Kiedy te akcje będą wreszcie wprowadzone do obrotu, czy są prowadzone jakieś prace w tym zakresie?
(brak odpowiedzi) 

2011-01-30 Jaki sens Spółka widzi w przeprowadzaniu splitu w stosunku 1:10 przy obecnym kursie? Czy Spółka znalazła już inwestorów, którzy chcą objąć akcje w planowanej emisji po 1zł (po uwzględnieniu splitu 10 gr)?
(brak odpowiedzi) 

2010-06-29 Czy Zarząd planuje emisję akcji(bądź obligacji)? Czy w ocenie Zarządu istnieją okoliczności, które mogłyby uzasadniać aż tak gwałtowny spadek notowań akcji spółki w ostatnim czasie (ponad 20% w ciagu 2 dni)?
Spółka Index Copernicus International SA znajduje się obecnie na etapie intensywnego rozwoju. Prowadzone przez Spółkę projekty, o których Spółka wielokrotnie informowała w raportach okresowych, jak każda inwestycja wymagają nakładów finansowych. Spółka bierze więc pod uwagę pozyskiwanie kapitału z różnych źródeł w tym także w wyniku emisji akcji. W ocenie Zarządu Spółki spadek kursu akcji Spółki jest konsekwencją jego gwałtownego wzrostu w drugim tygodniu czerwca. Wahania kursu nie są związane z jakimikolwiek okolicznościami, które mogłyby być przyczyną spadku. Zarząd Spółki uważa wręcz sam fakt wahań kursu akcji Spółki za pozytywny z uwagi na to, iż znacząco zwiększyły się obroty akcjami Spółki co oznacza zwiększenie zainteresowania akcjami Spółki. Z poważaniem Mirosław Rek  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu