pb.pl

Pytania dotyczące spółki IMPEL

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-04-17 Czy dołączenie wczoraj do Rady Nadzorczej giełdowej spółki RAFAMET pana Piotra Regulskiego, Wiceprezesa Zarządu Impel Cleaning Sp. z o.o., oznacza zainteresowanie grupy Impel SA udziałem w prywatyzacji tej spółki? Jaki cel ma to posunięcie?
(brak odpowiedzi) 

2013-09-25 Jakie ryzyko widzi Spółka wobec zgłoszonego projektu ustawy i znacznej redukcji dofinansowań do kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych mających wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013
(brak odpowiedzi) 

2011-08-03 Czy w związku z pogorszeniem się warunków na rynku nieruchomości nadal chcecie podzielić spółkę ,wyodrębnić podmiot deweloperski i wprowadzić go na giełdę?
(brak odpowiedzi) 

2010-10-29 Dwa miesiące temu informowali Państwo o przejęciu łódzkiej spółki. Czy przejęcie to zostało zrealizowane, czy też odstąpili Państwo od niego? Czy nie niepokoi Państwa spadek wyceny rynkowej spółki?
(brak odpowiedzi) 

2010-05-13 Na ostatnim NWZA Spółki miała być głosowana uchwała o umorzeniu 3 mln akcji własnych. Dlaczego uchwała nie była glosowana i co Spółka zamierza zrobić z posiadanymi akcjami własnymi?
(brak odpowiedzi) 

2010-03-28 Kiedy dokładnie nastąpi wypłata dywidendy?
(brak odpowiedzi) 

2010-02-16 Pomimo deklaracji NWZA nie podjęło decyzji w sprawie umorzenia akcji nabytych w wezwaniu. Co więcej - projekt uchwały o umorzeniu akcji został jednogłośnie odrzucony. Dlaczego spółka zwleka z umorzeniem akcji i kiedy ono nastąpi?
(brak odpowiedzi) 

2009-08-20 Kiedy spółka dokonać umorzenia zakupionych w wezwaniu akcji , a może plany są inne i nie będzie umorzenia .
Zarząd Impel S.A. zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 16 października 2008 zobowiązany jest dokonać umorzenia akcji nabytych w wezwaniu. Uchwały dotyczące umorzenia akcji zostaną przedstawione przez Zarząd pod obrady najbliższego NWZA Impel S.A. 

2009-08-18 W dniu 30 kwietnia br. Impel sprzedał spółce Autogrill Polska trzech restauracji przy autostradzie A3. Jaki zysk Impel zrealizował na tej transakcji?
Cena sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa ustalona została na poziomie nie niższym niż 2 mln złotych. Ostateczna cena sprzedaży zostanie wyliczona po zbadaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego spółki Autogrill Polska Sp. z o.o. za 2009 rok. 

2009-08-18 Czy Impel SA podtrzymuje chęć wprowadzenia spółki Vantage Development na GPW? Kiedy jest to planowane? Czy spóła rozważa wprowadzenie innych swoich spółek zależnych na GPW/NC?
Spółka Vantage Development rozpoczęła w 2007 roku proces przygotowania do publicznego debiutu. Ze względu na sytuację gospodarczą, która dotknęła rynek deweloperski na przestrzeni ostatnich dwóch lat, działania zostały wstrzymane. Jest to jednak jedno z rozważanych rozwiązań pozyskania kapitału. Sytuacja gospodarcza będzie weryfikować plany spółki, nie można więc podać żadnych, nawet orientacyjnych terminów. Obecnie Vantage Development koncentruje się na prowadzeniu swoich projektów deweloperskich i jest otwarta na pozyskanie ewentualnych partnerów na poziomie poszczególnych inwestycji. Grupa Impel nie rozważa obecnie debiutu na GPW ani NC w najbliższej przyszłości żadnej ze swoich spółek zależnych. Zgodnie ze swoją strategią Impel dopuszcza możliwość pozyskania partnerów w wybranych liniach produktowych. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu