pb.pl

Pytania dotyczące spółki IMPEXMET

      0/3   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-07-31 Skąd spółka Impexmetal bierze pieniądze na skup akcji Boryszewa? Czy pochodzą z zysku spółki, czy z innych źródeł?
(brak odpowiedzi) 

2013-07-19 Ile jeszcze macie zamiar kupić akcji Boryszewa i po co? Jaki w tym interes spółki Impexmetal?
(brak odpowiedzi) 

2013-04-11 Czy skup akcji Boryszewa to nie działanie na szkodę spółki Impexmetal? Mam świadomość, że dla Grupy to bez znaczenia, ale będąc akcjonariuszem Impexmetalu, obawiam się o zainwestowane pieniądze, bo kurs ostatnio dołuje, co jest związane ze skupem akcji. Czy bierze się pod uwagę odsprzedaż akcji Boryszewa przez Impexmetal na giełdzie, czy większe prawdopodobieństwo jest umorzenia? Dlaczego pomimo uzyskania pozwolenia na budowę na Łuckiej, kurs spada? Miał to być "prezent" dla akcjonariuszy, a ja jako akcjonariusz obawiam się o swoje pieniądze zainwestowane w Impexmetal.
(brak odpowiedzi) 

2012-02-27 Na jakim etapie jest procedura uzyskania pozwolenia na budowę wieżowaca przy ulicy Łuckiej w Warszawie i kiedy można się spodziewać uzyskania ww pozwolenia?
W związku z koniecznością przeprojektowania wjazdu od ul. Prostej procedura uzyskania pozwolenia na budowę została wydłużona. W przypadku braku konieczności wprowadzenia dodatkowych zmian w projekcie (za wyjątkiem opisanej powyżej)spodziewamy się uzyskania pozwolenia w I połowie 2012 r. 

2012-02-26 Czy Spółka przedstawi termin w którym uzyska pozwolenie na budowę biurowca przy ul. Łuckiej?
Trudno precyzyjnie określić termin - spodziewamy się uzyskania pozwolenia na budowę w pierwszej połowie 2012r 

2011-12-28 Spółka kilkukrotnie zapewniała że uzyska pozwolenie na budowę biurowca przy ul. Łuckiej w IV kwartale.Czy termin zostanie dotrzymany?
W dalszym ciągu trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.  

2011-12-14 Ile potrzeba czasu oraz jakiej wielkości nakłady inwestycyjne trzeba ponieść aby Spółka sprostała technologicznie wymaganiom Maflow w zakresie dostaw rurek aluminiowych ?
(brak odpowiedzi) 

2011-12-05 Czy Grupa Impexmetal przedstawi strategie rozwoju wobec spółki zależnej Baterpol?
(brak odpowiedzi) 

2011-12-03 Gdzie inwestorzy mogą uzyskać informacje na temat bieżącej działalności Spółki /pomijam informacje telewizyjno-prasowe/? Raporty kwartalne to historia.Interesuje mnie bieżąca działalnosć. Dział kontaktów z inwestorami jest wielce niekompetentny i niedoinformowany.
Kluczowe informacje na temat spółki znajdują się w raportach bieżących oraz na stronie www.ir.boryszew.com.pl 

2011-11-21 Czy Spółka otrzymała pozwolenie na budowę biurowca przy ul. Łuckiej?
W dalszym ciągu trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę 

2011-11-21 Czy zakończyły się testy technologiczne, mające na celu określenie możliwości technologicznych Impexmetalu w zakresie produkcji rurek i bloczków aluminiowych do systemów klimatyzacyjnych dla Grupy Maflow?
Impexmetal nie ma obecnie możliwości technologicznych pozwalających na produkcję rurek aluminiowych o wymaganych przez Maflow parametrach. W dalszym ciągu trwają testy dotyczące prętów na bloczki.  

2011-10-20 Impexmetal od jakiegoś czasu skupuje na GPW akcje Hutmen'u. Zwiększył swoje zaangażowanie o ponad 2 % tak że zbliża się do progu 66 % Cena rynkowa skupowanych akcji równa jest ok 50 % wartości księgowej. Czy wpłynie to na zwiększenie wartości księgowej Impexmetalu wynikającą z różnicy pomiędzy ceną rynkową a wartością księgową HTM ? Czy Skup akcji Hutmenu będzie nadal realizowany, a jeżeli tak do jakiego poziomu głosów na WZA ? Czy rozważane jest ogłoszenie wezwania na Hutmen ?
W sprawozdaniu finansowym Impexmetal SA nie nastąpią zmiany wynikające z prowadzonego skupu. W sprawozdaniu skonsolidowanym (Grupa Impexmetal) dochodzi do przesunięcia między kapitałami przypisanymi akcjonariuszom Impexmetalu a kapitałami przypisanymi akcjonariuszom mniejszościowym. 

2011-10-20 Na rynku nieruchomości widoczne jest spowolnienie i wyraźnie zmniejszenie liczny oddawanych mieszkań. To przekłada się na obniżenie kosztów materiałów budowlanych. Co więcej wydaje się że ewentualne spowolnienie w produkcji mogłoby być idealnym okresem na przeniesienie produkcji... Kiedy rozpocznie się projekt deweloperski na działkach Hutmen'u ? I Spółka "zamierza wykorzystać okres spowolnienis" do przeniesienia produkcji?
Alokacja produkcji uzależniona jest w głównej mierze od charakteru oraz tempa rozmów prowadzonym z władzami lokalnymi na temat możliwości zagospodarowania terenów przy ulicy Grabiszyńskiej. 

2011-08-31 Dlaczego spółka pomimo formalnego rozpoczęcia skupu przed 3 tygodniami nadal nie skupuje akcji własnych?
31 sierpnia nabyto za pośrednictwem DM IDMSA w transakcji pakietowej 247,3 tys. akcji własnych po kursie 3,69 zł 

2011-08-15 Kiedy rozpocznie się produkcja rurek i bloczków aluminiowe do systemów klimatyzacyjnych dla Grupy Maflow?
W chwili obecnej trwają testy technologiczne, mające na celu określenie możliwości technologicznych Impexmetalu. 

2011-08-15 Czy przetarg na działkę w Szopienicach o powierzchni ponad 9 ha, na której znajduje się hala walcowni taśm o powierzchni ponad 5 ha został rozstrzygnięty?
(brak odpowiedzi) 

2011-08-03 Czy Spółka przedstawi prognozę wyników na rok 2011?
Nie przewidujemy w najbliższej przyszłości publikacji prognozy wyników. 

2011-07-28 Czy Spółka podjęła decyzje dotyczące przyszłości PUH Hutnik Sp. z o.o. ?
Oczekujemy na orzeczenie sądu w sprawie układu. 

2011-07-27 ponawiam pytanie dotyczące hutmenu-jak długo będzie niedochodowy, kiedy zakończy się restrukturyzacja spółki?
Sprawozdania finansowe za pierwszy i drugi kwartał wskazują, iż nastąpiła znacząca poprawa w obszarze operacyjnym.  

2011-07-05 Czy po uzyskaniu pozwolenia budowlanego nastapi przeszacowanie wartosci nieruchomości przy Łuckiej?
Zarząd Impexmetal S.A nie wyklucza takiej możliwości. 

2011-07-05 Czy prace budowlane przy biurowcu rozpoczną się w 2011r.
Nie przewidujemy prowadzenia prac budowlanych w roku 2011. 

2011-06-29 Spółka zapowiadała, że w IV kwartale spodziewama się otrzymać pozwolenie na budowę biurowca przy ul. Łuckiej. Czy termin uzyskania pozwolenia jest nadal aktualny?
Zarząd Impexmetalu w obecnej chwili nie widzi przesłanek, które miałyby doprowadzić do przesunięcia oczekiwanych terminów. 

2011-05-19 -Czy Baterpol zostanie wprowadzony na gielde? Jezeli tak, to kiedy mozna tego oczekiwac? -Czy spolka ma zamiar podac prognozy wynikow na 2011? (mialy byc pierwotnie opublikowane w marcu) -Ze strony spolki slychac tylko ogolniki dotyczace strategii. Czy zostanie przedstawiona w koncu jakas konkretna strategia rozwoju spolki? ps w imieniu drobnych akcjonariuszy posiadajacych prawie 50% akcji impexmetalu.. Czy spolka mogla by poswiecic chwile czasu i laskawie odpowiedziec na powyzsze pytania i wszystkie wczesniejsze?
W chwili obecnej nie są prowadzone prace związane z wprowadzeniem Batepolu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 

2011-05-18 Czy spółka dalej planuje dostarczać motoryzacyjnej grupie Maflow rurki i bloczki aluminiowe do systemów klimatyzacyjnych?
Trwają intensywne prace, których celem jest dostarczanie Grupie Maflow bloczków oraz rurek aluminiowych. Przeprowadzone próby z prętami do bloczków potwierdzają przygotowanie technologiczne Impexmetalu do dostarczania tego asortymentu do Grupy Maflow. 

2011-05-11 Jakie są plany naprawcze względem hutmenu? czy jest jakakolwiek szansa na dochodową działalność powyższej spółki?jak wyniki finansowe hutmenu mają się do zapowiadanych przez zarząd impexmetalu w 2010 znaczącej poprawy wyników finansowych spółki pod koniec 2010 i w 2011 roku(hutmenu)?czy hutmen będzie ciągle ciążył na wynikach impexmetalu a może kiedyś będzie dochodowy?jeśli kiedy to 2020, czy wcześniej.
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu