pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-08-23 Czy Investcon Group mógłby zaktualizować swój portfel pod względem udziałów w każdym z podmiotów? Mam wrażenie, że publikowane dane nie są aktualne.
Spółka aktualizuje informacje na stronie internetowej na bieżąco. Należy jednak zauważyć, że w wypadku spółek publicznych informacje o zaangażowaniu kapitałowym podajemy w odniesieniu do progów wynikających z ustawy.  

2010-07-02 Chciałem się zapytać jak wygląda w obecnej chili restrukturyzacja Huty Ozdobnego Szkła Sp. z o.o.? Czy sprzedane udziały za 1 zł. będą odkupione a jak tak to kiedy. Minęło już ponad pół roku od sprzedaży, kiedy można oczekiwać pozytywnego wpływu Makory na wyniki skonsolidowane grupy? Dziękuje za odpowiedz
Udziały w spółce Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. zostaną odkupione w przypadku pozytywnego zakończenia restrukturyzacji spółki. Jeżeli doszłoby do odkupienia, wyniki finansowe spółki (lub spółek z nią powiązanych) nie będą miały bezpośredniego wpływu na wyniki skonsolidowane grupy, z uwagi na zakwalifikowanie tych inwestycji jako inwestycji portfelowych. 

2010-01-26 Czy firma planuje w ramach poprawy RI (Relacja Inwestorskie) skrócić terminy publikacji raportów kwartalnych,półrocznych i rocznych. Dotychczas Firma zgodnie z nakazem ustawodawcy publikuje swoje raporty w maksymalnych(ostatecznych)terminach np. 60 dni po rozpoczęcia nowego roku obrotowego dla Q IV i 45 po zakończeniu kwartału dla III Q itd. Czy mimo wyłączenia z konsolidacji kilku spółek (Bilsam,iGlas,Makora) terminy publikacji raportów finansowych muszą być tak odległe?
Spółka opublikowała harmonogram raportów okresowych w roku 20010 zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych i zgodnie z ww. przepisami, jest on w tym momencie prawnie wiążący. W przypadku przyspieszenia terminu publikacji któregoś z raportów, informacja o tym zostanie przekazana zgodnie z procedurą wynikającą z wyżej wymienionego rozporządzenia. 

2009-12-08 Czy firma planuje uczestniczyc w emisji Pozbudu? Jest udziałowcem. Jeśli tak, na jaki procent podwyższenia kapitału się zapisze?
Spółka POZBUD osiąga znakomite wyniki i rozwija się zgodnie z prognozami. Zamierzamy uczestniczyć w nowej emisji, ale wysokość inwestycji będzie ależała od m.in. takich czynników, jak cena emsiyjna, która na dzisiaj nie jest znana. 

2009-11-06 Czy można wiedzieć jaka jest sytuacja finansowa spółki iGlas, BILSAM AVIATION. Jak się kształtuje sytuacja BILSAM AVIATION, czy IC planuje sprzedać posiadane udziały. a jak tak to czy jest potencjalny kupiec. Czy jest możliwe że Inwest Consulting wyjdzie z zyskiem z tej spółki?
Na całość inwestycji w spółkę Bilsam została utworzona rezerwa, dlatego nie ma ona już od dawna żadnego wpływu na bilans IC. W sprawie Bilsamu podejmowane są określone działania prawne i jak to zwykle bywa, są to działania czasochłonne. 

2009-10-05 Czy połączenie Inwest Consulting S.A. ze spółką Inwest Connect S.A. wpłynie w jakimś stopniu na spółkę z Waszego portfela- Primamoda. Czy jest planowane zwiększenie zaangażowania w tą spółkę.
1. Jedyny wpływ połączenia to fakt, że jak zostało podane w raporcie bieżącym, wszystkie akcje spółki Prima Moda znalazły się bezpośrednio w portfelu Inwest Consulting. 2. Spółka nie wyklucza zwiększania zaangażowania w tę spółkę. 

2009-06-25 Jakie sa plany Zarzadu na obecny rok dotyczace obnizenia kosztow funkcjonowania spolki. W 2008 spolka osiagnela ok 1,2 M zl i osiagnela ok 1 M straty operacyjnej co sprawia, iz dzialanosc pozainwestycyjna jest tylko obciazeniem i jak widac z wynikow za I kw 09 nie przeklada sie na jakosc portfela. Prosze tez o wyjasnienie tak ogromnych wynagrodzen Zarzadu za rok 2008 w stosunku do osiagnietych wynikow.
1) Spółka przeprowadza proces połączenia ze spółką zależną Inwest Connect. W tym roku nastąpi również rozdzielenie działalności inwestycyjnej od działalności doradczej, która będzie oferowana w ramach spółki Inwest Finance (a po zmianie jej nazwy, w spółce Inwest Consulting). Działania powyższe mają m.in. na celu optymalizację kosztów działalności. 2) Wszystkie spółki inwestycyjne świadczą, poza działalnością inwestycyjną, działalność doradczą, która jest uzupełnieniem ich oferty. Zyski spółek inwestycyjnych pochodzą przede wszystkim z działalności inwestycyjnej. Nie powinno zatem dziwić, że na wyniku ze sprzedaży (przychody ze sprzedaży minus koszty sprzedanych produktów-koszty ogólnego zarządu) spółki VC/PE ponoszą straty. W 2008 roku: Inwest Consulting (dalej INC) – 1,1 mln PLN, Capital Partners - 1,7 mln PLN, MCI – 3,6 mln PLN, BMPAG – 5,6 mln PLN (1 EUR=4,5 PLN), a BBI Capital - 9,8 mln PLN. Powyższe wartości można zatem traktować jako koszty utrzymania funduszu, a nie koszty prowadzenia innej niż inwestycyjna działalności. 3)Koszty ogólnego zarządu w 2008 roku w spółkach inwestycyjnych notowanych na GPW wahały się od 1 mln PLN (INC) do 9,8 mln PLN (BBI Capital). Wynagrodzenie zarządu w spółce Inwest Consulting SA za 2008 rok wyniosło 229 tys. PLN (plus 100 tys. PLN z tytułu nierozliczonego wynagrodzenia z 2007 roku) i nie odbiegało od średnich wartości przyjętych w spółkach publicznych. Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Inwest Consulting SA 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu