pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-02-16 Niestety w raporcie za IV kwartał nie było informacji jaka jest wartość księgowa.Proszę o jej podanie
(brak odpowiedzi) 

2011-02-09 Jaka jest-na dzień dzisiejszy-wartość księgowa spółki?
Odpowiedz na to pytanie można znaleźć w raporcie okresowym najbliższy to kwartalny za IV kw. 2010r. Data publikacji raportu to 14 lutego 2011.  

2011-02-08 Na jaki dzień planowana jest konferencja prasowa oraz jakie stacje będą ją transmitować?
Infinity S.A. informuje, że szczegóły dotyczące planowanej konferencji prasowej zostaną podane do publicznej wiadomości do 10 lutego 2011. 

2011-01-19 Czy spółka zamierza zmienić profil działalności(nowa strategia),czy też będzie dalej rozwijała swoją obecną działalność?
Wyświetl jako stronę sieci Web Zarząd Infinity S.A. informuje, że w programie najbliższego NWZA, znajduje się punkt dotyczący rozszerzenia działalności Spółki. Decyzje dotyczące zakresu działalności Infinity S.A. zapadną na najbliższym NWZA. 

2011-01-13 Czy w obecnej sytuacji (wycofanie wniosku o NWZA) jednak się ono odbędzie?
Zarząd Infinity S.A. informuje, że odbędzie się NWZA zwołane przez Zarząd. Wycofanie wniosku dotyczyło zwołania NWZA na żądanie Akcjonariuszy posiadających ponad 5% w kapitale Spółki. 

2010-12-28 Kiedy spółka złoży doniesienie do prokuratury i KNF-u,oraz czy będzie o tym zdarzeniu komunikat?
Infinity S.A. zleciła przygotowanie odpowiednich dokumentów prawnikowi Spółki o czym poinformowała w raporcie bieżącym 51/2010. Spółka będzie informowała o dalszych krokach zgodnie z obowiązującym prawem.  

2010-12-28 Czy oprócz członków Rady Nadzorczej, ktoś jeszcze posiada akcje imienne(uprzywilejowane)?
Infinity S.A. informuje uczestników Rynku o zmianach w akcjonariacie zgodnie z obowiązującym prawem, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji lub powiadomieniu przez Akcjonariusza. Wszelkie informacje, które mogły być upublicznione przez Spółkę znajdują się w odpowiednich raportach bieżących. Pozostałe dane z Księgi Akcyjnej są chronione na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych.  

2010-12-27 Czy spółka posiada informacje, kto sprzedał akcje imienne (uprzywilejowane)panu Perecie i jego siostrze. Czy był to ktoś z rady nadzorczej?
Zarząd Infinity S.A. jest w posiadaniu ww informacji. Spółka nie uzyskała jednak pisemnej zgody na podanie do publicznej wiadomości danych personalych tej osoby. Dane z Księgi Akcyjnej podlegają ochronie na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych. 

2010-09-07 Członkowie zarządu i rady nadzorczej spółki bardzo dzielnie wspomagali podaż akcji. Czy zamierzają też wesprzeć popyt i przy jakim poziomie ceny uznają to za celowe?
Decyzja o zakupie akcji należy do prywatnych spraw każdego z członków Rady Nadzorczej. Spółka jest powiadamiana o tym fakcie w odniesieniu do obowiązków informacyjnych. Wg stanu na dzień 16.12.2010 takie informacje nie wpłynęły do Spółki. Zarząd Infinity S.A. informuje, że członkowie Rady Nadzorczej skoncentrowali działania na pozyskiwaniu finansowania i tworzeniu biznesplanu, którego realizacja zapewni Spółce dalsze perspektywy rozwoju oraz pozwoli na realizację prognoz finansowych. Rada Nadzorcza oraz Zarząd Infinity S.A. dokłada wszelkich starań aby skutecznie budować wartość fundamentalną Spółki oraz jest przekonana, że będzie to miało pozytywne przełożenie na cenę akcji. Dnia 15 grudnia Zarząd poinformował w komunikatach bieżących o pozyskaniu Inwestora oraz zasilenia finansowego Spółki. Dalsze informacje będą publikowane zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie obowiązków informacyjnych.  

2010-09-07 Inwestorzy, którzy kupili akcje spółki w IPO, są do tyły prawie 90 proc. Czy kogoś z władz spółki to obchodzi?
Władze Spółki Infinity S.A. pragną podkreślić, że zintensyfikowane działania na rzecz zapewnienia Spółce możliwości dalszego funkcjonowania a także realizacji prognoz finansowych są odbiciem dbałości o kurs akcji.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu