pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-03-07 Wyniki ostatniego kwartału były bardzo złe. Czy Pan prezes może skomentować co dzieje się w spółce? Niedawne zapewnienia i plany na przyszłość były bardzo optymistyczne, zakupiłem akcje z nowej emisji, które w tak krótkim czasie straciły 50% na swojej wartości. Jak Pan skomentuje całą sytuację, co dalej ze spółką, jakie plany na przyszłość? Proszę o aktualne informacje dla nas, akcjonariuszy.
(brak odpowiedzi) 

2011-11-24 1. Jakie koszty spółka poniesie w wyniku pozyskania kapitału z emisji nowych akcji ? 2. Ile laptop spółka będzie zobowiązana przekazać nowym akcjonariuszom ?
(brak odpowiedzi) 

2011-11-16 Panie Prezesie, proszę wytłumaczyć co złego stało się w spółce, że po udanej emisji akcji kurs spadł nagle o połowę? Czy inwestorzy mają równy dostęp do informacji o wydarzeniach w spółce? Zastanawiające jest dla nas, drobnych inwestorów, że notowane PDA są sprzedawane z kilkudziesięciu procentową stratą! Chyba ,że nie posiadamy wszystkich informacji?
(brak odpowiedzi) 

2011-08-31 Czy prezes zamierza objąć lock up również nowo objęte akcje tak jak to zrobił z PP ?
(brak odpowiedzi) 

2011-08-24 Co w przypadku niepowodzenia emisji ?
(brak odpowiedzi) 

2011-08-20 Panie prezesie gdzie się podział tajemniczy inwestor ,który miał objąć to emisje w razie niepowodzenia? Z czego ja widze to próbuje Pan sprzedać akcje drobnym inwestorą w "promocyjnej" cenie 31gr.
Emisja akcji serii E trwa do 21.09.2011 r., w związku z tym aktualnie prowadzimy rozmowy z inwestorami, w tym także z inwestorami instytucjonalnymi. Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że nasza oferta jest skierowana wyłącznie do “drobnych” inwestorów. Ponadto "tajmeniczy inwestor" cały czas jest i ma objąć spory pakiet, ale nie całość. Nigdy nie było powiedziane że całość. Na pewno rynek dowie się kto to jest po publikacji raportu o akcjonariuszach powyżej 5% udziału w kapitale. Natomiast w kontekście wyceny akcji naszej spółki jestem przekonany, że niebawem wycena wzrosnie, do takich prognoz skłania m.in. eksport na rynek niemiecki o wartości niemal 100 mln zł który już zaczęliśmy realizować. Równocześnie intensyfikujemy działalność operacyjną także na Wschodzie Europy, tj. w Rosji, na Ukrainie, Litwie oraz na Białorus, gdzie prowadzimy rozmowy. W ten sposób stworzymy prężne kanały sprzedażowe, które zapewnią naszej spółce stabilne przychody. W 2012 roku planujemy uzyskać przychód na poziomie 233 mln zł, natomiast zysk netto wyniesie 2.65 mln zł. Daje to realne 65% wzrostu rok do roku. Ponadto pragnę przypomniec że spółka na rynku niemieckim zaczyna prowadzić sprzedaż detaliczną na portalach aukcyjnych, gdzie w niedalekiej przyszłości pragniemy wejść do czołówki sprzedawców. Mamy na to realne szanse, ponieważ dysponujemy potężnym doświadczeniem i skutecznie konkurujemy z Niemcami niskimi kosztami operacyjnymi, gdyż w większości prowadzimy działalność z terenu Polski, dlatego nasze projekty sprzedażowe już teraz przynoszą tak dobre rezultaty. Pragne dodać, że rynek niemiecki w tym względzie jest ponad 10-krotnie większy niż w Polsce. Z poważaniem, Krzysztof Seweryn Prezes Zarządu InwazjaPC S.A.  

2011-08-16 Panie Prezesie w I kw br. roku różnica miedzy Zobowiązaniami a należnościami wynosiła ponad 5 mln. Natomiast teraz po II kw wynosi już ponad 7 mln.I stad moje pytanie skąd taka różnica i gdzie się podziała gotówka?
Jesteśmy firmą handlową, typowe dla firm tego rodzaju jest korzystanie z kredytów kupieckich, które w zależności od wielkości zakupów są zmienne, czyli zobowiazania. Należności także sa zmienne w zależności od wielkści sprzedaży. Z poważaniem, Krzysztof Seweryn Prezes Zarządu InwazjaPC S.A. 

2011-08-08 Czy obecna sytuacja rynkowa nie zagrozi niemieckim kontraktom spółki ?
Nie powino to mieć żadnego wpływu na rozwój naszego eksportu na rynek niemiecki. W prognozach dotyczących wyników finansowych naszej spółki przwidzieliśmy rozmaite warianty wydarzeń, także i takie, które dotyczą ograniczenia eksportu do Niemiec. Dlatego prognozy są podane w wersji pesymistycznej, wariant optymkistyczny opiewa na dużo wyższy poziom eksportu. Także dywersyfikując ryzyka rozwijamy eksport do krajów Wchodniej Europy – Rosji, Ukrainy, Litwy oraz Białorusi. W ten sposób uniezależnimy się od potencjalnego ryzyka ograniczenia naszych wpływów pochodzących z działalności operacyjnej na rynku niemieckim. I jak już zostało wspomniane prowadzimy także sprzedaż na rynku niemieckim na portalach aukcyjnych o 10-ktornie większym potencjale od polskiego, gdzie jesteśmy ekspertami. Z poważaniem, Zarząd Spółki InwazjaPC S.A. 

2011-08-02 Czy spółka wyda komunikat w sprawie objęcia bądź nieobjęcia wszystkich akcji nowej emisji ?
Zamierzamy opublikować komunikat na ten temat. Nastąpi to, gdy tylko otrzymamy komplet informacji z KDPW. Z poważaniem, Zarząd Spółki InwazjaPC SA 

2011-07-26 Spółka sprzedała w emisji pierwotnej akcje serii D po 0,55zł, obecna emisja w dla dotychczasowych akcjonariuszy jest po 0,31zł co zmieniło się w otoczeniu spółki, że powstała aż taka rozbieżność ?
Emisja akcji serii E została przeznaczona dla dotychczasowych akcjonariuszy. Posiadacze 5 „starych“ akcji uprawnieni zostali do zakupu dwóch nowych po cenie 0,31 zł. Niższa, w porównaniu do emisji serii D, cena akcji w ramach nowej emisji stanowi rodzaj zachęty do uczestnictwa w tym projekcie dla akcjonariuszy naszej spółki. Zmiany w otoczeniu firmy rzeczywiście nastąpiły, ale mają one pozytywny charakter. W lipcu br. spółka pozyskała dodatkowe kontrakty eksportowe do Niemiec, które m.in. przełożą się na bardzo wyraźny wzrost przychodów w 2012 roku, które wyniosą 233 mln zł. Natomiast tegoroczny przychód naszej firmy uplasuje się na poziomie 143 mln zł. Oznacza to wzrost o 64,8%, licząc rok do roku. Równie optymistyczne wyglądają dane dotyczące prognoz zysków InwazjaPC na lata 2011 oraz 2012. Wyniosą one odpowiednio 1.773.000 zł oraz 2.650.000 zł. W tym przypadku mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 49,5%. Na podstawie wspomnianych danych widać wyraźnie, że w ciągu najbliższych kilku lat spółka będzie rozwijać się bardzo dynamicznie. Jest to realna prognoza, wynika ona m.in. z bardzo dużego wzrostu wartości obrotów na rynku handlu online, gdzie spółka prowadzi działalność operacyjną, a także z pozyskania przez InwazjaPC nowych kontraktów eksportowych na rynku niemieckim. Z poważaniem, Zarząd Spółki InwazjaPC SA 

2011-07-21 Jak zarząd chce przekonać akcjonariuszy do objęcia nowych akcji po 0,31zł skoro na dzisiejszej sesji kurs wyniósł 0,29zł ?.
Nasza spółka tylko w ciągu 3 lat działalności odnotowała wzrost przychodów na poziomie 1000%, co jednoznacznie dowodzi, że strategia rozwoju firmy okazała się słuszna. Prognozy, dotyczące wyników finansowych spółki w ciągu najbliższych kilku lat także są jak najbardziej pozytywne. Do takich wniosków skłaniają m.in. obiecujące wyniki projektów zrealizowanych na rynku niemieckim, gdzie z powodzeniem zastosowaliśmy innowacyjny model sprzedażowy. Niedawno nawiązaliśmy także współpracę z niemieckimi firmami, które dostarczą nam sprzęt IT, AGD oraz RTV. Oznacza to, że nasza działalność operacyjna na tym rynku ulegnie dalszej intensyfikacji. Bardzo duży potencjał wzrostu mają także rynki krajów Wchodniej Europy, gdzie także zamierzamy rozszerzyć naszą działalność. Jestem przekonany, że także inwestorzy mogą skorzystać na dynamicznym tempie rozwoju branży e-commerce, w obrębie której działa spółka. Poza tym warto pamiętać, że obecnie mamy do czynienia z bessą, a po bessie przychodzi hossa. Jest to ostatni moment dla inwetorów, aby tanio kupić akcje i w niedalekiej przyszłości dużo zarobić. Z poważaniem, Zarząd Spółki InwazjaPC SA 

2011-07-20 Czy spółka ma plan B w przypadku nie objęcia przez inwestorów nowej emisji akcji ?
Subskrypcja akcji naszej spółki potrwa do 02 sierpnia, tj. przez jeszcze ponad tydzień. Prowadzimy z naszymi inwestorami rozmowy i nie widzimy zagrożenia w postaci ryzyka niepowodzenia emisji. W przypadku nieobjęcia przez inwestorów nowej emisji akcji jesteśmy przygotowani do wdrożenia alternatywnego planu, który pozwoli naszej spółce na stabilny rozwój. Z poważaniem,Zarząd Spółki InwazjaPC SA 

2011-07-20 Czy Pan prezes obejmie akcje nowej emisji w przypadku spadku kursu poniżej ceny emisyjnej 0,31zł ?.
Biorąc pod uwagę prognozy dla branży oraz rozwoju InwazjiPC SA, oraz niezależnie pełnioną przeze mnie funkcję w Zarządzie Spółki, zdecydowałem o niezbywaniu zarówno akcji, jak i praw poboru, będących w moim posiadaniu. Podobnie decyzja o objęciu akcji nowej emisji nie będzie uzależniona od wartości kursu Z poważaniem,Krzysztof Seweryn Prezes Zarządu InwazjaPC SA 

2011-07-19 Na co konkretnie spółka przeznaczy środki pozyskane z emisji akcji?
Pozyskane z emisji środki przeznaczymy na rozwój naszej działalności operacyjnej na rynku niemieckim, gdzie w czerwcu br. nawiązaliśmy współpracę z niemieckimi firmami dostarczającymi sprzęt IT, AGD i RTV oraz wejście na dynamiczne rynki Europy Wschodniej – Rosji, Ukrainy, Litwy oraz Białorusi, gdzie będziemy eksportować nasze produkty. Z poważaniem,Zarząd Spółki InwazjaPC SA 

2011-07-18 Panie Prezesie, jakie plany na przyszłość? Czy pokusicie sie o jakieś przejęcia w sektorze, czy może liczycie na wchłonięcie przez większego konkurenta z branży?
Specjaliści prognozują, że branża, w której działamy utrzyma się w trendzie wzrostowym. Sprzyjająca koniunktura w natruralny sposób zachęca do dokonywania przejęć innych podmiotów. W przyszłości nie wykluczamy realizacji tego rodzaju projektów. Obecnie znaczna część naszych działań skoncentrowana jest wokół ekspansji na rynkach zagranicznych, które rozwijają się dynamicznie, co będzie miało pozytywny wpływ także na wynki finansowe spółki. Jesteśmy otwarci w kwestii nawiązania współpracy biznesowej z innymi podmiotami, aby rozszerzyć ofertę produktową InwazjiPC. Ale na obecnym etapie rozwoju spółki nie bierzemy pod uwagę możliwości przejęcia przez inny podmiot. Z poważaniem,Krzysztof Seweryn Prezes Zarządu InwazjaPC SA 

2011-07-06 Kurs spółki spadł prawie do ceny emisyjnej akcji nowej emisji. Co w przypadku spadku kursu poniżej kursu 0,31zł, do kogo zarząd skieruje akcje nowej emisji ?
Akcje nowej emisji są skierowane do dotychczasowych Akcjonariuszy. Posiadacze 5 “starych” akcji będą uprawnieni do zakupu dwóch nowych po cenie 0,31 zł. Dokładamy wszelkich starań, aby przed emisją wzmocnić zaufanie do naszej Spółki, co w naszym przekonaniu pozwoli nadal wyceniać akcje spółki powyżej ceny emisyjnej. Otwarcie subskrypcji nastąpi 15 lipca, jej zamknięcie przewdzieliśmy na 02 sierpnia 2011 roku. Z ramach nowej emisji planujemy pozyskać 2,7 mln zł. W razie dodatkowych pytań, także dotyczących bieżącej wartości kursu, pozostajemy do dyspozycji. Z poważaniem, Zarząd InwazjaPC S.A. 

2011-07-05 Czy formularz o którym informuje spółka w raporcie 25/2011 może być wypełniony w domu maklerskim w którym przyjmują zapisy na akcje nowej emisji spółki ?
Zgodnie z informacją zamieszczoną w “Uwagach” do formularza zapisu na akcje serii E, zamieszczonego w raporcie 25/2011, formularz należy sporządzić w dwóch egzemplarzach – jednym dla Subskrybenta i jednym dla Spółki (który należy wysłać na wskazany w formularzu adres); treść uwag - pkt.1. Biuro maklerskie nie ma obowiązku posiadania egzemplarzy formularza, przeznaczonych dla Subskrybentów, przy czym zapisów na akcje należy dokonać niezależnie w biurze maklerskim; treść uwag pkt.2. 1. “Zgodnie z art. 437 § 1 KSH, niniejszy formularz wypełnia się w co najmniej dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Subskrybenta i jeden dla Spółki. Podmiot przyjmujący zapis może żądad wypełnienia trzeciego egzemplarza formularza dla siebie. Zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej. Uzupełniony egzemplarz dla Spółki należy wysład na adres korespondencyjny Biura Zarządu Spółki: ul. Hercena 3-5, Wrocław (50-453).” 2. “Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru dokonują zapisu na akcje serii E w biurze maklerskim, w którym mają zdeponowane prawa poboru (JPP), uprawniające do objęcia akcji serii E w chwili składania zapisu. W przypadku inwestorów, dla których rachunek papierów wartościowych prowadzony jest przez podmiot inny niż biuro maklerskie (bank depozytariusz), zapisy oraz wpłaty powinny byd dokonane w biurze maklerskim realizującym zlecenia danego banku depozytariusza”. Należy jednak mieć na względzie indywidualne zasady funkcjonowania biur maklerskich, zgodnie z poniżej zaprezentowanymi punktami: 1. W przypadku złożenia zapisu podstawowego lub/i dodatkowego za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu lub za pomocą innych środków technicznych, jeżeli taką możliwość dopuszczają regulaminy domów maklerskich i biur maklerskich przyjmujących zapisy, inwestor otrzyma potwierdzenie przyjęcia zapisu w sposób i w formie określonej w tych regulaminach. 2. Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu lub/i dodatkowego oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego lub biura maklerskiego przyjmującego zapis. 3. W poszczególnych domach maklerskich lub biurach maklerskich udzielane będą techniczne informacje dotyczące składania zapisów oraz dostępne będą formularze zapisów. 4. Uprasza się więc inwestorów o kontakt z pracownikami domów maklerskich lub biur maklerskich (ewentualnie z opiekunami) oraz weryfikację, czy złożenie zapisu wyłącznie za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu lub za pomocą innych środków technicznych jest wystarczające dla skutecznego złożenia zapisu podstawowego lub/i dodatkowego, tj. czy nie jest wymagane uzupełnienie formularza zapisu przez inwestora i jego odesłanie na adres korespondencyjny Spółki. Z poważaniem, Zarząd InwazjaPC S.A. 

2011-07-02 Jak rozkłada się struktura sprzedaży IPC, dominują sklepy czy internet ?
W strukturze naszej sprzedaży dominują sklepy. Oddziały ogólnopolskiej sieci salonów InwazjaPC S.A. znajdują się m.in. w Białymstoku, Katowicach, Lublinie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Szczecinie oraz Wrocławiu. Z poważaniem, Zarząd InwazjaPC S.A. 

2011-07-02 Gdzie będzie można zapisać się na akcje nowej emisji ?. Czy pomimo zapisu w biurze maklerskim trzeba wypełnić formularz, który spółka zamieściła w raporcie 25/2011 ?.
Na akcje nowej emisji osoby uprawnione do wykonania prawa poboru dokonują zapisu w biurze maklerskim, w którym mają zdeponowane prawa poboru (JPP), uprawniające do objęcia akcji serii E w chwili składania zapisu.. W przypadku inwestorów, dla których rachunek papierów wartościowych prowadzony jest przez podmiot inny niż biuro maklerskie (bank depozytariusz), zapisy oraz wpłaty powinny być dokonane w biurze maklerskim realizującym zlecenia danego banku depozytariusza. Pomimo zapisu w biurze maklerskim, należy niezależnie wypełnić formularz zamieszczony w raporcie w dwóch kopiach: dla Subskrybenta oraz dla Spółki, który należy wysłać na adres: Biuro Zarządu Spółki InwazjaPC S.A. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław Należy ponadto mieć na względzie indywidualne zasady funkcjonowania biur maklerskich, zgodnie z poniżej zaprezentowanymi punktami: 1. W przypadku złożenia zapisu podstawowego lub/i dodatkowego za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu lub za pomocą innych środków technicznych, jeżeli taką możliwość dopuszczają regulaminy domów maklerskich i biur maklerskich przyjmujących zapisy, inwestor otrzyma potwierdzenie przyjęcia zapisu w sposób i w formie określonej w tych regulaminach. 2. Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu lub/i dodatkowego oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego lub biura maklerskiego przyjmującego zapis. 3. W poszczególnych domach maklerskich lub biurach maklerskich udzielane będą techniczne informacje dotyczące składania zapisów oraz dostępne będą formularze zapisów. 4. Uprasza się więc inwestorów o kontakt z pracownikami domów maklerskich lub biur maklerskich (ewentualnie z opiekunami) oraz weryfikację, czy złożenie zapisu wyłącznie za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu lub za pomocą innych środków technicznych jest wystarczające dla skutecznego złożenia zapisu podstawowego lub/i dodatkowego, tj. czy nie jest wymagane uzupełnienie formularza zapisu przez inwestora i jego odesłanie na adres korespondencyjny Spółki. Z poważaniem, Zarząd InwazjaPC S.A. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu