pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-01-19 PB podaje,że M.Sołowow zainwestował w spółkę OncoArendi Therapeutics poprzez Ipopema 112 FIZAN. Jak ja mógłbym zainwestować w tą spółkę?
Z zasady nie komentujemy informacji na temat inwestycji funduszy zarządzanych przez IPOPEMA TFI. Pańskie pytanie o możliwość inwestycji w OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. powinno być skierowane bezpośrednio do spółki (ze względu na fakt, że jest to spółka prywatna, możliwość inwestycji w jej udziały mogą mieć podmioty, do których decyzją wspólników skierowana zostanie emisja nowych udziałów). Z poważaniem, Marcin Kurowski Dyrektor Operacyjny 

2014-03-18 Spółka dzieliła się z akcjonariuszami zyskiem w kilku poprzednich latach, czy zamierza to zrobić za 2013 rok? Czy zamierzacie przedstawić prognozy finansowe na 2014 rok?
IPOPEMA Securities z założenia jest spółką dywidendową. Nasza polityka dywidendowa została szeroko opisana w Prospekcie Emisyjnym (str. 24, dostępny pod linkiem: http://ipopemasecurities.pl/media/files/prospekt.pdf) i dotychczas nie uległa zmianie; jej założenia są realizowane, czego dowodem są wypłaty dywidendy za lata 2010 i 2011. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok ubiegły zostanie wydana jak zazwyczaj przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, przy czym jego termin nie został jeszcze wyznaczony (zakładamy, że informacja w tej sprawie powinna zostać opublikowana w ciągu kilku tygodni). Jeśli zaś chodzi o prognozy - IPOPEMA Securities dotychczas nie publikowała prognoz finansowych, podtrzymujemy to założenie również jeśli chodzi o rok 2014.  

2014-02-24 Czy zmiana zespołu TFI w jakikolwiek sposób wpłynęła na saldo wpłat i wypłat? Jakiej wartości aktywami zarządza nowy zespół?
Zmiana zespołu miała charakter strukturalny i nie wpłynęła na saldo wpłat i wypłat. Na koniec stycznia (z tego okresu pochodzą najbardziej aktualne dane), łączne aktywa pod zarządzaniem wynosiły blisko 20,4 mld zł, z czego 17,9 mld dotyczy funduszy inwestycyjnych zamkniętych; 1,9 mld dotyczy środków IPOPEMA Asset Management, a ponad 0,5 mld jest zawarte w funduszach inwestycyjnych otwartych. Z poważaniem, Karolina Szapiro, PR Manager 

2014-02-13 Czy ostanie zmiany w akcjonariacie oznaczają poszukiwanie inwestora branżowego?
Spółka IPOPEMA Securities nie poszukuje inwestora branżowego. Zmiany w akcjonariacie, o których informowała spółka, miały charakter wyłącznie formalny. Akcjonariusze powiązani z grupą (w szczególności członkowie zarządu Spółki) kontrolują nadal (pośrednio lub bezpośrednio) taką samą ilość udziałów. Z poważaniem, Karolina Szapiro, PR Manager. 

2009-07-29 Które z linii biznesowych spółki będą się najszybciej rozwijać w 4 kwartale?
Dziękujemy za zainteresowanie IPOPEMA Securities S.A. W odpowiedzi na otrzymane przez nas pytanie w ramach Akcji Inwestor „Pulsu Biznesu” chcielibyśmy jednakże poinformować, że zgodnie z przyjętą polityką nasza spółka nie publikuje żadnych prognoz, w szczególności z podziałem na konkretne linie biznesowe. Jednocześnie zapraszamy do lektury Prospektu Emisyjnego IPOPEMA Securities S.A. (http://www.ipopemasecurities.pl/articles.php?miId=87&lang=pl), gdzie w części ‘Podsumowanie’ zamieszczone zostały informacje dotyczące ogólnej strategii spółki na najbliższe lata. Z poważaniem, Aleksandra Radziak IPOPEMA Securities S.A.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu