pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2015-01-19 PB podaje,że M.Sołowow zainwestował w spółkę OncoArendi Therapeutics poprzez Ipopema 112 FIZAN. Jak ja mógłbym zainwestować w tą spółkę?
Z zasady nie komentujemy informacji na temat inwestycji funduszy zarządzanych przez IPOPEMA TFI. Pańskie pytanie o możliwość inwestycji w OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. powinno być skierowane bezpośrednio do spółki (ze względu na fakt, że jest to spółka prywatna, możliwość inwestycji w jej udziały mogą mieć podmioty, do których decyzją wspólników skierowana zostanie emisja nowych udziałów). Z poważaniem, Marcin Kurowski Dyrektor Operacyjny 

2014-03-18 Spółka dzieliła się z akcjonariuszami zyskiem w kilku poprzednich latach, czy zamierza to zrobić za 2013 rok? Czy zamierzacie przedstawić prognozy finansowe na 2014 rok?
IPOPEMA Securities z założenia jest spółką dywidendową. Nasza polityka dywidendowa została szeroko opisana w Prospekcie Emisyjnym (str. 24, dostępny pod linkiem: http://ipopemasecurities.pl/media/files/prospekt.pdf) i dotychczas nie uległa zmianie; jej założenia są realizowane, czego dowodem są wypłaty dywidendy za lata 2010 i 2011. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok ubiegły zostanie wydana jak zazwyczaj przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, przy czym jego termin nie został jeszcze wyznaczony (zakładamy, że informacja w tej sprawie powinna zostać opublikowana w ciągu kilku tygodni). Jeśli zaś chodzi o prognozy - IPOPEMA Securities dotychczas nie publikowała prognoz finansowych, podtrzymujemy to założenie również jeśli chodzi o rok 2014.  

2014-02-24 Czy zmiana zespołu TFI w jakikolwiek sposób wpłynęła na saldo wpłat i wypłat? Jakiej wartości aktywami zarządza nowy zespół?
Zmiana zespołu miała charakter strukturalny i nie wpłynęła na saldo wpłat i wypłat. Na koniec stycznia (z tego okresu pochodzą najbardziej aktualne dane), łączne aktywa pod zarządzaniem wynosiły blisko 20,4 mld zł, z czego 17,9 mld dotyczy funduszy inwestycyjnych zamkniętych; 1,9 mld dotyczy środków IPOPEMA Asset Management, a ponad 0,5 mld jest zawarte w funduszach inwestycyjnych otwartych. Z poważaniem, Karolina Szapiro, PR Manager 

2014-02-13 Czy ostanie zmiany w akcjonariacie oznaczają poszukiwanie inwestora branżowego?
Spółka IPOPEMA Securities nie poszukuje inwestora branżowego. Zmiany w akcjonariacie, o których informowała spółka, miały charakter wyłącznie formalny. Akcjonariusze powiązani z grupą (w szczególności członkowie zarządu Spółki) kontrolują nadal (pośrednio lub bezpośrednio) taką samą ilość udziałów. Z poważaniem, Karolina Szapiro, PR Manager. 

2009-07-29 Które z linii biznesowych spółki będą się najszybciej rozwijać w 4 kwartale?
Dziękujemy za zainteresowanie IPOPEMA Securities S.A. W odpowiedzi na otrzymane przez nas pytanie w ramach Akcji Inwestor „Pulsu Biznesu” chcielibyśmy jednakże poinformować, że zgodnie z przyjętą polityką nasza spółka nie publikuje żadnych prognoz, w szczególności z podziałem na konkretne linie biznesowe. Jednocześnie zapraszamy do lektury Prospektu Emisyjnego IPOPEMA Securities S.A. (http://www.ipopemasecurities.pl/articles.php?miId=87&lang=pl), gdzie w części ‘Podsumowanie’ zamieszczone zostały informacje dotyczące ogólnej strategii spółki na najbliższe lata. Z poważaniem, Aleksandra Radziak IPOPEMA Securities S.A.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu