pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-02-14 Skąd taki dobry wynik w roku 2010? Czy są to realne pieniądze dla spółki czy papierowe przeszacowanie wartości spółek portfelowych?
Witam, w odpowiedzi na zadane pytanie, Zarząd IQ Partners informuje, iż na wynik finansowy Funduszu IQ Partners miało wpływ kilka czynników: pierwszym były to wyniki spółek portfelowych a w tym szczególne Screen Network S.A. i Zakupy.com. S.A., drugim to znakomite wyniki Funduszy Inkubatorowych - InQbe oraz Ventures Hub. Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż obydwa fundusze wyceniane są w wartości aktywów netto a ich wycena wpływa na bieżący, jednostkowy wynik finansowy IQ Partners S.A. Dodatkowo na bardzo dobry wynik Funduszu IQ Partners miał fakt księgowania otrzymanych dotacji przeznaczonych na inwestycje. Dokładny opis wydarzeń, które miały znaczący wpływ na wynik całej grupy IQ Partners jak i samego Funduszu, zawarte zostały w ostatnim raporcie za IV kwartał 2010r. Wszystkie raporty dostępne są na stronie www.iqpartners.pl. Dziękuję Maciej Sikorski PR&IR IQ Partners S.A. 

2011-02-13 W wywiadzie dla internetowej telewizji Prezes Hazubski powiedział że w IQ,2011 wyjdzie z inwestycji w e-Kiosk do inwestora branżowego. Jak ta transakcja wpłynie na wynik IQP? Czy tym inwestorem branżowym jest RUCH S.A. lub Axel Springer?
Witam, w odpowiedzi na Pańskie pytanie, Zarząd IQ Partners S.A. informuje iż był inicjatorem rozmów dotyczących połączenia Spółki e-Kiosk z eGazety. W przypadku dojścia do połączenia podmiotów, powstanie największa Spółka na polskim rynku świadcząca usługi dystrybucji e-Prasy, Audiobooków i e-Book. Na dzień dzisiejszy ciężko jest oszacować wpływ jaki będzie miało ewentualne połączenie Spółki eKiosk z eGazetami na wynik finansowy funduszu IQ Partners. Oczywiście o wszystkich znaczących wydarzeniach mogących mieć wpływ na wynik finansowy funduszu, Zarząd poinformuje akcjonariuszy poprzez system EBI. Dziękuję Maciej Sikorski PR&IR IQ Partners S.A. 

2011-02-09 Czy IQP będzie dokupować akcje swojej spółki portfelowej e-kiosku w ofercie private placment? Czy wierzycie w tą spółę? Czy rynek nie wycenia jej za nisko?
Witam, w odpowiedzi na zadane pytania Zarząd Funduszu informuje, że nie planuje udziału w ofercie private placement Spółki e-Kiosk. Jednocześnie Zarząd IQ Partners S.A. pragnie przypomnieć, że to Fundusz był inicjatorem połączenia dwóch największych podmiotów (e-Kiosk z eGazety) w segmencie dystrybucji e-wydań, e-booków i audiobooków. Spółka e-Kiosk jest jedną z najważniejszych inwestycji w portfelu Funduszu, tym samym nie może być mowy o utracie zaufania do biznesu, a wycena Spółki e-Kiosk w ocenie Zarządu IQ Partners jest zbyt niska. Dziękuję Maciej Sikorski PR&IR IQ Partners S.A. 

2011-02-02 czy planują Państwo jako większościowy akcjonariusz sprzedaż jakiegoś podmiotu z notowanych na GPW lub wycofanie z obrotu w 2011r ?
Witam, fundusz IQ Partners S.A. wspiera swoje Spółki portfelowe poprzez aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych jak i inwestorów strategicznych. Zarząd IQ Partners S.A. nie może wykluczyć faktu, iż w przypadku znalezienia inwestora strategicznego nie podejmie decyzji o wyjściu z inwestycji. Na dzień dzisiejszy fundusz IQ Partners S.A. nie ma szczegółowo określonych planów sprzedaży podmiotów notowanych na NewConnect. Oczywiście w przypadku podjęcia decyzji inwestycyjnej Zarząd Funduszu poinformuje udziałowców poprzez system EBI. Dziękuję Maciej Sikorski PR&IR IQ Partners S.A. 

2010-11-30 Ile Spółek powstanie do końca roku 2011? Jaka będzie wartość inwestycji i z których inwestycji planujecie wyjść?
Witam, fundusz IQ Partners S.A. szacuje iż całkowita wartość inwestycji do końca 2011 roku wyniesie około 8 mln zł. Jednocześnie Zarząd funduszu ma nadzieję na wyjście z kilku inwestycji. Oczywiście w przypadku podjęcia takiej decyzji Zarząd IQ Partners S.A. poinformuje o tym fakcie inwestorów. Dziękuję Maciej Sikorski PR&IR IQ Partners S.A. 

2010-11-21 Na kiedy planowany jest debiut spółki zależnej Acreo? Czy wprowadzenie spółki na rynek NewConnect może znacznie wpłynąć na kurs IQ PArtners?
Witam, obecnie Acreo jest na etapie przeksztalcenia w S.A. i mamy nadzieję, iż nastąpi to do końca roku. Nastepnie rozpoczniemy działania mające na celu wprowadzenia Spółki na NewConnect. Debiut Spółki Acreo nie wpłynie znacząco na kurs IQ Partners S.A., z uwagi na fakt iż jest to jedna z ponad 30 inwestycji jakie posiada w swoim portfelu fundusz. Jednakże w przypadku osiągnięcia przez Acreo S.A. bardzo dobrych wyników finansowych w kolejnych okresach, spowodować może wzrost ceny akcji Spółki a tym samym poprzez dobre wyniki finansowe Acreo S.A. i ich konsolidację z wynikami poszczególnych Spółek znacząco wpłynąć na kurs notowań IQ Partners S.A. na NewConnect. Dziękuję Maciej Sikorski PR&IR IQ Partners S.A. 

2010-07-28 Witam, Jaka w ocenie spółki wycena akcji E-Muzyki jest interesująca w kontekście planowanego wyjścia z tej inwestycji? Czy biorą Państwo pod uwagę możliwość sprzedaży akcji po cenie odpowiadającej aktualnej wycenie rynkowej (1 PLN)?
Witam, na dzień dzisiejszy nie ma planów sprzedaży udziałów w Spółce e-Muzyka S.A. Oczywiście cały czas poszukujemy odpowiednich partnerów biznesowych dla Spółki i jesteśmy otwarci na ewentualne rozmowy inwestycyjne. Dziękuję Maciej Sikorski PR&IR IQ Partners S.A. 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu