pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2018-01-31 Kiedy jest jaka będzie dywidenda z JSW skoro są tak duże zyski?
(brak odpowiedzi) 

2016-11-15 W jakiej wysokości będzie wypłacona barbórka za 2016 r.?
(brak odpowiedzi) 

2016-05-21 Kiedy zlikwidują Państwo 13 i 14 dla górników i zaczniecie wypłacać dywidendę?
(brak odpowiedzi) 

2013-10-22 Jakie są prognozy wyceny akcji JSW w IV kwartale 2013 roku?
(brak odpowiedzi) 

2013-08-04 Kiedy będzie wypłata dywidendy spółki JSW za 2013 rok?
W odpowiedzi na zgłoszone zapytanie, informujemy co następuje: Wynik spółki osiągnięty w 2013 r. zostanie opublikowany w roku 2014. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych o podziale zysku albo o pokryciu straty decyduje w spółce akcyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 i 2 pkt 2 KSH). Informacje w tym zakresie spółka publikuje w formie raportów giełdowych, dostępnych m.in. na stronie internetowej spółki www.jsw.pl). Natomiast informujemy, że w dniu 28 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w wyniku podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 295 877 221,92 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), co stanowi 2,52 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło: • dzień nabycia prawa do dywidendy na 31 lipca 2013 roku. • termin wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2013 roku. Wypłatą dywidendy jest objętych 117 411 596 akcji Spółki. Zespół Relacji Inwestorskich JSW S.A.  

2011-09-07 Jakie są prognozy JSW na III kw.2011. czy wyniki firmy nie będa tak zaskakujące jak wcześniejszy kwartał , gdzie Bogdanka przeskoczyła firmę w którą tak wierzyłem?
(brak odpowiedzi) 

2011-08-10 Gdzie można śledzić notowania węgla koksowego?
(brak odpowiedzi) 

2011-07-20 Na kiedy prognozujecie wejście JSW do WIG 20?
(brak odpowiedzi) 

2011-07-06 Co tak marnie z tym kursem?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Short-sellerzy uciekli z rynków wschodzących
Złoty zyska do walut regionu
Euro zbyt tanie, by mogło dalej tracić
Najdłuższy od trzech lat rajd dolara
Amerykańskie akcje znów bliskie rekordowego przewartościowania

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu