pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2018-01-31 Kiedy jest jaka będzie dywidenda z JSW skoro są tak duże zyski?
(brak odpowiedzi) 

2016-11-15 W jakiej wysokości będzie wypłacona barbórka za 2016 r.?
(brak odpowiedzi) 

2016-05-21 Kiedy zlikwidują Państwo 13 i 14 dla górników i zaczniecie wypłacać dywidendę?
(brak odpowiedzi) 

2013-10-22 Jakie są prognozy wyceny akcji JSW w IV kwartale 2013 roku?
(brak odpowiedzi) 

2013-08-04 Kiedy będzie wypłata dywidendy spółki JSW za 2013 rok?
W odpowiedzi na zgłoszone zapytanie, informujemy co następuje: Wynik spółki osiągnięty w 2013 r. zostanie opublikowany w roku 2014. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych o podziale zysku albo o pokryciu straty decyduje w spółce akcyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 i 2 pkt 2 KSH). Informacje w tym zakresie spółka publikuje w formie raportów giełdowych, dostępnych m.in. na stronie internetowej spółki www.jsw.pl). Natomiast informujemy, że w dniu 28 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w wyniku podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 295 877 221,92 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), co stanowi 2,52 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło: • dzień nabycia prawa do dywidendy na 31 lipca 2013 roku. • termin wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2013 roku. Wypłatą dywidendy jest objętych 117 411 596 akcji Spółki. Zespół Relacji Inwestorskich JSW S.A.  

2011-09-07 Jakie są prognozy JSW na III kw.2011. czy wyniki firmy nie będa tak zaskakujące jak wcześniejszy kwartał , gdzie Bogdanka przeskoczyła firmę w którą tak wierzyłem?
(brak odpowiedzi) 

2011-08-10 Gdzie można śledzić notowania węgla koksowego?
(brak odpowiedzi) 

2011-07-20 Na kiedy prognozujecie wejście JSW do WIG 20?
(brak odpowiedzi) 

2011-07-06 Co tak marnie z tym kursem?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu