pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-05-30 Czy możliwy jest w tym roku skup akcji własnych przez JWC lub jakiekolwiek inne działania, które mogłyby ochronić akcjonariuszy przed pokonaniem historycznych minimów notowania akcji JWC?
(brak odpowiedzi) 

2009-07-28 Na jakim etapie jest sprawa złożenia wniosku o likwidację Spółki? Jak banki udzielające kredyty patrzą na te sytuację?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-20 Jak JWC rekompensuje klientom opóźnienia w realizacjach inwestycji??
Każda umowa z klientem zawiera indywidualne zapisy, dotyczące ewentualnych świadczeń w wypadku opóźnienia realizacji inwestycji, są one ustalane podczas negocjacji umowy przedwstępnej. W przypadku braku takich ustaleń klientowi zawsze przysługuje roszczenie odszkodowawcze na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Z poważaniem, Zespół Relacji Inwestorskich  

2009-05-20 Czy to prawda, że JWC stosuje w umowach klauzule waloryzacyjne uznane za Prezese UOKIK za nielegalne?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-19 Czy spółka JWC w związku ze stagnacją w budownictwie mieszkaniowym ma zamiar zmienić swój wizerunek i wpłynąć na opinie krążące pośród niezadowolonych klientów w związku z wpisywaniem do umów klauzul niedozwolonych, opóźnianiem terminów oddawania mieszkań, lekceważeniem klientów i wykorzystywaniem niedoskonałości polskiego prawa do realizacji celów zarobkowych?
J.W. Construction Holding S.A. jako spółka giełdowa jest zobligowana stale dbać o swój wizerunek. Mamy najbardziej rozpoznawalną markę wśród polskich deweloperów, jesteśmy największą spółką z tego sektora, a sprzedaż naszych mieszkań, mimo panującej na rynku stagnacji, utrzymuje się na stabilnym satysfakcjonującym poziomie. Kurs giełdowy Spółki wykazuje tendencję wzrostową a Spółka cieszy się zaufaniem instytucji finansowych. Powyższe fakty są dowodem na to, że Spółka posiada stabilne fundamenty oraz przemyślaną strategię biznesową. Wizerunek wiarygodnego partnera w biznesie jest naturalną konsekwencją naszego działania. W związku z powyższym nie mamy podstaw, aby uważać, że konieczna jest zmiana wizerunku, co jednak nie zwalnia Spółki od pracy nad polepszeniem swojego wizerunku wśród klientów i partnerów biznesowych. Postępowanie w sprawie klauzul niedozwolonych nie zakończyło się jeszcze ostateczną decyzją w przedmiotowej sprawie. Jednakże aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości Spółka usunęła zakwestionowane zapisy, aby wykazać swą dobrą wolę w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie zapewniamy, że nieprawdą jest jakoby spółka stosowała w umowach z klientami niedozwolone klauzule czy lekceważyła klientów. Celem naszych działań jako spółki deweloperskiej jest skuteczne zwiększanie wartości firmy oraz powiększanie jej zasobów kapitałowych. Nie dzieje się to jednak nigdy kosztem klientów, ani w sposób naruszający dobre obyczaje. Co do kwestii nieterminowości oddawania mieszkań to ten problem na dzień dzisiejszy nie dotyczy JWCH. Obecnie lokale są wydawane w nowych inwestycjach często przed terminem.  

2009-05-19 Co robicie aby poprawić swój zły wizerunek na rynku nieruchomości?
(brak odpowiedzi) 

2009-05-19 Jaki wpływ na wyniki finansowe Spółki może mieć przegrana przed Sądem Ochrony i Konsumenta ?
Uważamy, że wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest niesłuszny. Odwołaliśmy się od tej decyzji i czekamy na kolejne orzeczenie. Nie będziemy spekulować na temat wpływu decyzji sądu na wyniki finansowe naszej spółki. Z poważaniem, Zespół Relacji Inwestorskich 

2009-05-14 Czy JW w swoich umowach nadal stosuje kwestionowane przez Prezesa UOKiK tzw."niedozwolone klauzule"?
J.W. Construction Holding S.A. nie stosuje w umowach z klientami klauzul niedozwolonych. Zapisy zakwestionowane przez Prezesa UOKiK zostały usunięte w szerszym zakresie niż było to kwestionowane jako przejaw dobrej woli Spółki. Każdy kontrakt jest jednak indywidualnie negocjowany. Oznacza to, że klient ma duży wpływ na treść swojej umowy z deweloperem. Z poważaniem, Zespół Relacji Inwestorskich  

2009-05-13 W związku z toczącym się postępowaniem przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Warszawie, jakie jest stanowisko spółki JW Construction w sprawie klauzul waloryzacyjnych?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu