pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2012-01-25 Dzisiaj zadebiutowała na GPW f. BOWIM - w 2010 r. Konsorcjum miało ich przejąć poprzez połączenie w ramach którego właściciele Bowimu mieli objąć około 30% nowych akcji Konsorcjum (tak przynajmniej spekulowała prasa). Jednocześnie Konsorcjum przygotowując się do transakcji udzieliło firmie Bowim finansowania na ok. 40 mln zł (pożyczki i poręczenia). Jednakże, z niewyjaśnionych przyczyn Konsorcjum odstąpiło od transakcji konwertując pożyczki na udziały Bowim (obecnie 12,6% w kapitale warte według notowań z dnia dzisiejszego około 25 mln zł). Oznacza to, iż Konsorcjum za własną kasę uratowało od bankructwa swojego największego konkurenta (za to należy się złoty medal dla zarządu), pomijając fakt, iż według ceny debiutu Bowim na GPW został on wyceniony na około 200 mln zł (czyli prawie tyle samo co kapitalizacja Konsorcjum). Proszę zarząd o podsumowanie niedoszłej transakcji z Bowim w tym: uratowania konkurenta od bankructwa oraz utratę takiego zysku (ponad 160 mln zł).
(brak odpowiedzi) 

2011-11-14 Czy pożyczka udzielona spółce będącej własnością wiceprezesa zarządu p. Koclęgi zostanie tym razem spłacona spółce w terminie (pożyczka była już wielokrotnie aneksowana i dotychczas wciąż nie została spłacona - co więcej w tym roku zwiększono jej wartość aż 2,5 mln zł? Równocześnie poproszę o info jakie jest oprocentowanie pożyczki (stwierdzenie w raporcie, iż na zasadach rynkowych uważam za niewystarczające z uwagi na potencjalny konflikt interesów - tym bardziej, iż jest to pożyczka tylko wekslem; pożyczki i obligacje niezabezpieczone nieruchomością są oprocentowanie obecnie na poziomie przynajmniej kilkunastu procent w skali roku) Proszę również o uzasadnienie udzielania przez Spółkę pożyczek firmie p. Koclęgi skoro firma ma mało gotówki na stanie (na koniec III kwartału tylko 700 tys zł), a równocześnie firma ma duże zobowiązania odsetkowe (same kredyty to ponad 147 mln zł)
(brak odpowiedzi) 

2011-01-24 Dlaczego Spółka nie przestrzega przepisów prawa i dezinformuje akcjonariuszy swoim raportem bieżącym nr 7 z 20.01.2011 roku, nie oznaczając strony umowy, o której mowa w tym raporcie? Przecież do takiego oznaczenia stron umowy spółka publiczna jest zobowiązana zgodnie z par. 9 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
(brak odpowiedzi) 

2010-11-29 We wrześniu publikowaliście informacje o planowanym połączeniu z Bodeko. Jak aktualnie wygląda sytuacja? Na jakim etapie prac jesteście? Kiedy można spodziewać się raportu w tej sprawie i finalizacji transakcji?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres akcjainwestor@pb.pl możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Marazm na GPW utrzyma się przez lata
5 powodów, dla których dominacja Wall Street jest nie do utrzymania
Jeszcze przez lata podaż miedzi będzie przewyższała popyt
Wall Street rozczaruje w końcówce roku
Bessa maluchów równie długa jak w kryzysie finansowym

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Wideo »

Czego w żadnym giełdowym portfelu zabraknąć nie może (WIDEO)

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu