pb.pl

Pytania dotyczące spółki

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2011-05-31 Dlaczego zmniejszono kwotę na wypłatę dywidendy, czy coś złego fundamentalnie się dzieje że firma oszczędza gotówkę a może są inne kierunki do wykorzystania tej gotówki?
Zarząd Spółki ostatecznie rekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 8 mln zł, co przypada 0,10 zł na akcję. Zmieniony wniosek Zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, a na jego podstawie Walne Zgromadzenie Armatura Kraków SA podjęło decyzję w przedmiotowej sprawie w dniu 11 maja 2011 r. Tak jak Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. powodem zmniejszenia kwoty dywidendy były analizowane możliwości realizacji projektów inwestycyjnych. Mając na uwadze dobro Spółki, Zarząd uważa ich komentowanie za przedwczesne. Natomiast fundamentalnie w Spółce nie dzieje się nic niepokojącego. Choć Zarząd Spółki nadal bacznie przygląda się sygnalizowanemu wcześniej wpływowi cen metali na poziom rentowności produkcji. Ponadto Spółka w 2010 r. skokowo zwiększyła skalę swojej działalności o blisko 30%, co wpłynęło na zwiększenie obciążeń w postaci zwiększonej skali wykorzystania kapitału obrotowego finansującego majątek obrotowy. Kluczowym celem Spółki jest realizacja ostatniej fazy reorganizacji produkcji w postaci alokacji produkcji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, zaplanowana na 2011 rok. Po zakończeniu procesu Grupa Armatura odczuje wysokie oszczędności kosztowe, co istotnie wpłynie na podniesienie poziomu rentowności działalności w roku 2012. Anna Buczek Armatura Kraków SA  

2011-03-23 Czy firma ze sprzedaży działki, dysponująca sporą gotówką prawie 90 mln, nie mogła kupić akcji np. KGHM lub utworzyć jakiegoś funduszu i w ten sposób zarabiać dla akcjonariuszy?
Przedmiotem działalności Armatura Kraków SA jest produkcja i sprzedaż. Do 2009 roku Spółka skupiona była na produkcji głównie armatury sanitarnej, czyli baterii kuchennych i łazienkowych oraz syfonów, natrysków i innych komplementarnych akcesoriów. Część środków pozyskanych ze sprzedaży działki, Spółka przeznaczyła w 2009 roku na przejęcia podmiotów, których charakter działalności wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Armatura, jako koncernu sanitarnego. Poprzez powołanie Armatoora SA oraz przejęcie Armagor sp. z o.o., Grupa rozszerzyła ofertę o dwie nowe grupy produktów: grzejniki aluminiowe i zawory. Dynamika ekspansji Armatura na rynkach tych produktów w okresie 2009 – 2010 pokazuje, że była to decyzja trafna i została dobrze odebrana przez rynek. W 2010 roku Armatura zanotowała wzrost sprzedaży grzejników o 45%, a zaworów aż o 50%. Znaczne środki Armatura przeznaczyła także na odświeżenie oferty poprzez wprowadzenie nowych modeli baterii i grzejników oraz uzupełnienie oferty zaworów o elementy niezbędne przy instalacji. Ponadto inwestycje w zakresie adaptacji majątku Armatoora SA oraz częściowe przeniesienie produkcji z Krakowa do Niska pozwoliło osiągnąć wymierne korzyści w postaci oszczędności kosztowych. Uczyniło także Armatoorę SA podmiotem, który realizuje ponad 150 mln zł przychodów ze sprzedaży rocznie. Po zakończeniu procesu integracji spółek w ramach Grupy, synergie z tego tytułu znacząco poprawią wyniki i ocenę Grupy Armatura. Celem Zarządu jest nadal budowanie silnej organizacji, co przełoży się na zwiększenie jej wartości, a zarazem na wzrost korzyści osiąganych przez akcjonariuszy. Zapraszam do udziału w transmisji online z konferencji prasowej Armatura Kraków SA w dniu 30 marca 2011 r. o godz. 11:00. Na konferencji uzyskają Państwo więcej informacji na temat strategii Grupy Armatura na lata 2011-2012 oraz wymiernych korzyści dla akcjonariuszy Spółki. Wystarczy w trakcie konferencji wejść na stronę: http://www.transmisjeonline.pl/armatura. Anna Buczek Armatura Kraków SA 

2010-07-07 Po co Zarząd przenosi produkcję do zakładu w Praszce?
Pod koniec czerwca 2010 r., Zarząd Armagor Sp. z o.o. spółki z Grupy Armatura, w której Armatura Kraków SA pośrednio poprzez Armatoora SA i wspólnik sp. k. posiada 99,4% udziału w kapitale, podjął decyzje zmierzające do skoncentrowania całej działalności produkcyjnej i całości administracji w jednej lokalizacji w drodze przeniesienia części działalności z zakładu w Gorzowie Śląskim do zakładu w Praszce. Zarząd zdecydował także przenieść siedzibę Armagor sp. z o.o. z Gorzowa Śląskiego do Praszki. Planowane przeniesienie działalności do Praszki zostanie dokonane do końca 2010 r. Decyzja ta wiąże się z nakładami inwestycyjnymi rzędu 1,5 mln zł, ale także z zaoferowaniem do sprzedaży nieruchomości, wyłączonych z użytkowania, położonych w Gorzowie Śląskim, Oleśnie oraz częściowo w Praszce. Ich łączna powierzchnia to ponad 12 ha. Celem działań Zarządu jest uzyskanie wzrostu skali produkcji, zwiększenie poziomu wydajności pracy oraz optymalizacja kosztów wytworzenia i wykorzystania posiadanych aktywów Spółki. Na podstawie przeprowadzonych analiz w zakresie kosztów działalności, Zarząd uznał przeniesienie wszystkich procesów organizacyjnych do jednej lokalizacji w Praszce za najbardziej skuteczny sposób uzyskania znacznych oszczędności kosztowych oraz osiągnięcia lepszej organizacji i kontroli procesów produkcyjnych. Umożliwi to także odzyskanie środków finansowych zaangażowanych w aktywa, które docelowo nie będą wykorzystywane w działalności produkcyjnej. Obecnie Armagor sp. z o.o. jest centrum produkcji zaworów i usług narzędziowych Grupy Armatura. W roku 2009 i 2010 do Armagoru przeniesiona została część działalności produkcyjnej z zakładu Armatury Kraków SA w Krakowie, w związku z czym Armagor przejął dodatkowo realizację zleceń związanych z produkcją podzespołów do produkcji baterii. Ponadto Spółka realizuje produkcję na zlecenia dedykowane dla konkretnych odbiorców indywidualnych, głównie z Europy Zachodniej. Anna Buczek Armatura Kraków SA 

2010-03-22 Dlaczego nie ma odpowiedzi na pytania zadane już kilka miesiecy....czy zarząd lekceważy internautów i inwestorów
Niezwłocznie po uzyskaniu dostępu do platformy "Akcja Inwestor" oraz możliwości udzielania odpowiedzi na pytania inwestorów w sposób bezpośredni, Spółka dopełniła swoich obowiązków. W imieniu Zarządu Armatura Kraków SA przepraszam za zwłokę i zapraszam do zadawania pytań na temat spółek Grupy Armatura. Anna Buczek Armatura Kraków SA  

2010-02-24 Co ma wspólnego z firmą Armatura, firma Gwarant,która nie cieszy się dobrą opinią,jako akcjonariusz jestem zaniepokojony....
Firma Gwarant - Oddział w Zawierciu, prowadzący działalność w zakresie odlewów żeliwnych, był dostawcą spółki Armagor, jeszcze przed jej włączeniem do Grupy Armatura. Obecnie Armagor, już jako spółka Grupy, sporadycznie dokonuje zamówień komponentów do produkcji w firmie Gwarant. Spółka podejmie kroki zmierzające do wyjaśnienia wątpliwości, co do opinii firmy Gwarant oraz podejmie stosowne decyzje. Anna Buczek Armatura Kraków SA 

2009-10-01 Na konferencji 7 października mają zostać przedstawione prognozy na 2009 r. Jestem akcjonariuszem mniejszościowym. Chciałbym wziąć udział w transmisji internetowej. Czy na stronie Spółki jest informacja w jaki sposób mógłbym to zrobić?
O wszelkich zdarzeniach istotnych dla Akcjonariuszy i Inwestorów informujemy z wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej http://www.kfa.pl/inwestorzy/. Zapraszam do monitorowania serwisu i do kontaktu bezpośredniego z Działem Relacji Inwestorskich pod adresem [email protected] oraz pod numerem telefonu (12) 25 44 283/233. Anna Buczek Armatura Kraków SA  

2009-06-10 Czy "motywacyjne" emisje akcji nie są zbyt dużą przesadą? Czy osoby, które otzymają te akcje mają okres, w którym nie mogą zbyć ich w obrocie giełdowym?
Uprzejmie informuję, że Program Motywacyjny został ustanowiony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 marca 2007 r. O szczegółach tego Programu Spółka informowała w Prospekcie Emisyjnym, zatwierdzonym w przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 lipca 2007 r. (dokument dostępny na stronie internetowej Spółki w dziale Dla Inwestorów). Zgodnie z Programem, nowe emisje akcji, wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, są objęte zakazem zbywania przez okres sześciu miesięcy od daty nabycia praw z tych akcji. Uprawnieni, w rozumieniu Programu Motywacyjnego Spółki, to osoby z kluczowej kadry zarządzającej. Zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., podlegają m.in. zakazowi zbywania i nabywania akcji Spółki w okresach zamkniętych (oraz pozostałym restrykcjom, o których mówi ta Ustawa). W myśl art. 159 Ustawy o obrocie okresem zamkniętym jest okres od wejścia w posiadanie informacji poufnej do momentu jej opublikowania oraz okres 2 miesięcy, 1 miesiąca i 2 tygodni przed przekazaniem do publicznej wiadomości odpowiednio raportu rocznego, półrocznego i kwartalnego. Anna Buczek Kierownik Działu Relacji Inwestorskich Armatura Kraków SA 

2009-06-09 Czy wprowadzenie do obrotu giełdowego nowych akcji ma na celu podnienienie płynności spółki czy ma to związek z czyms innym ?? Niestety jako inwestor mniejszościowy obawiam sie ze taka czynnośc spowoduje dużą wyprzedaż na walorze co zauważyć można juz po samym wypuszczeniu komunikatu
Uprzejmie informuję, że działania podejmowane przez Zarząd Armatura Kraków SA, mające na celu wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego, wynikają z konsekwencji w wypełnianiu woli akcjonariuszy Spółki, wyrażonych w postanowieniach Walnego Zgromadzenia oraz indywidualnych oświadczeniach akcjonariuszy złożonych w Spółce. Serie akcji Spółki A1, A3 i A4, objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego, powstały na skutek podziału pierwotnej serii A. Poniżej wyjaśnienie historycznych podziałów tej serii. Armatura Kraków SA zadebiutowała na GPW SA w Warszawie w dniu 31.07.2007 roku. w drodze IPO, 20.000.000 akcji na okaziciela serii D zostało objętych przez inwestorów giełdowych. We wrześniu 2007 r. Zarząd poinformował akcjonariuszy, że Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C w łącznej wielkości 57.000.000 akcji (z czego 51.600.000 akcji należących do PZU Życie SA, w tym 21.600.000 akcji serii A, 20.000.000 akcji serii B i 10.000.000 akcji serii C). W następstwie poinformowano akcjonariuszy, zainteresowanych wprowadzeniem swoich akcji do obrotu giełdowego, o konieczności złożenia wniosku o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, a w następnej kolejności, tj. po dokonaniu konwersji, udzielenia Zarządowi upoważnienia do dematerializacji akcji i zdeponowania ich w Spółce w terminie wyznaczonym. Na skutek oświadczeń woli złożonych przez akcjonariuszy w Spółce, aż 26.322.854 akcji imiennych serii A (w tym 21.600.000 akcji PZU Życie SA) zostało skonwertowanych na akcje na okaziciela serii A1. Liczba ta została ujawniona w prospekcie emisyjnym. Część skonwertowanych akcji na okaziciela serii A1 w liczbie 26.274.259 została wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym z dniem 23 kwietnia 2008 r. Na skutek przyczyn losowych, w tym śmierci akcjonariuszy i trwających postępowań spadkowych, poza obrotem pozostało 48.595 akcji na okaziciela serii A1. Od tego czasu Spółka zebrała od części akcjonariuszy oświadczenia dotyczące 27.705 akcji ww. serii, które zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu w dniu 8 czerwca 2009 roku. Pozostałe po konwersji akcje imienne zostały oznaczone jako seria A2. W następstwie składanych przez akcjonariuszy wniosków dwukrotnie Spółka dokonywała konwersji akcji imiennych serii A2 – w kwietniu 2008 r. wydzielono z tej serii 243.667 akcji na okaziciela serii A3, a w kwietniu 2009 r. - 52.460 akcji na okaziciela serii A4. Po dokonanych konwersjach akcjonariusze powinni byli zdeponować akcje w Spółce i udzielić Zarządowi pisemnego pełnomocnictwa do dematerializacji. Jednak część akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi, nie dokonała tych czynności, w znacznej mierze z przyczyn losowych. Dopóki nie zostaną złożone przez akcjonariuszy oświadczenia woli o dematerializacji akcji oraz nie nastąpi ich zdeponowanie, przedmiotowe papiery wartościowe nie mogą zostać złożone do depozytu ani zostać dopuszczone do obrotu na rynku kapitałowym. Z tego względu wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym z dnia 8 czerwca 2009 roku obejmuje: • 27.705 akcji na okaziciela serii A1, co jednak nawet przy uwzględnieniu 26.274.259 wprowadzonych już do obrotu akcji serii A1 nie daje 26.322.854 akcji tej serii; • 237.747 akcji na okaziciela serii A3 zamiast 243.667 akcji tej serii • oraz 49.960 akcji serii A4 zamiast 52.460 akcji tej serii. Poza obrotem pozostanie łącznie 29.310 akcji z 77.618.981 wszystkich wyemitowanych akcji na okaziciela, tj. ok. 0,04 %. Będzie to również liczba mniejsza w stosunku do pozostających dotychczas poza obrotem 48.595 akcji na okaziciela serii A1. Jednocześnie informuję, że wprowadzenie akcji serii E do obrotu giełdowego wynika z realizacji postanowienia Walnego Zgromadzenia w sprawie uruchomienia Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej Armatura Kraków SA. Anna Buczek Kierownik Działu Relacji Inwestorskich Armatura Kraków SA 

2009-05-27 Czy brak odpowiedzi ze strony Spółki oznacza, że zadający pytanie ma uzasanione wątpliwości? Pomysł ze spółką ARMATOORA nie podoba się wielu drobnym akcjonariuszom. Milczenie przyjmujemy jako potwierdzenie, że nie był to projekt przemyślany?
Armatura Kraków SA, jako spółka giełdowa, zamieszcza informacje o wszystkich istotnych zdarzeniach na stronie internetowej Spółki w sekcji Dla Inwestorów - http://www.kfa.pl/inwestorzy/. Zapraszam do obserwowania serwisu, a także do kontaktu bezpośredniego ze Spółką. Odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości zgłaszane także na adres [email protected] lub telefonicznie (12) 25 44 283. Anna Buczek Kierownik Działu Relacji Inwestorskich Armatura Kraków SA  

2009-05-21 Jestem akcjonariuszem mniejszościowym i mam duże wątpliwości co do przeniesienia znacznych aktywów do nowoutworzonej spółki Armatoora. W jakim celu Armatura utworzyła tą spółkę, przecież samodzielnie mogłaby prowadzić działalność w Nisku? Czy są wymierne korzyści z budowania "na prędce" małej grupy kapitałowej?
Armatoora SA (poprzednia nazwa Armatura Strefa SA) została utworzona w celu nabycia majątku po upadłej Toora Poland SA. Tylko podmiot z siedzibą w Nisku mógł wystąpić o zezwolenie na prowadzenie działalności w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W dniu 22 stycznia 2009 r. Armatoora SA uzyskała takie zezwolenie, dzięki któremu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Strefy osiągnie korzyści w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z planem inwestycyjnym wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z inwestycją, które stanowić będą podstawę wymiaru ulgi podatkowej, wyniesie co najmniej równowartość minimalnej kwoty nakładów inwestycyjnych określonych w warunkach zezwolenia, tj. 26.000.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów złotych), natomiast maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji wyniesie 39.000.000,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów złotych). Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Toora Poland SA traktowany jest jako wydatek kwalifikowany. Ponadto w I kwartale 2009 roku Spółka zanotowała bardzo dobrą dynamikę sprzedaży odlewów dla energetyki, ale przede wszystkim aluminiowych grzejników centralnego ogrzewania Obecnie Armatoora SA realizuje pełen cykl produkcyjny, przy czterobrygadowym systemie pracy, co już przynosi wymierne korzyści dla Grupy Armatura. Budowa Grupy Kapitałowej Armatura jest poparta głęboką analizą korzyści wynikających z możliwości uzyskania ulg podatkowych i osiągania lepszych wyników finansowych.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu