pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2013-05-16 Na stronie spólki nie działa aplikacja e-sklepu! Czy to chwilowe czy spólka wycofała się ze sprzedaży tym kanałem?
(brak odpowiedzi) 

2013-04-21 Z jakimi sieciami handlowymi ma obecnie podpisaną umowę spółka?
(brak odpowiedzi) 

2013-04-16 Czy firma planuje w tym roku emisję akcji? Jeśli tak, czy będzie ona z prawem poboru?
(brak odpowiedzi) 

2013-03-14 Jaka jest naprawdę sytuacja w Miraculum? Czy prezes w końcu powie o przyszłości firmy, bo to akcjonariuszom się należy.
(brak odpowiedzi) 

2012-12-02 Kiedy nowy zarząd przedstawi nową strategie działania lub przedstawi własną ocene aktualnej sytuacji w firmie?
(brak odpowiedzi) 

2012-11-29 Czy firma będzie podawała wielkość sprzedaży za poszczególne miesiące, np. listopad 2012 r.?
(brak odpowiedzi) 

2012-11-21 Czy spółka poszukuje inwestora strategicznego - finansowego lub branżowego?
(brak odpowiedzi) 

2012-09-26 Spółka jest w trakcie plasowania obligacji o czym Pani prezes niedawno mówiła. Czy grozi spółce upadłość w przypadku braku sprzedaży obligacji? Bilans wydaje się być napięty do granic, spore koszty finansowe, małe przychody, zyski. Co będzie, jeżeli emisja nie zakończy się sukcesem?
(brak odpowiedzi) 

2012-09-26 W bilansie Wartości niematerialne i prawne sięgają kwoty 40 mln zł. Co za tym stoi i czy powinien być zrobiony test na utratę tych wartości? Wydaje się bowiem, że tak spora kwota przy kapitale własnym kilkunastu milionów może być zawyżona, szczególnie podczas spowolnienia gospodarczego.
(brak odpowiedzi) 

2012-06-19 Dlaczego kurs akcji tak mocno spada?
Zarząd Miraculum nie ma bezpośredniego wpływu na cenę akcji Spółka na GPW, w tym na zachowania inwestorów, którzy dokonują samodzielnie wycen oraz transakcji. Jednocześnie pragnę podkreślić, że wszelkie działania Zarządu mają na celu wzrost wartości Spółki w długoterminowej perspektywie poprzez systematyczne zwiększenie przychodów i rentowności prowadzonej działalności 

2012-02-27 W roku 2011 koszty sprzedaży spółki wzrosły o 68,28% (4,538 mln zł) przy spadku sprzedaży o 14,15% (1,559 mln zł). Czym był spowodowany tak duży wzrost sprzedaży przy spadającej wartości samej sprzedaży?
Wzrost kosztów sprzedaży w roku 2011 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika z poniesionych inwestycji w rozwój sieci sprzedaży. Jeśli chodzi o IV kwartał 2011 nastąpił istotny wzrost wolumenu sprzedaży Spółki w kanale nowoczesnym (sieci handlowe) i w eksporcie, a także rozbudowa sieci przedstawicieli handlowych Spółki. W ostatnim kwartale ubiegłego roku Spółka pozyskała znaczących odbiorców sieciowych takich jak REAL i MAKRO, co pozwala przypuszczać, że zanotowany wzrost obrotów zarówno w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, jak i w stosunku do poprzedniego kwartału, będzie kontynuowany w następnych kwartałach. Rozwija się również sprzedaż poprzez własny sklep internetowy. Spadek sprzedaży w IV kwartale 2011 roku, w porównaniu do IV kwartału 2010 roku spowodowany był przede wszystkim niesprzyjającym otoczeniem rynkowym (nasilający się kryzys gospodarczy), który w większej mierze wpływa na ograniczenie konsumpcji w branży kosmetycznej. Spółka odnotowała spadek sprzedaży w głównych segmentach, szczególnie istotny w kosmetykach do i po goleniu oraz w pielęgnacji twarzy. Niższe wyniki tego kwartału to również efekt korekt sprzedażowych związanych ze zwrotami produktów sezonowych takich jak produkty do opalania (niesprzyjające pogodowo lato 2011) oraz zestawów świątecznych. Pod koniec 2011 roku Zarząd Miraculum podjął działania w kierunku poprawy działalności Spółki na poziomie rentowności operacyjnej oraz płynności finansowej w kolejnych okresach, co ma na celu systematyczną budowę wartości Spółki dla Akcjonariuszy.  

2011-12-15 W strategii Miraculum zapowiedziane są długoterminowe cele - osiągnięcie 85% dynamiki sprzedaży w kategoriach produktów chemiczno-kosmetycznych - i osiągnięcie 250 % dynamiki sprzedaży w kategoriach kosmetycznych. Jak obecnie wygląda realizacja tych planów? I co konkretnie Spółka robi, aby takie wyniki osiągnąć?
Realizacja strategii dotyczy celów długoterminowych, które mają być osiągnięcie do roku 2014. Cele te są nierozerwalnie połączone z pozyskaniem finansowania na inwestycje z obligacji. Dynamiki będą osiągnięte pod warunkiem zrealizowania celów akwizycyjnych w terminie do końca czerwca 2012r. Na ten moment Zarząd pracuje z inwestorem strategicznym nad harmonogramem i warunkami objęcia obligacji. Są to rozmowy o dużych pieniądzach i staramy się przyspieszać jak tylko jest to możliwe. 

2011-12-14 Kiedy pojawi się zapowiedziany przez Panią Prezes w rozmowie z "Parkietem" nowy inwestor Spółki?
Trwają rozmowy. Na chwilę obecną nie możemy nic więcej powiedzieć. Niezwłocznie po ich zakończeniu przekażemy Państwu wszystkie istotne informacje. 

2011-12-13 Kiedy pojawi się zapowiedziany przez Panią Prezes w rozmowie z "Parkietem" nowy inwestor Spółki?
Trwają rozmowy. Na chwilę obecną nie możemy nic więcej powiedzieć. Niezwłocznie po ich zakończeniu przekażemy Państwu wszystkie istotne informacje. 

2011-07-19 W którymś z wywiadów była mowa o poszukiwaniach inwestora/rów na akcje wierzycieli którzy je otrzymają w ramach postanowień układu. Wiec pytanie brzmi na jakim etapie są te poszukiwania i kiedy można się spodziewać informacji w tym temacie. Drugie pytanie: czy w najbliższej przyszłości planowana jest jeszcze jakaś emisja akcji oprócz tych dla wierzycieli oraz z tytułu warrantów o których dziś była informacja?
(brak odpowiedzi) 

2011-06-22 Spółka informowała, że ma nowego inwestora Pana Wiesława Wieczorka, czy nie chodziło czasem o Wiesława Włodarskiego, który inwestuje w Hygenike?
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.06.2011 r. skierowane do Spółki w ramach akcji Inwestor „Puls Biznesu” informujemy, że Spółka nie posiada informacji na temat zaangażowania Pana Wiesława Włodarskiego w akcje Miraculum S.A. w upadłości układowej. 

2011-03-18 Kiedy można liczyć na zatwierdzenie listy wierzytelności oraz układ? Sędzia-komisarz ma 2 tyg. na zatwierdzenie jej, a ten termin miną 4.03. Czy ktoś zgłosił sprzeciw co do listy? A jak tak to jaki jest Państwa kolejny rok co do zatwierdzenia listy. Czy prowadzone są jakieś rozmowy z ewentualnym wierzycielem składającym sprzeciw?
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.03.2011 r. skierowane do Spółki w ramach akcji Inwestor „Puls Biznesu” informujemy, że zarówno zatwierdzenie listy wierzytelności jak i zwołanie Zgromadzenia Wierzycieli są decyzjami podejmowanymi przez Sędziego-komisarza. Na chwilę obecną Spółka nie posiada informacji o wydaniu takich postanowień. Spółka Raportem bieżącym numer 25/2011 w dniu 21.03.2011 r. przekazała informację, iż nie wpłynął żaden sprzeciw od listy wierzytelności. Termin do zaskarżenia listy minął w dniu 04.03.2011 r. Spółka aktualnie oczekuje na zatwierdzenie listy wierzytelności przez Sędziego Komisarza, sporządzenie list wierzycieli uprawnionych do głosowania w grupach oraz zwołanie Zgromadzenia Wierzycieli, na którym będą głosowane propozycje układowe. Emitent przewiduje, iż Zgromadzenie może odbyć się pod koniec kwietnia/z początkiem maja br. Wszelkie informacje dotyczące kolejnych etapów postępowania układowego (w tym informacja o zatwierdzeniu listy wierzytelności ) zostaną przekazane przez Spółkę raportem bieżącym w systemie ESPI oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki w dziale Relacje Inwestorskie. 

2011-02-03 Kiedy poznamy listę wierzycieli?
Witam, zgodnie z Raportem bieżącym nr 12/2011 w dn. 04.02.2011 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wyłożone zostały listy wierzytelności sporządzone przez Nadzorcę Sądowego, stosownie do zarządzenia Sędziego Komisarza, zgodnie z art. 255 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Spółka obecnie oczekuje na prawomocne zatwierdzenie wyłożonej listy przez Sędziego Komisarza. Po tym zdarzeniu podjęte będą niezwłocznie czynności zmierzające do zwołania Zgromadzenia Wierzycieli, na którym głosowane będą propozycje układowe. Spółka pracuje aktualnie nad modyfikacją pierwotnych propozycji układowych załączonych do złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości układowej, opisanych w Raporcie bieżącym nr 51/2010 przekazanym w dniu 16.04.2010 r. O ewentualnej modyfikacji propozycji układowych Spółka poinformuje w odrębnym raporcie. Więcej informacji na www.relacje.miraculum.pl z poważaniem Monika Gulan PR Manager Miraculum S.A. w upadłości układowej 

2010-04-17 Skoro w imieniu Panstwa firmy z inwestorem prowadzi rozmowy IDM SA - to w koncu kto jest tym tajemniczym inwestorem , ktory dodatkowo wylozyl pieniadze bez orzeczenia sadu o upadlosci ukladowej ?
(brak odpowiedzi) 

2010-04-02 Pani Prezes, Mam nadzieję , że w związku z Pani osoba zmieni się diametralnie stosunek Państwa firmy do wierzycieli jakim jestem. Państwa firma nie uregulowała od 2008 roku pokaźnych wierzytelności z tytułu kreacji i produkcji materiałów reklamowych. Czy w związku z nowa strategią i Pani osobą jako przewidujecie Państwo uregulowanie należności i/lub rozmowy z dostawcami takimi jak ja..
(brak odpowiedzi) 

2009-07-14 Dlaczego Państwo nie udzielacie odpowiedzi na pytanie inwestorów?
(brak odpowiedzi) 

2009-06-08 Za jaka kwotę i kiedy została sprzedana fabryka w Krakowie wraz z gruntami.
(brak odpowiedzi) 

2009-06-04 Jeżeli spółka nie będzie już producentem to co z inwestycją w Niepołomicach. Wydano na nią 43 mln (RB63/07).
(brak odpowiedzi) 

2009-06-03 Czy w związku z planami zmiany modelu operacyjnego spółki, spółka będzie wprowadzała nowe marki na rynek i czy bedzie to poparte działaniami marketingowymi a zwłaszcza reklamowymi. W ostatnim czasie spółka zupełnie zaniechala akcji reklamowych i marketingowych.
(brak odpowiedzi) 

2009-05-21 Długo trzeba czekać na odpowiedź, czy to już arogancja czy kompletna beznadzieja ze strony Kolastyny ?
(brak odpowiedzi) 

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu