pb.pl

Pytania dotyczące spółki

      0/2   następne

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2014-01-21 Spółka wchodzi do Niemiec. Czy nie byłoby dobrze gdyby weszła także na niemiecką giełdę? Moim skromnym zdaniem to świetna forma promocji, zarówno w Polsce jak i w Niemczech.
(brak odpowiedzi) 

2013-05-11 kiedy będzie dostępny roczny skonsolidowany raport za 2012 rok?
(brak odpowiedzi) 

2012-06-15 Czy spółka Ken Technologie Informatyczne Sp. z o.o. wypracuje w tym roku zysk?
(brak odpowiedzi) 

2012-06-15 Jak Komputronik S.A. zamierza rozwiązać problem wykupu 2500 tys. sztuk trzyletnich obligacji zerokuponowych wymiennych na akcje Karen?
(brak odpowiedzi) 

2012-03-12 Czy po podpisaniu umowy z PKO BP spółka Ken Technologie Informatyczne Sp. z o.o. osiągnie w tym roku próg rentowności?
(brak odpowiedzi) 

2012-03-05 Spółka od dwóch miesięcy nie odpowiada na pytania. Czy tak będzie wyglądała nowa strategia informacyjna zapowiadana przez Prezesa w wywiadach?
(brak odpowiedzi) 

2012-02-27 Czy Spółka planuje opublikowanie informacji o przychodach zrealizowanych w lutym 2012?
(brak odpowiedzi) 

2012-02-26 Od kiedy naliczany jest okres 6 miesięcy, w którym Sąd Arbitrażowy przy K.I.G. w Warszawie ma wydać wyrok?
(brak odpowiedzi) 

2012-01-31 Kiedy można się spodziewać wyroku Sądu Arbitrażowego przy K.I.G. w Warszawie?
(brak odpowiedzi) 

2012-01-15 Czy problemy finansowe Vobis i prawdopodobna likwidacja części sklepów wpłynie na wyniki Komputronika?
(brak odpowiedzi) 

2011-12-12 Na jakim jest etapie proces uzyskiwania należnej kwoty 48,68 mln zł od Texass Ranch Company?
Komputronik wygrał wszystkie zakończone do tej pory postępowania sądowe, m.in. w sprawie ustanowienia zabezpieczeń na majątku Texas Ranch Company. W efekcie mamy zabezpieczenie hipotek na 3 nieruchomościach do łącznej kwoty 146 mln zł i wartości rynkowej ok. 72 mln zł - wg operatu szacunkowego sporządzonego przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Contanisimo Limited. Z racji tego, że termin płatności minął 5 września, po formalnych wezwaniach do zapłaty, złożyliśmy w dniu 20 października 2011 roku pozew o zapłatę w związku z zawartą umową kupna-sprzedaży akcji CCE należących do Conatanisimo. Pozew został złożony do jedynego właściwego do rozstrzygania sporów w tej sprawie Sądu Arbitrażowego przy K.I.G. w Warszawie. Spodziewamy się, że prawomocny wyrok sądu nakazujący zapłatę otrzymamy w 2012 roku. Wtedy, po uzyskaniu klauzuli wykonalności na nakazie zapłaty, komornik przystąpi do licytacji zajętych nieruchomości. Otrzymanie zapłaty może przeciągać się w czasie, jednak biorąc pod uwagę naliczanie odsetek ustawowych, oraz realny majątek do spieniężenia, korzyści wynikające z zawartej umowy zostaną osiągnięte.  

2011-09-28 Czy Spółka podjęła już kroki w celu uzyskania należnej kwoty 48,68 mln zł od Texass Ranch Company?
Zarząd analizuje obecnie najskuteczniejsze metody uzyskania zapłaty. Kajetan Adamczak  

2011-09-16 Jak na razie w wyrokach jakie uzyskał CCE, Sąd potwierdza racje CCE (umowa nieważna) a Komputronik zobowiązany jest do zapłaty 28,5 mln zł, przekonywujące są także opublikowane informacje o kulisach podpisania umowy jak również fakt że weksle zostały wykupione, a Pan Prezes Buczkowski próbuje wyłudzić nienależne pieniądze. Wszelkie oświadczenia Komputronik nie są niestety poparte żadnymi działaniami (tylko słowa przeciw wyrokom Sądu), a już kuriozalna ekspertyza "agencji śledczej z Katowic" przekracza granice śmieszności zarządu. Obawiam się że wniosek o ogłoszenie upadłości będzie podjęty przez Sąd, a to oznaczać będzie koniec Komputronika. Może Pan Prezes Buczkowski powinien jednak zrezygnować z kierowania spółką (wobec podniesionych zarzutów natury kryminalnej)lub chociażby do wyjaśnienia zawiesić swoje Prezesostwo. Co na to wszystko Rada Nadzorcza, bo odnoszę wrażenie że w tej spółce jej nie ma, lub jest totalnie podporządkowana Zarządowi.
To jest miejsce na zadawanie pytań do Zarządu a nie przedstawianie własnych poglądów przez pracowników lub nielicznych sympatyków spółki CCE. Trudno nawet odnieść się do przedstawionych tez, gdy ktoś widzi „białe” a uparcie twierdzi że jest to ”czarne” to szkoda czasu na polemikę. Na szczęście większość inwestorów i obserwatorów sama czyta decyzje sądu dowiadując się komu przyznaje on rację oraz potrafi ocenić kto przekracza granicę śmieszności. Spółka, która na potwierdzenie swojego stanowiska przedstawia raporty międzynarodowej firmy zajmującej się informatyką śledczą, której opinie sądy już wielokrotnie brały pod uwagę jako dowody w sprawie, czy może spółka, która potwierdza u lokalnego notariusza wydruki maili ze stanem komputera z którego to wydrukowano... Kajetan Adamczak  

2011-09-16 Czy Texass Ranch Company przelał na konto Contanisimo 48,68 mln zł ?
Transakcja nie została jeszcze dokonana, spółka oczekuje realizacji. Kajetan Adamczak  

2011-09-12 Czy umowa kupna sprzedaży, gdzie stroną zbywającą jest Contanisimo Limited, a stroną nabywającą Texass Ranch Company Wizja PS sp. z o.o. ska, a przedmiotem umowy jest sprzedaż 18.303.912 szt. akcji Clean & Carbon Energy SA w cenie 2,66 zł za jedną akcję jest nadal aktualna?
Podpisana umowa jest wiążąca i oczywiście aktualna, nie ma żadnych podstaw prawnych do jakichkolwiek zmian w umowie czy wycofania się jednej ze stron z części tej umowy. Kajetan Adamczak 

2011-08-11 Czy emisja w obecnym sporze dla państwa paszynskich może stać się nieważna z racji niedotrzymania innych warunków umowy. przede wszystkim wykupu akcji cce po 2.46 zł?? Czy teraz aby nie jest krytyczny moment kursowy, by rozpocząć buyback? pozdrawiam
(brak odpowiedzi) 

2011-04-01 Kiedy akcjonariusze otrzymają informację na temat sposobu rozwiązania kwestii spornych z CC&E,terminów realizacji oraz wysokości zobowiązań?
W tej chwili jedyny merytoryczny spór dotyczy kwoty zapłaty za zobowiązania handlowe, a praktycznie właściwego ustalenia tej kwoty. Rozbieżność wynosi około 300 tys. zł. Grupa Komputronik nie posiada żadnych innych zobowiązań wobec CCE. Istnieją natomiast inne zobowiązania CCE wobec Komputronik, które przewyższają kwotę sporu, toteż należy oczekiwać, że to Komputronik otrzyma środki od CCE, nie zaś na odwrót. Komputronik posiada natomiast zobowiązanie przyszłe w postaci obowiązku wykupu obligacji, które w terminie zapadalności zostaną wykupione poprzez wydanie 12,2 mln szt. akcji CCE na rzecz posiadacza obligacji (obligacje wymienne na akcje). Nie wiąże się to jednak w żaden sposób z przepływami gotówkowymi. Texas Ranch Company Wizja PS sp. z o.o. ska (jeden z głównych akcjonariuszy CCE) posiada zobowiązanie wobec Komputronik SA oraz Contanisimo Ltd dotyczące złożenia nieodwołalnej oferty zakupu pakietu ok. 18,3 mln akcji CCE w cenie 2,66 zł za szt. Zapewne wspomniane spółki będą chciały skorzystać z tej oferty i sprzedać posiadany pakiet akcji w cenie 48,7 mln zł. Ostateczny termin obowiązywania oferty mija 20 września 2012 roku. Wojciech Buczkowski 

2011-03-21 Od kiedy liczony jest lub bedzie czas by wyliczyć średnią do ewentualnej karnej emisji związanej z rozliczeniem z CCE?
To, czy dodatkowa emisja będzie miała miejsce, zależy od ziszczenia się warunku zawieszającego zobowiązanie. Warunek ten mówi o tym, że średnia miesięczna kursu akcji (średnia arytmetyczna z kursów zamknięcia w danym miesiącu) w okresie 6 miesięcy od dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E (ten fakt nie ma jeszcze miejsca) nie osiągnie wartości 14,39 zł. Wojciech Buczkowski  

2011-03-17 Nie zrozumiala jest dla mnie polityka zarzadu firmy. Skoro spolka notuje tak dobre wyniki w ostatnim czasie, to czemu nie dokonuje skupu wlasnych akcji w promocyjnej cenie? Przypominam iz spolka jest znacznie ponizej godziwej wartosci ksiegowej, moze sa jakies inne przyczyny takiego stanu, lub brak srodkow finansowych w firmie na przeprowadzenie skupu i tym samym podniesienie wartosci firmy.
Zgadzam się, że wartość giełdowa Komputronik SA jest zaniżona w stosunku do faktycznej wartości spółki i jej potencjału. Obecnie jednak nie zamierzamy wykorzystywać naszych zysków do skupowania akcji, interwencje taką przeprowadza się w szczególnych przypadkach, obecnie takie nie mają miejsca. Wojciech Buczkowski  

2011-03-02 Czy zarząd wyciągnie wnioski z nominacji do Maliny gospodarczej dla menedżera spółki giełdowej? Chwalicie się dużą ilością odpowiedzi na pytania. Czy w końcu postawicie na jakość, a nie na ilość, aby odpowiedzi były jasno formułowane w sposób klarowny i lakoniczny, taki aby nie wprowadzały w błąd akcjonariat?
Odnośnie plebiscytu "Gospodarcze Maliny 2010", stosunek Komputronik SA do tego wydarzenia medialnego przedstawiliśmy wyczerpująco w liście otwartym do redakcji "Pulsu Biznesu". Zachęcam do zapoznania się z naszymi argumentami pod adresem: www.pb.pl/a/2011/02/28/Komputronik_nie_chce_Maliny. Najkrócej rzecz ujmując: nie zgadzamy się z decyzją redakcji, która przedstawiła nasze rzekome błędy w komunikacji wbrew faktom publikowanym między innymi na łamach... "Pulsu Biznesu". Wniosek, jaki z tego wyciągnęliśmy jest taki, że nie wszystkie nominacje do tego rodzaju plebiscytów mają swoje podstawy. Jednak nadal szanujemy wolność mediów oraz ich prawo do własnej, subiektywnej oceny rzeczywistości gospodarczej i politycznej. Co ciekawe, redakcja "Pulsu Biznesu" oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wyróżniła nas niedawno tytułem "Odpowiada inwestorom" za dobrą komunikację z inwestorami. I jeszcze jedna uwaga: czasami lakoniczna, a więc krótka odpowiedź nie jest możliwa, gdyż wymaga przedstawienia szerszej perspektywy określonej sytuacji. Tego wymaga szacunek, jaki żywimy do inwestorów. Wojciech Buczkowski  

2011-02-18 Czy Spółka podejmuje działania celem niedopuszczenia do karnej emisji?
Umowa między Inwestorem a akcjonariuszami Spółki, dotycząca przeprowadzenia dodatkowej emisji w sytuacji, gdyby średniomiesięczny kurs akcji w okresie 6 miesięcy od dnia dopuszczenia do obrotu nowej serii akcji E, nie przekroczył wartości około 14,5 zł, nie dotyczy bezpośrednio Spółki. Gdyby jednak akcjonariusze Komputronik podjęli decyzję o wykorzystaniu środków płynnych Spółki do wykorzystania ich celem przeprowadzenia skupu akcji, to Zarząd będzie zobowiązany to uczynić. Spółka nie ma innych możliwości bezpośredniego wpływania na kurs. Zarząd podejmuje wszelkie próby poprawy wyników finansowych, by fundamentalna i godziwa wartość spółki została dostrzeżona przez inwestorów, czego dowodem byłby wzrost kursu akcji Komputronik. Wojciech Buczkowski 

2011-02-18 Czy Spółka rozważa program skupu akcji własnych?
WZA Komputronik SA upoważnił Zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych wg własnego uznania. Zgoda jest ważna jeszcze przez dłuższy okres. Zarzad nie wyklucza ze skorzystania z upowaznienia, jeżeli uzna, że jest to celowe dla interesów Spółki. Wojciech Buczkowski 

2011-01-30 Dlaczego zarząd godzi się aby dyrektor finansowy Komputronika Krzysztof Nowak był zarazem prezesem w konkurencyjnej spółki - Tradus? Dlaczego Pan prezes nie stosuje klauzuli zakazu konkurencji wobec wysoko postawionych pracowników?
Tradus sp. z o.o. jest naszym partnerem handlowym, z którym ściśle współpracujemy. Osiągamy korzyści z tej współpracy, więc nie może być mowy o konflikcie interesów. 

2011-01-25 W wywiadzie dla "Parkietu" z dnia 09.08.2010 Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika zakładał, że grupa może w tym roku wrócić do zysków z 2008r. Czy założenia finansowe zostaną spełnione i czy firmę będzie stać na wypłatę pierwszej w swojej giełdowej historii dywidendy?
Wyniki finansowe Komputronik będą w tym roku zapewne dużo lepsze niz w roku ubiegłym. Warunkiem wypłaty dywidendy jest możliwość zmniejszenia wskaźników zadłużenia spółki. Ostatecznie o wypłacie dywidendy decyduje jednak WZA. 

2011-01-22 Dlaczego Saturion.pl (Tradus sp z o.o.) nie zostanie włączony do Grupy Komputronik skoro istnieją powiązania personalne pomiędzy spółkami? Krzysztof Nowak pełni funkcję dyrektora finansowego Komputronika zarazem jest prezesem zarządu w Tradues sp z o.o. Czy takie rozwiązanie byłoby korzystne uwzględniając zysk netto? W chwili gdy Karen ma być wykorzystywany do walki o klienta głównie ceną czy sklepy: Karen i Saturion, nie konkurują same ze sobą o klientów z tego samego segmentu?
Trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Nie ma woli ze strony Zarządu Komputronik SA do nabywania udziałów w innych przedsiębiorstwach, również w Tradus sp. z o.o.  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu