pb.pl

Pytania dotyczące spółki KOMPAP

Pytania inwestorów:

Kiedy spółka wypłaci dywidendę? Kim jest nowy gracz w jej akcjonariacie i jakie są przyczyny wzrostu kursu? Czy rosnące zadłużenie to sygnał, że zbliża się emisja kolejnej serii akcji?

Te i inne pytania możesz zadać przedstawicielom firm giełdowych w Akcji Inwestor. Na stronie każdej spółki z GPW w sekcji notowania.pb.pl znajdziesz specjalny formularz, który po wypełnieniu skierujemy do osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje inwestorskie. Redakcja dołoży starań, by odpowiedź opublikować na naszych stronach internetowych.

2010-02-22 Jak to jest że spółka która nie jest w upadłości radzi sobie tak źle. W stosunku do rynku i do sektora od 3 lat jest tylko jeden kierunek. Brak jakichkolwiek oznak że coś się zmienia, czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy zainwestowanych niestety w nową emisję gdyż cele emisyjne nie zostały zrealizowane a patrząc na poczynania zarządu można stwierdzić że jest to najgorszy zarząd wśród spółek GPW.Dlaczego spółka nie zatrudni fachowców tylko brnie dalej w tym nieudolstwie?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-25 Czy szanowny Pan Prezes ma zamiar dokupić jeszcze 12 szt akcji Kompapu i czy jest jakaś szansa, że nowa strategia firmy zostanie ogłoszona przed wynikami za 2009? I druga sprawa - czy można poznać zdanie WEH-u na temat jakie są ich zamierzenia dotyczace Kompapu?
(brak odpowiedzi) 

2010-01-20 Czy firma będzie tworzyć rezerwy na niespłacone należności od kontrahenta, dla którego sąd ogłosił upadłość z możliwością układu? Czy dlatego firma nie będzie publikowała raportu za IV kwartał?
(brak odpowiedzi) 

2009-12-23 Witam Panie Prezesie jaki parytet jest negocjowany przy forsowanej przez WEH fuzji z TiOP ?
(brak odpowiedzi) 

2009-12-22 Mam pytanie odnośnie zamierzeń firmy. Otóż jak inwestorzy wyceniają przyszłość firmy bo na giełdzie kupuje się przyszłość to każdy widzi: najniżej w tym roku, od roku od dwóch i od trzech lat, od momentu kiedy Pan Prezes stał się głównym akcjonariuszem spółki. Upłynęło już sporo czasu od przeprowadzenia emisji a konkretów brakuje albo jak są to wyssane z palca. Czy istnieje możliwość zatrudnienia firmy z zewnątrz która profesjonalnie zabierze się za to czego obecny zarząd nie potrafił zrobić w ciągu kilku lat, za każdym razem wychodzą tylko nieudolne próby. Inwestorzy już nie wierzą w obietnice zarządu czy Pana Prezesa. Czy kolejny temat związany z przejęciem mający rozstrzygnąć się w tym roku też tradycyjnie spali na panewce (wywiad z października br)? Według mnie aby zatroszczyć się o przyszłość firmy trzeba podjąć jak najszybciej zmiany personalne i zatrudnić fachowców bo obecni rządzący są już spaleni wśród inwestorów. Udziałowcy niech zostaną nadal udziałowcami tylko niech zatrudnią kompetentne osoby, które zadbają o przyszłość firmy.Szkoda tylko tych 3 zmarnowanych lat.
(brak odpowiedzi) 

2009-12-21 Wiatm, Panie Prezesie jestem bardzo zaniepokojony sytuacją firmy, od momentu objęcia rządów w spółce rynek bardzo źle postrzega Pana działalność co widać po najniższej od 3 lat wycenie. Prawie 2 lata trwają negocjacje odnośnie przejęcia firmy z branży ale za każdym razem kończy się na niczym, inwestorzy widząc nieudolność i bezradność zarządu sprzedają akcje mimo że rynek rośnie. Jako akcjonariusz wyrażam głęboki żal odnośnie tych działań, nie można karmić w nieskończoność inwestorów tylko mrzonkami o świetlanej przyszłośći. Tymczasem rzeczywistość jest całkiem inna a rynek widzi nieporadność zarządzających. Czy nie lepiej byłoby zlecić firmie z zewnątrz zaproponowanie nowej ścieżki rozwoju bo obecna do niczego nie prowadzi. Albo może lepiej zrobić skup akcji własnych skoro firma nie ma pomysłu na rozwój. Uważam że potrzebny jest wywiad z inwestorami bo przy obecnej polityce informacyjnej kurs akcji będzie coraz niższy i ewentualne przejęcia nie będą już dla nas inwestorów atrakcyjne bo parytet przejęcia czy fuzji będzie zbyt niski.
(brak odpowiedzi) 

2009-12-13 Kolejna sprawdzana firma i kolejna klapa, z pierwszych wypowiedzi Prezesa wynikałoby, że LEDAX się wycofuje a tu raport z goła odmienny, nawet odszkodowania nie będzie. Z punktu widzenia akcjonariuszy mniejszościowych wygląda to na specjalne działanie zarządu w celu zniechęcenia do posiadania akcji tej firmy. Wszystkie przedsięwzięcia kończą się totalną klapą ukazującą bezradność. Czy nie lepiej byłoby zmienić pewne osoby w firmie odpowiedzialne za ten stan rzeczy? My akcjonariusze czekamy na konkrety a nie na bańki mydlane. Kiedy coś się zmieni?
Szanowny Panie! W odpowiedzi na powyższe pytanie oświadczam: KOMPAP S.A. informował o rozmowach z trzema firmami: 1. OZGraf Olsztyn S.A. - Z kilkunastu inwestorów Skarb Państwa wybrał dwóch, w tym KOMPAP. S.A. Następnie KOMPAP S.A. złożył, moim zdaniem, dobrą ofertę inwestycyjną. Skarb Państwa wycofał się z prywatyzacji OZGraf-u nie podając przyczyny. 2. LCL S.A. - Po podpisaniu umowy inwestycyjnej firma KOMPAP S.A. przystąpiła do due diligence, w czasie którego okazało się, iż spółka LCL jest na skraju bankructwa. W tej sytuacji KOMPAP S.A. wycofał się z tej inwestycji. Po siedmiu dniach od tej decyzji firma LCL S.A. zgłosiła do sądu wniosek o upadłość i po pewnym czasie sąd ogłosił upadłość likwidacyjną. Świadczy to o słuszności podjętej decyzji przez Zarząd KOMPAP-u S.A. 3. LEDAX Sp. z o.o. - W następstwie podpisania umowy inwestycyjnej KOMPAP S.A. przystąpił do due diligence, w którego trakcie okazało się, że sytuacja spółki LEDAX jest znacznie gorsza, niż wynikało to z wcześniejszych deklaracji oraz informacji Zarządu spółki. Umowa inwestycyjna była tak skonstruowana, że firma LEDAX nie mogła wycofać się ze sprzedaży 51 % swoich udziałów. Od momentu podpisania umowy inwestycyjnej prokurentem został Piotr Ciosk. Po wnikliwej analizie wszystkich nowych faktów dotyczących spółki postanowiliśmy odstąpić od umowy inwestycyjnej z winy LEDAX-u Sp. z o.o. W świetle nowych faktów doszliśmy do wniosku, iż inwestycja ta może narazić KOMPAP S.A. na duże straty. Szanowny Panie, na podstawie powyżej przedstawionych trzech przypadków, wyciąganie wniosku, że jest to działanie na szkodę firmy, moim zdaniem, jest nieuprawnione a wręcz krzywdzące. Niezależnie od powyższego informuję Pana, że firma KOMPAP S.A. prowadzi wstępne rozmowy inwestycyjne z kilkoma podmiotami. Wierzę że zakończą się one sukcesem. Nauczony doświadczeniem powyższych przypadków, o finalnym zakończeniu inwestycji poinformuję po ostatecznym zawarciu transakcji. W nawiązaniu do propozycji zmian personalnych w spółce publicznej informuję, że Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółki, ono może zmienić Radę Nadzorczą, a w konsekwencji również Zarząd. Szanowny Panie, posiadając około 33 % akcji firmy KOMPAP S.A. oraz będąc Prezesem Zarządu, zapewniam Pana, że wszystkie moje działania mają na celu zwiększenie wartości firmy . Z poważaniem Waldemar Lipka Prezes Zarządu KOMPAP S.A.  

2009-11-18 Emisja była robiona z myślą wykupu leasingu i zakupu maszyny. Leasing co generował wysokie koszty został spłacony. Po wynikach za I półrocze 2009 prezes KMP powiedział że na słaby wynik miał wpływ słabej złotówki. To jak określić 3 kwartał w którym złotówka podążała korzystnym torem dla KMP i nie było już kosztów leasingu. Czy naprawdę jest tak źle że mimo sprzyjających warunków drugi kwartał z rzędu notuje straty?
Wynik netto narastająco osiągany przez spółkę jest dodatni, wynik za 3 kwartał jak i w każdym poprzednim kwartale jest i był dodatni. W ostatnich kwartałach wynik operacyjny pogorszył się głównie ze względu na świadomie zaplanowaną i realizowaną zmianę struktury sprzedaży: w 2008 roku spółka odnotowała narastająco za 3 kwartały 9,3 mln przychodów z produktów, a 3,6 mln przychodów z towarów. W tym roku struktura jest odwrotna za 3 kwartały: 6,4 mln przychodów z produkcji i 7,9 mln przychodów ze sprzedaży towarów. Sytuacja spadku marży jest przejściowa i już w roku 2010 nowa ustabilizowana struktura sprzedaży pozwoli na uzyskanie większej marży (produkcyjnej: ze względu na optymalizację i specjalizację, i handlowej: ze względu na zwiększenie skali).  

2009-11-13 Szanowny Panie Prezesie, Czy zarząd zamierza w jakikolwiek sposób uwiarygodnić spółkę na rynku poprzez pozyskanie inwestora finansowego bądź OFE? Kurs spółki od momentu nowej emisji akcji po 6 zł stoi jak zaczarowany, co jest wynikiem takiego, a nie innego odbioru spółki i jej polityki informacyjnej przez rynek. Jakie kroki zamierza podjąć zarząd, aby tę sytuację zmienić?
Według posiadanych przez Zarząd informacji, dotychczas wśród akcjonariuszy KOMPAP S.A. były zarówno OFE jak i TFI i nie miało to zasadniczego wpływu na kurs akcji . Zarząd koncentruje się przede wszystkim na działaniach strategicznych i operacyjnych, pozyskanie inwestora finansowego nie jest celem samym w sobie. Niemniej jednak, Zarząd odbył dotychczas kilka spotkań z przedstawicielami OFE, w tym również najbliższe takie spotkanie planowane jest na 25.11.2009 w Warszawie. Kurs akcji od momentu emisji serii J wahał się od 5,11 zł do ok. 13 zł za akcje, trudno zatem mówić, że w tym okresie „stoi jak zaczarowany”. Zarząd firmy koncentruje się przede wszystkim na długofalowym budowaniu wartości firmy i nie bierze odpowiedzialności za indywidualne decyzje inwestorów. Nadmieniam, że prowadzimy intensywne działania akwizycyjne, negocjacje trwają z kilkoma podmiotami (w tym Ledax, Top). Trwa intensywna restrukturyzacja firmy KOMPAP, polegająca na zmianie profilu firmy z produkcyjno-handlowej na handlowo-produkcyjną, a co za tym idzie przejściowo zmniejsza się marża, co negatywnie wpływa na wynik finansowy. Zarząd wyraża nadzieję, że wynik netto za 2009 rok będzie dodatni, a wspomniana restrukturyzacja przyniesie w 2010 roku znacznie lepsze wyniki niż w 2009 roku.  

2009-09-04 Co z fuzją z grandem ogłoszona już chyba ze 2 - 3 lata temu? Dalej nie moze dojść do skutku...
W odpowiedzi na Państwa pytanie: Co z fuzją z grandem ogłoszona już chyba ze 2 - 3 lata temu? Dalej nie może dojść do skutku... Informujemy, że zgodnie z informacją zamieszczoną przez Zarząd KOMPAP S.A. w Sprawozdaniu z działalności KOMPAP S.A. za I Półrocze 2009 roku W rozdziale: Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Podrozdział Działania akwizycyjne Zarząd napisał między innymi: „Zarząd KOMPAP S.A. stale analizuje rynek i w ostatnim okresie rozpatrzył kilkanaście ofert ze strony innych podmiotów z branży, dotyczących zaangażowania kapitałowego w ich podmiotach KOMPAP S.A.. W wyniku powyższych działań Zarząd KOMPAP S.A. wybrał 4 oferty, z 3 podmiotami zostały podpisane umowy na przeprowadzenie „Due Diligence”. Zarząd wyrażą nadzieję, że przynajmniej jedna z tranzakcji akwizycyjnych zostanie zrealizowana do końca września 2009 roku.” Uzupełniając odpowiedź na pytanie, w imieniu Zarządu informuję, że Grand Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie jest jednym z w/w podmiotów rozpatrywanych przez Zarząd KOMPAP S.A.. W przypadku Grand Sp. z o.o. proces rozpatrywania decyzji powinien zakończyć się do końca roku 2009. Z poważaniem, Piotr Ciosk Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu  

Zobacz inne spółki

Zadaj pytanie

Na adres [email protected] możesz natomiast wysyłać pytania w sprawach, które nie dotyczą konkretnych spółek giełdowych.

Dziennikarze „Pulsu Biznesu” poproszą o komentarz prezesa spółki, analityków, prawników czy zarządzających instytucjami finansowymi. Jeżeli trzeba zwrócimy się o poradę do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Komisji Nadzoru Finansowego i przedstawicieli warszawskiej giełdy.

Ranking gorących spółek

0.66 
0.42 
0.38 
0.30 
0.27 
0.27 
0.26 
0.20 
0.17 
0.16 

Wykres dnia »

Bank of America: Fatalne nastroje wyznaczą dno koniunktury
Decyzja Fedu zmniejsza szanse na słabszego dolara
Włoski dług już nie jest największy w strefie euro
Wall Street waży najwięcej od bańki internetowej
Indeksy rozjechały się z danymi makro

Masz problem? Napisz do nas.


Imię i nazwisko:

Adres email:

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu